Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0421/2008

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som proti správe z rozličných dôvodov. Rozprava vo výbore nemala dostatočnú vážnosť. Zúčastnilo sa jej len 7 poslancov z 28. V skutočnosti nebolo možné uskutočniť rozpravu ani na plenárnom zasadnutí. O obsahu správy sa diskutovalo vo flámskej verejnoprávnej televízii ešte pred hlasovaním vo výbore, v čase, keď pán Vanhecke ešte nemal právo sa s ním oboznámiť. To je škandalózne. Najhorší zo všetkého je však záver správy. Je v ňom uvedené odporúčanie, aby bol pán Vanhecke zbavený imunity aj napriek tomu, že nenapísal kontroverzné texty a že v belgickej ústave je jasne uvedené, že možno trestne stíhať len autora, ak je známy.

Keďže deľba právomocí a nezávislosť belgického súdu sú len teoretické, pán Vanhecke riskuje v dôsledku tohto odporného materiálu stratu svojich politických práv. Táto záležitosť je len politickým manévrom s cieľom upozorniť na vedúceho predstaviteľa flámskej nacionalistickej opozície. Je hanebné, že EP by sa mal nechať využiť na tento účel.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia