Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 17 november 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Välkomsthälsning
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 8.Rättelser (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
 9.Begäran om brådskande förfarande: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 12.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 16.Anslagsöverföringar: se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Välkomsthälsning
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt (fortsättning)
 21.Ekonomiska och monetära unionens första 10 år och framtida utmaningar (debatt)
 22.Rekommendationer om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (debatt)
 23.Allmänna regler för punktskatt (debatt)
 24.Hinder för reformen av Europeiska unionens solidaritetsfond (debatt)
 25.Konsumentskydd: Att förbättra konsumenternas utbildning och medvetenhet om lån och finansiering (kortfattad redogörelse)
 26.Resultattavlan för konsumentmarknaderna (kortfattad redogörelse)
 27.Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (399 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1013 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy