Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ευρωπαϊκές στατιστικές (συζήτηση)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση για την έκθεση (A6-0349/2008) του κ. A. Schwab, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220 (COD)).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου