Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Weryfikacja pełnomocnictw: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 8.Sprostowania (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 9.Wniosek o tryb pilny: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokól
 12.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokól
 13.Petycje (patrz protokół)
 14.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 15.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 16.Przesunięcie środków: patrz protokół
 17.Porządek dzienny
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Powitanie
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (kontynuacja)
 21.10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (debata)
 22.Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (debata)
 23.Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego (debata)
 24.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: przeszkody w jego reformie (debata)
 25.Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (krótka prezentacja)
 26.Tablica wyników dla rynków konsumenckich (krótka prezentacja)
 27.Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (krótka prezentacja)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 29.Zamknięcie posiedzenia.
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (418 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1029 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności