Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Euroopan tilastot (keskustelu)
MPphoto
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana Andreas Schwabin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista (KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)) (A6-0249/2008).

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö