Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debates
Pirmdiena, 2008. gada 17. novembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

26. Patēriņa tirgus novērtējuma rezultāti (īss izklāsts)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. Nākamais punkts ir Anna Hedh kundzes ziņojums (A6-0392/2008) Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā par patēriņa tirgus novērtējuma rezultātiem (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, referente. - (SV) Priekšsēdētāja kungs, iekšējais tirgus ir ārkārtīgi svarīga Eiropas sadarbības daļa, bet daudziem patērētājiem tas nav nekas vairāk kā neskaidrs jēdziens. Neatkarīgi no tā, cik labi mēs atzīstam tā nozīmi, reglamentu un noteikumus, mēs visi esam patērētāji un mūs visus ietekmē tas, kā iekšējais tirgus darbojas. Es vienmēr esmu apgalvojusi, ka tikai tad, ja mums būs apmierināti un pārliecināti Eiropas patērētāji, mums būs arī iekšējs tirgus, kas efektīvi darbojas un plaukst.

Lai iekarotu šo uzticību, mums jāpadara iekšējais tirgus efektīvāks un jūtīgāks pret pilsoņu cerībām un problēmām. Tas nenozīmē, ka obligāti jābūt vairāk un stingrākiem tiesību aktiem un noteikumiem, ko uzlikusi ES. Informācija, izglītība un pašregulācija bieži var būt piemērotāks un efektīvāks risinājums. Neatkarīgi no tā, kā mēs atrisinām problēmas, mērķim vienmēr ir jābūt nodrošināt, ka mēs sargājam patērētāju tiesības, lai viņi var pieņemt labus un pamatotus lēmumus. Tas, protams, ir labi arī pašam tirgum. Tāpēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja un es atzinīgi vērtēju patēriņa tirgu novērtējuma rezultātus, ko Komisija izklāstīja pēc komitejas lūguma. Mēs uzskatām, ka tas var būt svarīgs rīks patērētāju politikas turpmākajai attīstībai.

Iekšējais tirgus aptver aptuveni 500 miljonus patērētāju ar plašu preču un pakalpojumu piegādes klāstu. Protams, ka ir neiespējami sīki pārbaudīt visus iekšējā tirgus aspektus. Tāpēc ir svarīgi izmantot analītiskus resursus, kur tie patiešām ir visvairāk vajadzīgi. Es atzinīgi vērtēju piecas jomas, uz kurām Komisija ir koncentrējusi uzmanību, proti, sūdzības, cenu līmeņus, apmierinātību, pārslēgšanos un drošību. Šie pieci galvenie rādītāji ir būtiski un piemērojami, pat ja, laikam ejot, vajadzēs tos attīstīt un uzlabot, un varbūt arī iekļaut tajos kādas jaunas kategorijas.

Es vēlos arī uzsvērt, ka novērtēšanas rādītājiem ir svarīga nozīme informētības palielināšanā pašu patērētāju un vispārējās publikas vidū. Tāpēc ir svarīgi, lai tie būtu uzrakstīti viegli pieejamā valodā. Turklāt novērtējuma rādītājiem ir jābūt redzamiem attiecīgās tīmekļa vietnēs.

Visbeidzot es vēlos teikt, ka novērtējuma rādītāju attīstīšana prasīs laiku daļēji tāpēc, ka mēs dažādās dalībvalstīs esam sasnieguši dažādas progresa pakāpes attiecībā uz patērētāju politiku un patērētāju aizsardzību, bet arī tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi, mums ir atšķirīgas kultūras un atšķirīgas tradīcijas. Mums ir jābūt pacietīgiem un jādod patēriņa tirgu novērtējuma rādītājiem laiks.

Es vēlos arī izmantot izdevību un pateikties komisārei Kuneva un viņas sekretariātam, kā arī manam sekretariātam par ārkārtīgi konstruktīvo sadarbību.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, Komisijas locekle. Priekšsēdētāja kungs, iniciatīva par novērtējuma rādītāju radās ne ilgāk kā pirms gada, un šajā laikā Komisija ir ļoti augstu vērtējusi Parlamenta interesi un atbalstu.

Par šo rādītāju ir notikušas daudzas debates Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, un mēs esam daudz uzzinājuši no šīm debatēm un dotajiem ieteikumiem. Liels paldies jums par to visu, bet sevišķa pateicība Anna Hedh kundzei par izcilo ziņojumu.

Ļaujiet īsi atkārtot, kāpēc Patēriņa tirgus novērtējuma rezultātu rādītājs ir tik svarīgs mums visiem. Ja mums ir jānodrošina patērētāji, mums ir jābūt atsaucīgākiem pret viņu cerībām un labāk jāsaprot problēmas, ar kurām viņi saskaras savā ikdienas dzīvē. Lai to darītu, mums ir vajadzīga liecību bāze, kas rāda, kādi ir tirgu ekonomiskie un sociālie rezultāti patērētājiem un kā patērētāji izturas tirgū. Saprātīgai politikas veidošanai vajadzīgi precīzi dati, un mēs esam pilnībā vienisprātis par to.

Novērtējuma rādītājs savāc liecības, lai identificētu tirgus, kuros ir risks, ka tie nav labi piegādātāji patērētājiem, un tāpēc tiem nepieciešams turpmāk pievērst uzmanību. Tas arī ļauj sekot mazumtirdzniecības attīstības integrācijai un palīdz mērīt patērētāju vidi dalībvalstīs, sevišķi attiecībā uz to, kā tiek ievēroti patērētāju tiesību akti, kā notiek izpilde, atlīdzība un patērētāju iespēju paplašināšana. Mēs esam vienisprātis ar jums par to, kādi indikatori ir jāiekļauj šajā novērtējuma rādītājā, un mēs uzskatām, ka saskaņotas patērētāju sūdzību datu bāzes izveide ES mērogā būs būtisks solis uz priekšu. Tas ļaus mums konstatēt problēmas patēriņa tirgos agrīnā stadijā un nepieciešamības gadījumā pienācīgi rīkoties.

Komisija ir stingri pārliecināta, ka ir svarīgi iekļaut datus par cenām, jo cenas ir viens no galvenajiem patērētāju bažu cēloņiem. Pašreizējais politikas un ekonomikas klimats vēl vairāk pastiprina nepieciešamību pēc labiem datiem par cenām. Mums ir jāraida skaidrāks signāls mūsu patērētājiem, ka mēs sekojam tam, kā cenas mainās iekšējā tirgū. Komisija var jums apliecināt, ka tā pilnībā apzinās šī jautājuma sarežģītību un, protams, rūpīgi analizēs šos datus un sekos tam, lai tie tiek aplūkoti pareizajā sasaistē. Cenas iekšējā tirgū var atšķirties ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ, bet arī tirgus sliktas funkcionēšanas dēļ, un mūsu mērķis ir atrast veidus, kā noteikt šo atšķirību.

Mēs piekrītam Hedh kundzes viedoklim par dalībvalstu ciešas sadarbības nozīmi. Šogad Komisija sāka strādāt kopā ar valstu politikas veidotājiem, statistikas iestādēm, izpildvaras iestādēm un patērētāju organizācijām, lai tālāk attīstītu novērtējuma rādītāja indikatorus, un mēs turpināsim šo sadarbību nākamajos gados. Hedh kundze ir uzsvērusi, ka mums ir jāpadara šis novērtējuma rādītājs pieejams plašākai publikai un ka jāuzlabo informētība. Komisija pieņem šo punktu un centīsies vēl vairāk. Es aicinu jūs apskatīt rezultātus novērtējuma rādītāja otrajā izdevumā.

Visbeidzot tas, ko Komisija vēlas paņemt no Hedh kundzes ziņojuma — lai gan es varētu citēt daudzus citus punktus, ja man būtu vairāk laika — ir vēlme redzēt vairāk iespēju indikatoru, tādus kā prasmes un iemaņas. Eurostat pārstrādātajā Eiropas Sociālās izpētes programmā Komisija plāno iekļaut moduli par patērētāju iespējām, ar ko tā grib mērīt patērētāju prasmes, patērētāju informētību un tiesību apzināšanos, un uzstājību. Tas ļaus mums sākt veidot statistisku momentuzņēmumu par Eiropas pilsoņiem kā patērētājiem. Mēs to redzam kā eksperimentālā projekta galveno tematu, ko ierosinājis Parlaments 2009. gadam. Ļaujiet man noslēgumā vēlreiz pateikties Hedh kundzei par interesi un atbalstu, arī finansiālu.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu.

Balsojums notiks rīt plkst. 12.00 dienā.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), rakstiski. - (BG) Es atzinīgi vērtēju Anna Hedh ziņojumu par patēriņa tirgu novērtējuma rādītājiem un tā mērķi likt iekšējam tirgum jūtīgāk reaģēt uz pilsoņu cerībām un bažām. Iepriekšējos 19 gados, kad Bulgārijā notika tā sauktā demokrātiskā pāreja, mēs esam pilnā mērā izbaudījuši daudz dažādu valdošo aprindu ierosināto privatizācijas risinājumu. Ir satriecoši, ja zagļiem no ČEZ Měření spēkstacijas, kuru vaina bija pierādīta, tika atļauts ienākt Bulgārijas iekšējā tirgū. Pret kungiem no ČEZ, kurus mēs no ATAKA jau sen esam atzinuši par klajiem gangsteriem, ir izvirzīta apsūdzība viņu pašu valstī. Viņu 32 darbinieki ir arestēti par klientu šantažēšanu, kurus viņi apvainoja par elektrības zagšanu. Bet acīmredzams, būdama pārāk aizņemta ar korupciju, trīspusējā koalīcija Bulgārijā neuzskatīja to par pietiekamu iemeslu, lai izraidītu šos noziedzniekus ārā, kā to darīja valdība Kanādā un Ungārijā, un tādējādi ČEZ turpina laupīt un šantažēt Bulgārijas nodokļu maksātājus, maskējoties ar saviem nevainojamiem mazajiem privatizācijas līgumiem.

Es uzskatu, ka patēriņa tirgus novērtējuma rādītājs pilnveidos rīkus uzskaites veikšanai par nozarēm, kuru trūkumi un pārkāpumi ir jāizpēta, iesaistīs valsts patērētāju aizsardzības iestādes sociālo pakalpojumu kvalitātes saglabāšanā un palīdzēs atjaunot patērētāju uzticību iekšējam tirgum.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), rakstiski. - (SK) Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai ir prioritārs mērķis uzlabot Eiropas patērētāju stāvokli iekšējā tirgū. Tā nepārtraukti aicina Komisiju un dalībvalstis pētīt, ko patērētāji domā par iekšējo tirgu, un it sevišķi, kas viņiem ir vajadzīgs. Galvenais priekšnosacījums efektīvam un labi funkcionējošam iekšējam tirgum ir patērētāju uzticība.

Atzīstot novērtējuma tabulas priekšrocības iekšējam tirgum, kas ir tikusi izmantota kopš 1997. gada, komiteja ir aicinājusi Komisiju iesniegt priekšlikumu par patēriņa tirgu novērtējuma tabulu kā tirgus izvērtēšanas instrumentu arī no patērētāju skatupunkta.

Sūdzības, cenu noteikšanas līmeņi, apmierinātība, saskarnes un drošība ir pieci galvenie indikatori, kas tiek izmantoti novērtējuma tabulā. Komiteja saprot, ka, tā kā tie būs paši pirmie patēriņa tirgu novērtējuma rezultāti, daži no šiem indikatoriem būs jāaizvieto ar jauniem nākotnē. Sevišķi apšaubāms ir rādītājs attiecībā uz cenu noteikšanas līmeņiem.

Es piekrītu referentes Anna Hedh atzinumam, ka rādītājs ir pienācīgi jāpopularizē saziņas līdzekļos un jāievieto attiecīgās tīmekļa vietnēs. Es dotu priekšroku Komisijas finansiālam atbalstam, ko piešķirtu publikas informēšanas kampaņai, kuru varētu veikt patērētāju organizācijas. Pateicoties savai pieredzei patēriņa politikas jomā tās vislabāk zinātu, kā novadīt novērtējuma rādītājus līdz patērētājiem.

Man ir stingra pārliecība, ka tabulai ir jāspēj piesaistīt patērētāju interesi, ja vēlamies to padarīt par svarīgu instrumentu patēriņa politikas attīstībai nākotnē.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika