Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP – Úprava společné zemědělské politiky – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (rozprava)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE) . – (DE) Pane předsedající, paní komisařko, pane úřadující předsedo Rady, dovolte mi nejprve poděkovat zpravodajům za legislativní návrh a za zprávu z vlastního podnětu. Reformy v letech 2003 a 2004 byly významnými prvky celkového přetvoření společné zemědělské politiky. Důkladné prozkoumání společné zemědělské politiky není samo o sobě základní reformou, ale spíše dalším důležitým krokem na cestě k zajištění moderní, multifunkční a konkurenceschopné společné zemědělské politiky. Co se týče priorit, nedošlo k žádné změně. První je ochrana potravin, následuje výroba krmiv a zabezpečení dodávek energie.

O významu výroby mléka, zejména v horských oblastech, kde je pastevectví často jedinou možností, se tu již hovořilo. Chráníme v tomto případě pracovní místa, nejen životní prostředí, a to je podle mne stejně důležité. Důležitým bodem je podle mne příprava na hladké přistání po roce 2015. Jsem v současnosti proti obecnému zvyšování kvót pro mléko. Domnívám se, že v době, kdy máme vysoký přebytek ve výrobě mléka, bychom měli být opatrní. Každý, kdo podotýká, že důvodem ke zvyšování kvót jsou ceny potravin, zapomíná na to, že zemědělci zabývající se chovem mléčného skotu dostávají méně než 30 % prodejní ceny, zatímco prodejní cena v supermarketech – a to i v členském státě, odkud pocházím – je v současnosti stejná jako před dvaceti pěti lety.

Je třeba, aby byl druhý pilíř stabilizovaný, a nebyl přitom narušen pilíř první. Vítáme přehodnocení článku 68, za něž vděčíme rozhodovací samostatnosti členských států. Těší mne i to, že byla dosažena dohoda o fondu pro mléko, mimo jiné v souvislosti s výrobou v horských oblastech a znevýhodněných regionech.

Nakonec si dovolím říci, že pevně věřím, že v nejbližších dnech dosáhnou Rada a Komise kompromisu. Jsem si jistá, že společná zemědělská politika bude rozvíjena tak, aby bylo zajištěno, abychom také v budoucnosti měli multifunkční, udržitelnou zemědělskou výrobu ve všech regionech EU.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí