Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Καλωσόρισμα
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αίτηση κατεπείγοντος: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Υποδοχή
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων (συνέχεια)
 21.Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 22.Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (συζήτηση)
 23.Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (συζήτηση)
 24.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: εμπόδια για τη μεταρρύθμισή του (συζήτηση)
 25.Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (698 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (799 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου