Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0146(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0391/2008

Pateikti tekstai :

A6-0391/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0542

Diskusijos
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras Tekstas OL

5. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas − Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (COM(2008)0442 C6 0315/2008 2008/0146(CNS)) Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Niels Busk (A60391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, pranešėjas. (DA) Gerb. pirmininke, Komisijos nare Mariann Fischer Boel, ministre Micheli Barnieri, ponios ir ponai, Komisija pateikė nepaprastai konstruktyvų pasiūlymą dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos, kuria siekiama išspręsti nelemtą problemą, susijusią su augančia Europos moksleivių nutukimo tendencija. Tai pasiūlymas, kuriam aš šiltai pritariu. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja, kad vaikai per dieną suvalgytų po 400 g vaisių ir daržovių. Deja, tai daro labai mažai vaikų. Europos Sąjungoje maždaug 22 mln. vaikų turi antsvorio, iš jų 5,1 mln. turi labai daug antsvorio. Blogiausias dalykas yra tai, kad prie šio skaičiaus kasmet prisideda 400 000 vaikų. Vartojant daug vaisių ir daržovių mažėja daugelio ligų rizika, užkertamas kelias antsvoriui ir dideliam antsvoriui. Mitybos įpročiai įgyjami vaikystėje ir esama duomenų, kad vaikystėje įpratę valgyti daug vaisių ir daržovių vaikai tai daro ir būdami suaugę. Todėl gyvybiškai svarbu, kad mes įsikištume į vyksmą ankstyvoje stadijoje, jei norime daryti gerą įtaką mūsų vaikų valgymo įpročiams.

Antsvoris didina širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto, didelio kraujo spaudimo ir tam tikrų formų vėžio riziką. Šios ligos – viena didžiausių grėsmių ES visuomenės sveikatai, o gydymo išlaidos – sunki našta valstybių narių sveikatos priežiūros biudžetams. Poveikio vertinime Komisija remiasi dviem tyrimais, kuriais siekiama susieti sveikatos priežiūros išlaidas ir per mažą vaisių ir daržovių vartojimą. Vertinant šiuo požiūriu, išlaidos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai turėtų būti laikomos valstybių narių sveikatos priežiūros biudžetų lėšų taupymu, turinčiu bendrą teigiamą poveikį – pirmiausia visuomenės sveikatai, tačiau ir Europos ekonomikai. Kai bus pasiekta, kad per dieną vaikai suvartotų 400 g vaisių, tada atitinkamai daugiau bus sutaupyta lėšų. Prevencija yra pigesnė už gydymą.

Aš, kaip pranešėjas, pasiūliau keturgubinti lėšas, kurios turėtų būti numatytos Bendrijos biudžete. Komisijos pirminis pasiūlymas – 90 mln. EUR. Deja, tai atitinka vieną vaisių vieną dieną per savaitę trisdešimt savaičių per metus vaikams nuo šešerių iki dešimties metų amžiaus. Tai toli gražu nėra pakankama, jei siekiama, kad programa padarytų kokį nors juntamą poveikį vaikų mitybos įpročiams. Vieno vaisiaus per savaitę neužtenka norint pakeisti mitybos įpročius ar padaryti poveikį visuomenės sveikatai. Pagal vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą kiekvienam moksleiviui per dieną turėtų būti skiriama porcija vaisių. Dėl to turi būti skiriama kur kas daugiau Bendrijos biudžeto lėšų.

Dauguma Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narių pritarė tam, kad šiai programai būtų skirta 500 mln. EUR ir išsiversti be bendrojo finansavimo nacionaliniu lygmeniu. Aš tam nepritariu. Dėl to tikiuosi, kad balsuodami šiandien išspręsime šį klausimą, kadangi aš savo frakcijos vardu dar kartą teikiu pasiūlymą ta prasme, kad šiai programai būtų skirta 360 mln. EUR. Šią sumą turėtų papildyti valstybės narės, todėl galutinė suma bus daug didesnė už 500 mln. EUR.

Dauguma Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narių pritarė tam, kad pagal šią programą būtų skirstomi tik ES valstybėse išauginti vaisiai ir daržovės. Tai man gerokai kvepia protekcionizmu. Be to, ši nuostata uždės programai biurokratizmo pančius. Dėl to pačios valstybės narės turėtų pasirinkti (iš Komisijos sudaryto sąrašo), kokie vaisiai gali būti skirstomi ir kokie vaisiai bus įtraukti į programą.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Gerb. pirmininke, mes, Tarybai pirmininkaujančios valstybės atstovai, esame labai laimingi galėdami aptarti šią programą su Europos Parlamentu, remiantis Europos Komisijos pateiktu ir asmeniškai M. Fischer Boel pristatytu pasiūlymu (norėčiau jai už tai padėkoti). Tai labai svarbi maisto programa, skirta jauniausiems ES gyventojams. Tai praktiniai ir efektyvūs kovos su jaunimo nutukimo augimu žingsniai.

N. Busk pateikė statistinius duomenis, o aš galiu juos patvirtinti: kas penktas vaikas Europoje turi antsvorio arba jam kyla nutukimo rizika. Nutukimo vaikystėje augimas Europoje siekia 2 proc. per metus. Dėl to turime skatinti jaunimą keisti mitybą ir vartoti daugiau vaisių ir daržovių.

Manau, ponios ir ponai, kad užsibrėžtas tikslas įgyvendinti šią programą, kuriai visi pritaria, parodo, koks svarbus vaidmuo gali tekti (ir tenka) Bendrajai žemės ūkio politikai skatinant vartojimą ir, paprasčiau tariant, sveikų, kokybiškų produktų gamybą. Žemės ūkis natūraliai pasirengęs išspręsti šį dvejopą iššūkį, susidedantį iš reikalavimo dėl kiekybės (tai buvo ir jo pats pirmasis iššūkis, susijęs su pirma sutartimi, sudaryta su ūkininkais 1960 m.), tačiau ir iš reikalavimo dėl kokybės, susiejant produktų kokybę ir jų saugumą.

Tai, ponios ir ponai, įrodo, kad Europa gali imtis priemonių ir spręsti konkrečias mūsų bendrapiliečių problemas ir kad žemės ūkiui tenka pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų visuomenė. Kai kalbame apie šią „vaisių ir daržovių“ programą, mes kalbame apie apčiuopiamą, žmonėmis skirtą Europą, teikiančią gyventojams pagalbą, kurios europiečiai laukia.

Ši programa, ponios ir ponai, sulaukė visuotinio pripažinimo Ministrų Taryboje. Vakarykštės diskusijos, kurias mes tęsime šiandien ir rytoj, parodė, kad, bendrai paėmus, mes visi darome pažangą šiuo klausimu. Esu užsibrėžęs pasiekti politinį susitarimą Taryboje dar šią savaitę. Dėl to aš atidžiai seku Parlamento poziciją šiuo klausimu, kad galėčiau remtis jūsų pozicija ir jūsų parama diskusijose Taryboje.

Galiausiai, gerb. pirmininke, norėčiau išreikšti nuoširdžiausią padėką jūsų pranešėjui M. Buskui už labai kruopštų ir aistringą darbą, kurį jis atliko rengdamas pranešimą šiuo klausimu. O dabar mielai pasiklausysiu jūsų ir Komisijos narės.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Komisijos narė. Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad puikus dalykas jausti, kad Parlamentas remia mano pasiūlymą dėl Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos. Norėčiau kaip visuomet padėkoti komitetui ir pranešėjui Nielsui Buskui už darbą, kurį jie atliko.

Prieš pareikšdama nuomonę kai kurias klausimais, kurie buvo svarstomi pranešime (taip pat ir Parlamente), norėčiau tik atkreipti dėmesį į vieną temą, kuri gana ilgai buvo nagrinėjama Taryboje. Kai kurios valstybės narės prašė sudaryti galimybę kai kuriais atvejais prašyti tėvų įnašo į programą. Argumentai už ir prieš nėra paprasti. Galiausiai Komisija sutiko, kad valstybės narės turi teisę nustatyti, kaip bus finansuojama joms tenkanti bendro finansavimo dalis, t. y. turi turėti galimybę reikalauti, kad šią lėšų dalį padengtų tėvai.

Antra, nematau jokios priežasties reikalauti to iš visų valstybių narių. Dėl to suteiksime galimybę valstybėms narėms pasirinkti, ar jos pageidauja pasinaudoti šia galimybe. Be to, kai pakartotinai apsvarstysime programą 2012 m., mes, be abejo, daugiausia dėmesio skirsime galutinės tėvų įnašų naudos įvertinimui.

Jau pradžioje sakiau, kad tai, ką mes šiuo metu svarstome, neišspręs jaunimo Europoje nutukimo problemos, bet manau, kad tai bus pagalbos ranka ir aiškus Komisijos signalas, kad svarbu išugdyti mūsų jaunimui gerus mitybos įpročius.

Dėl bendro biudžeto. Mes paskyrėme šiai programai 90 mln. EUR. Esu mačiusi ir kitų skaičių (Niels Busk teisingai teigė, kad yra pasiūlymų dėl 500 mln. EUR ir dėl šios sumos sumažinimo iki 360 mln. EUR), todėl, be abejo, mūsų pasiūlymas dėl 90 mln. EUR tikrai nėra ištašytas akmenyje ateičiai. Manau, kad taip pat turime atsižvelgti į tai, kad 2012 m. Bus atliktas bendras pakartotinis programos svarstymas, per kurį bus nuspręsta, ar verta padidinti biudžetą. Manau, kad svarbiausia, jog mes parodėme, kad esame pasirengę perskirstyti pinigus. Jei vienoje valstybėje narėje susidarys pinigų perteklius, juos galima bus perskirstyti. Tikėkimės, jog tai reikš, kad leisime pinigus tinkamiausiu būdu.

Dėl dalijamų vaisių ir daržovių rūšių. Manau, kad puikiausiai galime palikti šį klausimą patikimose valstybių narių rankose. Ar jos pageidautų, kad būtų tiekiami perdirbti produktai arba vietiniai vaisiai ir daržovės (ar net pageidautų turėti galimybę dalyti savo vaikams bananus iš AKR), galutinį sprendimą, be abejo, turi priimti valstybės narės. Manau, kad tokiu būdu mes gausime daug geresnį rezultatą. Nekantriai laukiu vaisingos diskusijos šiuo klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre, PPE-DE frakcijos vardu. – (RO) Gerb. pirmininke, Komisijos nare M. Barnieri, visų pirma norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už darbą, kurį jis nuveikė, ir pastangas, kurias jis įdėjo, kad būtų suderinti skirtingi požiūriai.

Visi pritariame tam, kad ši programa svarbi įgyvendinant siekį ugdyti sveikus vaikų įpročius ir kovoti su nutukimu, taip pat ir teikiant pagalbą šeimoms, kurios neturi galimybių nupirkti vaisių savo vaikams.

Pritariu Komisijos pasiūlymui, tačiau manau, kad jis, be jokių abejonių, turi būti patobulintas. Pasiūlytas 90 mln. EUR metinis biudžetas nepakankamas. Jau skirtų lėšų papildymas – viena iš šios programos sėkmės sąlygų. Taip pat manau, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymas atmesti reikalavimą, kad tėvai turėtų prisidėti prie programos bendro finansavimo, turėtų būti priimtas bent jau programos įgyvendinimo pradžiai.

Taip pat norėčiau paskatinti į programą įtraukti pasiūlytą nuostatą dėl pirmenybės Bendrijos teritorijoje užaugintiems šviežiems tradiciniams vaisiams. Norėčiau pabrėžti faktą, kad valstybės narės turi apibrėžti, kokios vaisių rūšys turi būti dalijamos, daugiausia dėmesio skirdamos sezoniniams vaisiams ir daržovėms, pagamintiems vietoje.

Kaip reikalaujama pagal subsidiarumo principą, valstybėms narėms, kai jos nustato tikslines grupes, turi būti leidžiama veikti gana lanksčiai, kad jos, atsižvelgdamos į savo poreikius, galėtų tiekti vaisius į mokyklas kuo didesniam skaičiui vartotojų. Be to, vykdant šią programą jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi būtų daromas didelis teigiamas poveikis visuomenės sveikatai ir geriau kovojama su vaikų skurdu (ypač naujosiose valstybėse narėse).

Tam tikrų produktų vartojimui skatinti galima numatyti bendras priemones, kurios turėtų būti derinamos su papildomais švietimo sveikatos ir mitybos klausimais aspektais ir pagal kurias turėtų būti skatinama vartoti regionų produktus, įskaitant kalnuotų vietovių produktus

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García, PSE frakcijos vardu.(ES) Gerb. pirmininke, ši programa – ilgai lauktas įvykis vaisių ir daržovių sektoriui, ne tik dėl jo patiriamų sunkumų, bet ir dėl nerimą keliančio vartojimo smukimo.

Ši programa turėtų skatinti teigiamą poveikį visuomenės sveikatai, todėl manau, kad tai turėtų būti Europos lygmens programa, kuriai finansuoti būtų skirtos vien Bendrijos lėšos. Aš nesutinku, kad tėvai turėtų prisidėti prie jos finansavimo, kadangi tuomet viskas vyks kaip visada: tie vaikai, kurių tėvai pajėgūs užsimokėti, valgys vaisius ir daržoves mokykloje, o visi kiti liks programos nuošalyje.

Dėl to šią programą turi finansuoti Bendrija (kad ją galima būtų taikyti visiems vienodai). Taip pat norėčiau ypač pabrėžti, kad daugiausia dėmesio turi būti skiriama mokomosioms priemonėms. Ši programa neturi virsti paprasčiausiu vaikų maitinimu obuoliais. Jie turi žinoti, kokį obuolį jie valgo ir kokios jo maistinės ypatybės, t. y. jie turi suprasti naudingą šio vaisiaus poveikį jų sveikatai ir vystymuisi.

Be abejo, produktams turi būti suteikta visapusiška kokybės garantija. Jei įmanoma, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama sezoniniams vaisiams. Be to, aš remiu pasiūlymą, kai tai įmanoma, dalyti Bendrijoje užaugintus vaisius ir daržoves.

Manau, kad naudingą šios programos, kuriai aš pritariu ir kurią parengus sveikinu Komisijos nare, poveikį pamatysime iškart. Šį poveikį atspindės ne tik mūsų vaikų sveikata dabar ir ateityje bei jų mitybos įgūdžiai išsimokslinimo, bet ir (tai ypač svarbu) vaisių ir daržovių sektoriaus plėtra. Tai tikrai produktyvus sektorius, kuris iš tiesų sudaro dalį Europos kultūrinio paveldo ir kuris sudaro mums sąlygas maitintis subalansuotai, sveikai ir įvairiai.

Manau, kad verta pasitikėti ir investuoti į programą, skirtą dalyti vaisiams ir daržovėms mūsų mokyklose. Mano nuomone, biudžetas yra šiek tiek mažokas, todėl norėčiau pakartoti, kad remiu pasiūlymą, jog ši ambicinga programa būtų finansuojama išimtinai Bendrijos lėšomis.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi, ALDE frakcijos vardu.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, labai vertinu puikų ir protingą N. Busko darbą dėl šio pasiūlymo, kuris sudaro dalį bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo reformos, skirtos sektoriaus konkurencingumui ir rinkos darbui sustiprinti, taip pat kovai su vartojimo smukimu.

Pasiūlyta programa dėl vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose padėtų skatinti jaunimą valgyti daugiau vaisių ir padidintų šių produktų suvartojimą. Be to, nemokamas vaisių ir daržovių dalijimas mokyklose turi būti skirtas kovai su moksleivių antsvorio problema. Deja, visi puikiai žinome, kad daugiau kaip 22 mln. vaikų turi antsvorio.

Kad vaisių dalijimo mokyklose programa būtų efektyviai įgyvendinta, labai svarbu, kad į Bendrijos paramos sąnaudas būtų įskaičiuotos visos susijusios logistikos išlaidos, pvz., išlaidos įsigyti tinkamiems smulkių prekių automatams, kurių kaina kitu atveju turėtų būti padengta iš mokyklų arba mokinių šeimų biudžeto. Dėl to nacionalinio lygmens finansavimą reikėtų apibrėžti tik kaip papildomą sąlygą ir naudoti jį tik naujų programų ir jau vykdomų programų išplėtimo atveju.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, Verts/ALE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, nėra nieko, kas šiame pasiūlyme galėtų nepatikti, todėl norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už tai, kad parengė šį pasiūlymą jau artėjant rinkimams. Manau, kad bet kuris politikas šiuose rūmuose, besirūpinantis kitų metų birželio mėn. įvykiais, su džiaugsmu pritars tam, kad Europos vaikai geriau maitintųsi ir valgytų Europoje užaugintus vaisius. Tai, be abejo, gera naujiena ir Europos ūkininkams, kadangi tokiu būdu kuriama vietinė rinka. Tai, be abejo, gera naujiena ir ateities sveikatos biudžetui ir, aišku, kuo puikiausia naujiena patiems vaikams (tai visų svarbiausia).

Jei mes nuo mažens sugebėsime įdiegti vaikams sveikos mitybos įpročius, tai jie išliks ir vaikams augant. Suomija parodė ir įrodė, kad agresyvios intervencinės priemonės nuo ankstyvos vaikystės – tikrai reikšmingas dalykas, todėl ši veikla ypač sveikintina. Dabartinės žemės ūkio biudžeto išlaidos taps ateities sveikatos biudžeto palūkanomis. Esu iš Škotijos ir man gėda sakyti, kad mes ypač suinteresuoti šia programa, kadangi 21 proc. (vienas iš penkių) mūsų pradinių mokyklų vaikų turi antsvorio. Tai visiškai nepriimtina. Mes negalime paprasčiausiai stebėti antsvorio didėjimo tendencijų, todėl šis pranešimas – šios problemos sprendimo dalis, todėl aš nuoširdžiai rekomenduoju jį šiems rūmams. Tai puiki naujiena visiems.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, GUE/NGL frakcijos vardu. – (GA) – Gerb. pirmininke, šis pasiūlymas padės įvykdyti Sąjungos tikslus, susijusius su Bendrąja žemės ūkio politika (BŽŪP), taip pat suteiks galimybę skirti lėšų iniciatyvoms, skirtoms skatinti, kad vaikai vartotų daugiau vaisių ir daržovių. Tai galėtų padėti kovoti su vaikų nutukimu, taip pat ilgainiui duotų naudos mūsų ūkininkams, auginantiems vaisius ir daržoves.

Valgymo įpročiai ir modeliai susiformuoja per keletą pirmų gyvenimo metų. Dėl to svarbu, kad mes sugebėtume įdiegti vaikams sveikesnius valgymo įpročius. Valstybės narės turi sugebėti pasirinkti geriausią metodą.

Mokslo tyrimai rodo, kad nesveikiausi valgymo modeliai išsivysto mažų pajamų namų ūkiuose. Dėl to nemokamas vaisių ir daržovių dalijimas mokyklose galėtų turėti didelės reikšmės vaikų valgymo įpročių kaitai.

Pritariu Nielso Busko pranešimui ir dėkoju jam ir Komisijos narei už jų atliktą darbą.

 
  
MPphoto
 

  Jeffrey Titford, IND/DEM frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, šis projektas įvelkamas į puošnų rūpinimosi vaikų gerove rūbą. Vis dėlto tikrovė labiau panėšėja į nerimą keliantį mišinį veiklos, susijusios su aukle vardu Briuselis, fanatiškos kontrolės siekiu, nepridengta propaganda ir rinkos kvotų nustatymu. Auklei vardu Briuselis patinka kontroliuoti viską, įskaitant ir tai, ką mes valgome. Savęs įpareigojimas kontroliuoti, ką vaikai valgo mokykloje, – pirmas didelis žingsnis šia linkme. Propagandinis šio projekto atspalvis tai, kad ant kiekvieno vaisiaus bus užklijuota ES etiketė; visą projektą lydės masinė propagandinė kampanija.

Dėl vaisių rinkos. Suprantu, kad programa sudarys labai daug prielaidų piktnaudžiavimams, pvz., gali būti apibrėžtos privalomos taisyklės, kad visi vaisiai turi būti iš ES. Bananų atveju tai galėtų vienu smūgiu užkirsti kelią Britanijos tiekėjams, kurie veža bananus iš Britanijos sandraugai priklausančių Karibų šalių, ir atverti naujų pelningų galimybių Prancūzijos Gvadelupos ir Martinikos saloms.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, Komisijos nare, ministre, ponios ir ponai, mes esame bombarduojami antraštėmis. Mums sako, kad esame nutukę, mūsų vaikai yra nutukę, valgome netinkamą maistą, be to, valgome per mažai šviežių vaisių ir dar mažiau daržovių.

Penkios porcijos per dieną arba apytiksliai 400 g vaisių ir daržovių – rekomenduojama dienos norma sveikai ir subalansuotai mitybai išlaikyti. Ne visada lengva to laikytis. Maistas turi būti sveikas, ilgai išlikti šviežias, gero skonio ir kuo mažiau kainuoti. Vis dėlto šiandienis greitas gyvenimo tempas reiškia, kad mums dažnai sudėtinga suderinti šeimos ir darbo reikalus, kad kartais neturime pakankamai laiko valgiui ruošti ir vietoj to pasirenkame pusiau paruoštus arba gatavus produktus. Tai nėra neteisinga, jei mes žinome šviežių vaisių ir daržovių svarbą.

Žmonės, kurie ankstyvoje vaikystėje išmoksta valgyti vaisių ir daržovių turtingą maistą, vėliau gyvenime taip pat maitinsis sveikai. Dėl to aiškiai pritariu Komisijos pasiūlymui įgyvendinti Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuriai finansuoti būtų skirta 90 mln. EUR. Tai nuostabi idėja, gerb. Komisijos nare! Vis dėlto, kaip pripažinote savo reikalavimuose, valstybėms narėms turi būti leista vykdyti programą pagal savus nacionalinius reikalavimus. Turi būti sudaryta galimybė apsirūpinti tinkamais regioniniais ir sezoniniais produktais. Valstybės narės taip pat turi parengti strategiją, kurioje būtų apibrėžti geriausi keliai Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai įgyvendinti ir jai integruoti į mokymo programą. Sveika mityba – bendro išsilavinimo dalis. Vaikai turi sužinoti, kad, pvz., morkas galima valgyti ne tik kaip karštą garnyrą, jos taip pat tinka sriuboms, mišrainėms, pyragams arba keptiems patiekalams gaminti. Jie turi žinoti, koks tikrasis bulvės skonis, kol iš jos dar nepagaminti traškučiai arba keptų bulvių lazdelės. Juos reikėtų įvairiais būdais skatinti domėtis, kaip ruošiami tradiciniai regioniniai patiekalai.

Informacija – vienintelis būdas padėti sveikos mitybos pagrindus. Žinios – sveikos gyvensenos raktas. Šiuo atžvilgiu Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa gali duoti ypač daug naudos.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Gerb. M. Barnieri, Komisijos nare, kaip ir daugelis kitų ši iniciatyva taip pat turi daug šeimininkų. Galime prisiminti, kad net septyni miestai pasiskelbė Homero gimimo vieta. Daugelis žmonių mano, kad tai buvo jų iniciatyva. Remdamasis posėdžio protokolu galiu su pasididžiavimu pareikšti, kad 2005 m. gegužės 10 d., diskusijose dėl vaisių ir daržovių rinkos reformos, pasiūliau šią programą, todėl esu dėkingas Komisijos narei, kad dabar tai turi tapti tikrove.

Prieš mane kalbėjusieji jau paaiškino, kodėl ji labai svarbi. Programa svarbi ne tik socialiniu požiūriu. Ji turėtų išmokyti jaunimą mitybos kultūros. Tai prancūziška kriaušė, bet aš nevalgysiu jos, kadangi čia ją valgyti draudžiama. Labai svarbu, kad jaunimas, gaudamas mokykloje vaisių, pažymėtą ES etikete, jau nuo mažų dienų žinotų, kad tai saugus vaisius be chemikalų, dažnai užaugintas net ekologiniame ūkyje.

Mokykime vaikus mitybos kultūros, kadangi tai labai labai svarbi užduotis. Dėkoju N. Buskui už darbą. Aš nevalgysiu [šios kriaušės], kadangi nenoriu laužyti taisyklių, bet manau, kad mes visi galime didžiuotis šia programa. Ačiū už dėmesį.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Gerb. pirmininke, kartais puiku, kai galime ateiti į šiuos rūmus ir paremti iš tikrųjų gerą Europos pasiūlymą ir, nepaisant Jeffrey Titfordo pastangų sugadinti mūsų gerą nuotaiką, šiandien kaip tik taip ir yra. Šis pasiūlymas atitinka labai daug reikalingų kriterijų. Jis skatins mažų vaikų ir paauglių sveikos mitybos įpročius. Jis stiprins bendrą jaunųjų europiečių sveikatą. Jis garantuos, kad ES pinigai būtų išleisti projektui, kuris, kaip jau įrodyta, duos teigiamų rezultatų daugelyje valstybių narių. Tai praktinis, turintis tvirtą pagrindą, įvykdomas pasiūlymą.

Daug žinau apie panašią programą Airijoje, pavadintą „Food Dudes“, kadangi sužinau visas naujienas apie ją iš savo vaikaičio. Paaiškėjo, kad ši programa buvo veiksminga ir davė ilgalaikių pastovių rezultatų 4–12 metų amžiaus vaikų grupėje. Be to, šie rezultatai nepriklausė nuo lyties, mokyklos dydžio ir socialinių ekonominių veiksnių. Dėl to šiuo atžvilgiu mes galime atsiremti į solidų pamatą.

Esu laimingas galėdamas paremti reikalavimą dėl didesnio Bendrijos finansavimo, taip pat siekį, kad daugiau dėmesio būtų skirta ekologiškai išaugintiems vietiniams vaisiams ir daržovėms. Norėčiau padėkoti Komisijos narei ir mūsų pranešėjui Nielsui Buskui. Esu labai patenkintas išgirdęs Tarybos atsakymą. Šis pasiūlymas teigiamai paveiks dalykus, susijusius su gyvenimo kokybe ir sveikata ES.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Gerb. pirmininke, faktas, kad vaisiai ir daržovės svarbūs žmonėms – jokia ne naujiena, kaip ir faktas, kad jie svarbūs vaikų mitybai. Vaisių dalijimas vaikams mokykloje – geras dalykas, kadangi vaisiai naudingi sveikatai ir aprūpina labai reikalinga papildoma energija.

Vis dėlto kas gi verčia abejoti pasiūlymu, kurį mes šiuo metu svarstome? Abejonių kelia tai, kad tai grynai propagandinis ES pasiūlymas. Šios iniciatyvos tikslas susikrauti pigaus politinio kapitalo ir, matyt, tuo pačiu metu parodyti vaikams puikias ES savybes. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas pateikė kai kuriuos absurdiškus pasiūlymus, įskaitant pareiškimą, kad Europos vaisiai geresni už bet kokius kitus vaisius. Reikalaujama tiekti tik ES vaisius, pvz., bananus iš atokiausių regionų. Tai visiškas protekcionizmas. Siekiama skiepyti vaikams mintį, kad ES yra gera ir kad vaisiai iš ES netgi dar geresni. Komisijai ir Europos Parlamentui turėtų būti gėda dėl savęs.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, aš, leidus N. Buskui, valgau obuolį. Jis dalija obuolius už durų, todėl, jei nariai pageidauja nueiti ir pasivaišinti, esu įsitikinęs, kad ponas N. Busk bus laimingas galėdamas pasivaišinti juos obuoliais!

Manau, kad tai puikus pranešimas. Kaip sakė M. Harkin, mes dažnai atvykstame į šiuos rūmus be galimybės spindėdami ir nekantraudami sulaukti tokios geros iniciatyvos. Vis dėlto mes turime skirti daugiau lėšų, kad užtikrintume, jog mūsų jaunimas galėtų visiškai pasinaudoti šia galimybe, kadangi tai vienas iš tų retų atvejų, kai mes galime pasiūlyti kažką konkretaus. Mes skundžiamės dėl padėties ir skaitome spaudoje ir žiniasklaidoje apie sunkias moksleivių nutukimo ir panašias problemas. Vis dėlto šiandieninis mūsų jaunimas – puikūs žmonės, kuriems tenka daug daugiau spaudimo negu galbūt anksčiau teko mums. Manau, kad šis projektas – viena iš galimybių, kai mes galime sudaryti jiems geros sveikos mitybos prielaidas. Pritariu šiam pranešimui ir reiškiu už jį savo padėką.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Gerb. pirmininke, Komisijos nare, Europos Komisija pasiūlė Bendrijos biudžeto skirti 90 mln. EUR programai, pagal kurį kiekvienas 6–10 metų vaikas gautų po vieną porciją vaisių arba daržovių kartą per savaitę.

Primygtinai siūlyčiau valstybėms narėms išplėsti šią programą ir jos jungtinį finansavimą tiek Europos, tiek ir nacionaliniu lygmeniu, kad visi vaikai, įskaitant ir ikimokyklinukus, galėtų gauti porciją vaisių kasdien. Tikiuosi, jog visi pritarsime tam, kad biudžetas būtų padidintas iki 500 mln. EUR. Pritariu pasiūlymui, kad šiai programai turėtų būti skirti tik švieži vaisiai ir daržovės iš Europos Sąjungos. Tai turėtų būti sezoniški ekologiškai išauginti vietiniai vaisiai ir daržovės.

Norėčiau pristatyti panašią iniciatyvą, kurią Rumunijos vyriausybė pradėjo įgyvendinti dar 2003 m. ir pagal kurią visi vaikai ikimokyklinio ir pradinio mokymo įstaigose kiekvieną mokyklos dieną gauna po stiklinę pieno ir šviežią bandelę. Deramos mitybos pagrindų mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams diegimas – dalis mokymo apie sveiką gyvenseną, kurį mes turime suteikti jaunajai kartai.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Gerb. pirmininke, neabejotinai teisinga, kad vaisiai būtų dalijami pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams. Ši idėja susijusi ne tik ekonominiu, bet ir su daug platesniu socialiniu aspektu. Taip yra dėl to, kad jos tikslas ugdyti sveikus mitybos įpročius ir tokiu būdu gerinti bendrą visuomenės sveikatą. Neabejotina, kad 90 mln. EUR yra per mažai, kad būtų garantuotas deramas programos vykdymas. Dėl to būtų pageidautina, kad programoje dalyvautų nacionalinės institucijos ir mokyklų administracijos, taip pat ir plačioji visuomenė. Tikiuosi, kad Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programai bus plačiai pritarta ir N. Busko pastangos nenueis perniek.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Mes pabrėžtume, jog svarbu, kad būtų pradėta įgyvendinti derama sezoninių šviežių vaisių ir daržovių nemokamo kasdieninio dalijimo mokyklose programa, daugiausia dėmesio skiriant ikimokyklinių įstaigų ir pradinių mokyklų vaikams. Ši programa – labai svarbus žingsnis, nes ji turėtų duoti teigiamų rezultatų sveikos mitybos ugdymo, sveikatos apsaugos, kovos su vaiko skurdu srityse. Ji taip pat turėtų tapti paskata regioninių produktų, įskaitant ir gaminius iš kalnuotose vietovėse veikiančių ūkių, gamybos plėtrai.

Jai reikalingas didesnis finansavimas, negu pasiūlė Europos Komisija. Dėl to, Komisijos nare, turėtų būti atsižvelgta į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pateiktus pasiūlymus, kuriuos mes padėjome parengti. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui už atliktą darbą.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Gerb. pirmininke, dėkoju Komisijos narei už pasiūlymą dėl vaisių mokykloms programos. Labai svarbu, kad pradėtume įgyvendinti šią programą. Taip pat pritariu tam, kad turėtume remtis subsidiarumo principu, kadangi mums reikalinga sistema, kuri nebūtų per daug biurokratinė ir kuri iš tikrųjų galėtų veikti mūsų mokyklose. Taip pat manau, kad mums reikėtų lanksčiau spręsti, kokių rūšių vaisius galėtume tiekti, kadangi keletą sezonų per metus bus labai sudėtinga gauti šviežių vaisių, todėl mums retkarčiais gali prireikti perdirbtų vaisių. Nepriimkime per didelio skaičiaus nurodomųjų dalinių pakeitimų. Geriau priimkime šią programą.

Manau, kad viename arba dviejuose Parlamento pasiūlymuose dėl reikiamo finansavimo masto pateiktos per didelės sumos. Kadangi jei šiame Parlamente būtų taikoma bendro sprendimo procedūra, mes turėtume pritarti ir biudžetui, ir procesui. Jei norime išlaikyti pasitikėjimą šiuo Parlamentu, priimkime programą, kurią būtų įmanoma finansuoti ir pagal kurią vaisiai mokyklose būtų dalijami vaikams, kuriems to labiausiai reikia, kad jie išsiugdytų atitinkamus mitybos įgūdžius ir valgytų vaisius ir ateityje. Ši programa kaip tik tam ir parengta.

Norėčiau pasakyti J. Titfordui, kad man nesvarbu, ar programą vykdys Europa, Britanija, Prancūzija, ar dar kas nors. Svarbiausia užtikrinti, kad vaisiai mokykloms patektų į mūsų mokyklas.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (PSE). - (DA) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, aš esu, tiesą pasakius, buvau prieš paramą žemės ūkiui ir bet kokį jos teikimo pratęsimą, tačiau kai kalbame apie mūsų vaikų sveikatos gerinimą, manau, kad visi turime daryti kuo daugiau. Visos su ligomis kovojančios organizacijos aiškiai rekomendavo taikyti vaisių mokykloms programas. Atrodo, net ir maži vaisių kiekiai turi reikšmės sveikatai. Dėl to aš širdingai pritariu Komisijos pasiūlymui. Vis dėlto manau, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skirta su vaisiais ir sveikata susijusiems klausimams. Dėl to esu prieš Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą, kad dalijami vaisiai turi būti tik iš ES. Tai visiškai neteisinga. Manau, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skirta vaikų sveikatai, o ne žemės ūkio plėtrai.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Gerb. pirmininke, norėčiau tik keliais žodžiai išreikšti savo jausmus dėl išvadų šių diskusijų, kurios buvo nepaprastai gyvos ir vienamintiškos. Bendrai tariant, manau, kad jos atspindi labai originalią N. Busko ir E. de Lange iniciatyvą. Diskusijos rodo, kad faktiškai vieningai pritariama šiai Europos Komisijos pasiūlytai programai, kurios tikslas skatinti jaunuosius europiečius valgyti daugiau vaisių ir daržovių. Galiu pasakyti jums, ponios ir ponai, kad Ministrų Taryba taip pat turi pritaria šiam įsipareigojimui, todėl mes sieksime susitarimo, pagrįsto plataus pobūdžio pozicija, kurią jūs priimsite kartu su Taryba.

Norėčiau atkreipti dėmesį į keturias jūsų pateiktas pastabas, kurias laikau svarbiausiais klausimais. Pirma, dėl šiai veiklai skirto biudžeto. Aktyvi Parlamento pozicija aiškiai parodo, kad jūs rimtai nusiteikę šios iniciatyvos atžvilgiu, ir aš esu dėl to laimingas. Aš pateiksiu ataskaitą dėl pasiūlymo Tarybai. Pritariu M. Fischer Boel, kad 90 mln. EUR suma, kuri buvo paminėta pasiūlyme, nėra, kaip ji pasakė, iškirsta akmenyje.

Antras punktas, kurį aš pažymėčiau, yra tai, kad svarbiausias mūsų rūpestis duoti jaunimui sveikų vaisių ir pasiūlyti jiems sveikų produktų be cukraus priedo asortimentą.

Trečias punktas susijęs su vietinių produktų vartojimo skatinimu, kad būtų didinamas informuotumas apie Bendrijos produktų kokybę. Taip pat papildyti ką tik P. Casacos išreikštą susirūpinimą dėl atokiausių regionų padėties. Į Bendrijos rinką iš tikrųjų pateikiami produktai, kurie vežami iš atokiausių regionų, sudarančių neatsiejamą mūsų Europos Sąjungos dalį; tai aukštos kokybės produktai. Šie argumentai, kuriems pritaria ir Ministrų Taryba, išryškėja ir jūsų svarstymuose.

Galiausiai jūs taip pat išreiškėte Tarybos nuomonę atitinkančią poziciją: Bendrijos programa, kaip jums pateiktoji, – reikiama veiklos rūšis, tačiau šiuo atveju taip pat turime suteikti valstybėms narėms prisitaikyti ir veikti lanksčiai, nes tai užtikrintų, kad įgyvendinsime šią programą kuo artimiau bendradarbiaudami su bendruomenėmis, asociacijomis ir gyventojais.

Apibendrindama šiuos keturis punktus, ponios ir ponai, norėčiau pakartoti, kad nors šios laiku pateiktos iniciatyvos biudžetas, be jokios abejonės, per mažas, tačiau pati iniciatyva yra simbolinė besikeičiančiai ir aktyviai Europai, pripažįstančiai naujus mūsų visuomenės iššūkius ir svarbiausia, ponios ir ponai, Europai, kuri įžengs į mokyklas ir apie kurią palankiai kalbės ir galvos Europos jaunimas.

Manau, kad remdamiesi šia Komisijos iniciatyva mes kuriame konstruktyvios Europos, besirūpinančios savo gyventojais, įvaizdį. Būtent to ir laukia Europos gyventojai.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Komisijos narė. Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti jums už triuškinantį pritarimą šiam svarbiam pasiūlymui.

Norėčiau pasakyti J. Titfordui ir H. Goudin, kad jų teiginys, jog šis pasiūlymas yra propaganda – gryni niekai.

(Plojimai)

Programa skirta, kaip daugelis jūsų paminėjo, tam, kad būtų skatinami geri mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročiai. Esu pakankamai tikra, kad protingai valdydami šią programą, pvz., remdamiesi jau sukaupta Airijos programos „Food Dudes“ patirtimi, mes galime padaryti gana nemažai. Tuomet, 2012 m., pamatysime, ar galime dar patobulinti šią sistemą.

Visiškai sutinku su M. Salinas García, kad mes galime panaudoti programą, kaip dalį mokomojo proceso, t. y. ne tik skatinti vaikus valgyti daugiau vaisių ir daržovių, bet ir pabandyti paaiškinti, iš kur jie tiekiami, kodėl svarbu juos valgyti ir t. t.

Tikiuosi, kad kartu su Micheliu Barnieriu sugebėsime susitarti su Taryba dėl tinkamai subalansuotos programos mūsų jaunimo sveikatos naudai.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, pranešėjas. (DA) Gerb. pirmininke, norėčiau išreikšti savo padėką už daugelį gerų pastabų. Be to, šiuo atžvilgiu taip pat norėčiau padėkoti jums, Komisijos nare, už jūsų ypač konstruktyvų bendradarbiavimą. To, be abejo, ir reikėjo tikėtis, kadangi mes visuomet puikiai bendradarbiaujame su jumis ir jūsų kabinetu. Taip pat norėčiau padėkoti jums, ministre. Buvo labai malonu bendradarbiauti su jumis ir Tarybai pirmininkaujančia Prancūzija, kadangi jūs visiškai neskubėjote ir skyrėte neįprastai daug laiko tikrai nuodugniam klausimų svarstymui. Tarybai pirmininkaujančios valstybės ne visuomet turi tiek laiko. Taip pat norėčiau kiekvienam šiuose rūmuose priminti, kad visi kalbėjusieji ragino skirti šiai programai daugiau negu 90 mln. EUR. Norėčiau pateikti jums tik vieną paprastą pastabą: jei mes nemobilizuosime daugiau pinigų, ši programa taps didžiuliu administraciniu aparatu, kuriuo remiantis bus dalijama labai nedaug vaisių. Mes negalime leisti, kad tai įvyktų, jei iš tikrųjų norime padėti pakeisti vaikų mitybos įpročius, t. y. ypatingos svarbos jų elgsenos dalį.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks antradienį, 2008 m. lapkričio 18 d.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), raštu. (NL) Esame įsitikinę, kad turime daugiau dėmesio skirti projektams, kurie užtikrintų, jog visi jaunesni nei dvylikos metų vaikai gautų mokykloje po vaisių per dieną. Mokyklos vaidina lemiamą vaidmenį mokant juos sveikos gyvensenos. Sveikas maistas ir pakankama fizinė veikla padeda užkirsti kelią nutukimui. Vaikai, kurie pamėgs vaisius mokykloje, toliau valgys juos ir būdami pilnamečiai. Daugelis mokyklų jau deda didžiules pastangas, kad galėtų pasiūlytų vaikams po vaisių kasdien, tačiau lėšos, be abejo, per daug ribotos. Dėl to ypač svarbi Europos finansinė parama vaisių mokykloms programai.

Dėl šios priežasties mes pateiksime jausmingą kreipimąsi į Europos Komisiją ir Tarybą, kad jos pritartų programos biudžeto padidinimui. Juk kalbame apie mūsų jaunimo sveikatą, kuriai gresia pavojus. Manau, kad šios lėšos atsipirks su kaupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), raštu. (LT) Svarbu, kad šios schemos įgyvendinimui būtų taikomas subsidiarumo principas, kad valstybės pačios spręstų, kokio amžiaus vaikams taikyti vaisių ir daržovių schemą bei kokius vaisius ir daržoves tiekti. Taip pat manyčiau, kad pirmumą reikėtų skirti Bendrijos kilmės produktams, tačiau nereikėtų atsisakyti ir ne Bendrijos kilmės produktų, nes tai pažeistų konkurencijos ir PPO taisykles.

Manau, kad šios programos administravimas turi būti kuo paprastesnis, todėl siūlyčiau nuostatos dėl strategijos rengimo atsisakyti. Rengti nacionalinę strategiją dėl vienos priemonės įgyvendinimo ir dėl mažo biudžeto yra per griežtas reikalavimas. Vietoj strategijų rengimo galėtų būti reikalavimas parengti nacionalines administravimo taisykles, į jas įtraukiant kai kurias nuostatas numatytas Komisijos pateiktose strategijos įgyvendinimo taisyklėse. Norėčiau visus paraginti pagalvoti apie strategijos rengimo būtinybę rengiant programos įgyvendinimo taisykles (šis punktas yra svarbus Lietuvai dėl administravimo).

Schemos įgyvendinimas pareikalautų papildomų lėšų iš nacionalinio biudžeto, nes schemą iš dalies turi finansuoti valstybė, tačiau net ir finansų krizės akivaizdoje turime žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą – išsaugoti mūsų vaikų ir jaunimo sveikatą. Nenusimeskime atsakomybės naštos nuo savo pečių.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), raštu. – (RO) Pasiūlymas dėl Reglamento dėl Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos – dalis rinkinio iniciatyvų, kurias paskelbė Komisija ir kurių svarbiausias tikslas – kova su nutukimu ir sveikos mitybos skatinimas.

Komisijos pasiūlytų 90 mln. EUR biudžeto būtų buvę nepakankamai pasiekti programos tikslams. ALDE frakcijos iniciatyva padidinti Bendrijos finansavimą iki 360 mln. EUR – svarbus žingsnis teisinga kryptimi. Valstybės narės, savo ruožtu, taip pat skirs lėšų, kad bendras biudžetas siektų 720 mln. EUR. Tvirtai tikiu, kad tik toks biudžetas užtikrins programos efektyvumą. Taip sugebėsime pasiūlyti priimtiną skaičių vaisių porcijų per savaitę 6–10 metų mokiniams.

Tuo pačiu metu norėčiau paraginti švietimo įstaigas įvesti mitybos pamokas, kaip mokymo programos dalį, kurių metu būtų aiškinama sveikos mitybos vaidmens teorija. Tik jungtinėmis, koordinuotomis pastangomis sugebėsime pakeisti ateinančių kartų mitybos įpročius.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), raštu. – Esu laiminga galėdama paremti Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, kuri turėtų skatinti sveikesnius jaunimo mitybos įpročius. Tikiuosi, kad šis projektas taps prielaida jauniausių Europos visuomenės narių mitybos struktūrai pakeisti. Ilgalaikiai tyrimai parodė, kad mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje ir išlieka kaip modelis visam gyvenimui. Ši programa gali padaryti įtaką ne tik šiai vaikų kartai, bet ir jų vaikams. Dar įdomiau. Buvo pastebėta, kad vaikų mitybos pomėgiai turi poveikį ir jų tėvų mitybos įpročiams. Tikėkimės, kad ši puiki programa taps žingsniu kelyje mūsų visų sveikos gyvensenos ir geros fizinės būklės link.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), raštu.(PL) Esu patenkintas, kad rengiame Bendrijos programą dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose. Teigiamą šios programos poveikį pajusime daugeliu lygmenų: socialiniu, ekonominiu ir finansiniu.

Kaip Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys galiu teigti, kad programa aiškiai palankiai paveiks Europos žemės ūkį ir sodininkystę, nes dėl jos padidės vaisių paklausa ir bus sudaryta galimybė išlaikyti aukštam gamybos lygiui Europoje. Aš taip pat esu tėvas, todėl kaip tėvas galiu kalbėti ir apie teigiamus rezultatus, kuriuos sunku apčiuopti, t. y. apie jaunosios kartos sveikatą. vaisių ir daržovių proporcijos didinimas mokyklinio amžiaus vaikų maiste turi didžiulę reikšmę, kadangi tuo laiku kaip tik suformuoja jų mitybos įpročiai.

Lenkijoje vienam asmeniui tenka maždaug 250 g vaisių ir daržovių per dieną. Šis lygis vienas žemiausių Bendrijoje: tik Čekija, Latvija ir Slovakija vartoja mažiau. Bendrijos vidurkis – 380 g. O štai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Maisto ir žemės ūkio organizacija rekomenduoja, kad per dieną būtų suvartojama bent jau 400 g vaisių ir daržovių. tokiose šalyse kaip Lenkija turėtų būti vykdoma plati vaisių mokykloms reklaminė kampanija.

Tikiuosi, kad netrukus Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa bus sėkmingai įgyvendinta visose švietimo įstaigose visoje Europos Sąjungoje ir taps neatsiejamu švietimo politikos elementu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), raštu. – (HU) Europos Sąjungos noras skatinti vaisių vartojimą mokyklose – tikrai sveikintina iniciatyva. Tinkama mityba vaikystėje užtikrina geras sveikos gyvensenos perspektyvas vėlesniame gyvenime, todėl tinkamai išmokytas vaikas populiarins sveiką mityba šeimos ir draugų rate. Atsakingi už programą asmenys taip pat turi atidžiai stebėti, kokius vaisius jie siūlo vaikams.

Būtų rimta klaida, jei mokyklos turėtų pasitenkinti pesticidų užterštais vaisiais, kuriuos sudėtinga parduoti. Dėl to programa turi būti vykdoma taip, kad būtų užtikrinta, jog mokykloms būtų tiekiami tik sveikatai naudingi vaisiai, kuriuose pesticidų kiekis neviršija maksimalių leistinų ribų. Lygiai taip pat pageidautina, kad sveikos mitybos labui Bendrijos lėšos pirmiausia būtų panaudotos pirkti vietiniams vaisiams, turintiems nedaug cukraus ir daug ląstelienos, o ne siūlyti, pvz., bananus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), raštu. (BG) Gerb. Komisijos nare, Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa – ypač svarbus žingsnis, siekiant, kad:

vaikų mityba būtų sveika ir subalansuota;

būtų užkirstas kelias ligoms;

būtų parengti nauji jaunesniosios kartos mitybos modeliai ir metodika, kurie padėtų palaipsniui pakeisti greitojo maitinimo įstaigose paruoštą maistą.

Kalbame ne tik apie vaisių vartojimą, bet ir apie sveikų ir subalansuotų mitybos įpročių skatinimą. Turime pakankamai specialistų, kurie gali parinkti tinkamus vaisius, remdamiesi apibrėžtais kriterijais.

Antra, Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa taps tikra parama žemės ūkio gamintojams ir finansine pagalba valstybėms narėms. Tai ypač svarbu naujosioms valstybėms narėms, kurios, nepaisant visų jų pastangų, turi sunkumų, susijusių su viešuoju maitinimu mokyklose. Pvz., Bulgarijoje vykdoma valstybės subsidijuojama maitinimo mokyklose programa, bet ji negali patenkinti visų mokinių poreikių, todėl Europos Sąjungos pagalba bus nepaprastai naudinga. Be abejo, turime primygtinai reikalauti, kad vykdant programą būtų tiekiami ekologiški produktai, taip pat garantuoti, kad ji būtų efektyviai įgyvendinama.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), raštu. – (RO) Ligos, nuo kurių kenčia šiuolaikinis žmogus, susijusios su mityba, tačiau maitinantis tinkamai jų galima būtų išvengti.

Pritariu pasiūlymui dėl vaisių dalijimo mokyklose. Norėčiau priminti faktą, kad Rumunijoje pieno stiklinę ir bandelę mokiniai mokyklose veltui gauna jau nuo 2002 m., nors iš pradžių buvome laimingi, kad galime tai pasiūlyti bent jau pradinių mokyklų vaikams, nuo 2006 m. ši priemonė imta taikyti ikimokyklinukams, o nuo 2007 m. ir vidurinių mokyklų vaikams. Europos Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa bent jau Rumunijoje papildys pirmiau minėtą programą.

Ji turi daug pranašumų. Norėčiau paminėti tik du iš jų:

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad jaunesni nei vienuolikos metų vaikai suvartotų bent jau 400 gramų vaisių ir daržovių per dieną. Šiuo atžvilgiu taip pat norėčiau priminti 2008 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl su mityba susijusių sveikatos problemų. Neužmirškime, kad maistas ir tai, kaip mes maitinamės, vaidina lemiamą vaidmenį mūsų sveikatai.

Sumažės skirtumai: vaikai yra iš skirtingų socialinių ekonominių sluoksnių; kai kurie iš jų yra ypač socialiai nuskriausti.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) , raštu. (ET) Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti, kurią šiais metais taip pat priėmė ir Europos Parlamento, ekspertai pabrėžė faktą, kad šiandien Europoje daugiau nei 5 mln. vaikų yra nutukę ir beveik 22 mln. vaikų turi antsvorio ir šie skaičiai nuolat auga, ir manoma, kad iki 2010 m. nutukusių arba antsvorio turinčių vaikų skaičius didės po 1,3 mln. kasmet.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pasaulio sveikatos ataskaitoje nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas įrašytas į sąrašą kaip vienas iš septynių sveikatos rizikos veiksnių. Šiuo atžvilgiu Parlamentas jau kartą yra pateikęs pasiūlymą Europos Komisijai įtraukti į ES biudžetą šioms problemoms spręsti būtinus finansinius išteklius.

Šiandien Europos Komisija parengė atsarginę priemonę, kuri remia mūsų ankstesnę iniciatyvą. Ši priemonė sudarytų galimybę (panašiai kaip pieno mokykloms programos atveju) nuo 2009–2010 mokslo metų pradėti dalyti vaisius ir daržoves 6–10 metų vaikams ES mokyklose.

Tai neabejotina investicija į ateitį, kuri padės išvengti arba sumažinti sveikatos priežiūros išlaidas, susijusias su netinkamais mitybos įpročiais. Tikiuosi, kad Europos Komisija dar kartą pasvarstys pateiktus pasiūlymus ir padidins dabartinį vaisių ir daržovių programos biudžetą nuo 90 iki 500 mln. EUR, taip sudarydama galimybę dalyti vaikams vaisius visomis mokyklos dienomis didesniam vaikų tiksliniam ratui.

Ačiū už jūsų dėmesį!

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), raštu. – (RO) Komisijos pasiūlymas įgyvendinti vaisių dalijimo mokyklose bus naudingas Europos Sąjungos gyventojų sveikatai, taip pat padarys reikšmingos įtakos kiekvienos valstybės narės ekonominei ir socialinei plėtrai. Mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje ir gali lydėti asmenį visą gyvenimą.

Mokyklos – labiausiai tinkama vieta pradžiai veiklos, kuri išugdytų šią elgsenos rūšį, nes mokykla – dar viena institucija (po šeimos), kuri tiesiogiai bendrauja su vaikais ir daro jiems reikšmingą įtaką.

Ši programa kartu su mokyklose pradedama įgyvendinti mitybos pagrindų programa sudarys daugiau prielaidų tam, kad vaikai išsiugdytų sveikos mitybos įgūdžius ir rinktųsi sveikesnį maistą, įskaitant vaisius ir daržoves. Pirmiausia vaikai turėtų būti mokomi ir skatinami valgyti padidintos maistinės vertės produktus. Taip bus pasiekti numatyti programos tikslai ir užkirstas kelias su nutukimu susijusioms ligoms, išvengta blogos mitybos padarinių arba diabeto, t. y. dalykų, kurie gali nutikti suaugus.

Parlamento pasiūlyti daliniai pakeitimai apčiuopiamai pagerins Komisijos dokumentą, nes skiriant programos įgyvendinimui 500 mln. EUR per metus pagerės mokinių aprūpinimas vaisiais ir daržovėmis, o tai, savo ruožtu, taps postūmiu žemės ūkio gamybos plėtrai Europos Sąjungos lygmeniu.

 
  
  

PIRMININKAVO: LUIGI COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

 
Teisinė informacija - Privatumo politika