Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused –Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) (arutelu)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). (DE) Härra juhataja, volinik, nõukogu eesistuja, lubage mul tänada esmalt selle õigusloomega seotud ettepaneku raportööri ja omaalgatusliku raporti raportööri. 2003. ja 2004. aasta reformid olid ühise põllumajanduspoliitika ümberkujundamise väga olulised etapid. Ühise põllumajanduspoliitika põhjalik läbivaatamine ei ole iseenesest põhjalik reform, vaid on pigem oluline samm kaasaegse, mitmeotstarbelise ja konkurentsivõimelise ühise põllumajanduspoliitika kindlustamisel. Seoses kahe prioriteediga ei ole midagi muutunud. Esimene puudutab toiduainete tootmist, millele järgneb sööda tootmine ja seejärel energiavarustus.

Seda, kui oluline on piimatootmine, eelkõige mägistel aladel, kus rohumaaviljelus on sageli ainus võimalus, on juba arutatud. Sel juhul säilitame me töökohti, mitte ainult keskkonda, mis on minu arvates sama oluline. Ma usun, et valmistumine pehmeks maandumiseks pärast 2015. aastat on oluline küsimus. Praegu olen ma piimakvootide üldise suurendamise vastu. Ma usun, et me peaksime olema ettevaatlikud ajal, mil meil piima üle jääb. Igaüks, kes osutab toiduainete hindadele kui kvootide suurendamise põhjusele, ei tunnista, et piimatootja saab kätte vähem kui 30% müügihinnast, samas kui müügihind supermarketites – isegi minu oma liikmesriigis – on praegu sama, mis 25 aasta eest.

On oluline, et teine sammas stabiliseeritaks esimest õõnestamata. Me tervitame artikli 68 ümberhindamist tänu liikmesriikide otsustamisvabadusele. Mul on hea meel ka selle üle, et piimafondi suhtes on jõutud kokkuleppele, sealhulgas seoses tootmisega mägialadel ja ebasoodsas olukorras olevates piirkondades.

Lõpuks lubage mul öelda, et ma loodan väga, et nõukogu ja komisjon eelolevate päevade jooksul kompromissi saavutavad. Ma olen kindel, et ühine põllumajanduspoliitika töötatakse välja selleks, et tagada, et ka meil oleks tulevikus kõigis ELi piirkondades mitmeotstarbeline jätkusuutlik põllumajandustootmine.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika