Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 18 listopada 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich – Pomoc finansowa dla państw członkowskich (debata)
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Następnym punktem posiedzenia jest debata łączna na temat:

- sprawozdania (A6-0450/2008) pani Berès, w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS));

- oświadczenia Komisji w sprawie wsparcia finansowego dla państw członkowskich.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności