Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Förslag till allmän budget för räkenskapsåret 2009 (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy