Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 17. november 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomst
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget ved fælles beslutningstagning: se protokollen
 8.Berigtigelser (artikel 204a): se protokollen
 9.Anmodning om uopsættelig forhandling: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 13.Andragender: se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 16.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Indlæg af ét minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Velkomst
 20.Indlæg af ét minuts varighed om politisk vigtige sager (fortsat)
 21.EMU10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 22.Anvendelsen af princippet om ligeløn for mænd og kvinder (forhandling)
 23.Ordning om punktafgift (forhandling)
 24.EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)
 25.Forbedring af forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (kortfattet forelæggelse)
 26.Scoreboard for forbrugermarkederne (kortfattet forelæggelse)
 27.Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (397 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1010 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik