Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 18 listopada 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Statystki europejskie (debata)
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie (A6-0349/2008) pana posła A. Schwaba, w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)).

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności