Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille - Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (keskustelu)
MPphoto
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu:

- Berèsin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille annetun asetuksen (EY) N:o 332/2002 muuttamisesta (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) ja

- komission julkilausuma jäsenvaltioille maksettavasta rahoitustuesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö