Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks - Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on arutelu, milles käsitletakse:

– majandus- ja rahanduskomisjoni nimel esitatud proua Berèsi raportit (A6-0450/2008), milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS));

– komisjoni avaldust rahalise toetuse kohta liikmesriikidele.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika