Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. lapkričio 17 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pasveikinimo žodžiai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 4.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 5.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 7.Bendru sprendimu priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokolą)
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (žr. protokolą)
 9.Prašymas taikyti skubos tvarką (žr. protokolą)
 10.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 11.Žodiniai klausimai ir raštiški pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 12.Anuliuoti raštiški pareiškimai (žr. protokolą)
 13.Peticijos (žr. protokolą)
 14.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 15.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 16.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 17.Darbų programa
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Oficialus pasveikinimas
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais (tęsinys)
 21.Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (diskusijos)
 22.Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (diskusijos)
 23.Bendra akcizų tvarka (diskusijos)
 24.Europos Sąjungos solidarumo fondas: reformos kliūtys (diskusijos)
 25.Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kreditų ir finansų srityse (trumpas pristatymas)
 26.Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)
 27.Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas (trumpas pristatymas)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (390 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (881 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika