Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- για την έκθεση (A6-0450/2008) της κας Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 η οποία καθιερώνει έναν μηχανισμό μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

- για τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου