Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

29. Avslutande av sammanträdet
Anföranden på video
Protokoll
  

(Sammanträdet avslutades kl. 23.10.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy