Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států – Finanční pomoc členským státům (rozprava)
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je společná rozprava o

zprávě (A6-0450/2008), kterou předkládá paní Berèsová jménem Hospodářského a měnového výboru o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 332/2002, kterým se stanoví systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS));

– prohlášení Komise o finanční pomoci členským státům.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí