Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

6. Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (indieningstermijn voor ontwerpamendementen): zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid