Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2008. gada 18. novembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēma saskaņā ar KLP - Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā - Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) (debates)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE) . (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze, Padomes priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikties referentam par tiesību akta projektu un otram referentam par patstāvīgo ziņojumu. 2003. un 2004. gadā īstenotās reformas bija būtiski kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas posmi. KLP rūpīga izvērtēšana nav reforma, bet drīzāk vēl viens būtisks posms, lai nodrošinātu mūsdienīgu, daudzfunkcionālu un konkurētspējīgu kopējo lauksaimniecības politiku. Nekas nav mainījies attiecībā uz prioritātēm. Svarīgākais risināmais jautājums ir pārtikas ražošana, tai seko lopbarības jautājums un pēc tam — energoapgāde.

Jau iepriekš ir runāts par piensaimniecības nozīmi, jo īpaši kalnainās teritorijās, kur pļavu apsaimniekošana nereti ir vienīgā iespējamā darbības nozare. Šajā gadījumā mēs runājam ne tikai par vides, bet arī par darba vietu saglabāšanu, kas, pēc manām domām, ir vienlīdz būtiski. Es uzskatu, ka sagatavošanās darbu veikšanai, lai nodrošinātu „mīkstu piezemēšanos” pēc 2015. gada, ir būtisks jautājums. Pašlaik es iebilstu pret vispārēju piena kvotu palielinājumu. Es uzskatu, ka mums ir jārīkojas piesardzīgi laikā, kad ir tik liels piena pārpalikums. Tie, kuri min pārtikas preču cenas kā iemeslu kvotu palielināšanai, nav ņēmuši vērā to, ka piensaimnieks saņem mazāk nekā 30 % no piena pārdošanas cenas, bet piena pārdošanas cena veikalā — pat manā valstī — patlaban ir tāda pati, kāda tā bija pirms 25 gadiem.

Ir būtiski stabilizēt otro pīlāru, nekaitējot pirmajam. Mēs atzinīgi vērtējam 68. panta pārskatīšanu, pateicoties dalībvalstu lēmumu pieņemšanas autonomijai. Es esmu gandarīta arī par to, ka ir panākta vienošanās par piena fondu, kā arī vienošanās par piena ražošanu kalnainās teritorijās un mazāk attīstītos reģionos.

Nobeigumā es vēlos teikt, ka es ļoti ceru, ka Padome un Komisija panāks kompromisu tuvākajās dienās. Es esmu pārliecināta, ka kopējā lauksaimniecības politika tiks īstenota tādā veidā, lai nākotnē nodrošinātu daudzfunkcionālu un ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu visos ES reģionos.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika