Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2008. gada 17. novembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Apsveikšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 8.Kļūdu labojumi (Reglamenta 204.a pants) (sk. protokolu)
 9.Neatliekamas procedūras pieprasījums (sk. protokolu)
 10.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 12.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 13.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 15.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 16.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 17.Darba kārtība
 18.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Oficiāla sveikšana
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem (turpinājums)
 21.Ekonomikas un monetārās savienības pirmie 10 pastāvēšanas gadi un nākotnes uzdevumi (debates)
 22.Ieteikumi, kā piemērot principu par vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem (debates)
 23.Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējā kārtība (debates)
 24.Šķēršļi Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reformai (debates)
 25.Patērētāju izglītošanas un informētības uzlabošana kredīta un finanšu jomā (īss izklāsts)
 26.Patēriņa tirgus novērtējuma rezultāti (īss izklāsts)
 27.Atbalsts ilgtspējīgas enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā agrīniem demonstrējumiem (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (403 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (859 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika