Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Finančná pomoc pre členské štáty (rozprava)
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa (A6-0450/2008) pani Berèsovej v mene Výboru pre hospodárske a menové veci o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)),

– vyhlásenie Komisie o finančnej pomoci pre členské štáty.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia