Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0146(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0391/2008

Predložena besedila :

A6-0391/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0542

Razprave
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

5. Sistem razdeljevanja sadja v šolah (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik . − Naslednja točka je poročilo (A6-0391/2008) gospoda Niels Busk v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, poročevalec. (DA) Gospod predsednik, komisarka Fischer-Boel, minister Barnier, gospe in gospodje, Komisija je predložila izjemno konstruktiven predlog za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah, da bi s tem obrnila neugoden trend povečane debelosti med evropskimi šoloobveznimi otroki. Gre za predlog, ki ga toplo pozdravljam. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča, da otroci na dan zaužijejo 400 g sadja in zelenjave. Žal je le malo otrok, ki to tudi počne. V EU je 22 milijonov otrok predebelih, približno 5 milijonov otrok pa je močno predebelih, Najhujše pri tem je, da se to število vsako leto poveča za 400 000 otrok. Povečano uživanje sadja in zelenjave zmanjšuje tveganje za nastanek številnih bolezni in preprečuje prekomerno in močno prekomerno telesno težo. Prehranjevalne navade se vzpostavijo v otroštvu in znaki kažejo na to, da otroci, ki se naučijo jesti veliko sadja in zelenjave, to počnejo tudi, ko odrastejo. Če želimo uspeti pri oblikovanju prehranjevalnih navad naših otrok, je ključnega pomena, da posredujemo že v zgodnji fazi.

Prekomerna telesna teža predstavlja večje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja in sladkorne bolezni, visok krvni tlak in nekatere oblike raka. Te bolezni vse bolj ogrožajo javno zdravje v EU, stroški zdravljenja pa močno obremenjujejo zdravstvene proračune držav članic. Komisija se sklicuje na oceno vpliva, v kateri sta bili izvedeni dve študiji in ki sta pokazali na povezavo med zdravstvenimi izdatki in premajhno količino zaužitega sadja in zelenjave. Izdatke za razdeljevanje sadja v šolah je treba obravnavati v tej luči, zato bo načrt dejansko pomenil prihranke v zdravstvenih proračunih držav članic. Tako bo imel pozitiven učinek predvsem za javno zdravje, pa tudi za evropsko gospodarstvo. Vse dokler ne bomo dosegli cilja, da bodo otroci pojedli 400 g sadja na dan, bo to pomenilo, da več sadja, ko bodo otroci pojedli, večji bodo prihranki. Zaradi tega je preventiva cenejša od zdravljenja.

Kot poročevalec sem predlagal, da početverimo količino, ki naj bi bila predvidena v proračunu Skupnosti. Prvoten predlog Komisije v višini 90 milijonov EUR bi žal zadostoval le za en kos sadja enkrat tedensko v obdobju 30 tednov za otroke, stare od šest do deset let. To je vsekakor premalo, če želimo, da bo načrt imel kakršne koli pozitivne učinke na prehranjevalne navade otrok. En kos sadja v tednu ni dovolj, da bi spremenili prehranjevalne ali da bi vplivali na javno zdravje. Optimalna rešitev bi bila, da bi vsi otroci prejeli en kos sadja vsak šolski dan. Zato je treba mobilizirati več sredstev v proračunu Skupnosti.

Večina v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja se je strinjala z mobilizacijo 500 milijonov EUR, ki bodo razdeljeni skupaj z nacionalnim sofinanciranjem. S tem se ne strinjam. Upam, da bomo lahko na današnjem glasovanju razrešili to zadevo, saj sem ponovno predložil predlog v imenu moje skupine, v skladu s katerim bi morali mobilizirati 360 milijonov EUR. To je treba dopolniti s prispevkom držav članic, tako pa bo v celoti gledano mogoče zagotoviti precej višji znesek kot 500 milijonov EUR.

Večina v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja se prav tako strinja, da se v okviru sistema razdeljuje samo sadje in zelenjava iz držav EU. Zame je to preveč protekcionistično, sistem pa bi bil obremenjen z birokracijo. Države članice morajo same izbrati – s seznama, ki ga bo pripravila Komisija – katero sadje je mogoče razdeljevati in katero sadje bo vključeno v sistem.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, predsednik Sveta. – (FR) Gospod predsednik, v predsedstvu se močno veselimo obravnave skupaj z Evropskim parlamentom tega programa, ki ga je predlagala Evropska komisija in pripravila osebno – ob tej priložnosti bi jih rad izrekel priznanje – gospa Fischer Boel. Gre za pomemben program za prehranjevanje najmlajših državljanov, hkrati pa je praktičen in učinkovit ukrep v boju proti povečevanju debelosti med mladimi.

Gospod Busk je pravkar navedel številke, ki jih lahko potrdim: v Evropi ima en izmed petih otrok prekomerno telesno težo ali je predebel. Debelost pri otrocih se povečuje s stopnji 2 % letno. Zaradi tega moramo mladostnike spodbujati k raznoliki prehrani in k uživanju večjih količin sadja in zelenjave.

Prepričan sem, gospe in gospodje, da izvajanje tega sistema, ki ga vsi podpiramo, kaže na pomembno vlogo, ki jo lahko ima in jo ima skupna kmetijska politika pri spodbujanju potrošnje in proizvodnji zdravih, kakovostnih pridelkov. Kmetijstvo je primerno za soočanje s tem dvojnim izzivom, ki ga sestavlja izziv glede količine – je prvi izziv, s prvo pogodbo, sklenjeno s kmetovalci v šestdesetih letih prejšnjega stoletja – pa tudi izziv glede kakovosti, ki se nanaša na kakovost in varnost proizvodov.

Gospe in gospodje, to dokazuje, da se Evropa lahko in tudi se odziva na posebne probleme naših sodržavljanov in da je kmetijstvo vsekakor v samem središču večine izzivov, s katerimi se sooča naša družba. Ko govorimo o tem sistemu „sadja in zelenjave“, govorimo o oprijemljivi, k ljudem usmerjeni Evropi, ki daje poudarek na državljane, kar Evropejci tudi pričakujejo.

Ta program, gospe in gospodje, je bil v Svetu ministrov zelo dobro sprejet, razprava, ki pa smo jo opravili in bomo z njo nadaljevali danes in jutri, pa kaže, da smo naredili napredek pri tem vprašanju. V tem tednu nameravam doseči politično soglasje v Svetu. Zaradi tega seveda zelo pozorno spremljam stališče Parlamenta glede tega vprašanja, tako da ga bom lahko skupaj z vašo pomočjo vključil v razprave Sveta.

Gospod predsednik, rad bi se iskreno zavalil vašemu poročevalcu, gospodu Busku, za zelo natančno in prizadevno delo, ki ga je opravil v zvezi s tem vprašanjem, sedaj pa bom vam in komisarki z veseljem prisluhnil.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, članica Komisije. − Gospod predsednik, dobro je vedeti, da me Parlament podpira glede predloga o sistemu razdeljevanja sadja v šolah. Rada bi se zahvalila odboru in poročevalcu, Nielsu Busku, kot običajno, za opravljeno delo.

Predem se dotaknem nekaterih vprašanj, ki so se pojavila tu – pa tudi v Parlamentu – bi rada povedala nekaj o temi, ki jo je pred kratkim obsežno obravnaval Svet. Številne države članice so zaprosile za možnost, da v določenih primerih od staršev lahko zahtevale, da prispevajo v sistem. Argumenti za in proti niso enostavni. Na koncu se je Komisija strinjala, da lahko države članice od staršev v nekaterih primerih zahtevajo sofinanciranje po lastni presoji.

Po drugi strani pa ne vidim nobenega razloga, da bi to vsilili vsem državam članicam. Zato bomo državam članicam omogočili, da se same odločijo za to možnost. Ko pa bomo 2012 pregledali program, se bomo osredotočili na končno vrednost, ki jo prinaša sofinanciranje staršev.

Že od vsega začetka pravim, da to, kar predlagamo, ne bo odpravilo problemov z debelostjo med mladostniki v Evropi, vendar verjamem, da bo v pomoč in pomeni jasno sporočilo Komisije, da je treba poskrbeti za dobre prehranjevalne navade mladostnikov.

V zvezi s celotnim proračunom, smo zagotovili 90 milijonov EUR. Videla sem tudi druge številke, kot je pravilno povedal Niels Busk – od 500 milijonov EUR pa vse do 360 milijonov EUR – vendar pa se vrednost 90 milijonov EUR, ki smo jih predlagali, v prihodnje lahko tudi spremeni. V našem pregledu celotnega programa, ki bo izveden leta 2012, moramo preučiti ali je treba povečati proračun. Pomembno je, da smo pokazali pripravljenost na prerazporeditev denarja. Če je v eni državi članici presežek denarja, ga je mogoče prerazporediti. Upam, da bomo tako lahko denar najučinkovitejše porabili.

V zvezi z vrsto sadja in zelenjave, ki se bo razdeljevala, menim, da je povsem primerno, če to prepustimo državam članicam. Ne glede na to ali želijo uporabiti predelano hrano ali zagotavljati lokalno zelenjavo in sadje – ali imeti možnost svojim otrokom razdeljevati celo banane iz ACP – morajo končno odločitev vsekakor sprejeti države članice. Menim, da bomo na ta način dosegli najboljše rezultate. Veselim se plodne razprave o tem vprašanju.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre, v imenu skupine PPE-DE. – (RO) Gospod predsednik, komisarka, gospod Barnier, najprej se želim zahvaliti našemu poročevalcu, za opravljeno delo in prizadevanja pri zbliževanju različnih stališč.

Vsi se strinjamo, kako pomemben je ta sistem z vidika učenja otrok o sprejemanju zdravih navad in s tem tudi v boju proti debelosti, ampak tudi z vidika zagotavljanja pomoči družinam, ki si ne morejo privoščiti, da bi svojim otrokom kupile sadje.

Podpiram predlog Komisije, vendar menim, da ga je vsekakor treba izboljšati. Predlagano letno financiranje v višini 90 milijonov EUR ne zadostuje. Zagotavljanje dodatnih sredstev je eden izmed pogojev za uspeh tega sistema. Prav tako menim, da mora biti predlog Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja glede izključitve sofinanciranja s strani staršev, vključen vsaj ob začetku izvajanja sistema.

Prav tako želim spodbuditi, da se kot del sistema zagotavlja sveže, tradicionalno sadje, pridelano na ozemlju Skupnosti. Poudariti želim dejstvo, da morajo države članice določiti, katero sadje se bo razdeljevalo, pri čemer morajo še posebej upoštevati lokalno proizvedeno sezonsko sadje in zelenjavo.

Kakor zahteva načelo subsidiarnosti, morajo biti države članice pri določanju ciljne skupine dovolj prilagodljive, kar jim bo omogočilo, da razdeljujejo sadje šolam v zadostni meri in kar najširšemu krogu potrošnikov. Poleg tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem bi imel zelo koristen učinek na javno zdravje in na boj proti revščini pri otrocih, predvsem v novih državah članicah.

Predvideti je mogoče skupni ukrepi za pospeševanje porabe nekaterih proizvodov, za kombiniranje z dodatnimi izobraževalnimi prvinami na področju zdravja in prehranjevanja ter za zagotovitev spodbujanja in pospeševanja regionalnih proizvajalcev, zlasti iz gorskih območij.

 
  
MPphoto
 

  María Isabel Salinas García, v imenu skupine PSE.(ES) Gospod predsednik, sektor sadja in zelenjave že dolgo pričakuje ta sistem, ne le zaradi težav, s katerimi se sooča, ampak tudi zaradi zaskrbljujočega zmanjšanega porabe.

Ta sistem je namenjen izboljšanju javnega zdravja in verjamem, da bi moral to biti evropski sistem, ki je v celoti financiran s strani Skupnosti. Ne strinjam se s tem, da bi morali starši sodelovati pri njegovem financiranju, saj se bo spet ponovila stara zgodba: otroci staršev, ki si prispevanje lahko privoščijo, bodo v šolah jedli sadje in zelenjavo, medtem, ko bodo ostali izključeni iz sistema.

Zato mora sistem financirati Skupnost, da ga je mogoče enakomerno uporabljati. Še posebej želim izpostaviti, da mora biti poudarek na izobraževalnih ukrepih. Ta sistem ne sme vključevati le tega, da otroci jedo jabolka; ampak morajo vedeti katero vrsto jabolka jejo, kakšne so njegove prehranske lastnosti, prav tako pa morajo razumeti koristne učinke tega sadja na njihovo zdravje in razvoj.

Seveda morajo proizvodi imeti vsa zagotovila glede kakovosti, prednost pa je treba, če je to mogoče, dati sezonskemu sadju. Prav tako podpiram, kjer je to mogoče, razdeljevanje sadja in zelenjave s poreklom iz Skupnosti.

Verjamem, da bodo pozitivni učinki tega sistema, ki ga pozdravljam in za katerega čestitam komisarki, takoj vidni. Ne bodo vidni le v trenutnem in prihodnjem zdravju naših otrok in njihovem izobraževanju o prehrani, ampak tudi v sektorju sadja in zelenjave, kar je zelo pomembno. Gre za proizvodni sektor, ki predstavlja del naše evropske kulturne dediščine in ki nam omogoča, da uživamo v uravnoteženi, zdravi in raznoliki prehrani.

Menim, da je vredno zaupati in vlagati v ta sistem za razdeljevanje sadja in zelenjave v naših šolah. Po mojem mnenju je proračun nekoliko omejen, zaradi tega bi še enkrat ponovila, da zagovarjam, da se tako ambiciozen sistem financira v celoti iz Skupnosti.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi, v imenu skupine ALDE. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zelo cenim pozitivno in inteligentno delo, ki ga je opravil gospod Busk pri tem predlogu, ki predstavlja del preoblikovanja skupne ureditve trga sadja in zelenjave, in je namenjen krepitvi konkurenčnosti sektorja in načina, na katerega je prilagojen trgu, ter boju proti zmanjšanju potrošnje.

Predlagan sistem za večjo porabo sadja in zelenjave v šolah bi pomagal pri spodbujanju mladostnikov, da jedo sadje in povečanju potrošnje. Poleg tega bi moralo brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah prispevati k boju proti problemu šoloobveznih otrok s prekomerno telesno težo; dobro poznano dejstvo je, da je več kot 22 milijonov otrok debelih.

Da bi bilo mogoče sistem za razdeljevanje sadja v šolah učinkovito izvajati, je ključnega pomena, da Skupnost pomaga pri kritju vseh povezanih logističnih stroškov, kot je nakup primernih avtomatov s hrano, ki bi jih drugače morali kriti šolski proračuni ali družine učencev. Nacionalno financiranje bi torej moralo biti dodatne narave, in bi moralo biti omejeno na nove sisteme in razširitev obstoječih sistemov.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, v imenu skupine Verts/ALE. – Gospod predsednik, ta predlog vsebuje same dobre stvari in čestitam našemu poročevalcu, ki ga je pripravil, predvsem zaradi bližajočih se volitev. Menim, da si bo vsak politik v tej sobi, ki pričakuje prihodnji junij, prizadeval za to, da evropski otroci jedo bolje in da jedo evropsko lokalno sadje. To je dobra novica za evropske kmetovalce, tudi zaradi tega, ker se bo s tem vzpostavil lokalni trg. To je dobra novica za zdravstveni proračun v prihodnje, predvsem pa je to dobra novica za same otroke.

Če bomo poskrbeli, da bodo otroci začeli zdravo jesti že v zgodnjem otroštvu, bodo to navado tudi ohranili. Finska je pokazala in dokazala, da je z agresivnim posredovanjem v zgodnjem otroštvu mogoče vplivati, in to lahko le pozdravimo. Če sedaj nekoliko špekuliramo glede kmetijskega proračuna, bomo v prihodnje prihranili v zdravstvenem proračunu. Ker prihajam s Škotske s sramom priznam, da nas ta sistem še posebej zanima, saj ima 21 % – eden od petih – naših osnovnošolskih otrok prekomerno telesno težo. To je popolnoma nevzdržno. Ne moremo se veseliti vse večjega problema debelosti v prihodnosti, torej to predstavlja del rešitve in Parlamentu z veseljem izrekam pohvalo. To so zelo dobre novice.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún , v imenu skupine GUE/NGL. – (GA) – Gospod predsednik, ta predlog bo omogočil izpolnitev ciljev Unije v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP), hkrati pa bo zagotovil okvir financiranja za pobude, namenjene povečevanju količin sadja in zelenjave, ki jih zaužijejo otroci. To bi lahko pomagali v boju proti debelosti pri otrocih, dolgoročno pa bo prav tako v pomoč našim pridelovalcem sadja in zelenjave.

Prehranjevalne navade in vzorci se razvijejo v prvih nekaj letih življenja. Zato je pomembno, da lahko spodbudimo bolj zdrave prehranjevalne navade pri otrocih. Državam članicam mora biti zagotovljena možnost, da se odločijo za najboljšo metodo.

Raziskave kažejo na to, da so prehranjevalni vzorci povečini najmanj zdravi v gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Zato lahko razdeljevanje brezplačnega sadja in zelenjave v šolah veliko pripomore k spremembam prehranjevalnih navad otrok.

Pozdravljam poročilo gospoda Nielsa Buska in se njemu in komisarki zahvaljujem za delo, ki sta ga opravila.

 
  
MPphoto
 

  Jeffrey Titford, v imenu skupine IND/DEM. Gospod predsednik, ta projekt se prikazuje kot projekt, ki je namenjen izključno dobremu počutju otrok. Vendar pa pravi namen predstavlja zaskrbljujočo mešanico pestunje Bruslja, groteskne želje po nadzoru, čiste propagande in prirejanja trga. Pestunja Bruselj želi vse kontrolirati, tudi to, kaj jemo. Prevzemanje nadzora nad tem, kaj otroci jedo v šolah, predstavlja prvi pomemben korak v tem procesu. Pridih propagande je v tem, da bo vsak kos sadja nosil oznako EU, celoten projekt pa bo podprt z obsežno promocijsko kampanjo.

Zavedam se, da bo v zvezi s trgom sadja ustvaril številne priložnosti za zlorabo, kot so obvezna pravila, da mora vso sadje izvirati iz EU. V primeru banan lahko to kratko malo izloči britanske dobavitelje, ki dobivajo svoje banane iz karibskih držav britanskega Commonwealtha, s tem pa se bo ponudila nova dobičkonosna priložnost za francoska otoka Guadeloupe in Martinique.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Gospod predsednik, komisarka, minister, gospe in gospodje, nenehno nas bombardirajo z naslovnicami. Govorijo nam, da smo debeli, naši otroci so debeli, prehranjujemo se z napačno hrano in jemo premalo svežega sadja in premalo zelenjave.

Priporočena dnevna zaužita količina za zdravo in uravnoteženo prehrano je pet obrokov na dan ali približno 400 g sadja in zelenjave. Tega se ni mogoče vedno držati. Hrana mora biti zdrava, dolgo trajati, biti dobrega okusa, hkrati pa mora biti čim cenejša. Vendar pa zaradi današnjega hitrega načina življenja pogostokrat le s težavo uravnavamo potrebe družine in dela, tako da včasih zmanjka časa za kuhanje, namesto tega pa se odločamo za polpripravljene in pripravljene proizvode. S tem ni nič narobe, če se zavedamo pomembnosti svežega sadja in zelenjave.

Ljudje, ki se že v mladih letih naučijo jesti prehrano, ki vsebuje veliko sadja in zelenjave, bodo skrbeli za zdravo prehrano tudi kasneje v življenju. Zato izrecno podpiram predlog Komisije glede uvedbe sistema razdeljevanja sadja v šolah, financiranega v višini 90 milijonov EUR. To je čudovita ideja, komisarka! Kot pa ste priznali že v svojih določbah, mora državam članicam biti zagotovljena možnost, da sistem prilagodijo svojim lastnim nacionalnim potrebam. Zagotovljena mora biti možnost oskrbe z ustreznimi regionalnimi in sezonskimi pridelki. Države članice morajo prav tako pripraviti strategijo, s katero bodo opredelile najboljši način za izvajanje in vključevanje sistema razdeljevanja sadja v šolah v šolski program. Zdrava prehrana predstavlja del splošne izobrazbe. Otroci se morajo naučiti na primer, da je mogoče poleg kuhane zelenjave, korenje uživati tudi v obliki juhe, solate, tort ali pečenih jedi. Morajo vedeti, kakšen okus ima krompir, kadar ni v obliki čipsa. Njihovo zanimanje je treba spodbuditi s številnimi načini priprave regionalnih pridelkov.

Informacije so edini način za zdravo prehrano, ki temelji na dobri podlagi. Znanje je ključnega pomena za zdrav življenjski slog. V tem smislu lahko sistem razdeljevanja sadja v šolah veliko pripomore.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Gospod Barnier, komisarka, kot nad vsako pobudo, tudi nad to drži roko kar nekaj ljudi. Tudi sedem mest trdi, da so rojstna mesta Homerja. Številni ljudje menijo, da je to njihova pobuda. Na podlagi zapisov sej lahko s ponosom izrazim, da sem 10. maja 2005, v razpravi o reformi trga sadja in zelenjave predlagal ta sistem in hvaležen sem komisarki, da je ta sedaj postal stvarnost.

Vsi, ki so govorili pred mano, so pojasnili, zakaj je to tako pomembno. Ni pomembno le iz socialnega vidika, ampak tudi za učenje mladostnikov o prehranski kulturi. To je francoska hruška, vendar je tu ne bom jedel, ker ni dovoljeno. Zelo pomembno je, da mladostniki, kadar prejmejo v šoli sadje, ki je opremljeno z logotipom EU, vedo – že od otroštva dalje – da je varno in ni polno kemikalij, ampak je, če je le možno, ekološko pridelano.

Naučimo otroke o prehranski kulturi, saj je to zelo pomembna naloga. Gospodu Busku čestitam za to. Ne bom jedel [te hruške], ker ne bom kršil pravil, vendar menim, da bi morali biti vsi ponosni na ta sistem. Hvala za vašo pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Gospod predsednik, včasih je zelo dobro, da lahko pridemo v ta Parlament in podpremo zelo pozitiven evropski predlog in danes je tak dan, kljub poskusu gospoda Titforda, da pokvari naše dobro razpoloženje. Ta predlog izpolnjuje številne pogoje. Spodbuja zdrave prehranjevalne navade med otroci in mladostniki. Izboljšuje splošno zdravje mladih Evropejcev. Zagotavlja, da se denar EU porablja za projekt, ki že daje pozitivne rezultate v številnih državah članicah, prav tako pa gre za praktičen, realen, izvedljiv predlog.

Dobro poznam podoben program na Irskem z imenom „Food Dudes“ – saj me vnuk nenehno seznanja z novostmi. Izkazalo se je, da je ta program učinkovit, z dolgotrajnimi rezultati v starostnem obdobju od 4 do 12, ti rezultati pa bo bili zabeleženi ne glede na spol, velikost šole in socialno-ekonomske dejavnike. Gradimo na dobrih temeljih.

Z veseljem podpiram povečano financiranje s strani Skupnosti in posvečanje posebne pozornosti ekološko in lokalno pridelanemu sadju in zelenjavi. Komisarki in našemu poročevalcu, gospodu Nielsu Busku želim čestitati in zelo zadovoljna sem z odzivom Sveta. Ta predlog bo pozitivno prispeval h kvaliteti življenja in zdravja v EU.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Gospod predsednik, dejstvo, da sta sadje in zelenjava pomembna za ljudi, ni nič novega, prav tako, kot ni novo dejstvo, da so to pomembna živila za otroke. Dobro je, da otroci v šoli dobivajo sadje. Dobro je za zdravje in zagotavlja nujno potrebno energijsko vrednost.

Kaj pa dejansko vključuje predlog, o katerem trenutno razpravljamo? Gre za predlog EU, ki je namenjen izključno propagandi. Namen te pobude je poceni nabiranje političnih točk ter istočasno prepričevanje otrok v odlične lastnosti EU. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je predložil nekaj absurdnih predlogov, vključno s trditvijo, da je evropsko sadje boljše od ostalega sadja. Razdeljevalo naj bi se le sadje iz EU, na primer banane iz odmaknjenih regij. To je odkrit protekcionizem. Otroke se skuša naučiti, da je EU dobra in da je sadje iz EU še celo boljše. Komisija in Evropski parlament bi se morala tega sramovati.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Gospod predsednik, jem jabolko iz spoštovanja do gospoda Buska. Zunaj deli jabolka in vsak poslanec, ki to želi, lahko gre ponj, prepričan sem, da mu bo gospod Busk z veseljem dal jabolko!

Mislim, da je to odlično poročilo. Kot je povedala gospa Harkin, pogostokrat pridemo v ta Parlament in ne moremo biti tako srečni in se veseliti tako dobrih pobud. Vendar moramo zagotoviti več sredstev, s katerimi bi zagotovili, da bodo naši mladi ljudje imeli dostop ter sodelovali in izkoristili to priložnost v celoti, saj je to ena izmed redkih priložnosti, ko lahko nekaj dejansko ponudimo. Pritožujemo se nad razmerami in beremo v časopisih in medijih o tem, kako hude probleme predstavlja debelost in podobne stvari med šoloobveznimi otroci. Naši mladi ljudje so danes kljub temu odlični ljudje, vendar so pod številnimi obremenitvami, s katerimi se mi mogoče v preteklosti nismo soočali. Menim, da je to ena izmed priložnosti, s katero jim lahko zagotovimo dobro zdravo prehrano. Pozdravljam to poročilo in izrekam čestitke.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Gospod predsednik, komisarka, Evropska komisija je predlagala dodelitev 90 milijonov EUR iz proračuna Skupnosti za sistem, v katerem bo vsak otrok v starosti od 6 do 10 let prejel en obrok sadja ali zelenjave vsak teden.

Pozvala bi države članice, da razširijo ta sistem in pripadajoče financiranje, tako na evropski, kot tudi na nacionalni ravni, da bodo lahko vsi otroci, vključno s predšolskimi otroki, prejeli obrok sadja vsak dan. Upam, da bomo vsi odobrili povečanje proračuna na 500 milijonov EUR. Pozdravljam dejstvo, da mora sistem vključevati le sadje in zelenjavo, proizvedeno v Evropski uniji. To sadje in zelenjava mora biti sezonska in pridelana na lokalnih, ekoloških kmetijah.

Želim predstaviti podobno pobudo, ki jo je romunska vlada začela izvajati leta 2003 in v skladu s katero vsi predšolski in osnovnošolski otroci vsak šolski dan dobijo kozarec mleka in svežo žemljico. Uvedba ustrezne prehrane za predšolske in osnovnošolske otroke je del zdravstvene vzgoje, ki jo moramo zagotoviti mladi generaciji.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Gospod predsednik, oskrba predšolskih in osnovnošolskih otrok s sadjem je nedvomno prava ideja, saj ne vsebuje le gospodarske dimenzije, ampak tudi širšo družbeno. To pa zaradi tega, ker pripomore k razvoju zdravih prehranjevalnih navad, s tem pa izboljšuje splošno zdravje v družbi. Nobenega dvoma ni, da je 90 milijonov EUR premalo za zagotovitev ustreznega delovanja sistema. Sodelovanje nacionalnih organov in organov, ki financirajo šolstvo, kot tudi celotne skupnosti, je torej zaželeno. Upam, da bo sistem razdeljevanja sadja v šolah prejel široko podporo in da prizadevanja gospoda Buska niso bila zaman.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Radi bi izpostavili pomembnost vzpostavitve ustreznega sistema za brezplačno vsakodnevno razdeljevanje sezonskega svežega sadja in zelenjave v šolah, pri čemer imajo prednosti predšolski in osnovnošolski otroci. Ta sistem je ključnega pomena, glede na njegove pozitivne učinke z vidika zdravega prehranjevanja, javnega zdravja, boja proti revščini pri otrocih ter spodbujanja in pospeševanja v zvezi z regionalnimi proizvodi, vključno s tistimi iz gorskih regij, ki so jih lokalno proizvedli naši kmetovalci.

Za to je potrebno veliko več finančnih sredstev, kot predlaga Evropska komisija. Komisarka, zaradi tega je treba upoštevati predlog, ki ga je predložil Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, pri čemer smo sodelovali tudi sami. Tudi jaz čestitam našemu poročevalcu za opravljeno delo.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Gospod predsednik, pozdravljam predlog komisarke o sadju v šolah. Zelo pomembno je, da zagotovimo izvajanje sistema. Prav tako se strinjam, da potrebuje subvencioniranje, saj želimo sistem, ki ne bi bil preveč birokratski, da bi ga dejansko lahko vzpostavili v naših šolah. Prav tako menim, da moramo biti prožni glede vrste sadja, ki ga lahko zagotovimo, saj je v nekaterih letnih časih zelo težko dobiti sveže sadje in občasno bomo morali poseči po predelanem sadju. Poskrbimo, da ne bomo imeli preveč predpisujočih sprememb, ampak, da bomo sistem sprejeli.

Prav tako menim, da je nekaj predlogov Parlamenta o znesku, ki je potreben za financiranje, neprimernih. Saj če bi imeli v tem Parlamentu moč soodločanja, bi bili odgovorni tako za proračun, kot tudi za postopek. Če želimo biti v tem Parlamentu kredibilni, pripravimo sistem, ki ga je mogoče financirati, ki omogoča, da otroci, ki ga najbolj potrebujejo, v šolah prejemajo sadje, tako da bodo sadje jedli tudi v prihodnje. To je sistem.

Gospodu Titfordu naj povem, da me ne skrbi ali sadje zagotavlja Evropa, Britanija, Francija ali kdor koli drug, vendar moramo zagotoviti, da bo sadje, namenjeno šolam, tja tudi prišlo.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (PSE). - (DA) Gospod predsednik, gospe in gospodje, nasprotujem kmetijski pomoči in vsem njenim oblikam, ko pa gre za izboljšanje zdravja otrok, menim, da bi morali storiti veliko več. Vse organizacije, ki se bojujejo proti boleznim, so soglasno priporočile uvedbo sistema razdeljevanja hrane v šolah. Tudi majhne količine sadja pripomorejo k boljšemu zdravju. Zato v celoti podpiram predlog Komisije. Vendar je pri tem zelo pomembno, da poglavitno vlogo predstavljata sadje in zdravje. Zato nasprotujem predlogu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, da mora sadje izvirati le iz EU. To je popolnoma napačno. Menim, da mora biti poudarek na zdravju otrok, ne pa na agrarni ekonomiki.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, predsednik Sveta. – (FR) Gospod predsednik, povedal bi rad nekaj besed, s katerimi bi izrazil svoje občutke ob zaključku te razprave, ki je bila zelo živahna in sporazumna. Na splošno odraža prvotni pobudi gospoda Buska in gospe de Lange. Razprava kaže, da obstaja soglasna podpora temu sistemu, ki ga je predlagala Evropska komisija, da bi spodbudila mlade Evropejce k uživanju večjih količin sadja in zelenjave. Povem lahko, gospe in gospodje, da tudi Svet ministrov podpira to zavezanost in prizadevali si bomo, da bi dosegli soglasje na podlagi stališča, ki ga boste sprejeli skupaj s Svetom.

Takoj se bom vrnil na štiri točke vaših pripomb, za katere menim, da so pomembne. Prvič, v zvezi z vprašanjem razporejanja proračuna za namene tega projekta. Proaktiven pristop Parlamenta jasno kaže, da ste zavezani tej pobudi in to me veseli. Svetu bom poročal o tem predlogu in strinjam se z gospo Fischer Boel, da vsota 90 milijonov EUR, navedena v predlogu, ni, kot se je izrazila, fiksno določena.

Druga točka, ki jo želim omeniti, je ta, da želimo mladim ljudem predvsem zagotoviti zdravo sadje in jim ponuditi široko izbiro zdravih proizvodov, brez dodatnega sladkorja.

Tretja točka se nanaša na spodbujanje lokalnih proizvodov, da bi se povečala ozaveščenost o kakovosti proizvodov Skupnosti. Prav tako bi rad dodal v zvezi z dvomi, ki jih je pravkar izrazil gospod Casaca glede oddaljenih regi, da na trgu Skupnosti obstajajo proizvodi, ki prihajajo iz teh oddaljenih regij – ki predstavljajo sestavni del naše Evropske unije—in da gre za zelo kakovostne proizvode. To je navedeno tudi v vaših razpravah in to je obravnaval tudi Svet ministrov.

Izrazili ste stališče, ki je prav tako usklajeno s stališčem Komisije: Za takšno ukrepanje je potreben okvir Skupnosti, kot okvir, ki vam je bil predstavljen, hkrati pa moramo državam članicam zagotoviti prilagodljivost in prožnost, ki sta potrebni za izvajanje tega sistema čim bližje skupnostim, združenjem in državljanom.

Gospe in gospodje, če povzamem te štiri točke, bi rad še enkrat poudaril, da je ta pravočasna pobuda vsekakor omejena z vidika proračuna, vendar gre za pobudo, ki simbolizira Evropo, ki je pozitivna in proaktivna, Evropo, ki se sooča z novimi izzivi v naši družbi, predvsem pa, gospe in gospodje, Evropo, ki bo prišla v šole in na katero bodo mladi ljudje Evrope gledali z odobravanjem.

Verjamem, da je podoba, ki jo dajemo s to pobudo Komisije, podoba pozitivne Evrope, ki je osredotočena na državljane. Prav to pričakujejo državljani Evrope.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, članica Komisije. − Gospod predsednik, rada bi se vam zahvalila za izjemno podporo pri tem pomembnem predlogu.

Gospodu Titfordu in gospe Goudin lahko reče, da je govoriti o tem predlogu kot o propagandi, neumnost.

(Aplavz)

Predviden je bil – kot ste številni izmed vas omenili – šolskim otrokom zagotoviti dobre prehranjevalne navade. Prepričana sem, da če nam to uspe na jasen način, pri tem pa črpamo iz izkušenj, ki smo jih že pridobili pri irskem programu „Food Dudes“, lahko storimo zelo veliko. V letu 2012 pa bomo videli, ali lahko sistem še dodatno izboljšamo.

Popolnoma se strinjam z gospo Salinas García, da lahko to uporabimo na izobraževalni način, ne le zato, da naučimo otroke, da jedo več sadja in zelenjave, ampak da jim poskušamo tudi pojasniti, od kod prihaja sadje in zelenjava in kako pomembna sta itd.

Pričakujem, da bomo skupaj z Michelom Barnierjem našli pravo ravnotežje v Svetu, ki bo koristilo tudi zdravju mladih ljudi.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, poročevalec. (DA) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil za številne pozitivne prispevke, v zvezi s tem pa bi se rad zahvalil tudi vam, komisarka, za vaše zelo konstruktivno sodelovanje. To je bilo tudi za pričakovati, saj vedno dobro sodelujemo z vami in vašim kabinetom. Prav tako bi se rad zahvalil vam, minister. V izjemno zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami in francoskim predsedstvom, saj ste si vzeli čas, kar je neobičajno, ter poglobljeno obravnavali vprašanja. Predsedstvo nima vedno časa za to. Prav tako želim spomniti vse v Parlamentu, da so vsi tukajšnji govorniki pozvali k mobilizaciji več kot 90 milijonov EUR. Na to bi vas rad opozoril s preprosto opombo, če ne bomo mobilizirali več denarja, bo to sistem postal velik administrativnih aparat, kjer pa bo razdeljenega zelo malo denarja. Če res želimo spremeniti prehranjevalne navade otrok, nekaj, kar je žal močno potrebno, potem tega ne smemo dopustiti.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. − Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo v torek, 18. novembra 2008.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), v pisni obliki. (NL) Prepričani smo, da moramo z vsemi močmi podpreti projekt, ki vsem mladim ljudem do starosti 12 let vsak dan v šoli zagotavlja kos sadja. Šole imajo ključno vlogo pri učenju otrok o zdravem življenjskem slogu. Zdrava prehrana in zadostna telesna vadba pomagata pri preprečevanju debelosti. Otroci, ki se navadijo jesti sadje v šoli, bodo sadje uživali tudi, ko odrastejo. Številne šole si že močno prizadevajo, da bi otrokom ponudile sadje vsak dan, vendar so temu namenjena sredstva nezadostna. Evropska finančna pomoč za sadje v šolah je torej pomembna.

Zaradi tega pozivamo Evropsko komisijo in Svet, da podpreta to povečanje proračuna. Nenazadnje tu govorimo o zdravju mladih ljudi, ta strošek pa bi bil s časom povrnjen.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), v pisni obliki. – (LT) Pomembno je, da se pri izvajanju tega sistema uporabi načelo subsidiarnosti, tako da se lahko države članice same odločijo glede starosti otrok, katerim bo namenjen sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah ter katero sadje in zelenjava bo na voljo. Prav tako menim, da je treba prednost nameniti proizvodom s poreklom iz Skupnosti. Vendar pa ne smemo zavračati proizvodov, katerih poreklo ni iz Skupnosti, saj bi to predstavljalo kršitev konkurence in pravil Svetovne trgovinske organizacije.

Menim, da mora biti administracija tega sistema čim bolj preprosta, zato predlagam sprejetje pravil glede priprave strategije. Priprava nacionalne strategije za izvajanje enega ukrepa in z malim proračunom je prestroga zahteva. Namesto priprave strategije bi lahko obstajala zahteva glede priprave nacionalnih administrativnih pravil, ki vsebujejo nekatere določbe, navedene v pravilih za izvajanje strategije, ki jih je predstavila Komisija. Vse bi rad pozval, da pri pripravi pravil za izvajanje sistema (ta točka je zaradi administracije pomembna za Litvo) razmislite o potrebi po ureditvi strategije.

Izvajanje sistema razdeljevanja svežega sadja v šolah mora vključevati dodatna sredstva iz nacionalnih proračunov, saj bi moral biti deloma financiran tudi s strani držav članic. Vendar pa si moramo tudi v tem času finančne krize prizadevati za dolgoročne možnosti varovanja zdravja naših otrok in mladostnikov. Ne prelagajmo odgovornosti na ramena drugih.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), v pisni obliki. – (RO) Predlog glede uredbe, ki se nanaša na sadje za otroke v šolah, predstavlja del sklopa pobud, ki ga je Komisija sprožila v boju proti debelosti in spodbujanju zdrave prehrane.

Proračun v višini 90 milijonov EUR, ki ga je predlagala Komisija, ne bi zadostoval za doseganje cilja sistema. Pobuda skupine ALDE za povečanje finančnih sredstev Skupnosti na 360 milijonov EUR, predstavlja pomemben korak v pravi smeri. Države članice bodo postopoma prispevale, da bo končni proračun znašal 720 milijonov EUR. Trdno sem prepričan, da bo sistem učinkovit le s takšnim proračunom. Tako bomo lahko zagotovili ustrezno število obrokov sadja v tednu učencem, starim med 6 in 10 let.

Istočasno bi rad spodbudil izobraževalne ustanove, da uvedejo predmet prehrane, kot del učnega programa, s katerimi bi bilo mogoče pojasniti teorijo, na kateri temelji zdrava prehrana. Prehranjevalne navade prihodnjih generacij bomo lahko spremenili le s skupnim, usklajenim naporom.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), v pisni obliki. Z veseljem podprem sistem oskrbe šolskih otrok s sadjem, da bi tako lahko spodbudili bolj zdrave prehranjevalne navade mladih. Upam, da bo ta projekt pripomogel k spreminjanju prehranjevalnih vzorcev najmlajših članov v evropski družbi. Dolgotrajne raziskave so pokazale, da služijo prehranjevalne navade, ki jih pridobimo v otroštvu, kot model tudi kasneje v življenju. Lahko se zgodi, da te navade ne bodo vplivale le na to generacijo otrok, ampak tudi na njihove otroke. Zanimiva so poročila, ki kažejo, da izbira hrane otrok vpliva tudi na prehranjevalne navade njihovih staršev. Upajmo, da bo ta sistem nekoliko pripomogel tudi k vitkejši postavi in boljšemu zdravju nas samih.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), v pisni obliki. – (PL) Zadovoljen sem, da bomo vzpostavili sistem Skupnosti, ki je namenjen spodbujanju uživanja sadja v šolah. Pozitiven vpliv tega sistema lahko obravnavamo na številnih ravneh: socialni, gospodarski in finančni.

Kot članu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta, mi je jasno, da bo sistem imel pozitivne posledice na evropsko kmetijstvo in pridelavo sadja v obliki povečanega povpraševanja po sadju in v ohranjanju visoke ravni proizvodnje v Evropi. Sem tudi oče in kot oče lahko predvidevam pozitiven rezultat, ki ga je težko ovrednotiti: zdravje mladih generacij. Povečevanje deleža sadja in zelenjave v prehrani šoloobveznih otrok je zelo pomembno, saj se njihove prehranjevalne navade oblikujejo ravno v tem času.

Na Poljskem vsaka oseba na dan zaužije približno 250 g sadja in zelenjave. Ta količina spada med najnižje v Skupnosti: manj sadja in zelenjave zaužijejo le v Češki republiki, Latviji in na Slovaškem. Povprečje Skupnosti znaša 380 g, pri čemer Svetovna zdravstvena organizacija/Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo priporoča 400 g dnevno zaužitega sadja in zelenjave. Države, kot je Poljska, potrebujejo velike promocijske kampanje za spodbujanje razdeljevanja sadja v šolah.

Upam, da bo sistem razdeljevanja sadja v šolah kmalu uspešno uveden v vseh izobraževalnih ustanovah v Evropski uniji in da bo ostal trajen element njene izobraževalne politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), v pisni obliki. – (HU) Željo Evropske unije, da bi podprla uživanje sadja v šolah, vsekakor velja pozdraviti. Zdrava prehrana v otroštvu predstavlja dobre temelje za zdrav življenjski slog kasneje v življenju, ustrezno izobražen otrok pa bo spodbudil zdravo prehrano tudi pri svojih prijateljih in v družini. Vsi, ki so odgovorni za sistem, se morajo prav tako posvetiti vrsti sadja, ki ga ponujajo otrokom.

Ne bi bilo dobro, če bi v šolah končalo sadje, ki je polno ostankov pesticidov in ga je zaradi tega težko prodati. Sistem mora biti vzpostavljen na tak način, da šole prejemajo le zdravo sadje, katerega ravni pesticidov so precej pod najvišjo dovoljeno ravnjo. Prav tako je v interesu zdrave prehrane zaželeno, da se uporabljajo predvsem sredstva Skupnosti za oskrbo z domačim sadjem, ki vsebuje manj sladkorja in več vlaknin, kot pa da se ponujajo na primer banane.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), v pisni obliki. (BG) Komisarka,

Sistem razdeljevanja sadja v šolah je v številnih pogledih zelo pomemben korak, saj:

- zagotavlja zdravo in uravnoteženo prehrano za otroke;

- preprečuje bolezni;

- vzpostavlja nov model in metodologijo v prehrani mladih generacij, ki bo postopoma izpodrinila hitro prehrano.

Ne gre le za vprašanje uživanja sadja, ampak gre tudi za oblikovanje zdravih in uravnoteženih prehranjevalnih navad. Številni strokovnjaki lahko s pomočjo ustreznih meril določijo primerno sadje.

Po drugi strani pa bo sistem razdeljevanja sadja v šolah v zagotavljal pomoč kmetijskim proizvajalcem in finančno pomoč za države članice. To je še posebej pomembno v novih državah članicah, ki imajo težave pri zagotavljanju prehrane v šolah, kljub vsem njihovim prizadevanjem. V Bolgariji obstaja sistem obrokov v šoli, ki ga financira država, vendar ne zadostuje za pokrivanje potreb vseh učencev, pomoč iz Evropske unije pa bo zelo koristna. Seveda moramo vztrajati na uporabi ekološko pridelanih proizvodov v sistemu in zagotavljanju, da se bo sistem učinkovito izvajal.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), v pisni obliki. – (RO) Bolezni, za katerimi trpi sodoben človek, je mogoče pripisati prehrani, ki pa jih je mogoče pozdraviti s pravo prehrano.

Podpiram razdeljevanje hrane v šolah. Nenehno razmišljam o dejstvu, da v Romuniji že vse od leta 2002 v šolah učenci brezplačno prejemajo kozarec mleka in žemljico. Čeprav smo bili na začetku veseli, da lahko to ugodnost zagotovimo le otrokom v osnovnih šolah, je bil ta ukrep leta 2006 razširjen tudi na predšolske otroke od leta 2007 pa tudi na srednješolske otroke. Sistem razdeljevanja sadja v šolah bo, vsaj v Romuniji, dopolnil zgoraj omenjen ukrep.

To prinaša številne ugodnosti. Omenil bi rad le dve:

- Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da otroci do 11 leta zaužijejo vsaj 400 gramov sadja in zelenjave dnevno. V okviru tega mislim tudi na Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008, ki se nanaša na belo knjigo o zdravstvenih problemih, povezanih s prehrano. Ne smemo pozabiti, da hrana in način, kako jo zaužijemo, igrata pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja.

- Zmanjšane bodo razlike: otroci prihajajo iz različnih socialno-gospodarskih ozadij, pri čemer so nekateri zelo prikrajšani.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), v pisni obliki. – (ET) V beli knjigi o prehrani, prekomerni telesni teži in debelosti, ki jo je letos prav tako sprejel Evropski parlament, strokovnjaki poudarjajo dejstvo, da je danes v Evropi 22 milijonov otrok s prekomerno telesno težo in 5 milijonov debelih otrok. Ti strokovnjaki menijo, da bo naslednje leto še dodatnih 1,3 milijona primerov.

V Svetovnem poročilu o zdravju Svetovne zdravstvene organizacije je nezadostno uživanje sadja in zelenjave navedeno kot eden izmed sedmih tveganj za zdravje ljudi. Parlament je v zvezi s to temo Evropski komisiji predlagal, da je treba v ta namen potrebne finančne vire vključiti v proračun EU.

Danes je Evropska komisija pripravila rezervni ukrep, ki podpira našo prejšnjo pobudo. Ta ukrep bi na podoben način, kot sistem razdeljevanja mleka v šolah, omogočil razdeljevanje sadja in zelenjave otrokom starim od 6 do 10 let v šolah v EU od šolskega leta 2009/2010 dalje.

To je vsekakor naložba v prihodnost, ki bo pomagala pri preprečevanju ali zmanjševanju izdatkov za zdravstvo, ki so posledica nezdravih prehranjevalnih navad. Upam, da bo Evropska komisija pripravljena ponovno preučiti predloge in povečati obstoječa sredstva, namenjena sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, z 90 milijonov EUR na 500 milijonov EUR, kar bi omogočilo, da bi ta ukrep ponudili otrokom vsak šolski dan, pa tudi širši ciljni skupini otrok.

Hvala za vašo pozornost!

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), v pisni obliki. – (RO) Predlog Komisije glede povečanja uživanja sadja v šolah bo ugodno vplival na zdravje državljanov Evropske unije, kar bo znatno prispevalo h gospodarskemu in socialnemu razvoju vsake države članice. Prehranjevalne navade se izoblikujejo v otroštvu in se lahko ohranijo skozi celo življenje osebe.

Šole so najprimernejše izhodišče za oblikovanje tovrstnega obnašanja, saj je šola druga oblika avtoritete, takoj za družino, ki ima neposreden stik z otrokom in znatno vpliva nanj.

Ta sistem bi skupaj z začetkom izvajanja sistema prehranske vzgoje v šolah, dal boljše rezultate v zvezi z razvojem zdrave prehrane, ki vključuje sadje in zelenjavo. Otroke je treba v prvi vrsti izobraziti in spodbujati k temu, da uživajo tovrstne proizvode s povečano hranilno vrednostjo, tako da bo mogoče s sistemom doseči predviden cilj v zvezi s preprečevanjem bolezni, ki so posledica debelosti, nezadostne prehrane ali sladkorne bolezni, ki se lahko pojavijo v odrasli dobi.

Spremembe, ki jih je predlagal Parlament, bodo znatno izboljšale besedilo Komisije s tem, ko predvidevajo dodeljevanje 500 milijonov EUR vsako leto za izvajanje sistema, namenjenega razdeljevanju sadja in zelenjave učencem, kar bo znatno spodbudilo kmetijsko pridelavo na ravni Evropske unije.

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD COCILOVO
podpredsednik

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov