Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.1 – Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 8.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o naliehavý postup: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 16.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 17.Program práce
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Oficiálne privítanie
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu (pokračovanie)
 21.Desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (rozprava)
 22.Odporúčania týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (rozprava)
 23.Všeobecné postupy pre spotrebnú daň (rozprava)
 24.Fond solidarity Európskej únie: prekážky v jeho reforme (rozprava)
 25.Ochrana spotrebiteľa v oblasti úverov a financií (krátke prednesenie)
 26.Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (krátke prednesenie)
 27.Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (krátke prednesenie)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (422 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (947 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia