Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0376/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0535

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedající, rozsah finanční krize dokladuje, jak se banky, tak i spotřebitelé nerozhodovali odpovědně. Investice do finančního vzdělávání zásadně podporuji a zprávu jsem také schválila, ale nesouhlasím s plošnými kampaněmi a obecnými poučkami. Chci upozornit, že nám chybí analýza, protože v členských státech může být situace odlišná. A také vím, že vzdělávání musí být úzce zaměřené na celou škálu skupin obyvatel cíleně, aby bylo opravdu efektivní.

Chci zde upozornit na příkladnou praxi z České republiky. Již 3 roky fungují webové stránky www.bankovnipoplatky.com spravované jediným člověkem. Tyto stránky zásadně přispěly k vyšší finanční vzdělanosti českých občanů, kteří ovšem komunikují přes internet. Je to příklad, že to lze řešit levně a efektivně. Co nám ale chybí, je vzdělání žáků ve školách a starší generace, a tam se bez veřejné podpory neobejdeme.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Evropští spotřebitelé mají díky finanční krizi vynikající příležitost ověřit si svoje znalosti v oblasti financí. Získají výbornou zkušenost s porozuměním řízení soukromých financí, zhodnocení úspor, využívání pojistných produktů, ale i obyčejným bankovním výpisům a potvrzením. To vše vyžaduje znalost základní finanční terminologie a její správné využití při spravování svých finančních prostředků.

Z toho důvodu považuji zprávu zpravodajky Iotové za další důležitý příspěvek Evropského parlamentu k ochraně spotřebitele a hlasovala jsem pro ni. Jsem přesvědčena, že se vzděláváním spotřebitelů je třeba začít již na základních školách. Členské státy by měly tuto problematiku zaměřenou především na finance zařadit do učebnic pro základní i střední školy. Je potřeba lépe propagovat internetové stránky DOLCETA a EVROPSKÝ DIÁŘ.

Oceňuji aktivity spotřebitelských organizací, které jsou zaměřené na vzdělávání nejen žáků, ale i pedagogů. S velkým entuziasmem organizují různé soutěže, do nichž se zapojuje velký počet mladých spotřebitelů. Pod mojí záštitou organizuje Asociace spotřebitelských subjektů Slovenska v rámci spotřebitelské výchovy žáků každoročně soutěž Spotřeba pro život. Tato soutěž se těší velkému zájmu a vítězové absolvují návštěvu Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pane předsedající, velice děkuji, že jsem dostal příležitost vysvětlit své hlasování. Domnívám se, že v tomto sále pravděpodobně panuje konsenzus ohledně toho, že příčinou finanční krize a krize likvidity, kterým čelíme, jsou špatná rozhodnutí, nejen bank ve věci půjček – a tato rozhodnutí jim vnutila administrativa prezidenta Clintona a následné režimy, které zastávaly stanovisko, že by banky měly půjčovat společenstvím, která byla považována za nedůvěryhodná – ale i špatná rozhodnutí spotřebitelů. Tyto subjekty byly povzbuzovány k využívání půjček, které si pravděpodobně nemohly dovolit splácet, a nakonec se ukázaly skutečně jako neschopné tyto půjčky splácet, včetně všech důsledků pro ně samotné.

Tehdy vyšel najevo význam finančního vzdělávání spotřebitelů. Zdá se však, že jsme se nechali zlákat pocitem, že EU má řešení pro jakýkoli problém. Podíváte-li se na řešení uvedená na internetových stránkách Komise Evropský diář, opravdu se velmi málo zabývají otázkou vzdělávání spotřebitelů. Měli bychom se zaměřit na organizace na úrovni regionů – jako je Croydon Caribbean Credit Union v mém volebním obvodu – které pomáhají řešit tyto problémy na regionální, a nikoli evropské úrovni.

 
  
  

– Zpráva: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, požádala jsem Parlament, aby hlasoval proti této zprávě, protože pouze malá skupinka hlasovala pro nižší směrné hodnoty než ty, které jsou v současnosti používány.

Ráda bych podotkla, že Komise není příznivcem směrných hodnot. V roce 2005 hlasoval Parlament pro Rosatiho zprávu s cílem odstranit směrné hodnoty a nyní činíme krok zpět a omezujeme to, pro co jsme hlasovali. Většina poslanců neví, pro co hlasovala.

Teď snižujeme platné směrné hodnoty o 50 %, jinak řečeno namísto 800 kusů cigaret jste hlasovali pro 400 kusů, namísto 10 litrů lihovin jste hlasovali pro 5 litrů, namísto 90 litrů vína jste hlasovali pro 45 litrů, namísto 110 litrů piva jste hlasovali pro 55 litrů. Činíte krok zpět a snižujete limity pro nákupy soukromými osobami na polovinu.

Domnívám se, že zpráva panu komisaři Kovácsovi a Radě ministrů je každopádně jasná; nakonec pouze pět poslanců nebude hlasovat pro mou zprávu. Proto bych chtěla, aby Rada věděla, že pan komisař – jak včera řekl – souhlasí se směrnými limity, avšak v jejich současné podobě. To musí být jasné, pane předsedající; jako zpravodajka to musím říci, protože je to důležité pro interpretaci hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Pane předsedající, je mi ctí, že zde mohu zastupovat English Home Counties – oblast s kouzelnými vesničkami, pohyblivými dunami a stráněmi plnými zvonků. Jako všichni poslanci Evropského parlamentu za jihovýchodní Anglii jsem i já obdržel řadu rozhořčených stížností od voličů, jimž byl v některém z přístavů na březích kanálu La Manche svévolně zabaven legálně zakoupený alkohol nebo tabákové výrobky.

Opakované zvyšování spotřební daně vinou labouristů zapříčinilo přesun příjmů, které by měly připadnout maloobchodníkům v mém volebním obvodu, na druhou stranu kanálu. Postupně se přes moře z English Home Counties přesunula i pracovní místa. Zisk, který by měl plynout do britské státní pokladny, se namísto toho přesouvá do pokladen na kontinentu.

Vláda na to reagovala tak, že vynaložila tyto slábnoucí příjmy na najímání více a více úředníků pro výběr spotřební daně, v marné snaze kontrolovat systém, kde se v současnosti většina našeho alkoholu a tabáku začala pašovat. Takový je systém, ke kterému se – na základě ostudného hlasování z řad labouristů v EP, máme vrátit. Je to skutečně hanba.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych jen reagoval na stesky, které vyjádřili kolegové, kteří hovořili přede mnou – zpravodajka Lullingová a můj kolega Dan Hannan, z jihovýchodní Anglie.

I já jsem, jakožto poslanec Evropského parlamentu za Londýn – největší město na světě a hlavní město největší země světa – obdržel od voličů řadu dopisů, ve kterých si stěžují na nepřiměřeně tvrdý postup celníků a daňových úředníků, když chtěli vycestovat a koupit alkohol a cigarety na kontinentu a přivézt je domů pro osobní potřebu či potřebu své rodiny a přátel.

Jak se celní a daňoví úředníci ve Spojeném království k cestujícím chovají? Zaměřují se na ně, pokládají jim dotěrné otázky, vytahují je, včetně penzistů, z vozidel a dotěrně se jich vyptávají a snaží se zjistit, kolik přesně vypijí alkoholu a kolik přesně vykouří cigaret, skoro jako u výslechu na gestapu. To není jednání, jaké bychom očekávali do úředníků, kteří mají prosazovat právo ve Spojeném království nebo v Evropě. Tím, že jsme dnes o této zprávě hlasovali tak, jak jsme hlasovali, jsme se vrátili zpět – a to nejen před rok 1992, ale ještě dále do doby, kdy existoval jen velmi omezený, pokud vůbec nějaký, volný pohyb zboží.

 
  
  

– Zpráva: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Zprávu jsem podpořil, neboť nadměrný výskyt obezity a nadváhy v Evropské unii za posledních dvacet let rapidně vzrostl – nadváhu má téměř 22 milionů dětí a toto číslo se zvyšuje každoročně o 400 tisíc. Více než 90 % případů dětské obezity způsobují nesprávné stravovací návyky a nedostatek pohybu. Tyto děti trpí vážnými poruchami výživy, ale i kloubů, mají sníženou imunitu a jsou častěji nemocné.

Po schválení bílé knihy o strategii řešení zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou v Evropě je předložená směrnice dobrou zprávou pro boj proti dětské obezitě. Program, jehož cílem je zvýšit distribuci ovoce a zeleniny do evropských škol, považuji za potřebný. Měli bychom rovněž více myslet na děti v předškolních zařízeních. Více než samotná distribuce by zdravému vývoji populace prospělo poradenství a vytváření dobrých a vyvážených stravovacích návyků.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Pane předsedající, program „Ovoce do škol“i program “Mléko do škol“ a program pro distribuci potravin nejvíce potřebným v rámci EU jsou úžasné a velmi potřebné iniciativy EU, které jednoznačně musí být podporovány. Distribuce ovoce a zeleniny zdarma pro školní děti přispěje nejen ke zlepšení jejich zdraví a změně stravovacích návyků, ale přinese i pozitivní sociální dopady. Mám radost z řady návrhů Evropské komise a jsem přesvědčen, že kolem nich nevzniknou závažnější neshody. Zároveň doufám, že paní komisařka a především ministři zemědělství evropské sedmadvacítky budou o něco víc štědřejší. Nesmíme zapomenout, že jde o zdraví našich dětí, neměli bychom z toho tedy dělat čistě hospodářskou věc.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem stejně jako další poslanci ODS z České republiky proti Buskově zprávě o školním ovoci a zelenině. O zdravou výživu dětí se musí především starat jejich rodiče. Evropská unie nemá žádné pravomoci ani v oblasti školství, ani zdravotnictví. Tyto věci mají spravovat členské státy podle svých vlastních národních preferencí. Není žádný rozumný důvod k tomu, aby Evropská unie z peněz daňových poplatníků hradila školním dětem jeden kus ovoce týdně. EU by se měla starat o skutečné celoevropské problémy, jako je např. odbourávání bariér pro čtyři základní svobody, a neměla by porušovat svůj vlastní princip subsidiarity.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, časy se změnily od dob, kdy jsme bránili dětem v přístupu do zahrad, protože tam kradly jablka – dnes děti nemají zájem ani o jablka ani o zahrady. Tento ovocný program je tedy vítán. Problém spočívá v tom, že řada rodičů si není vědoma významu ovoce a zeleniny, a budeme tedy o zdravotních přínosech konzumace ovoce a zeleniny vzdělávat děti i rodiče.

Klíčovou úlohu pro úspěch programu však sehrají členské státy. Nechceme složitý program založený jen na pravidlech. Chceme pružnost a chceme navázat kontakt především s učiteli, kteří budou ovoce a zeleninu dětem rozdělovat, a s rodiči, kteří zajistí, aby děti ovoce a zeleninu jedly a měly je rády a v průběhu svého života získávaly zdravé stravovací návyky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Pane předsedající, v amerických městech lze nezřídka spatřit teenagery, kteří váží více než 150 kilogramů. Nechci, abychom se dopustili stejné chyby. Podpora modelů zdravého stravování a konzumace zdravějších potravin, které nezpůsobují přibývání na váze, v dětství a mládí jsou investicí do zdraví budoucích generací. Tyto modely povedou i k úspoře nákladů na léčbu cukrovky a kardiovaskulárních chorob a onemocnění kostí a kloubů.

Proto bude program, který bude příliš málo ambiciózní, v praxi neúčinný, a to ze zdravotního hlediska i v hospodářském smyslu. Z tohoto důvodu jsem podpořila pozměňovací návrh 7, který zvyšuje výdaje na ovoce pro školáky na čtyřnásobek, čímž se zajistí jeden kus ovoce přinejmenším po čtyři dny v týdnu, nikoli jen jednou týdně. Těší mne, že to byl pozměňovací návrh předložený Komisí. Zavedení programu by nemělo záviset na souhlasu rodičů spolufinancovat jej. Zejména děti chudších rodičů by měly mít možnost obdržet ovoce ve škole zdarma, a proto by měl být objem finančních prostředků na tento program navýšen.

 
  
  

– Zpráva: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Pane předsedající, dovolte, abych vysvětlil, proč jsem hlasoval proti zprávě Pervenche Berèsové a Wernera Langena. Jsou zde zejména tři body, které bych chtěl zdůraznit.

Jedná se především o to, že zpráva požaduje lepší a hlubší koordinaci vnitrostátních hospodářských a finančních politik. Zadruhé si to vyžádá vysoce koordinovanou fiskální politiku, kterou bude třeba politicky sjednotit, a právě následky politického sjednocení jsou třetím důvodem, proč jsem hlasoval proti.

Nesdílím názor, že se politická koordinace, která odstraňuje přirozené rozdíly mezi členskými státy, stane lékem a ozdravnou odpovědí na současné evropské problémy. Současnými evropskými problémy jsou volný pohyb pracovních sil a volný pohyb kapitálu a služeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Z hlediska desetiletého trvání hospodářské a měnové unie se musíme sami sebe zeptat, zda je pro nás euro skutečně známkou prosperity a stabilizace. Není pochyb o tom, že na tuto otázku existuje jediná možná odpověď. Zavedení jednotné měny s sebou sice neslo jisté negativní aspekty, například zvýšení cen v počáteční fázi, přesto je však třeba zdůraznit, že se euro stalo jednou z nejvýznamnějších světových měn.

Hospodářská a měnová unie přispěla k růstu hospodářské stability v členských státech a měla také příznivý dopad na mezinárodní obchod, z čehož těžila i EU. Pozitivní vliv eura lze zaznamenat zejména v poslední době, kdy jsme si ve světové finanční krizi uvědomili výhody stabilního směnného kurzu.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Ráda bych vám vysvětlila své hlasování. Zdržela jsem se hlasování o žádosti o zbavení Massima D’Alemy poslanecké imunity, neboť mám, jakožto právnička, určité výhrady k pravomoci našeho Parlamentu v této věci a nemám žádné právo či touhu zasahovat do vnějších záležitostí Itálie.

 
  
  

– Zpráva: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Vítám jakožto navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin výsledek tohoto hlasování.Hovoříme o technologii, která, pokud všechno půjde dobře, může nabídnout částečné řešení problému změny klimatu, nesmíme však dopustit, abychom kvůli tomu odvrátili pozornost od klimatického balíčku jako celku.

Nové členské státy, včetně Maďarska, od konce osmdesátých let výrazně snížily své emise skleníkových plynů. Bylo by skutečně nedůstojné, kdyby byli nyní potrestáni těmi, kdo až dosud objem svých škodlivých emisí zvyšovali. To je důvod, proč chceme poměrně rozdělit 10 % příjmů ze systému obchodování s uhlíkem mezi ty členské státy, kde je HDP na osobu nižší než průměr v EU.

Podobně bychom rádi vyčlenili 10 % pro ty, kteří v posledních patnácti letech své emise snížili. Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se podařilo získat výjimku z dávky za změnu klimatu pro systémy dálkového vytápění – tento výdobytek musí být zachován v zájmu milionů evropských občanů s nízkým přijmem. Já se jako navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí a bezpečnost potravin k tomu, co bylo na podporu této zprávy uvedeno, připojuji.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

– Zpráva: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasuji pro toto opatření. Kazachstán zahájil proces demokratizace, který postupuje pomaleji než mimořádný hospodářský růst, ke kterému došlo v této zemi v posledních letech: je zde mnoho zahraničních podnikatelů, kteří v této bývalé sovětské republice investují velké částky. Za této situace by Evropská unie měla trvale podporovat kroky zaměřené na rozšiřování prostoru svobody, demokracie a sociální spravedlnosti pro kazašské občany, a nevystupovat tudíž jen v úloze obchodního partnera s čím dál většími zájmy.Hospodářský růst a demokracie by měly jít ruku v ruce.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) V postupu konzultace jsem hlasoval pro tuto zprávu, která vyjadřuje souhlas s podepsáním protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a republikou Kazachstán a zároveň přihlíží k přistoupení Rumunska a Bulharska k EU. Zpráva pomůže povzbudit spolupráci mezi Rumunskem a republikou Kazachstán.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu pana Saryusz-Wolskiho o dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a republikou Kazachstán. Učinil jsem tak, přestože mám trvalé výhrady k činnnosti kazašské vlády v otázce lidských práv. Je třeba, aby Parlament a Komise situaci v Kazachstánu nadále sledovali, a v případě, že se za následujících dvanáct měsíců nezlepší nebo se dokonce zhorší, přijmeme opatření vedoucí k pozastavení této dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Saryusz-Wolskiho, a tedy pro uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a republikou Kazachstán.

Schvaluji toto stanovisko, které přijal zpravodaj, i stanovisko Rady a domnívám se, že to, že dohoda o partnerství a spolupráci s Kazachstánem vznikla před přístupem Rumunska a Bulharska, vyžaduje, aby byl vypracován protokol k dohodě o partnerství a spolupráci, aby jej měly nové členské státy možnost podepsat.

 
  
  

– Zpráva: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. – (PT) Tento dokument zásadně nemění obsah nařízení, jež Parlament přijal v listopadu 2006 a kterým se potvrzuje partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem rozvíjet evropský systém řízení leteckého provozu.

Cílem nových pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení je, aby byl společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) uznán za orgán Společenství a aby bylo možné vztahovat na jeho zaměstnance služební řád Evropských společenství. Pozměňovací návrhy jsou předloženy i k počítání příspěvku Společenství a jeho převedení do společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) v maximální výši 700 milionů EUR, který má pocházet stejnou měrou z rozpočtu sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj a z programu transevropských sítí.

Vytvoření této společnosti je nebezpečným precedentem využívání veřejných peněz pro soukromé účely. Přístup na úrovni veřejného sektoru by mohl být přijat k tomu, aby byl aktualizován a zdokonalen systém pro uspořádání letového provozu, zejména v otázkách spolehlivosti, čímž se zajistí bezpečnost profesionálů i uživatelů vzdušného prostoru. Domníváme se, že lépe by tyto cíle nemohly být naplněny ve spojení se zájmy a tlaky soukromého sektoru. Z uvedených důvodů jsme zprávu nepodpořili.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Tento návrh bude mít značný příznivý finanční dopad na program modernizace řízení letového provozu. Podporuji tento návrh, kde budou finanční prostředky, které díky němu ušetříme, investovány do výzkumu, vývoje a ověřování k užitku celé společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Prohlašuji, že jsem hlasoval pro zprávu paní Nieblerové o vytvoření společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR).

Je jasné, že mají-li rozsáhlé projekty na úrovni Společenství v odvětví výzkumu a vývoje přinést dlouhodobý účinek, vyžaduje to společné úsilí veřejného a soukromého sektoru. Domnívám se, že v tomto případě je nová generace harmonizovaného řízení leteckého provozu nezbytná k zachování budoucího růstu leteckého provozu na evropském nebi z hospodářského i environmentálnho hlediska. Proto si myslím, že bychom měli vřele uvítat vytvoření společného podniku v této oblasti. Rád bych však zdůraznil, že se musíme poučit z minulosti (mám v tomto případě na mysli zánik společného podniku Galileo) a přesněji definovat předpokládaný status dané právnické osoby, aby přínosy v oblasti vědy a technologického pokroku nebyly blokovány právními problémy a problémy v procesní oblasti.

 
  
  

– Zpráva: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Wallisové o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že byla směrnice o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel několikrát změněna, domnívám se, že kodifikace je nutná v zájmu lepší srozumitelnosti a dostupnosti tohoto právního předpisu Společenství pro občany a v návaznosti na to i s ohledem na možnost vymáhání práv, která jsou v ní zakotvena.

 
  
  

– Zpráva: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Mayera týkající se uzavření úmluvy o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Připojuji se ke stanovisku svého kolegy, že návrh, který Komise předložila s cílem nahradit Luganskou úmluvu z roku 1988, může napomoci ke zrychlení a zvýšení účinnosti systému uznávání a výkonu rozhodnutí v dotčených oblastech, a zejména pokud jde o registraci a platnost práv duševního vlastnictví.

 
  
  

– Zpráva: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Tento návrh je mimořádně důležitý, neboť použití regulace kontrolního postupu výrazně posiluje práva Evropského parlamentu sledovat uplatňování prováděcích nařízení. Evropský parlament má právo na kontrolu návrhu prováděcího opatření. K základním nařízením navíc existují dodatky, které udělují Evropskému parlamentu právo protestovat proti návrhu opatření nebo navrhnout pozměňovací návrhy k návrhu prováděcího opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (LT) Podporuji skvělou zprávu paní Berèsové o změně nařízení Rady o evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi. V návaznosti na zavedení nového postupu projednávání ve výborech, konkrétně regulativního postupu s kontrolou, který rozšiřuje práva Parlamentu z hlediska dozoru nad prováděcími opatřeními, se domnívám, že musíme pokročit v oblasti obecného procesu přibližování, který doporučuje Komise, aby mohl být nový postup uplatňován účinně.

 
  
  

– Zpráva: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) V průběhu let 2007 a 2008 předložila Itálie žádosti související s propouštěním pro nadbytečnost v Sardinii (1 044 propuštěných pro nadbytečnost, 5 společností), v Piemontu (1 537 propuštěných pro nadbytečnost), v Lombardii (1 816 propuštěných pro nadbytečnost, 190 společností) a v Toskánsku (1 558 propuštěných pro nadbytečnost, 461 společností) v důsledku liberalizace v odvětví textilu a odívání. Pro celkový počet 5 985 propuštěných pro nadbytečnost z 858 společností žádá Itálie finanční příspěvek ve výši 38 158 075 EUR.

Jak jsme již řekli – nelze tento fond využívat jako dočasný „polštář“ pro nežádoucí sociálně-ekonomické náklady vyplývající z liberalizace obchodu, zejména v odvětví textilu a odívání, a pro vzrůstající nejistotu pracovníků.

Vzhledem k (možnému) ukončení systému dohledu s dvojí kontrolou nad vývozem některých druhů textilních a oděvních výrobků z Číny k 31. prosinci 2008 musíme vytvořit mechanismus omezující dovozy z jakékoli země do EU.

Vzhledem k rostoucímu počtu společností, které ukončují svou činnost nebo přesouvají výrobu, nárůstu počtu nezaměstnaných a většímu vykořisťování pracovníků – zejména v Portugalsku – musíme zastavit politiku liberalizace světového obchodu (na popud EU a socialistické vlády v Portugalsku) a chránit v různých zemích EU výrobu a zaměstnání s příslušnými právy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na žádost Itálie skýtá výtečnou příležitost k tomu, abychom se zamyslili nad tím, jaké reakce budou nutné v budoucnu, v době, kdy bude kombinovaný dopad globalizace a hospodářské krize ještě naléhavější. Povaha tohoto fondu, založeného na zásadách, které se musí omezit na svou oblast působnosti, že Evropská unie považuje globalizaci za skutečnost a její negativní dopady za realitu, jíž je třeba se přizpůsobit, nikoli se proti ní stavět. To je realistický pohled a dle mého názoru má velkou šanci na úspěch.

Porozumění globálním změnám a soustředění úsilí k reakci na tyto změny je vhodnější než víra v to, že je možné se těmto změnám trvale vyhnout, nebo dokonce přesvědčení, že již samotný odpor vůči těmto změnám je účinný. Přizpůsobení se globalizaci je mnohem vhodnější politickou volbou než odpor vůči ní.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Podporuji zprávu pana Bögeho o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Souhlasím s tím, že žádosti, které předložily čtyři itlaské regiony, jsou v souladu s požadavky pro rozhodnutí o finančních příspěvcích, jak je stanoveno v nařízení EU, a v souladu s důvody, které vedly k vytvoření tohoto fondu. Dnes je více než kdy jindy nutné těmto pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku změn ve struktuře světového obchodu, pomoci a podpořit je při opětovném začlenění na trhu práce. Podporuji proto žádost o uvolnění prostředků z fondu, jak je vyjádřeno ve zprávě mého kolegy.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), písemně. – (NL) Hlasoval jsme proti této zprávě a mám k tomu řadu důvodů. Ve výboru neproběhla žádná skutečná diskuse. Bylo přítomno jen 7 z 28 poslanců. Nebylo vlastně ani možné vést rozpravu na plenárním zasedání. Dokonce ještě dříve, než proběhlo hlasování ve výboru, kdy panu Vanheckeovi nebylo umožněno, aby se seznámil s obsahem zprávy, bylo o zprávě diskutováno ve vlámské veřejné televizi. To je urážející! Nejhorší ze všeho je však závěr zprávy. Doporučuje se zde odnětí imunity, přestože pan Vanhecke není autorem kontroverzního textu a belgická ústava jasně říká, že lze stíhat pouze autora, pokud je znám.

Na základě tohoto ostudného spisu hrozí, že pan Vanhecke ztratí svá politická práva, neboť rozdělení pravomoci a nezávislost belgického soudu existují jen na papíře. Jedná se o politický manévr s cílem podpořit lídra vlámské nacionalistické opozice. Je potupné, že by se Evropský parlament měl nechat zneužít k takovému účelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Výbor pro právní záležitosti i poslanci jednotlivých politických skupin v plénu dnes opět ukázali, jak bezvýznamná je pro ně nestrannost a dodržování právních předpisů ve srovnání s touhou zbavit se všech, kteří nejsou členy jejich velké rodiny eurofederalistů.

Můj kolega pan Vanhecke je v Belgii terčem skutečného honu na čarodějnice, jehož jediným cílem je odsoudit jej a donutit jej k odchodu z politické scény. Evropský parlament zapomněl, že v případě, že stát požádá o odnětí poslanecké imunity, platí zde povinnost použít v plném rozsahu pravidlo o ochraně poslanců Evropského parlamentu, které je zakotveno v jednacím řádu.

Podobně jako pan Gollnisch, jemuž byla poslanecká imunita odejmuta z čistě politických důvodů v roce 2006, je pan Vanhecke sám obětí skutečného útoku, a to prostřednictvím záměny právní otázky za otázku politickou. Je nepřijatelné, aby se jakýkoli orgán prohlašoval neoprávněně za demokratický.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Dne 13. prosince 1981 učinil socialistický poslanec André Laignel na zasedání francouzského Národního shromáždění svou slavnou odpověď opozičním poslancům, přičemž argumentoval tím, že nacionalizace, o niž usiluje vláda, je protiústavní. Tvrdil tehdy, že změnili právní debatu v debatu politickou, a přestože na to měli nárok, bylo to z hlediska práva špatně, neboť byli v politické menšině.

Evropský parlament si tuto větu vzal zjevně k srdci, neboť se zbavuje všech, kdo se opovážili obtěžovat politickými názory, které se mu zdají nedostatečně federalistické či proevropské.

Můj kolega pan Vanhecke je terčem skutečného honu na čarodějnice v tomto Evropském parlamentu, kam byl řádně zvolen. Tento orgán se chová naprosto chybně a ostudně, když přijímá nepřijatelné: lynčování jednoho ze svých poslanců za porušení veškerých právních předpisů a právní ochrany související s poslaneckou imunitou, které v současnosti platí.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V souvislosti s touto zprávou a s ní spojeným soudním řízením zahájeným belgickými orgány je třeba jednoznačně říci, že celý proces – zejména soudní řízení – je čistě politicky motivovaným stíháním někdějšího vůdce strany Vlámský zájem Franka Vanheckeho. Pan Vanhecke obdržel žalobu dva dny poté, co se zřekl vedoucího postavení ve straně.

Je rovněž jasné, že nyní, pouhých šest měsíců před evropskými volbami, je politicky motivovaným cílem očernit kandidáta strany Vlámský zájem. Podle belgické ústavy by dále bylo z hlediska práva nezbytné stíhat namísto vydavatale tohoto článku jeho autora, neboť jeho identita je známa. Já proto ze všech sil zdůrazňuji, že politicky motivované trestní stíhání by nemělo být vnímáno jako důvod k odnětí poslanecké imunity Franku Vanheckemu a že tento hon na čarodějnice iniciovaný belgickými soudními orgány by měl být odsouzen co nejrozhodněji. Obdobná situace nastala v roce 2003, kdy bylo zahájeno trestní stíhání vůči Danielu Cohn-Benditovi ze Skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance, ačkoli jej výbor tehdy zamítl z důvodu podezření z politických motivů. Situace je v tomto případě stejná, možná snad ještě jasnější, a proto musím hlasovat proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), písemně. (NL) Všechny mé iluze vzaly za své a já musím konstatovat, že se Evropský parlament mění v ostudného komplice politického lynčujícího davu pod taktovkou belgických soudů. Za přítomnosti sedmi z 28 členů mi bylo uděleno dvacet minut na jednání Výboru pro právní záležitosti, abych se hájil proti spisu, který čítá stovky stran. Možnost vystoupit v plénu, abych se obhájil, jsem – v rozporu s bodem 7 jednacího řádu – neměl vůbec.

Kdyby se něco takového stalo v Rusku, byli bychom pobouřeni. Pokud jde o mne, jdu se vztyčenou hlavou a i nadále zastávám svobodu vyjádření názoru ve Flandrech i v Evropě, v neposlední řadě v otázce přistěhovalců a nebezpečí islámu.

 
  
  

– Zpráva: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), písemně. (IT) My všichni z řad radikálů společně s Marco Pannellou hlasujeme proti zprávě pana Lehneho o imunitě pana D’Alemy, neboť dochází k nelogickým závěrům, které mohou plynout jedině z důvodů, či úvah, založených na sebeobraně části italské a evropské politické scény.

Zpráva argumentuje tím, že žádost o schválení zahájení stíhání je bezdůvodná, neboť zadržený materiál již sám o sobě dostačuje jako důvod k postihu vůči vyšetřovaným. Pokud by žádost úřadu státního žalobce byla skutečně namířena k potrestání pana D’Alemy, pak by taková žádost byla neodůvodněná, neboť Parlament není povinen přijímat rozhodnutí podle italských zákonů.

Jestliže je však zadržený materiál skutečně bezcenný a žádost je neopodstatněná a přímo zbytečná, proč by se pak Evropský parlament měl rozhodnout zamítnout použití dotčených telefonních odposlechů a neodejmout imunitu Massimovi D'Alemovi, jak to navrhuje zpráva? Proč bychom neměli následovat rozhodnutí italského parlamentu, které v rámci tohoto vyšetřování udělilo souhlas se stíháním pana Fassina?

Ochotně necháváme na skupině ALDE, aby rozhodla, a to tak, že se zdrží hlasování, nepřipojit se v tomto pochybném rozhodnutí k sociální jednotě skupiny Evropské lidové strany a skupiny socialistů v Evropském parlamentu.

 
  
  

– Zpráva: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. – (PL) Na trhu se v posledních letech objevila řada nových finančních produktů. Spotřebitelé se vzhledem k jejich stále větší složitosti stávají víc a víc bezbrannými a často nejsou bez odborné pomoci schopni určit, která finanční nabídka nejlépe vyhovuje jejich potřebám. To vede k řadě špatných rozhodnutí, zejména u osob hůře situovaných.

V Polsku jsme se setkali s mnoha případy podvodu nebo s tím, že spotřebitelé zrátka učinili špatné finanční rozhodnutí, neboť si nebyli vědomi jeho důsledků. Za těchto okolností má vzdělávání v oblasti financí zásadní význam a je nejlepším způsobem, jak ochránit spotřebitele před špatnými finančními rozhodnutími.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Vzdělávání v oblasti financí je důležitým bodem v agendě EU, obzvláště v době finanční krize. Spotřebitelé potřebují základní dovednosti, které by jim pomohly učinit rozhodnutí na základě informací a nabídek a dobře těmto informacím a nabídkám porozumět. Spotřebitelé se setkávají se stále větší nabídkou stále složitějšího zboží a služeb. Míře složitosti finačních produktů však neodpovídá úroveň poskytování informací spotřebitelům a poradenství. V důsledku toho stoupá zranitelnost spotřebitelů, pokud jde o finanční záležitosti.

Zmenší-li se rozdíl ve znalostech a odborné úrovni ve finanční oblasti mezi finančními zprostředkovateli a spotřebiteli, sníží se i riziko předlužení, neschopnost splácet a množství vyhlašovaných bankrotů. Došlo by také ke zvýšení odborné úrovně věřitelů a celkové účinnosti trhu, neboť spotřebitelé, kteří mají větší znalosti, mohou porozumět rozdílům mezi jednotlivými finančními nabídkami a mohou si vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám. V současnosti nejsou znalosti a dovednosti na dostatečně dobré úrovni, aby spotřebitelé dokázali správně nakládat se svými financemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro spravedlivé, nezaujaté a transparentní vzdělávání v oblasti financí a rovněž pro povinnost poskytovatelů služeb v této oblasti nabízet úplné a pravdivé informace. Informace musí být zřetelně odlišeny od komerčních rad a reklamy. Doufám, že členské státy budou věnovat zvýšenou pozornost nejohroženějším skupinám, jako jsou mladí lidé, důchodci či pracovníci na konci své profesní dráhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Podobně jako mnoho textů v tomto Parlamentu je zpráva paní Iotové příkladem zdánlivě dobrého nápadu s klamným názvem. Při zběžném čtení bychom se mohli domnívat, že v ní jde o ochranu spotřebitelů tím, že je budeme informovat o jejich právech a poskytneme jim vzdělání v oblasti finančních služeb; zkrátka o to, umožnit jim navázat zodpovědný a informovaný vztah se svou bankou.

Ve skutečnosti jde o to proměnit lidi od dětství (zřejmě již od základní školy) v dokonalé malé spotřebitele finančního systému, který hladově čeká na jejich úspory, je však lakomý, jakmile dojde na půjčování, o to vnutit jim finanční produkty ve všech podobách, které se pokrytecky nazývají komplexními a které jsou z velké části jednoduše nesmyslné, a dále o to, aby se lidé stali citlivými ke svým účtům a připravili se na důchod – za pomoci bank, jak jinak – přestože již odvádějí povinné dávky do veřejných programů.

V době, kdy se ukázalo, jak zvrácený je finanční systém, kdy banky jen zdráhavě poskytují úvěry podnikům i jednotlivcům, přestože byly uvolněny stovky miliard veřejné podpory, kdy pracovníci a malé a střední podniky doplácejí na pokračující finanční pošetilost a kdy světoví velcí hráči předstírají provádění reforem, aby prodloužili trvání tohoto režimu, lze o této zprávě říct jen o to, že je přinejmenším nepřesvědčivá.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Dnes, v době finanční krize, získala tato zpráva nový rozměr. Je to proto, že hypoteční krize odhalila rizika, která mohou nastat v případě, že neposkytneme výpůjčovatelům příslušné informace. Ukázala také na neschopnost spotřebitelů porozumět finančním a hospodářským informacím a dopadu, jaký mohou mít změny v makroekonomických ukazatelích na splácení jejich půjček, a tím na jejich nedostatečné povědomí o riziku platební neschopnosti a předlužení.

Zpráva upozorňuje na to, že je nezbytné vzdělávat spotřebitele a zvyšovat jejich informovanost a umožnit jim tak, aby využili své znalosti k posouzení finančních produktů, které jim jsou nabízeny. Podporuji proto iniciativu požadující vytvoření vzdělávacích programů v oblasti financí, zejména takových, při jejichž vytváření bylo pamatováno na možné uživatele maje na mysli jejich věk, příjem, vzdělání a oblast jejich zaměstnání či zájmů. Kromě toho se musí tyto programy zakládat na praktických a reálných situacích, s nimiž se setkáváme v běžném životě.

Byla bych ráda, kdyby tato zpráva pomohla finančním institucím i samotným spotřebitelům pochopit potřebu vzdělávání v oblasti financí. Myslím si, že to bude oboustranně přínosné, neboť platební neschopnost a předlužení spotřebitelů představuje problém pro věřitelské instituce, jejichž klienti mají potíže se splácením dluhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu paní Iotové o ochraně spotřebitele v oblasti úvěrů a financí. Svět se řítí do období velké finanční nejistoty a řada evropských občanů se obává o své zaměstnání, o své úspory, důchodové dávky a o svou budoucnost. V tomto nejistém období má informovanost spotřebitelů o ůvěrech, dluzích a financích obecně zcela jistě větší význam než kdy jindy. Tato zpráva požaduje, aby bylo vzdělávání v oblasti financí ušito na míru konkrétním skupinám, a budou vítány i iniciativy tohoto druhu na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Hlasovala jsem pro zprávu paní Iotové o ochraně spotřebitele v oblasti úvěrů a financí. Je to potřebná a vítaná zpráva z podnětu výboru.

Krize způsobená rizikovými hypotékami (vysoce rizikovými úvěry na bydlení) ukázala, že výpůjčitelé byli příliš udržováni v nevědomosti. Tyto nedostatečné informace a nedostatečné pochopení informací vedly ke stavu, kdy si nejsou plně vědomi rizika platební neschopnosti a předlužení. Je třeba říci i to, že informovanost spotřebitelů a poradenství zaostávají za složitostí finančních produktů.

Přiměřená úroveň finančních znalostí by v řadě případů snížíla riziko předlužení a neschopnosti splácet. Poskytla by spotřebitelům i více prostoru ke srovnání konkurenceschopnosti poskytovatelů půjček, což by na druhé straně posílilo životaschopnost trhu.

Podporuji zejména návrh konkrétněji začlenit vzdělávání v oblasti financí do vnitrostátních učebních osnov a poskytnout mladým lidem ucelené finanční informace, které potřebují v okamžiku, kdy zahajují svou profesní dráhu a řeší problém, jak použít své příjmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Potřebujeme spravedlivé podmínky pro investory a výpůjčitele, s dlouhými promlčecími lhůtami a přenesením důkazního břemene. Rizika a náklady musí být od počátku zřejmé a srovnatelné. Například v případu Lehman Brothers byli jednotlivci hromadně klamáni – například tím, že jim bylo řečeno, že rizikové akcie jsou bezpečné, a dokonce obdrželi radu, aby akcie neprodávali, těsně před tím, než konkurence přitlačila společnost Lehman ke zdi. Občané nyní čelí vlně nucených konverzí svých půjček v zahraniční měně a jsou žádání o úhradu zvýšených nákladů bank na refinancování, a to v rozporu s veřejnou politikou.

Konstatovat v této situaci, že naši občané jsou hloupí, a požadovat řádné vzdělávání v oblasti financí je skutečným políčkem, zejména s ohledem na to, že ani samozvaní finanční guru nebyli schopni prohlédnout nejrůznější polohy spekulací. Tato zpráva, která vyzývá k větší účinnosti trhu namísto větší hospodářské soutěži mezi věřiteli, jen povrchně podporuje legendu o samoregulaci trhu. Nemohu ani slovy vyjádřit, jak moc tuto zprávu odmítám.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro zprávu, kterou předložila paní Iotová, neboť povzbuzuje členské státy, aby vytvořily vzdělávací programy pro důchodce, kteří by mohli být ohroženi finančním vyloučením, a dále pro mladé lidi na počátku profesní dráhy, kteří řeší problém, jak vhodně použít svůj nový příjem.

Spotřebitelé, kteří nemají žádné znalosti v oblasti financí, si nedokážou zvolit takové produkty a služby, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Je pro ně těžké vyhodnotit obdržené rady, a mohou tak být zmateni a stát se obětí nečestných prodejních praktik.

Vítám iniciativy Komise týkající se vzdělávání spotřebitelů v oblasti financí, zejména nedávné vytvoření odborné skupiny pro vzdělávání v oblasti financí. Myslím si však, že by tato odborná skupina pro vzdělávání v oblasti financí měla mít jasně vymezenou odpovědnost a pravomoci.

Internetové stránky http://www.dolceta.eu, které už Komise pro tento účel vzdělávání spotřebitelů vytvořila, se ukázaly jako užitečné. Doufám, že tento internetový nástroj bude dále rozvíjen a aktualizován ve všech úředních jazycích.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Jedním z nejvýraznějších faktorů ve finanční krizi bylo mimořádné usnadnění poskytování, případně přílišná tolerance dluhů. Závěry, které z toho nutně musí plynout, jsou – zaprvé to, že by bylo přínosné uložit bankám povinnost zajistit, aby ti, komu půjčují, byli schopni a ochotni dluh splácet, s ohledem na krizi a její příčiny. Nedostatečná informovanost spotřebitelů o rizicích spojených s úvěry – počínaje otázkou změn v referenčních sazbách – zároveň naznačuje, že můžeme a musíme přijmout jakékoli opatření zaměřené na spotřebitele. Bojovat takovými kampaněmi proti tlaku hospodářského modelu založenému na co nejvyšší spotřebě bude každopádně obtížné, usilování o zvýšení informovanosti je však nutné a dle našeho názoru užitečné.

V každém případě by tato zpráva měla podnítit větší transparentnost a vytvoření jasnějších pravidel pro podmínky, za kterých budou věřitelé služby poskytovat. Co se týče vzdělávání v oblasti úvěrů či jiném druhu spotřeby, je nejdůležitějším prvkem vzdělávání jako takové, neboť lidem poskytuje nástroje k tomu, aby činili běžná rozhodnutí.

 
  
  

– Zpráva: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Má-li vnitřní trh fungovat účinně a vzkvétat, je k tomu nutná důvěra evropských spotřebitelů. Společný trh zahrnuje téměř 500 milionů spotřebitelů a obrovské množství zboží a služeb.

K monitorování a upozornění na to, jak členské státy provádějí právní akty týkající se vnitřního trhu, slouží Komisi od roku 1997 hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích. Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích označuje problematické oblasti, a může tak být univerzálním nástrojem, který pružně informuje o významných nedostatcích, jež zasluhují pozornost společnosti, subjektů na trhu a institucí. Navdory tomu nebyla hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích nikdy zaměřena na informování spotřebitelů o vnitřním trhu, a to je skutečně třeba napravit. Musíme zajistit co nejlepší fungování trhu a to, aby cena a kvalita nabízených služeb splňovala očekávání spotřebitelů. K tomu není nutné přijímat další či přísnější právní akty. Vhodnější a účinnější metodou může někdy být poskytnutí informací, vzdělávání či samoregulace.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Jednotný trh neslouží jen podnikům, které díky úspěšnému odstranění bariér mají celý evropský trh prakticky na dosah ruky. Byl vytvořen i s ohledem na spotřebitele a jeho cílem je umožnit, aby se jim dostalo stejného standardu ve všech členských státech.

Díky hodnotící zprávě můžeme sledovat, analyzovat a označovat problémy jednotného trhu z pohledu spotřebitele. Využívá ukazatele jako ceny, stížnosti, spokojenost a přeorientace na jiný druh zboží nabo služeb. Navzdory tomu, že se některé výstupy hodnotící zprávy jeví jako problematické – například ceny, které jsou sice snadno sdělitelné a srovnatelné, ale konečná cena je ovlivněna řadou proměnných, jež se do hodnotící zprávy nemusí vždy promítnout – ukazatele nepochybně představují mimořádně užitečnou a vhodnou metodu posouzení toho, jak funguje jednotný trh z hlediska výsledků pro spotřebitele.

Chci zdůraznit to, že se jedná o první verzi hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích. Můžeme proto očekávat další verzi, která zodpoví naše otázky. Je důležité, aby byla hodnotící zpráva psána v jazyce snadno srozumitelném široké mase uživatelů, neboť její výsledky jsou bezpochyby zajímavým zdrojem informací o fungování jednotného trhu z hlediska výsledků pro spotřebitele.

 
  
  

– Zpráva: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté v Evropském parlamentu, jsme hlasovali pro zprávu o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně, a především bychom chtěli zdůraznit význam přijetí pozměňovacího návrhu 48 o směrných hodnotách pro dovoz alkoholu a tabáku. Snížení (o 50 % oproti předchozím určujícím směrným hodnotám) je krokem správným směrem na cestě k odpovědnější politice, která nebere veřejné zdraví na lehkou váhu. Rádi bychom však podotkli, že to vnímáme pouze jako první krok k ambicióznější politice v této oblasti. Navíc nás těší to, že byly zamítnuty pozměňovací návrhy 60 a 68. V důsledku toho bude spotřební daň i nadále vybírána v cílové zemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana Junilistan se rozhodla hlasovat pro zprávu, neboť jsme toho názoru, že svým způsobem poskytne příležitost ke sjednocení požadavků na činnost na vnitrostátní úrovni vztahující se ke zdravotní politice v podmínkách volného vnitřího trhu. Rozhodli jsme se nicméně hlasovat proti konkrétním návrhům, které mají silně federalistický podtext.

Junilistan považuje například za velmi důležité, aby bylo možné prosazovat švédskou politiku v oblasti alkoholu v souladu s hodnotami a rozhodnutími švédského parlamentu. To například vyžaduje platbu spotřební daně v zemi příjemce v případě zásilkového prodeje alkoholu. Pokud by byly tyto pozměňovací návrhy schváleny, nebylo by to možné. Naopak by to mimo jiné znamenalo, že by se i na zásilkový prodej rozšířila oblast působnosti ustanovení o zboží nabytém soukromými osobami, podle něhož se spotřební daň platí v tom členském státě, kde bylo zboží nabyto. Vzhledem k tomu, že náklady vzniklé v důsledku vnitrostátních problémů veřejného zdraví, například chorob spjatých s požíváním alkoholu a tabáku, jsou z velké části financovány prostřednictvím vnitrostátního vybírání daní, poškodil by návrh týkající se osvobození od spotřební daně v případě zásilkového prodeje vyhlídky veřejného sektoru na účinné zvládání problémů veřejného zdraví.

Existuje zde problém i z hlediska hospodářské soutěže, neboť zásilkoví prodejci mohou nabízet stejné produkty jako vnitrostátní aktéři, avšak podstatně levněji, jednoduše proto, že neplatí spotřební daň ve stejné zemi. Junilistan je zastáncem hospodářské soutěže, je však toho názoru, že by aktéři měli soutěžit za rovných podmínek.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji tuto směrnici, která omezí podvody a pašování snižující příjmy státu. Tato modernizovaná a zjednodušená směrnice omezí povinnosti hospodářských subjektů a zároveň jim umožní účinněji bojovat proti daňovým podvodům.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Naše daňové systémy jsou velmi složité a ve skutečnosti jsou transparentní pouze pro odborníky. Z tohoto důvodu bude vítán každý pokus, jehož cílem je zlepšit formální postupy a obecné podmínky a boj proti podvodům, pokud zůstane zachována daňová suverenita členských států a nedojde k pokusům o nenápadnou harmonizaci daňových sazeb.

Stejně tak je důležité, aby platila jasná pravidla pro prodej v bezcelních pásmech a pro samotné cestovatele do těchto pásem. Tento projekt takový cíl zjevně má, a proto jsem hlasoval pro zprávu paní Lullingové.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Lullingové o obecné úpravě spotřební daně. Ustanovení obsažená v návrhu Komise v žádném případě nedostačují k tomu, aby soukromým osobám i společnostem bylo zaručeno, že budou moci svobodně nakupovat a prodávat zboží přes hranice, aniž by se přitom setkávali se zbytečnými daňovými překážkami.

Přestože návrh Komise obsahuje určitá zlepšení a změny, například článek 37 (použití daňového označení v členských státech nesmí vést k dvojímu daňovému zatížení), je potřeba rozšířit oblast působnosti ustanovení, která upravují nákupy soukromými osobami, i na zásilkový prodej, čímž vznikne skutečný vnitřní trh se zdanitelným zbožím, které kupují soukromé osoby pro svou osobní spotřebu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písemně. − (SV) Vítám skutečnost, že Evropský parlament nakonec změnil názor a postavil se více restriktivně k alkoholu. Výsledek dnešního hlasování o zprávě paní Lullingové o obecné úpravě spotřební daně povede k 50% snížení směrných hodnot pro dovoz alkoholu. Bude omezena i možnost nákupů v bezcelních pásmech v přístavech a na letištích. Dalším důsledkem zprávy je, že nebude nic bránit vybírání například švédské spotřební daně na zboží objednané z jiné země EU přes internet. Evropský parlament má v této věci spíše poradní úlohu, to však nic nemění na tom, že dnešní výsledek představuje důležitý mezník.

 
  
  

– Zpráva: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − V zemích EU je konzumováno vzhledem k doporučení WHO, jež činí 400 gramů denně, příliš málo ovoce a zeleniny. Mezi dětmi se závratným tempem šíří obezita. Tento problém je na Maltě obzvlášť závažný.

Vysoký příjem ovoce a zeleniny snižuje riziko řady chorob a je prevencí nadváhy.

Organizace trhu s ovocem a zeleninou prošla v roce 2007 zásadní reformou a je teď více orientovaná na trh. Ovoce a zelenina jsou v současnosti plně zahrnuty do režimu jednotné platby.

Nadváha vede k vyššímu riziku výskytu kardiovaskulárních chorob, vysokého krevního tlaku a některých forem rakoviny. Náš cíl by měl být denní příjem 600 gramů pro osoby nad jedenáct let.

Komise navrhuje vyčlenit 90 milionů EUR z rozpočtu Společenství. Tomu odpovídá jeden kus ovoce týdně po dobu třiceti týdnů v roce pro děti ve věku od šesti do deseti let.

K tomu, abychom dosáhli všech pozitivních dopadů zavedení programu na podporu konzumace ovoce ve školách, je nutné finanční prostředky navýšit. Program na podporu konzumace ovoce ve školách by měl nabízet jednu porci ovoce na žáka denně a neměl by se omezovat na děti ve věku od šesti do deseti let.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE) , písemně. Vítám přijetí zprávy o programu na podporu konzumace ovoce ve školách. Tento návrh bude mít skutečný zdravotní přínos pro miliony dětí v celé Evropě.

Financování zdarma poskytovaného ovoce pro školní děti prostřednictvím rozpočtu společné zemědělské politiky bude známkou hmatatelných výhod společné zemědělské politiky pro řadové evropské občany. Spolufinancování programu ze strany EU a členských států umožní rozšíření stávajícího programu na podporu konzumace ovoce ve školách v Anglii a vytvoření podobných programů ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

Ačkoli uvítáme větší rozpočet než je 90 milionů EUR předpokládaných Komisí – jak dal Parlament ve zprávě najevo svým požadavkem na navýšení rozpočtu na 500 milionů EUR – vznik tohoto programu bude pro děti představovat pravidelný přísun ovoce zdarma a s tím spojený zdravotní přínos, jako je nižší riziko rozvoje obezity, cukrovky a dalších závažných chorob v pozdějším životě. Spolu s okamžitými přínosy pro zdraví dětí pomůže tento program při formování přístupu mladých lidí k výživě, a tím dojde k ozdravění Evropy a snížení nákladů na zdravotní systémy v jednotlivých státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), písemně. − (DA) Hnutí JuniBevægelsen hlasovalo pro zprávu jako celek, navzdory tomu, že jsme v zásadě proti zemědělské pomoci. Považujeme za důležité, aby děti získaly zdravější stravovací návyky. Nesouhlasíme však s požadavkem, aby ovoce pocházelo z území Společenství, neboť se jedná o nepřímou podporu evropských zemědělců. A nakonec bychom si přáli to, aby ovoce, které je dětem poskytováno, bylo organické.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro lepší financování tohoto programu a rovněž pro to, aby byly přesněji vymezeny produkty, které mohou být do tohoto programu zahrnuty. Statistiky ukazují, že přibližně 22 milionů dětí v EU trpí nadváhou, přičemž více než 5 milionů jich je obézních, a to zejména v důsledku nadměrné konzumace potravin s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. Vzhledem k tomu je více než nutné, aby se EU a členské státy angažovaly ve vytvoření zdravých stravovacích návyků, a to zejména prostřednictvím poskytování rozmanitého sezónního ovoce. Hlasoval jsem rovněž pro navýšení finančních prostředků vyčleněných na tento program z 90 na 500 milionů EUR, neboť původní částka vyčleněná na tento program odpovídá poskytování jedné porce ovoce každému dítěti ve věku od šesti do deseti let po dobu třiceti týdnů.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Přestože jsem přesvědčena, že za zdraví svých dětí jsou jednoznačně zodpovědní rodiče a že každý program na podporu konzumace ovoce ve školách musí být dostatečně pružný, aby se přizpůsobil místním, regionálním a vnitrostátním podmínkám, vítám tuto zprávu.

U dětí se závratným tempem šíří obezita a podle odhadů trpí v EU nadváhou 22 milionů dětí, přičemž 5,1  milionu z nich trpí těžkou nadváhou. Děti v EU nekonzumují dostatek zdravých potravin a je nezbytné zpřístupnit jim zdravější volbu. Věřím, že tento návrh může být krůčkem ke zmírnění dětské obezity.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. (SV) Není pochyb o tom, že děti, které jedí ovoce, se cítí lépe. Jablka, banány a pomeranče předchází obezitě a udržují nás v dobrém zdravotním stavu. Do jisté míry je proto pochopitelné, že řada lidí dnes hlasovala pro návrh Evropského parlamentu dotovat ovoce pro školní děti v EU.

Problém spočívá jednoduše v tom, že zodpovědnost za naši spotřebu ovoce nespočívá na EU. Jde v prvé řadě o zodpovědnost rodičů, aby dětem vštípili zdravé stravovací návyky. Zadruhé je tato zodpovědnost na obcích a na třetím místě je pak stát. Jakožto federalistka bych byla ráda, aby k rozhodnutím docházelo co nejblíže občanům. To ve skutečnosti chce i EU. Podle článku 5 Smlouvy o EU by rozhodnutí, která by bylo vhodnější přijmout na nižší úrovni, měla být přijata na této úrovni. Hlasovala jsem proto proti návrhu Parlamentu na zvýšení rozpočtu na ovoce z 90 na 500 milionů EUR.

V EU bychom měli pracovat na snížení emisí a zvýšení mobility a potírání zločinu. Více ovoce, lepší pohybová aktivita a méně sladkostí jsou témata, která lze mnohem lépe řešit na úrovni škol, rodičů a místních politiků.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu pana Buska o návrhu na vytvoření programu na distribuci ovoce ve školách, neboť se domnívám, že podpora Společenství pro bezplatnou distribuci těchto produktů mezi dětmi má zásadní význam při podpoře zdravých stravovacích návyků v rámci Evropské unie, a v návaznosti na to pro zlepšení zdravotního stavu Evropanů.

Zvyšující se výskyt obezity a nadváhy v evropské populaci, zejména u dětí, je důsledkem špatných stravovacích návyků a sedavého způsobu života. Naléhavě proto vyzýváme k vytvoření účinných opatření pro boj s touto epidemií, v neposlední řadě prostřednictvím podpory zdravých stravovacích návyků v rané fázi života. Ve spolupráci s rodinami mohou školy hrát zásadní úlohu v tom, aby se děti naučily stravovat zdravěji.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. – (PT) Podporujeme tuto zprávu, k níž jsme několika návrhy přispěli. Navzdory nesouhlasu Evropské komise se tato zpráva zastává bezplatné každodenní distribuce čerstvého ovoce ve školách v zájmu zlepšení kvality zdraví a života dětí, zejména dětí pocházejících ze znevýhodněného prostředí.

Naše podpora tohoto programu bere v úvahu to, že je zapotřebí podpořit mladé lidi, aby měli kladný vztah k ovoci a zelenině s ohledem na jejich velmi pozitivní dopad na veřejné zdraví a boj proti obezitě u dětí. Má-li však tento program být účinný, musíme jej rozšířit na širší okruh dětí, což znamená, že v budoucnosti se musí vztahovat i na jiné věkové skupiny a sociálně deprivované části společnosti. Tento program musí zahrnovat priority Společenství neboli upřednostňování vnitrostátní a místní produkce, a musí být financován Společenstvím, čímž se zajistí větší sociální soudržnost.

Tento program může posloužit jako příklad politiky, která zajišťuje skutečnou solidaritu zemí. Doufáme, že to vše neskončí tak jako jiné propagandistické kampaně a že lze v Radě dosáhnout shody o uvolnění nezbytných finančních prostředků, aby mohl být tento program účinně uplatňován ve všech zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Podporuji návrh Výboru pro zemědělství, co se týče programu na podporu konzumace ovoce ve školách, společně s mými kolegy z řad britských labouristů však chci zachovat prvek vnitrostátního spolufinancování za účelem zvýšení finančních prostředků. Stejně tak podporuji zmínku o organických, místních a regionálních produktech, nesmíme však zapomenout na to, že je nezbytné co nejlépe zhodnotit finanční prostředky, a na to, aby byla nabídka rozmanitá. Jsem z jihovýchodní Anglie a uvítal bych výměnu naší pestré místní nabídky jablek a hrušek za banány z Kypru a Kanárských ostrovů.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE) , písemně. − Mám velkou radost, že se na evropské úrovni řeší zdraví našich dětí.

Obezita u dětí vzbuzuje v Evropě narůstající obavy, a to zejména ve Spojeném království, kde téměř 25 % populace je obézních a 10 % dětí trpí nadváhou. Tento problém velmi znepokojuje řadu mých voličů, a proto jsem uvítala iniciativu, která se tím bude zabývat.

Řešení stravovacích návyků u dětí je klíčem k předcházení obezity v pozdějším životě a konzumace ovoce a zeleniny prokazatelně snižuje míru výskytu obezity a kardiovaskulárních chorob.

Ve Spojeném království způsobila atraktivita předem upravených potravin rozvoj špatných stravovacích návyků, což ve výsledku stojí naše zdravotnictví 6 miliard liber ročně. Je zřejmé, že podpora této iniciativy má smysl i z hlediska hospodářského.

To je důvod, proč jsem hlasovala pro zprávu, a doufám, že členské státy tyto finanční prostředky účinně využijí na boj proti tomu, co se pro naše děti stává skutečným problémem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Od počátku špatný nápad Komise se ještě zhoršil pozměňovacími návrhy, které předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, zejména vzhledem k tomu, že výbor požaduje navýšení maximálních výdajů z 90 na 500 milionů EUR z peněz daňových poplatníků. Výbor zdůrazňuje, že se program týká pouze ovoce, které pochází z území Společenství. Ovoce pocházející z jakékoli jiné oblasti je zcela vyloučeno.

Návrh výboru, který stylem Velkého bratra říká, že by mělo být distribuováno sezónní ovoce, přičemž bude kladen důraz na rozmanitost, aby „děti mohly objevit různé chutě“, je zcela směšný.

Evropský parlament znovu zasahuje do vzdělávací politiky. Od členských států se očekává, že se tato opatření vzdělávacím způsobem začlení do učebních balíčků o zdraví a výživě na školách.

Většina tohoto Evropského parlamentu má pokřivený pohled na společnou zemědělskou politiku. Podle poslanců Evropského parlamentu disponují daňoví poplatníci rohem hojnosti plným peněz, aby je sypali do zemědělské politiky a rozvoje venkova. Díky bohu nemá Evropský parlament v těchto oblastech spolurozhodovací pravomoc – a tak by to mělo zůstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Velmi mně těší, že jsme dnes přijali projekt „Ovoce do škol“. Ve stanovisku ke zdravotním otázkám spjatým s výživou, nadváhou a obezitou, které přijal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jsem napsala, že je třeba věnovat zvláštní pozornost problematice obezity u dětí a mládeže, neboť nadváha je spojena se zvýšeným rizikem výskytu kardiovaskulárních chorob, cukrovky, vysokého krevního tlaku a některých nádorů.

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je podpora správných stravovacích návyků ve smyslu konzumace ovoce a zeleniny a vzdělávání školních dětí v otázce zdravého stravování. Stravovací návyky se utvářejí v dětství a bylo prokázáno, že děti, které se v dětství naučí jíst hodně ovoce a zeleniny, se tak budou stravovat i v dospělosti.

Distribuce ovoce pro školní děti je jednoznačně příspěvkem ke zvýšení konzumace ovoce a zeleniny mezi těmi nejmladšími, a je tedy jisté, že program na podporu konzumace ovoce ve školách bude mít velký dopad na předcházení vlně obezity mezi dětmi a mladými lidmi v Evropě. Tento dopad bude navíc ještě větší, nebude-li konzumace ovoce ve školách jen symbolická. S uspokojením proto konstatuji, že jsme hlasovali pro výrazné (čtyřnásobné) zvýšení rozpočtu vyčleněného na tento program.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro zprávu pana Buska a z celého srdce podporuji tuto iniciativu poskytovat ovoce školním dětem v Evropě. Má vlast, Skotsko, patří ze zdravotního hlediska k nejhorším v Evropě a vláda zde aktivně prosazuje řadu politik zaměřených na zlepšení zdravotního stavu dětí v naději, že se tak zlepší jejich zdraví v pozdějším životě. Iniciativa EU doplní práci skotské vlády, a je proto vítána.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. – (PL) Dle mého názoru nemá projekt „Ovoce do škol“ jen symbolický význam – je zde Evropská unie a něco dětem dává – jde o iniciativu propagující zdravé stravovací návyky. Myslím si, že bychom měli do tohoto programu zahrnout i děti v sekundárním vzdělávání. Rád bych zdůraznil, že tímto způsobem bychom pomohli chudším rodinám, které často nemohou svým dětem dávat ovoce. Je to přirozeně i dodatečná příležitost pro zemědělce a pěstitele ovoce. Ovoce a zelenina, a v mé zemi především jablka, jsou snadno distribuovatelné. Musíme však mít na paměti, že se musí jednat o ovoce dobré kvality, čisté a čerstvé. Musíme dále připravit naše školy na zavedení tohoto programu. Realisticky viděno, není možné jej zavést dříve než na počátku školního roku 2009/2010.

Pokud jde o náklady, nejsou astronomické: návrh Komise je stanovuje ve výši 90 milionů EUR a mohly by možná být i vyšší. To je pravda, na druhé straně bychom si však měli být vědomi vysokých nákladů na léčení chorob spjatých s nadváhou a obezitou. Nedovolme, aby se z tohoto programu stala jednorázová iniciativa, jen na odiv. Zapojme vnitrostátní, regionální a místní orgány zodpovědné za vzdělávání. Zachovejme si i citlivou pružnost v otázkách drobností, jako je výběr ovoce či zeleniny, nezapomeňme, že cílem je co nejlepší ochrana zdraví našich dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písemně. − Třebaže jsem se rozhodl hlasovat proti zprávě Nielse Buska, vyjadřuji svou plnou podporu a sympatie diskutovanému tématu, tedy poskytnutí většího množství ovoce školním dětem v Evropě. Zvýšený výskyt obezity u mladých lidí je velkým problémem.

Především jsem však zastáncem zásady subsidiarity. Jsem absolutně přesvědčen, že doboru péči o mladou generaci bychom měli svěřit členským státům a jejich vládám. Není věcí EU regulovat konkrétní problémy, jako je tento. Tato iniciativa je nepochybně založena na dobrých úmyslech. Pokud však začneme řešit takové problémy celoevropskými nařízeními, zanedbáme úlohu a odpovědnost skutečných aktérů v této věci: rodičů, škol, místních vlád a vnitrostátních vlád. Jsem si jist, že ti všichni mají stejné obavy a motivace k řešení nutného zvýšení konzumace ovoce ve svých školách.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji tento program, který poskytuje finanční prostředky na bezplatné ovoce a zeleninu pro školní děti. To může vést jen k pozitivním výsledkům, pomůže to u ke snížení obezity u dětí tím, že je přiblíží k doporučení „pětkrát denně“, a proto jsem hlasoval pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − (NL) Ve svém vysvětlení hlasování o rozpočtu na rok 2009 ze dne 23. října 2008 jsem vás upozorňoval na hodnotu zapojení EU v poskytování ovoce školním dětem. Program na podporu konzumace ovoce ve školách může být užitečný k předcházení obezity a zhoršení zdravotního stavu u dětí. Otázkou je zda by se o to měla, namísto měst, která organizují vzdělávání, starat EU. V současnosti plynou z prostředků EU platby členským státům, které mají povinnost přidat k nim další částku, přičemž za provádění programu jsou poté zodpovědná města. Tento postup vytváří mnoho zbytečné administrativy a časově náročné byrokracie.

Během poslední rozpravy o rozpočtu byla částka zdvojnásobena na 182 milionů EUR a zásluhou zprávy pana Buska bude tato částka v budoucnosti navýšena až na 500 milionů. Nizozemská ministryně zemědělství, která je zastánkyní současného systému, oznámila v tisku, že považuje toto mimořádné navýšení za bezcenné a vystoupí proti němu. Vzhledem k tomu, že o těchto věcech nerozhoduje Parlament, nýbrž Rada, dá se očekávat, že ke zvýšení nakonec nedojde. Školní ovoce se přesto mezitím stalo v očích veřejnosti reprezentantem priorit EU, které jsou však ve skutečnosti zcela jiné.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu pana Buska, která je založena na závěrech zdravotnických organizací týkajících se onemocnění, kterými, často v důsledku nesprávné stravy, trpí moderní člověk. Konzumace ovoce může, díky vitaminům, které obsahuje, pomoci předcházet těmto chorobám nebo je i léčit.

Musíme naučit naše děti, co a jak mají jíst. Proto se domnívám, že by součástí mohlo být i vzdělávání v oblasti výživy, tím spíše, že dle doporučení Světové zdravotnické organizace by děti mladší jedenácti let měly jíst nejméně 400 gramů ovoce a zeleniny denně. Na druhé straně pozorujeme doslova explozi v počtu dětí, které „si užívají“ nezdravou, nesmyslnou a nevhodnou stravu, přičemž vinni jsou tím nejen školy a rodiny, ale my všichni, celá společnost. Takové výživové návyky musíme neprodleně zastavit.

Škola je jedním z míst odpovědných za utváření návyků, což by nám mělo umožnit znovu si osvojit návyk na konzumaci ovoce. To je důvod, proč plně podporuji distribuci a konzumaci ovoce ve školách. Tento program by měl být na seznamu hlavních priorit ve smyslu faktorů rozhodování, aby mohl být zaveden co možná nejdříve.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), písemně. − Konzervativní poslanci Evropského parlamentu se zdrželi hlasování o zprávě pana Buska o návrhu Komise na zavedení programu na podporu konzumace ovoce ve školách v rámci EU. Rádi sice uvidíme, že má dojít k podpoře zdravých stravovacích návyků u mladých lidí ve Spojeném království i v EU, máme však výhrady k rozpočtovým přídělům uvedeným v této zprávě, neboť jsou podstatně vyšší než 90 milionů EUR navrhovaných Komisí. Na základě výsledků hlasování bude Parlament požadovat rozpočtové příděly ve výši minimálně 360, případně dokonce 500 milionů EUR. Považujeme za smysluplnější, aby program byl zahájen s menším objemem finančních prostředků, přičemž jeho rozpočtové potřeby budou následně přezkoumány na základě získaných zkušeností – jak uvádí Komise v posouzení dopadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , písemně. – (SK) Trh s ovocem a zeleninou v EU se v současnosti řídí poptávkou. Zavedení programu na podporu konzumace ovoce ve školách podpoří konzumaci ovoce a zeleniny v EU a bude znamenat vyšší poptávku, která na jedné straně podpoří veřejné zdraví a zároveň prospěje evropským pěstitelům ovoce a zeleniny.

Vysoký příjem ovoce a zeleniny snižuje riziko velkého počtu chorob a zabraňuje vzniku nadváhy a dětské obezity. Proto je zdravotní hledisko tím nejdůležitějším důvodem spuštění programu na podporu konzumace ovoce ve školách. Stravovací návyky se utvářejí v dětství, proto podle mého názoru nestačí začít jen ve školách, ale už i v zařízeních předškolní výchovy.

Avšak 90 milionů EUR, které Komise navrhuje vyčlenit z rozpočtu Společenství, zabezpečí pouze jeden kus ovoce na týden, což nepostačuje ke změně stravovacích návyků, ani k dosažení účinku na veřejné zdraví.

Za reálný rozpočet pro tento program považuji 500 milionů EUR, jak navrhuje EP. Tato částka by zabezpečila jednu porci ovoce na žáka denně a zároveň by program nemusel být určen jen pro žáky ve věku od šesti do deseti let, ale i pro mladší děti v zařízeních předškolní výchovy.

Jsem přesvědčena, že výdaje na program na podporu konzumace ovoce ve školách v EU přinesou šetření výdajů na zdravotnictví v rozpočtech členských států, proto jsem hlasovala pro zprávu Nielse Buska.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně.(PT) Podstata programu navrhovaného v této zprávě je zřejmá. Povzbuzení (a v některých případech jednoduše zajištění) konzumace sezonního ovoce u nejmladších členů naší společnosti má vznešené cíle – okamžitou podporu pestré stravy a v budoucnosti ve smyslu vytvoření zdravých stravovacích návyků. Je však třeba poukázat na dvě věci.

Zvyšování počtu záručních mechanismů, které mají zajistit, aby nabízené ovoce pocházelo z Evropy, vyvolává pocit, že tyto kroky nejsou motivovány pouze starostí o stravu mladých lidí, ale v prvé řadě podporou evropského zemědělství. Kromě toho, i když je vazba mezi tímto problémem a společnou zemědělskou politikou zjevná, již také zaznělo, že je otázkou, zda je třeba řešit tento problém na úrovni Společenství. Rozhodnutí, zda rozdávat jablka či hrušky Rocha, by jednoznačně mělo být ponecháno na členských státech. Pochybujeme tedy o tom, zda je nutné zavádět v této věci program na úrovni Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Dne 1. února 2007 byla přijata má zpráva o podpoře zdravé výživy a fyzické aktivity v rámci EU a Evropský parlament tak vyslal řadu silných signálů, zejména ohledně klíčové úlohy vzdělávání v souvislosti s výživou a zdravím v zájmu předcházení nadváze a obezitě, jimiž trpí více než pět milionů dětí, a ohledně požadavku, aby Komise a Rada přijaly v rámci přezkumu SZP (společné zemědělské politiky) v letech 2008 a 2013) opatření nezbytná k posílení pobídek ke zdravému stravování v rámci politik rozvoje venkova.

Zdá se, že Komise tuto výzvu vyslyšela a přichází s evropským programem bezplatné distribuce ovoce ve školách pro děti ve věku od šesti do deseti let, který bude zahájen ve školním roce 2009/2010. Teď je řada na 27 členských státech. Vyžádá si to samozřejmě mnoho času, peněz a pracovníků a dále bude nutné změnit skladbu potravin ve školních jídelnách, aby se denní příjem pěti kusů ovoce či zeleniny (400 gramů), který doporučuje WHO, stal něčím víc než pouhým reklamním sloganem napsaným drobným písmem na televizní obrazovce.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Buska o programu na podporu konzumace ovoce ve školách. Není pochyb o tom, že děti z Evropské unie jedí málo ovoce a zeleniny, což je částečné způsobeno nevhodnou skladbou potravin ve školních jídelnách. Vysoká spotřeba ovoce a zeleniny by na druhé straně snížila riziko výskytu závažných chorob a předcházela výskytu nadváhy a obezity u dětí. Pokud jíme zeleninu již od dětství, je to navíc zdravý návyk, který si udržíme po celý život.

Souhlasím se zpravodajem i v tom, že prostředky, které na tento program Komise vyčlenila, jsou zcela nedostatečné. Navrhované finanční prostředky ve skutečnosti umožňují poskytnout pouze jeden kus ovoce jediný den v týdnu. Musím upřímně podotknout, že mne těší, že si Komise bere v každém případě k srdci nejrůznější získané zkušenosti, aby provedla kvalitativní změny programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE) , písemně. (SV) Ve Švédsku dětem běžně říkáme, že ovoce jsou přírodní sladkosti. Já sám mám ovoce velmi rád a myslím si, že je dobře, aby evropské děti jedly dostatek těchto zdraví prospěšných produktů. Až potud sdílím zpravodajovy názory. Zároveň ale musí odpovědnost za to, aby školní děti jedly dostatečné množství jablek a banánů, nést rodiče, případně městské orgány, které zajišťují jejich vzdělávání. Evropská unie nesmí hrát roli nadnárodní ovocné politiky. Soustřeďme namísto toho naši zdroje a naši energii na naléhavější úkoly.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně.− Plně podporuji návrhy Komise na bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny ve školách v rámci strategie boje proti obezitě u dětí. Nejenže plně podporuji použití finančních prostředků EU na řešení významného problému veřejného zdraví, jemuž čelí všechny členské státy, ale navíc podporuji silný sociální podtext, který je v návrzích, jež členským státům umožní podporovat děti ze znevýhodněného prostředí, které zpravidla jedí méně ovoce a zeleniny a jsou tak obvykle více ohroženy obezitou, obsažen. Kromě toho je to poprvé, kdy budou použity prostředky společné zemědělské politiky k řešení otázky veřejného zdraví, což je známkou toho, že se mění způsob uvažování o cílech této politiky.

Jsem velmi potěšen, že Parlament dal Radě a Komisi jasný signál a podpořil zvýšení rozpočtu, které umožní, aby tento program využívalo více dětí. Nesouhlasím však se stanoviskem Parlamentu, že ovoce a zelenina by měly pocházet pouze z území Společenství. Neměli bychom zapomínat na to, že cílem tohoto programu je propagace rozmanitého ovoce a zeleniny mezi školními dětmi a řešení obezity.

(Vysvětlení hlasování bylo zkráceno v souladu s bodem 163 odst. 1.)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. − (NL) Boj proti velkým pupkům musí započít již v raném věku. Poskytování čerstvého ovoce ve školách může být významným podnětem ke zdravějšímu stravování. Proto bychom měli tento program, který zajistí dětem ve věku 3 až 10 let alespoň jeden kousek ovoce, vítat s otevřenou náručí.

Podle odhadů je v Evropské unii 22 milionů dětí s nadváhou, z nichž 5,1 milionu je obézních. Kromě toho, že to přináší řadu zdravotních problémů, zvyšují se i náklady členských států na zdravotní péči. Pokud Komise podpoří návrh Parlamentu na navýšení rozpočtu z 90 na 500 milionů EUR, budou mít všechny dětí možnost osvojit si zdravé stravovací návyky od mládí. Budou tak mít větší naději na to, že si tyto návyky udrží a předejdou tím obezitě.

Zpráva se zabývá i skladbou nabízeného ovoce. Členské státy by měly upřednostňovat ovoce z místní produkce a ovoce sezónní. Zpráva požaduje, aby bylo dětem poskytováno poradenství v oblasti zdraví a stravování a informace o povaze organického zemědělství. S obsahem zprávy jsem tedy spokojen, a proto jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Podporuji zásadu usilovat o zjednodušení přístupu mladých lidí ve školách k ovoci. Úspěšný skotský projekt, který se snažil zpřístupnit prostřednictvím škol větší množství ovoce a zeleniny, dosáhl toho, že se rekordní počet dětí začal stravovat zdravěji. Programy byly zaměřeny na ty, kdo jsou v největší nouzi, a já bych ráda, aby se také tento program zaměřil především na ty nejchudší a nejzranitelnější děti.

 
  
  

– Zpráva: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté v Evropském parlamentu, souhlasíme s analýzou situace v eurozóně. Oceňujeme, že byly zdůrazněny sociální aspekty spolupráce a že byly zdůrazněny problémy růstu. Zároveň nepodporujeme bod 40 zprávy, který uvádí, že členské státy mimo eurozónu, které splňují Maastrichtská kritéria a nevztahuje se na ně žádná výjimka ve Smlouvě, by při nejbližší příležitosti měly přijmout jednotnou měnu.

Zastáváme názor, že není v pravomoci Parlamentu se k tomuto vyjadřovat. Respektujeme rozhodnutí švédského lidu, které vzešlo z referenda, a rádi bychom zdůraznili, že se jedná o věc, která by měla být řešena v příslušných členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. – (PT) My všichni jsme hlasovali proti této zprávě, která oslavuje pakt stability, nevidí následky současné závažné hospodářské a sociální situace, přehlíží zhoršující se sociální a regionální nerovnosti a zapomíná na zvyšování nezaměstnanosti a chudoby.

Je nepřijatelné, aby tato zpráva trvala na falešné nezávislosti Evropské centrální banky a aby namísto toho obhajovala její demokratickou kontrolu a změnu cílů s ohledem na nutnost koncentrace výroby, vznik zaměstnání s příslušnými právy a zlepšení kupní síly jednotlivců, zejména u pracovníků a důchodců.

Pozměňovací návrhy, které předložila naše skupina, byly bohužel zamítnuty, zejména ty, které kritizují fiskální politiku a politiku v oblasti hospodářské soutěže a poukazují na rostoucí nejistotu zaměstnání a nízké platy a důsledky deregulace a liberalizace.

Politováníhodné je i to, že náš návrh zrušit pakt stability a nahradit jej novou strategií solidarity, rozvoje a sociálního pokroku, byl zamítnut.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Řeklo by se, že „obecně příznivé“ hodnocení, které zpravodajové vypracovali při příležitosti deseti let hospodářské a měnové unie, zřejmě není zcela objektivní. Není překvapením, že některé uvedené problémy jsou popsány tak, jako by se jednalo o chybu členských států a nedostatečnou evropskou integraci.

Je pravda, že zavedení eura automaticky vedlo ke zvýšení cen zboží denní potřeby a poklesu kupní síly pracovníků. Pravdou je i to, že pak stability je rozpočtovým a sociálním malthusiánstvím. A rovněž to, že nedostatek politiky směnných kurzů a nadhodnocení eura oslabily mezinárodní konkurenceschopnost eurozóny. Že jednotná měnová politika a úroková míra stanovená podle jednotného klíče v 11 či 15 ekonomikách s velmi odlišnou strukturou a úrovní vývoje zkrátka nemohou vyhovovat potřebám těchto jednotlivých ekonomik, protože jsou nastaveny na potřeby těchto ekonomik jako celku.

Euro nepřineslo svým členům, z nichž většina je nyní v recesi, slibovanou prosperitu. Je to způsobeno tím, že euro svou koncepcí a svým fungováním není hospodářský nástroj. Je to především mocný politický nástroj na zničení nezávislosti národů.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Podporuji tuto zprávu, která požaduje zlepšení politické spolupráce s cílem pokusit se zabránit táhlé a hluboké recesi. Tento plán by měl zlepšit sledování vývoje finanční krize a měl by hospodářství poskytnout cennou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Berèsové a pana Langena, která shrnuje deset let fungování hospodářské a měnové unie. Plně souhlasím s tím, že Evropský parlament, jediný evropský orgán volený přímo lidmi, hrál velmi důležitou úlohu v prvním desetiletí hospodářské a měnové unie. Parlament vystupuje jako spolutvůrce právních předpisů v oblasti vnitřního trhu, zejména pokud jde o finanční služby; vede dialog o koordinaci hospodářských politik prostřednictvím Hospodářského a měnového výboru; má vedoucí úlohu v měnové politice a jmenuje členy výkonné rady ECB. To jen několik málo z důležitých funkcí, které Parlament v posledních letech zastával. Rád bych nakonec poblahopřál svým kolegům k této zprávě, zejména s ohledem na důraz kladený na rozšíření eurozóny jako odrazové plochy pro novou hospodářskou budoucnost EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE) , písemně. – (PL) Zpráva „EMU@10: prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy“ je jednou z nejvýznamnějších zpráv, které byly tomuto plénu předloženy. V době finančních problémů poskytuje rámec pro diskuse o hospodářství. Zpráva nabízí podrobnou analýzu, která nám umožňuje uvědomit si kladné i záporné stránky hospodářské a měnové unie. Obsahuje zajímavé závěry ohledně jednotné měny – eura.

Není pochyb o tom, že zavedení eura bylo velkým finančním úspěchem pro EU. Je třeba uznat, že odolalo řadě otřesů na trhu. Jednotná měna neovlivňuje však regiony stejnou měrou. Rozdíly v úrovni vývoje v jednotlivých členských státech Evropské unie jsou stále zřetelnější. Dnes, v době finanční krize, se koordinace hospodářské politiky stala nutností. Musíme rovněž zůstat věrni ustanovením paktu stability a růstu.

Je mimořádně důležité podporovat nezávislost Evropské centrální banky. Její pravomoci se musí omezit jen na měnové otázky, tj. zachování cenové stability, a její výlučnou pravomoc stanovovat úrokové sazby.

Z těchto důvodů podporuji přijetí zprávy.

 
  
  

– Zpráva: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. − Konzervativní strana nedávno vydala dokument Spravedlivý přístup k odměňování žen – šest kroků k odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. Konzervativní strana chce pomoci tomu, aby problém rozdílů v odměňování mezi ženami a muži zmizel jednou provždy.

Jde zejména o povinné audity platů u zaměstnanců, kteří byli prokazatelně diskriminováni, nová opatření, která mají pomoci ženám získat práci a postupovat po kariérním žebříčku, a rozšíření práva požadovat pružnou práci pro všechny rodiče, kteří mají děti do osmnácti let.

Stejná odměna je klíčová pro spravedlivou a rovnou společnost, ale obecně nejvhodnější postavení k tomu, aby jednaly co nejúčinněji z hlediska jejich společností a hospodářství, mají vnitrostátní vlády a parlamenty. Takové doporučení se strany Evropského parlamentu je na úrovni EU nadnormativní.

Zprávu paní Bauerové nemůžeme podpořit, neboť požadavek nového legislativního návrhu, který by upravoval stejnou odměnu, je založen na čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, na nějž se vztahuje příslib konzervativní strany nepodílet se na sociálních otázkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami jsou velkým problémem a odpovědnost za jeho řešení spočívá na jednotlivých pracovnících i sociálních partnerech. Tento druh diskriminace porušuje základní ustanovení Smlouvy a pracovníci, kteří za to odmítají přijmout odpovědnost, by měli být stíháni před soudem.

Podle platných právních předpisů je však v rozporu s obecným pohledem švédského trhu práce a odpovědností druhé strany vytvářet nové právní nástroje, které by přímo určovaly výši platů na úrovni EU nebo by tak činily prostřednictvím mzdové politiky státu. Stanovení výše platů není a ani by nemělo být v pravomoci EU.

Vzhledem k tomu, že byla vyslyšena naše žádost o odstranění odkazů na nové právní nástroje pro usměrňování stanovení výše platů na úrovni EU, rozhodli jsme se hlasovat pro zprávu jako celek. Zpráva bohužel stále obsahuje řadu nežádoucích prvků, například návrh na zavedení „Dne stejné odměny“. Přetrvávající zlozvyk Parlamentu vyhlašovat dny, týdny či roky zasvěcené rozmanitým jevům je plakátovou politikou nedbající na podstatu. Naopak samotná podstata je nahlížena všedně a lhostejně.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) , písemně. – (PT) Rozdíl v odměňování mezi ženami a muži je problémem celé Evropy. Právní předpisy Společenství týkající se stejné odměny pro muže a ženy, které platí od roku 1975 a v roce 2006 byly revidovány, jsou jednoznačně nedostačující.

Tleskáme paní zpravodajce za to, že uložila Komisi předložit do 31. prosince 2009 legislativní návrh vycházející z doporučení obsažených ve zprávě. Dále jí blahopřejeme k tomu, že svá doporučení, která se soustředí na základní problém, představila odpovědným a seriózním způsobem na rozdíl o některých návrhů předložených socialisty, které k řešení problému nepřispívají, neboť se jedná o malichernosti politického folklóru či o doporučení, jež spadají mimo pravomoci členských států, a jsou tudíž neproveditelná.

V Portugalsku se rozdíl v odměnách pro ženy a muže za současné vlády nehledě na stále stejné podmínky zvýšil mez lety 2005 a 2006 o 8,9 %. Dávky podpory v nezaměstnanosti vyplácené ženám byly v roce 2007 o 21,1 % nižší než u mužů. Částky vyplácené ženám, zejména pokud jde o prodloužené dávky, jsou pod hranicí chudoby, a mezi lety 2006 a 2007 došlo dokonce k jejich poklesu.

Portugalští sociálně demokratičtí poslanci tuto zprávu podporují. Navzdory tomu, co se o socialistech říká, nepleteme podstatné s nepodstatným a nedovolíme, aby nepodstatné zmařilo podstatné, konkrétně změnu nepřijatelné situace v oblasti diskriminace.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písemně. − Zásada stejné odměny za stejnou práci pomáhá odstranit diskriminaci žen na pracovišti. V ochraně práv žen však musíme jít dál. Cílem této zprávy není jen zvýšit hodnotu práce žen, ale rovněž zlepšit kvalitu veřejných služeb.

Více než třicet let po zavedení právních předpisů zakotvujících stejnou odměnu vydělávají ženy v EU o 15 % méně než než muži a tento rozdíl v odměňování se zmenšuje jen zvolna. Před dvaceti lety byl rozdíl v odměňování mezi ženami a muži v Irsku přibližně 25 %, dnes je to 13 %. Navzdory tomuto posunu je rozdíl v odměňování mezi ženami a muži příčinou velkého znepokojení. Objevují se nové výzvy, a to zejména v současném hospodářském klimatu, které je třeba pojmenovat a řešit.

Většina žen je stále koncentrována v úzkém okruhu povolání, na zkrácený úvazek a na špatně placených pracovních místech a jejich schopnosti a přínos zůstávají podhodnoceny. Potřebujeme kombinovaný přístup. Potřebujeme zvýšit podíl žen na pracovním trhu. Potřebujeme zlepšit služby péče o děti a přídavky na děti, abychom pomohli opětovnému začlenění žen s dětmi na pracoviště.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro odstranění přímé i nepřímé diskriminace, sociálních i hospodářských faktorů i segregace na trhu práce. Ve zprávě se naléhavě požaduje neutrální profesionální posouzení, které by se mělo zakládat na nových systémech klasifikace a organizace pracovníků, na profesních zkušenostech a produktivitě, posuzovaných zejména z hlediska kvality. Dále je navrhováno zavedení Evropského dne rovné mzdy, který by pracovníky informoval o nerovnosti mezd.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Podpořila jsem tuto zprávu, neboť potřebujeme řádně vymáhat platné právní předpisy týkající se zásady stejné odměny za práci. Kromě vymáhání platných právních předpisů týkajích se zásady stejné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty, což má klíčový význam pro dosažení rovnosti žen a mužů, je dále velmi důležité navrátit ženám možnost volby. Je nutné, aby systém fungoval pružně a existovala řádná rovnováha mezi pracovním a rodinným životem. Ženy musí mít na výběr – zda se vdát, či ne, za mít děti, či ne, zda budovat kariéru a dále se vzdělávat, či nikoli, zda zůstat doma, chodit do práce, začít podnikat, mít přístup k majetku. Na nás je, abychom zajistili, aby ženy o možnost volby nepřicházely v důsledku ekonomických tlaků.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu paní Bauerové o stejné odměně žen a mužů za práci, neboť je nepřijatelné, aby ženy vydělávaly méně (v EU činí rozdíl 15 %), ačkoli mají více schopností (ženy tvoří 58 % vysokoškoláků a 41 % držitelů doktorátu).

Ve zprávě se uvádí, jak revidovat platný právní rámec, včetně návrhu na zavedení sankcí za nedodržení pravidel, a požaduje se lepší dialog se sociálními partnery. Zásada stejné odměny za stejnou práci či za práci stejné hodnoty není jen bojem žen, ale celé společnosti. Ženy jsou zapotřebí ve všech oblastech podnikání, zejména v těch, které jsou tradičně považovány za mužské. To dokazuje skutečnost, že ženy jsou dobrými manažerkami.

V souvislosti se stávající situací, a zejména pro dosažení cílů růstu a zaměstnanosti dle Lisabonské strategie má aktivní účast žen zásadní význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. – (PT) Třebaže byla tato zpráva přijata většinou pozměňovacích návrhů předložených během diskuse ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, což přispělo k její dobré kvalitě, skupina PPE-DE nemohla jinak než oslabit její oblast působnosti při hlasování v plénu – a věděla přitom, že je potřeba absolutní většiny 393 hlasů.

Některé návrhy bohužel v důsledku toho neuspěly a nejsou součástí konečného usnesení, včetně některých podrobných doporučení týkajících se obsahu nového návrhu o dodržení zásady stejné odměny za stejnou práci pro muže a ženy, který požaduje Komise.

I tak se ale jedná o pozitivní usnesení, pro něž jsme hlasovali. Měli bychom zdůraznit, že je zapotřebí opatření, která zhodnotí práci, která budou upřednostňovat zaměstnání s příslušnými právy a řádným rozdělením bohatství, což pomůže k překonávání rozdílů v odměně i stereotypů spojených s určitými úkoly a oblastmi podnikání, jimiž jsou ženy diskriminovány, a která ocení profese a činnosti, ve kterých ženy převládají. To je především případ odvětví obchodu a služeb, a například korkového, textilního, obuvního a jiného průmyslu, kde panují v profesích a kategoriích, v nichž převládají ženy, nízké odměny.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE) , písemně. − Hovořím dnes o tomto tématu z toho důvodu, že rozdíl v odměňování mezi ženami a muži znepokojuje řadu mých voličů v oblasti West Midlands, kterou zastupuji, i většinu zde přítomných.

Rozdíl v odměňování mezi ženami a muži převyšuje ve Spojeném království evropský průměr a ženy nedávno zasáhla zpráva, že se tento rozdíl v současnosti dále prohlubuje.

Rovnost žen a mužů je základním právem a demokratickou nutností. Jen při rovném zapojení všech našich občanů dosáhneme cílů EU v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

Hospodářské argumenty na změnu hovoří samy za sebe: uvolnění potenciálu žen by přispělo až až ke dvěma procentům HDP. V dobách finanční nestability je klíčové zajistit, aby naše hospodářství využívalo veškeré zdroje, které má. Dále je klíčové zajistit, aby ženy ještě víc netrpěly.

Došlo sice k přijetí řady právních předpisů a byly předloženy návrhy iniciativ, to však nestačí. Řada mých voličů by uvítala rozhodnější kroky v boji proti rozdílu v odměňování.

Proto vítám tuto zprávu a návrhy na zavedení auditů mezd i přiznání více pravomocí orgánům zabývajícím se rovností.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana Junilistan se pečlivé úvaze rozhodla hlasovat pro zprávu. Zvýšení rovnosti na trhu práce, snížení rozdílů v odměňování mezi kvalifikovanými ženami a muži a rovné důchody, to jsou důležité cíle spravedlivé společnosti. Jsou tedy důležité návrhy většího množství statistik, přezkumu právních předpisů a odborné přípravy pro boj proti zažitým názorům společnosti v oblasti rovnosti žen a mužů.

Junilistan se však kriticky staví ke zdánlivě neukojitelné potřebě EU zahrnout do svého vlivu další a další oblasti politiky. Náš prvořadý názor je, že otázky spojené s regulací trhu práce by měly být řešeny především na úrovni jednotlivých členských států, nikoli na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zásada rovné odměny za práci pro muže a ženy je výslovně zakotvena v Římské smlouvě, a je proto skandální, že v EU stále existují tak velké rozdíly mezi ženami a muži. Je tedy nezbytné, aby evropské orgány podnikly v této oblasti skutečné kroky, a v souladu s tím jsem hlasoval pro zprávu paní Bauerové.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Rozdíl v odměňování byl jedním z cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, v některých členských státech však nedošlo k odpovídajícímu jeho odpovídajícímu řešení a má výrazný vliv na postavení žen v hospodářském a sociálním životě. Podporuji tuto zprávu, která se zabývá evropskými ženami, jež vydělávají o 15 až 25 % méně než jejich mužské protějšky.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), písemně. (DE) V dnešním hlasování jsem hlasovala pro zprávu kolegyně Edit Bauerové. Nebylo to však snadné, neboť mám určité výhrady k obsahu některých bodů.

Politika rovnosti existuje na evropské úrovni již téměř padesát let. Během těchto padesáti let jsme měli jasné rámcové podmínky. Navzdory veškerému úsilí o dosažení rovnosti vyvinutému na úrovni Evropy i členských států se nám však stále nepodařilo zcela odstranit diskriminaci žen ve smyslu odměny za práci.

Požadavek nových právních předpisů v podobě vyjádřené ve zprávě paní Bauerové by měl být zamítnut. Není možné dosáhnout změny v přístupu v naší společnosti přes právní předpisy. Zkušenosti z posledních let ukazují, že příčiny rozdílů v odměňování mezi ženami a muži jsou většinou mimo dosah právního systému a že právní regulace nemůže sama o sobě zlepšit situaci žen na trhu práce.

Nové právní předpisy jen přinášejí více byrokracie, a tím zvyšují zátěž zejména malých a středních podniků. Z tohoto důvodu podporuji soudržnější provádění platných právních předpisů v zájmu odstranění rozdílů v odměňování na základě pohlaví, a naopak jsem proti další právní úpravě.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE) , písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu paní Bauerové, neboť nerovnosti mezi ženami a muži bohužel stále existují. Rovnost mezi ženami a muži je základní hodnotou Evropské unie.

Podporou zásady rovných příležitostí pro muže a ženy se Evropská unie začala zabývat relativně nedávno – objevuje se v Maastrichtské či Amsterdamské smlouvě – mnohé její stránky však byly zdůrazněny v řadě deklarací a mezinárodních smluv, například Deklaraci o odstranění diskriminace žen z roku 1967.

V Rumunsku existují dvě oblasti, kde většinu pracovníků tvoří ženy – zdravotnictví a sociální služby (69,5 %). Stále panuje tendence podceňovat povolání a pracovní místa s převahou žen v porovnání s těmi, jimž vládnou muži. Nerovnosti a rozpory v uplatňování kritéria pohlaví mají rozhodující vliv na odměnu. Rozdíl platů mezi ženami a muži je v průměru 8,5 až 15 % a v soukromém sektoru ještě větší a ve prospěch mužů. To je v rozporu se směrnicí 75/117/EHS týkající se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Dokud nebudeme vyplácet ženám a mužům stejné odměny za práci, bude obtížné dosáhnout cílů navržených do roku 2010 – zlepšení životních podmínek, dosažení hospodářského růstu a odstranění chudoby. Skutečnost, že v Evropské unii ženy vydělávají o 15 % méně než muži, a musí tak pracovat zhruba až do února (418 dní v roce), aby vydělaly stejný obnos jako muži, je varovným signálem. V boji proti tomu je třeba přijmout zvláštní opatření.

Rovné zastoupení v Evropské komisi a Evropském parlamentu může být naším politickým signálem pro lepší zastoupení žen ve všech rozhodovacích orgánech, a nepřímo pro odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu a blahopřeji paní zpravodajce.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Bauerové o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy. Po mnoho let byl tento dlouhodobý problém mimo diskusi: je znepokojivé konstatovat, že v některých zemích EU jsou rozdíly v odměňování v prvé řadě spojeny s vysokou mírou segregace v oblasti povolání a jako dopad platové struktury. Potřebujeme proto kombinované politiky zaměřené na provádění právních předpisů, které jsou jsou sice platné, nemají však valný účinek. Oceňuji práci, kterou odvedla má kolegyně s cílem konsolidovat platné právní předpisy, avšak s ohledem na to, že je obtížné ovlivnit ekonomickou segregaci prostřednictvím takových právních předpisů. A konečně, podporuji celou věc proto, neboť musíme mít mzdové politiky koncipované s cílem omezit nerovnosti v odměňování pracovníků s nízkými příjmy, z nichž větší část tvoří ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Podporuji vznik Evropského dne rovné mzdy. To, že jsou ženy stále diskriminovány a jejich plat za stejnou práci činí o 15 % méně než u jejich mužských protějšků, je v roce 2008 zcela nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. – (EL) Řecká komunistická strana hlasovala proti této zprávě, která využívá rovné odměny, aby maximálně snížila práva pracujících žen. Pracující ženy by neměly zapomínat, že EU a středolevé a středopravé vlády v členských státech pod záminkou uplatňování eurounifikačních právních předpisů ohledně rovnosti mezi muži a ženami směřují ke zrušení jejich nezadatelných práv, například zákazu noční práce žen. EU a strany Nová demokracie a PASOK použily tytéž právní předpisy k tomu, aby dosáhly zvýšení hranice odchodu do důchodu pro úřednice ve jménu odstranění diskriminace a nerovnosti mezi muži a ženami.

Nejenže se zpráva nezabývá skutečnými příčinami nerovností v odměňování žen a mužů za stejnou práci a tím, že ženy a mladí lidé jsou prvními oběťmi práce na zkrácený úvazek, pružných pracovních smluv a flexikurity, řešení, která se v ní navrhují, naopak tyto problémy ještě prohlubují. Argument „skloubení rodinného života a práce“ je používán k zevšeobecňování zavedení pružných forem zaměstnávání pro ženy a nabídky krátkodobého kapitálu z veřejných fondů a smluv o veřejně prospěšných pracích a k financování jako formě odměny pro „řádné kapitalisty“, kteří uplatňují to, co se rozumí samo sebou: stejná denní mzda za stejnou denní práci pro muže i ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), písemně. − Tato zpráva obsahuje doporučení Evropské komisi ohledně uplatňování zásady rovné odměny za práci pro muže a ženy, přičemž tato zásada má zásadní význam pro zajištění důstojnosti, spravedlnosti a rovnost v nároku na důchod.

Řadu let jsem podporoval petici seniorů z Plymouthu požadující spravedlivé zacházení se staršími ženami.

Jsem hrdý na to, že jsem předložil tři pozměňovací návrhy ke zprávě paní Bauerové vycházející z požadavků účastníků kampaně v Plymouthu, a těší mne, že všechny tři byly přijaty.

Evropský parlament uznal, že řada žen prodělává v důsledku toho, že jejich prací je péče o děti a starší lidi. Vyzval Komisi, aby odstranila riziko chudoby důchodců a zajistila jim důstojné životní podmínky. A jako cíl vytyčil rovnost sociálního zabezpečení, včetně rovnosti v důchodovém věku.

Teď je zapotřebí, aby Evropská unie i vnitrostátní vlády věnovaly těmto slovům pozornost a proměnily je v konkrétní opatření.

Rovnost důchodů pro seniory si zaslouží podporu a já jsem hrdý na to, že se k této zprávě mohu připojit.

 
  
  

– Zpráva: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) Rozhodli jsme se zdržet hlasování, neboť se domníváme, že je v zásadě nevhodné předjímat legislativní proces, který v současnosti probíhá a zabývá se právě těmito tématy ve zprávě z vlastní iniciativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. (PL) Podporuji zprávu pana Ehlera ze dvou důvodů.

Vzhledem k nedostatku vlastních surovin se Evropská unie stává jedním z největších světových dovozců energie a je stále více závislá na vnějších dodavatelích ropy a plynu. Jsou to odvětví spojená s největším geopolitickým rizikem. Zásoby uhlí budou dostupné déle než zásoby ropy a zemního plynu a mohou pro nás nabýt strategického významu v případě ohrožení dodávek energie z politických důvodů.

Výroba energie z fosilních paliv, jako je například uhlí, může být reálná navzdory přísným normám v oblasti ochrany životního prostředí, a to skýtá nadějné vyhlídky pro evropské a polské doly. Zavedení čistých uhelných technologií přispěje k výraznému rozvoji polské infrastruktury a hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně. (LT) Sdělení Komise o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv je velmi důležitým krokem na cestě k dalším diskusím o politických a finančních opatřeních. V současnosti je zřejmé, že Evropská unie bude schopna naplnit tyto ambiciózní cíle v oblasti klimatické politiky pro období po roce 2020, pouze pokud zajistí, aby elektrárny využívaly technologie zachycování a skladování CO2. Opravdu musíme pokročit v přípravě a přijetí právní úpravy týkající se geologického zachycování a skladování CO2.

V současnosti sice probíhají na evropské úrovni snahy o co nejrychlejší přijetí směrnice o geologickém zachycování a skladování CO2, existuje však nedostatek vhodných iniciativ na vnitrostátní či regionální úrovni, které jsou nezbytné především v oblasti dopravní infrastruktury.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Dokud budeme vyžadovat, aby fosilní paliva splňovala energetické potřeby EU, je třeba podporovat iniciativy zaměřené na snížení dopadů na životní prostředí, například za použití technologií zachycování a skladování uhlíku.

Domníváme se však, že výtěžek z prodeje emisních povolenek by měl připadnout příslušným členským státům, a neměl by být převeden na různé projekty. Jinak existuje riziko, že systém emisních povolenek ztratí účinnost a bude ovládán shora.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť je v ní zdůrazněn význam navýšení prostředků v evropských fondech pro výzkum s cílem zavádět nové technologie zachycování skleníkových plynů, zejména CO2, zvláště finančních prostředků k realizaci pilotních projektů, které zvýší viditelnost tohoto výzkumu, spolu s možnostmi, které skýtá, a v oblasti bezpečnosti nových technologií. Evropa se nemůže vzdát zatím největšího zdroje energie, který vlastní – fosilního uhlí, neboť řada členských států si stále zajišťuje svou energetickou nezávislost zpracováním fosilního uhlí. Pro budoucí generace musíme zajistit, aby výroba elektrické energie z fosilních paliv byla udržitelná a způsobovala co možná nejmenší znečištění.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Podpořila jsem tuto zprávu, neboť je v souladu s pozměňovacím návrhem, který jsem předložila ve věci financování velkých demonstračních podniků pro technologie zachycování a skladování uhlíku v mé zprávě o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi.

Naše závislost na fosilních palivech bude pravděpodobně nějaký ještě čas trvat a měli bychom prozkoumat všechny možnosti, abychom zmírnili jejich škodlivý dopad. Při zachycování a skladování uhlíku se z jakéhokoli uhlovodíku odvádí a skladuje uhlík a nedochází k úniku do atmosféry. Zavedeme-li zachycování a skladování uhlíku neprodleně a budeme-li jej řádně financovat, může nastat výrazný pokles emisí CO2 v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Tato zpráva uznává, že je nutné snížit emise z fosilních paliv, která budou používána do té doby, než se budeme moci spolehnout na obnovitelné zdroje energie, a proto ji podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro zprávu pana Ehlera o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv. Je zřejmé, že Evropská unie dosáhne svých ambiciózních cílů stanovených v klimatické politice, jen pokud se jí podaří zajistit široké využívání technologií zachycování a skladování uhlíku v elektrárnách.

Strategický význam uhlí nám nesmí bránit v tom, abychom hledali způsob využívání tohoto vzácného zdroje tak, že nebude mít dopad na klima. Navíc souhlasím s panem zpravodajem v tom, že existuje málo opatření přijatých Komisí k zajištění toho, aby bylo možné dokončit tyto ambiciózní projekty do roku 2015. A konečně vítám hodnocení, ve kterém pan Ehler zdůrazňuje, že pro tato opatření neexistuje vhodný legislativní rámec ani dostupné zdroje financování. Je naprosto nezbytné tento nedostatek napravit.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), písemně. (DE) Přijetím zprávy pana Ehlera Evropský parlament rozhodl o energetické strategii, která je již dávno zastaralá. Cílem zachycování a skladování uhlíku je změnit výrobní postupy mající škodlivý dopad na klima tak, aby se zdálo, že jsou ke klimatu šetrné. Nedochází však k odstranění či snížení produkce CO2, jak by tomu například bylo v případě obnovitelných energií. Podle názoru skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance má masivní financování zachycování a skladování uhlíku z veřejných zdrojů jen malý význam v rovině hospodářské. Tyto peníze by byly vynaloženy lépe a udržitelněji, kdyby byly investovány do výzkumu účinnějšího využití obnovitelných energií.

Zpráva pana Ehlera jde dál než Komise: usiluje o využití evropských strukturálních fondů pro investice do zachycování a skladování uhlíku, což odepře tyto zdroje znevýhodněným regionům a jejich plánům udržitelného rozvoje. Poslanec za CDU zastupující Braniborsko pan Ehler by rád poslal peníze do rukou společnosti Vattenfall, páté největší evropské energetické společnosti, a umožnil jí tak otevřít hnědouhelné doly v Lusatii (Braniborsko/Sasko), přičemž řadě vesnic by hrozilo přesídlení. Je známo, že Vattenfall usiluje o výrobu energie z hnědého uhlí v příštích 50 až 60 letech, ačkoli to je možné pouze s koeficientem pro další zefektivnění využívání energie nižším než 50 %. Energeticky náročné technologie zachycování a skladování uhlíku jej sníží o dalších 10 až 15 %. Je to krok zpět, a proto tuto zprávu nepřijímáme a namísto ní jsme předložili alternativní návrh.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí