Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 17. november 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Dobrodošlica
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja: glej zapisnik
 8.Popravki (člen 204a Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Zahteva za nujni postopek: gl. zapisnik
 10.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 11.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik
 12.Brezpredmetne pisne izjave: gl. zapisnik
 13.Peticije: glej zapisnik
 14.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 15.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 16.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 17.Razpored dela
 18.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 19.Dobrodošlica
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena (nadaljevanje)
 21.EMU10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi (razprava)
 22.Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške (razprava)
 23.Splošni režim za trošarino (razprava)
 24.Solidarnostni sklad Evropske Unije: oviri pri njegovi reformi (razprava)
 25.Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (kratka predstavitev)
 26.Točkovna tabela potrošniških trgov (kratka predstavitev)
 27.Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (kratka predstavitev)
 28.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 29.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (367 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (915 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov