Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0051(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0417/2008

Ingivna texter :

A6-0417/2008

Debatter :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0541

Debatter
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

7.14. Allmänna regler för punktskatt (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (omröstning)
PV
  

- Före omröstningen om ändringsförlaget:

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, föredragande. – (FR) Herr talman! Jag vill be alla ledamöter som inte vill återvända till tiden före 1992, det vill säga innan den gemensamma marknaden inrättades, att rösta mot betänkandet eftersom det som parlamentet gör med de röster som det får är skamligt.

I betänkandet blandas allting ihop: hälsa, skatt och så vidare. Rösta mot betänkandet. Genom att göra det röstar ni för kommissionen som har lagt fram ett bra förslag.

(Applåder från höger)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Fru Lulling! Föredragandens ståndpunkt är enligt min mening tydlig, även om den inte delas. Vi går över till omröstning med namnupprop om hela förslaget i dess ändrade lydelse.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Jag vill protestera mot Astrid Lullings uttalande. Hon försöker göra parlamentsledamöternas röster villkorliga. Det är inte rimligt.

Vi instämmer inte i den tolkning som gavs. Det är endast i denna mening som jag vill be de ledamöter som förstår vad det här handlar om, som vet att vi försvarar våra intressen, nämligen folkhälsointressen och våra medborgares och länders intressen, att rösta för betänkandet.

(Applåder från vänster)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Jag vill påminna ledamöterna om att på det här stadiet i omröstningsförfarandet finns det inget utrymme för debatt. Enligt arbetsordningen har föredraganden rätt att framföra sin ståndpunkt och därför har jag självklart gett henne den rätten och jag visste inte att nästa begäran om ordet gällde förfarandet. Därför ber jag alla om ursäkt, men det finns fler som har begärt ordet och jag tänker inte bevilja dem det utan fortsätta med omröstningen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy