Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP – Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky – Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) (rozprava)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE) . (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, úradujúci predseda Rady, dovoľte mi najprv poďakovať pánovi spravodajcovi za legislatívny návrh a pánovi spravodajcovi za správu z vlastnej iniciatívy. Reformy v rokoch 2003 a 2004 boli dôležitými fázami v reformovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Dôkladné preskúmanie SPP neznamená zásadnú reformu, ale skôr ďalší dôležitý krok pri zabezpečovaní modernej, viacúčelovej a konkurenčnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pokiaľ ide o jej priority, nič sa nezmenilo. Na prvom mieste je produkcia potravín a po nej nasledujú krmivá a dodávky energie.

O význame produkcie mlieka, najmä v horských oblastiach, kde je poľnohospodárstvo na pasienkoch jedinou možnosťou, sa už hovorilo. V tomto prípade ide nielen o zachovanie životného prostredia, ale aj pracovných miest, čo je podľa mňa rovnako dôležité. Domnievam sa, že príprava na „hladké pristátie“ po roku 2015 je dôležitou otázkou. V súčasnosti som proti všeobecnému zvýšeniu kvót na mlieko. Myslím si, že v čase, keď máme taký veľký nadbytok mlieka, by sme mali byť opatrní. Každý, kto poukazuje na ceny potravín ako dôvod pre zvýšenie kvót, si zrejme neuvedomuje, že poľnohospodár v oblasti produkcie mliečnych výrobkov dostáva menej než 30 % z predajnej ceny, pričom predajná cena v supermarketoch – dokonca aj v mojom vlastnom členskom štáte – je v súčasnosti rovnaká ako pred 25 rokmi.

Dôležité je stabilizovať druhý pilier bez narušenia prvého. Vítame prehodnotenie článku 68, keďže umožňuje členským štátom autonómne rozhodovať. Teší ma aj to, že sa dosiahla dohoda o fonde pre mlieko, a to aj vo vzťahu k produkcii v horských oblastiach a znevýhodnených regiónoch.

Na záver mi dovoľte povedať, že veľmi dúfam, že Rada a Komisia v najbližších dňoch dosiahnu kompromis. Som si istá, že sa spoločná poľnohospodárska politika rozvinie tak, aby sme v budúcnosti mali vo všetkých regiónoch EÚ multifunkčnú a udržateľnú poľnohospodársku produkciu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia