Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 17. marraskuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 7.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 9.Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 16.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
 19.Tervetulotoivotukset
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista (jatkoa)
 21.EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (keskustelu)
 22.Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (keskustelu)
 23.Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä (keskustelu)
 24.EU:n solidaarisuusrahasto: uudistuksen esteet (keskustelu)
 25.Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen (lyhyt esittely)
 26.Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (lyhyt esittely)
 27.Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (409 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (965 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö