Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 17. november 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Tervitus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 8.Parandused (kodukorra artikkel 204a) (vt protokoll)
 9.Kiirmenetluse taotlus (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 16.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Tervitus
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel (jätkamine)
 21.Majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (arutelu)
 22.Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (arutelu)
 23.Aktsiisimaksu üldine kord (arutelu)
 24.Euroopa Liidu solidaarsusfond: reformimist takistavad asjaolud (arutelu)
 25.Tarbijakaitse krediidi valdkonnas (lühiettekanne)
 26.Tarbijaturgude tulemustabel (lühiettekanne)
 27.Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (381 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (892 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika