Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne – Finansiel støtte til medlemsstaterne (forhandling)
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét:

– om betænkning (A6-0450/2008) af Pervenche Berès for Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS));

– Kommissionens erklæring om finansiel støtte til medlemsstaterne.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik