Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0051(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0417/2008

Συζήτηση :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0541

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, η έκταση της οικονομικής κρίσης δείχνει ότι ούτε οι τράπεζες ούτε οι καταναλωτές έχουν πάρει υπεύθυνες αποφάσεις. Υποστηρίζω έντονα την επένδυση στην οικονομική εκπαίδευση και έχω εγκρίνει επίσης την έκθεση, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με επιφανειακές εκστρατείες και γενικές αρχές. Ανησυχώ για το ότι διαθέτουμε αναλυτική έκθεση δεδομένου ότι η κατάσταση μπορεί να ποικίλει μεταξύ των Κρατών μελών. Επίσης ξέρω ότι η εκπαίδευση, προκειμένου να είναι πραγματικά αποτελεσματική, πρέπει να εστιάζει επάνω στις συγκεκριμένες απαιτήσεις μιας γκάμας διαφορετικών ομάδων πολιτών.

Θα επιθυμούσα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια υποδειγματική πρακτική που εφαρμόζεται από την Τσεχία. Τα τελευταία τρία χρόνια, ένα μόνο άτομο λειτουργεί έναν ιστοχώρο που αποκαλείται www.bankovnipoplatky.com. Αυτός ο ιστοχώρος έχει ζωτικής σημασίας συμβολή στην οικονομική εκπαίδευση εκείνων των τσέχων πολιτών που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αυτό δείχνει ότι το προκείμενο ζήτημα μπορεί να λυθεί φτηνά και αποτελεσματικά. Αυτό που λείπει, ωστόσο, είναι η εκπαίδευση για τους μαθητές και την παλαιότερη γενιά και αυτό δεν θα το καταφέρουμε χωρίς δημόσια χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η οικονομική κρίση έχει δώσει στους ευρωπαίους καταναλωτές μια άριστη ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους επάνω στα οικονομικά ζητήματα. Τους έχει δοθεί ένα θαυμάσιο μάθημα για τη σημασία της κατανόησης της προσωπικής χρηματοδότησής τους, την αξιολόγηση της αποταμίευσης, τη χρήση των ασφαλιστικών προϊόντων και την ανάγνωση των συνηθισμένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων και αποδείξεων των τραπεζών. Όλα αυτά τα θέματα απαιτούν γνώση της οικονομικής ορολογίας και της σωστής εφαρμογής της στη διαχείριση των πόρων χρηματοδότησής τους.

Για αυτόν τον λόγο θεωρώ την έκθεση της συντάκτριας, κας Iotova, ως μια περαιτέρω σημαντική συμβολή του ΕΚ στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και έχω ψηφίσει υπέρ της. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν αυτό το θέμα, ειδικά τη χρηματοδότηση, στα εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ιστοχώροι DOLCETA και EUROPSKY DIAR πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προώθησης.

Εκτιμώ τις δραστηριότητες των οργανώσεων καταναλωτών που στοχεύουν στην εκπαίδευση όχι μόνο των μαθητών αλλά και των δασκάλων. Οι διάφοροι διαγωνισμοί, που οργανώνονται με μεγάλο ενθουσιασμό, προσελκύουν μεγάλους αριθμούς νέων καταναλωτών. Με τη δική μου υποστήριξη και μέσα στο πλαίσιο της καταναλωτικής εκπαίδευσης για τους μαθητές, η σλοβακική ένωση καταναλωτών οργανώνει έναν ετήσιο διαγωνισμό με την ονομασία «Ισόβιοι καταναλωτές». Ο διαγωνισμός προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον και στους νικητές απονέμεται ένα ταξίδι στο ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω μια εξήγηση για την ψήφο μου. Θεωρώ ότι σε αυτήν την αίθουσα υπάρχει πιθανώς πλήρης ομοφωνία ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίσαμε προκλήθηκαν από ανεπαρκείς αποφάσεις δανεισμού που λήφθηκαν, όχι μόνο από τις τράπεζες – και από εκείνες τις αποφάσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές από τη διακυβέρνηση του Clinton και τα διαδοχικά καθεστώτα που πρότειναν ότι οι τράπεζες πρέπει να δανείζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν κριθεί αφερέγγυες – αλλά και από τους καταναλωτές που λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις. Παροτρυνόμενοι να πάρουν δάνεια που ίσως δεν θα μπορούσαν να αντέξουν να ξεπληρώσουν, βρέθηκαν, στη συνέχεια, κάτω από το βάρος της αποπληρωμής εκείνων των δανείων.

Αυτό τονίζει τη σημασία της καταναλωτικής οικονομικής εκπαίδευσης. Εντούτοις, πέφτουμε στην παγίδα της σκέψης ότι, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, η ΕΕ έχει τη λύση. Εάν εξετάσετε τις λύσεις που παρατίθενται εδώ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στο Ημερολόγιο της Ευρώπης, αναφέρουν πραγματικά πολύ ελάχιστα πράγματα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της καταναλωτικής εκπαίδευσης. Πρέπει να κοιτάξουμε προς τις κοινοτικές οργανώσεις – όπως την Croydon Caribbean Credit Union στην εκλογική περιφέρειά μου – που βοηθούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα σε κοινοτικό και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
  

- Έκθεση: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα από το Κοινοβούλιο να ψηφίσει κατά της έκθεσης δεδομένου ότι μόνο μια μικρή μειονότητα ψήφισε για κατευθυντήρια επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που εφαρμόζονται αυτήν την περίοδο.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Επιτροπή δεν είναι υπέρ των κατευθυντήριων επιπέδων. Το 2005, αυτή η Βουλή ψήφισε υπέρ της έκθεσης Rosati για την κατάργηση των κατευθυντήριων επιπέδων και τώρα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και υποβιβάζουμε αυτό που ψηφίσαμε. Τα περισσότερα μέλη δεν γνωρίζουν για ποιο πράγμα ψήφισαν.

Τώρα μειώνουμε τα τρέχοντα κατευθυντήρια επίπεδα κατά 50%, που σημαίνει ότι, αντί για 800 τσιγάρα, έχετε ψηφίσει για 400, αντί για 10 λίτρα οινοπνεύματος, έχετε ψηφίσει για 5 λίτρα, αντί για 90 λίτρα κρασιού, έχετε ψηφίσει για 45 λίτρα και αντί για 110 λίτρα μπύρας, έχετε ψηφίσει για 55 λίτρα. Κάνετε ένα βήμα προς τα πίσω και διχοτομείτε τα τρέχοντα επίπεδα προς χάριν της αγοράς από ιδιώτες.

Πιστεύω ότι το μήνυμα προς τον Επίτροπο Kovács και το Συμβούλιο Υπουργών είναι, ακριβώς το ίδιο και σαφές. Υπάρχουν μόνο πέντε μέλη που, τελικά, δεν πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ της έκθεσής μου. Επομένως, θα ήθελα το Συμβούλιο να γνωρίζει ότι ο Επίτροπος – όπως είπε χθες το βράδυ – συμφωνεί με τα ενδεικτικά όρια, αλλά με εκείνα που ισχύουν αυτήν την περίοδο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια πρέπει να το αναφέρω αυτό, επειδή είναι ουσιαστικό για την ερμηνεία της ψήφου.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου να εκπροσωπώ τα όμορφα χωριά, τους κυματιστούς λόφους και τα άλση με τις καμπανούλες που υπάρχουν στις αγγλικές κομητείες γύρω από Λονδίνο. Όπως και κάθε άλλος ευρωβουλευτής της νοτιοανατολικής Αγγλίας, έχω λάβει ντουζίνες σπαραξικάρδιων καταγγελιών από εκείνους που υπέστησαν αυθαίρετη κατάσχεση νόμιμα αγορασμένου οινοπνεύματος και καπνού στα λιμάνια της Μάγχης.

Οι επαναλαμβανόμες εργασιακές αυξήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν οδηγήσει το εισόδημα που έπρεπε να κατευθύνεται στους εμπόρους λιανικής πώλησης της εκλογικής περιφέρειάς μου, στην απέναντι όχθη της Μάγχης. Με τον καιρό, οι θέσεις εργασίας έχουν περάσει από τις αγγλικές κομητείες στην απένταντι όχθη της Μάγχης. Το εισόδημα που έπρεπε να πηγαίνει στο Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών πηγαίνει αντ' αυτού στα Υπουργεία Οικονομικών της ηπειρωτικής Ευρώης.

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν να ξοδευτεί αυτή η λιγοστή εισοδηματική εισροή στη μίσθωση όλο και περισσότερων ανώτερων εφοριακών, σε μια ανώφελη προσπάθεια να αστυνομευθεί ένα σύστημα όπου το μεγαλύτερο μέρος του οινοπνεύματος και του καπνού μας είχε γίνει τώρα λαθραίο. Αυτό είναι το σύστημα στο οποίο, χωρίς ντροπή, οι ευρωβουλευτές που ασχολούνται με τα εργατικά θέματα μόλις ψήφισαν να επιστρέψουμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι ντροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απηχήσω ακριβώς τα συναισθήματα που εκφράστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, την κα Lulling, τον εισηγητή και το συνάδελφό μου, Dan Hannan, από την Νοτιοανατολική Αγγλία.

Και εγώ επίσης, ως ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Λονδίνο – την σπουδαιότερη πόλη του κόσμου και πρωτεύουσα της σπουδαιότερης χώρας του κόσμου – έχω λάβει διάφορες επιστολές από άτομα που παραπονιώνται για την αδέξια προσέγγιση των τελωνειακών και φορολογικών αρχών καθώς επιδιώκουν να αλλάξουν ρότα στη ζωή τους και να αγοράζουν ποτά και τσιγάρα από την ηπειρωτική ευρώπη προκειμένου να τα απολαύσουν οι ίδιοι ή μαζί με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Τι ακριβώς κάνουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι για το φόρο κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο; Τους σταματούν, τους υποβάλλουν αδιάκριτες ερωτήσεις, τους βγάζουν έξω από τα οχήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων και τους ανακρίνουν με ενοχλητικό τρόπο για να ανακαλύψουν ακριβώς πόσο οινόπνευμα πίνουν και πόσο τσιγάρα καπνίζουν, σε ένα είδος έρευνας τύπου γκεστάπο. Αυτό δεν είναι το είδος της συμπεριφοράς που αναμένουμε από τους υπεύθυνους για την επιβολή του νόμου ή τους εφοριακούς στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ψηφίζοντας σήμερα την έκθεση, με τον τρόπο που έγινε, έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω – όχι μόνο σε εποχές πριν από το 1992 αλλά και σε μια παλαιότερη περίοδο όπου δεν υπήρχε ελεύθερη μετακίνηση των εμπορευμάτων ή αυτή ήταν πολύ περιορισμένη.

 
  
  

- Έκθεση: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης επειδή η εμφάνιση περιπτώσεων υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, με σχεδόν 22 εκατομμύρια παιδιών να είναι υπέρβαρα και με αυτόν τον αριθμό να αυξάνονται μέχρι τις 400.000 ετησίως. Περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων παχυσαρκίας στην παιδική ηλικία προκαλούνται από τις κακές διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη άσκησης. Αυτά τα παιδιά πάσχουν από σοβαρές τροφικές διαταραχές καθώς επίσης και από κοινές διαταραχές, χαμηλότερη ανοσία και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών.

Μετά από την έγκριση της Λευκής Βίβλου για μια «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία», η παρούσα οδηγία αποτελεί καλή είδηση για την πάλη ενάντια στην παιδική παχυσαρκία. Θεωρώ ότι το σχέδιο για την αύξηση της διανομής φρούτων και λαχανικών στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι απαραίτητο. Πρέπει επίσης να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα παιδιά των ιδρυμάτων της προσχολικής ηλικίας. Η παροχή συμβουλών και η δημιουργία σωστών και ισορροπημένων συνηθειών κατανάλωσης θα συνέβαλλαν περισσότερο στην ανάπτυξη ενός υγιούς πληθυσμού σε σύγκριση με την εφαρμογή μόνο αυτού του σχεδίου διανομής.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία καθώς επίσης και τα Σχέδια για τη Διανομή Γάλακτος στα Σχολεία και τη διανομή τροφίμων στους άπορους της ΕΕ είναι θαυμάσιες πρωτοβουλίες της ΕΕ, είναι πολύ απαραίτητες και πρέπει σίγουρα να υποστηριχθούν. Η διανομή δωρεάν φρούτων και λαχανικών στους μαθητές θα συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση της υγείας τους και στην αλλαγή των διατροφικών τους συνηθειών, αλλά θα δημιουργήσει επίσης έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είμαι θετικά διακείμενος προς τις διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι δεν θα προκαλέσουν σημαντικές διαμάχες. Συγχρόνως, ελπίζω ότι ο Επίτροπος, και, ειδικότερα, οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ- 27, θα φανούν ελαφρώς πιο γενναιόδωροι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι η υγεία των παιδιών μας είναι σε κίνδυνο και δεν είναι σωστό να κάνουμε οικονομία επάνω σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλοι ευρωβουλευτές της ομάδας PPE-DE από την Τσεχία, ενάντια στην έκθεση Busk σχετικά με τα φρούτα και τα λαχανικά στα σχολεία. Οι γονείς πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την υγιεινή διατροφή των παιδιών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε αυτόν τη υγείας. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές τους προτιμήσεις. Δεν υπάρχει κανένα αιτιολογημένο σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί τα χρήματα των φορολογούμενων για να πληρώνει ώστε οι μαθητές να τρώνε ένα φρούτο την εβδομάδα. Η ΕΕ πρέπει να μεριμνά για τα πραγματικά πανευρωπαϊκά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, την άρση των εμποδίων στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες, και δεν πρέπει να παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητάς της.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τότε πουν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τους μαθητές μακρυά από τους οπωρώνες επειδή έκλεβαν τα μήλα έως τη σημερινή θέση, όπου δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τόσο για τα μήλα όσο και για τους οπωρώνες. Συνεπώς, αυτό το σχέδιο για τα φρούτα είναι ευπρόσδεκτο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν τη σπουδαιότητα των φρούτων και των λαχανικών, οπότε θα εκπαιδεύσει τα παιδιά και τους γονείς για τα οφέλη στην υγεία λόγω της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Φυσικά, το κλειδί για την επιτυχία του σχεδίου θα βασίζεται στα Κράτη μέλη. Δεν θέλουμε ένα περίπλοκο, βασισμένο σες κανόνες σχέδιο. Θέλουμε ευελιξία και πρέπει να δεσμεύσουμε τους δασκάλους, ειδικότερα, που θα παραδώσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, και έπειτα τους γονείς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά τρώνε και απολαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά και αναπτύσσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι έφηβοι που ζυγίζουν πάνω από 150 κιλά είναι μια συνηθισμένη εικόνα στις αμερικανικές πόλεις. Δεν θέλω να κάνουμε το ίδιο λάθος. Η προώθηση προτύπων υγιεινής διατροφής και η κατανάλωση υγιεινότερων, χωρίς λιπαρά προϊόντων στην παιδική και τη νεαρή ηλικία είναι μια επένδυση για στην υγεία των μελλοντικών γενεών. Θα εξοικονομηθούν επίσης κονδύλια από τις δαπάνες της θεραπείας του διαβήτη και των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος και των οστών.

Για αυτόν τον λόγο, ένα μετριοπαθές σχέδιο θα είναι στην πράξη ανεπαρκές, τόσο από την άποψη της υγείας όσο και από την άποψη της οικονομίας. Για το λόγο αυτό υποστήριξα την τροποποίηση 7, που τετραπλασιάζει τις ελάχιστες δαπάνες για τα φρούτα που προορίζονται για τους μαθητές και εγγυάται έτσι μια μερίδα φρούτων ή λαχανικών τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και όχι μόνο μία φορά την εβδομάδα. Είμαι ευτυχής που αυτή η τροποποίηση προτάθηκε από την Επιτροπή. Η εισαγωγή του σχεδίου δεν πρέπει να εξαρτηθεί από τη συναίνεση των γονέων να το συγχρηματοδοτήσουν. Ειδικότερα, τα παιδιά των φτωχότερων γονέων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τρώνε δωρεάν φρούτα στο σχολείο και, επομένως, η χρηματοδότηση για το σχέδιο πρέπει να αυξηθεί.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί ψήφισα ενάντια στην έκθεση που κατατέθηκε από την κα Pervenche Beres και τον κ. Werner Langen. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που θα επιθυμούσα να τονίσω.

Ο πρώτος είναι ότι η έκθεση απαιτεί υψηλότερο και βαθύτερο συντονισμό των οικονομικών και χρηματικών εθνικών πολιτικών. Ο δεύτερος είναι ότι συνεπάγεται μια ιδιαίτερα συντονισμένη φορολογική πολιτική που θα χρειαστεί πολιτική ενοποίηση και η συνέπεια της πολιτικής ενοποίησης είναι ο τρίτος λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά της πρότασης.

Δεν υποστηρίζω την άποψη ότι ο πολιτικός συντονισμός που εξαλείφει τις φυσικές διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών θα γίνει το φάρμακο στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προβλήματα. Τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προβλήματα είναι η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και η ελεύθερη μετακίνηση του κεφαλαίου και των υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Αν αναλογιστούμε τη 10-ετή ύπαρξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μπορούμε να συνδέσουμε πραγματικά το σύμβολο του ευρώ με την ευημερία και τη σταθεροποίηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να υπάρξει μόνο μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Αν και δεχόμενοι ότι έχουν υπάρξει μερικά αρνητικά σημεία στην υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, όπως οι άνοδοι των τιμών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του αρχικού σταδίου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ευρώ έχει γίνει ένα από τα ηγετικά νομίσματα παγκοσμίως.

Η οικονομική και νομισματική ένωση έχει συμβάλει στην αύξηση της οικονομικής σταθερότητας στα Κράτη μέλη και έχει ασκήσει επίσης ευνοϊκή επίδραση στο διεθνές εμπόριο, ωφελώντας κατά συνέπεια την ΕΕ. Ο θετικός αντίκτυπος του ευρώ έγινε ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτος πρόσφατα, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τα οφέλη μιας σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Θα ήθελα να δώσω μια εξήγηση για την ψήφο μου. Απείχα από την ψηφοφορία για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Massimo D'Alema επειδή, ως δικηγόρος, έχω ορισμένες επιφυλάξεις για την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου μας επάνω σε αυτό το θέμα και δεν έχω κανένα δικαίωμα ή επιθυμία να παρέμβω στις εσωτερικές υποθέσεις της Ιταλίας.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, χαιρετίζω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Μιλάμε για μια τεχνολογία που, εάν πάει καλά στο σύνολό της, μπορεί να δώσει μια επιμέρους λύση στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, όμως, δεν πρέπει να της επιτρέψουμε να μας αποσπάσει από τη σημασία ολόκληρης δέσμης μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές.

Τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το τέλος της δεκαετίας του '80. Θα αποτελούσε σοβαρό εξευτελισμό εάν τιμωρούνταν τώρα από εκείνους που έχουν αυξήσει έως τώρα τις βλαβερές εκπομπές. Για αυτόν τον λόγο, θα επιθυμούσαμε να επιτύχουμε μια αναλογική κατανομή του 10% των εισοδημάτων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεταξύ εκείνων των Κρατών μελών όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομοίως, θα διαθέταμε ένα 10% σε εκείνους που έχουν μειώσει τις εκπομπές τους μέσα στα προηγούμενα 15 έτη. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων έχει πετύχει το κέρδος της απαλλαγής των συστημάτων θέρμανσης μεγάλης απόστασης από την Εισφορά Κλιματικής Αλλαγής, ένα επίτευγμα που πρέπει να διατηρηθεί για χάρη των εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών χαμηλού εισοδήματος. Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, συνοψίζω τα παραπάνω στην υποστήριξη της έκθεσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ αυτού του μέτρου. Το Καζακστάν έχει επιβιβαστεί στο τραίνο του εκδημοκρατισμού που προχωρά πιο αργά από την εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη που απολαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια: υπάρχει μια αξιομνημόνευτη παρουσία ξένων επιχειρηματιών που επενδύουν μεγάλα κεφάλαια σε αυτήν την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει συνεχώς τη δράση που στοχεύει σε αυξανόμενα διαστήματα ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες του Καζακστάν και όχι μόνο τη δράση ως εμπορικός συνεργάτης με την ανάπτυξη συμφερόντων. Η οικονομική ανάπτυξη και η δημοκρατία οφείλουν να προχωρούν χέρι-χέρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, υπέρ της έκθεσης που εγκρίνει το συμπέρασμα του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν και που έλαβε υπόψη επίσης την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Αυτή η έκθεση θα βοηθήσει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ρουμανίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Saryusz-Wolski σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καζακστάν. Αυτό το έκανα παρά τις συνεχείς επιφυλάξεις μου σχετικά με τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Κυβέρνησης του Καζακστάν. Είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση στο Καζακστάν και, στην περίπτωση που επιδεινωθεί ή ακόμα και αποτύχει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών, πρέπει να λάβουμε μέτρα για την αναστολή αυτής της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Saryusz-Wolski και, επομένως, υπέρ της σύναψης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

Ενστερνίζομαι τη θέση που υιοθετήθηκε από τον εισηγητή, καθώς επίσης και αυτή του Συμβουλίου, που πιστεύουν ότι η ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Καζακστάν πριν από την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας κάνει απαραίτητη την κατάρτιση ενός Πρωτοκόλλου για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για να μπορέσουν τα νέα Κράτη μέλη να το υπογράψουν.

 
  
  

- Έκθεση: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το εν λόγω έγγραφο δεν αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο του κανονισμού που εκδόθηκε από αυτό το Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2006, το οποίο καθιέρωσε μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Οι τροπολογίες που προτείνονται τώρα για τον κανονισμό στοχεύουν στην αναγνώριση του SESAR (Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας νέας γενιάς) ως κοινοτικού φορέα και την αποδοχή της εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο προσωπικό του. Τροπολογίες προτείνονται επίσης για τον προσδιορισμό της ποσότητας της κοινοτικής συμβολής και τη μεταφορά της στο SESAR, με μέγιστο όριο τα 700 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, προερχόμενα σε ίσα μέρη από τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και από το πρόγραμμα Διευρωπαϊκού Δικτύου.

Η καθιέρωση αυτής της επιχείρησης αντιπροσωπεύει ένα επικίνδυνο προηγούμενο στη χρήση του δημόσιου χρήματος για ιδιωτικούς λόγους. Η μέθοδος του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί για την ενημέρωση και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που περιλαμβάνει και το θέμα της αξιοπιστίας, εγγυόμενη έτσι την ασφάλεια των επαγγελματιών και των χρηστών του εναέριου χώρου. Θεωρούμε ότι αυτοί οι στόχοι δεν θα επιτυγχάνοντανθούν καθόλου καλύτερα με την υποβολή τους στα ενδιαφέροντα και τις πιέσεις του ιδιωτικού τομέα. Για αυτούς τους λόγους, δεν υποστηρίξαμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Αυτή η πρόταση θα ασκήσει ουσιαστική θετική οικονομική επίδραση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της υποδομής του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Υποστηρίζω την πρόταση, από την εφαρμογή της οποίας, τα κεφάλαια που θα εξοικονομηθούν θα επενδυθούν στις δραστηριότητες έρευνας, της ανάπτυξης και της τεκμηρίωσης προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να δηλώσω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Niebler σχετικά με την καθιέρωση μιας κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του SESAR, του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας νέας γενεάς.

Είναι σαφές ότι τα μεγάλης κλίμακας κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης απαιτούν κοινές προσπάθειες από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να υπάρξουν μόνιμα ευεργετικά αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, πιστεύω ότι η εναρμονισμένη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας νέας γενεάς είναι απαραίτητη για να στηριχθεί η μελλοντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στους ευρωπαϊκούς ουρανούς από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να χαιρετίσουμε θερμά την καθιέρωση μιας κοινής επιχείρησης σε αυτή τη σφαίρα δραστηριοτήτων. Εντούτοις, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν (αναφέρομαι σε αυτήν την περίπτωση στην εκκαθάριση της κοινής επιχείρησης Γαλιλαίος) και να διατυπώσουμε έναν σαφέστερο ορισμό του νομικού καθεστώτος που οφείλει να έχει αυτό το νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε τα οφέλη της επιστημονικής και της τεχνολογικής προόδου να μην εμποδίζονται από προβλήματα διαδικαστικής ή νομικής φύσης.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Wallis σχετικά με την κωδικοποίηση των υποχρεωτικών επιγραφών για τα δίκυκλα ή τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα. Δεδομένου ότι η οδηγία που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές αυτού του είδους έχει τροποποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις, πιστεύω ότι η κωδικοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και δυνατότητα πρόσβασης για τους πολίτες σε αυτήν την κοινοτική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, στη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

 
  
  

- Έκθεση: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Mayer σχετικά με το συμπέρασμα της Συνθήκης που αφορά τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Συμφωνώ με την άποψη του συναδέλφου ότι η πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή με σκοπό να αντικαταστήσει τη Συνθήκη του Λουγκάνο του 1988 μπορεί να βοηθήσει το σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων να γίνει πιο γρήγορο και αποδοτικό στις περιοχές που θίγονται και, ειδικότερα, όσον αφορά στην καταχώρηση και την ισχύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Αυτή η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου κανονισμών ενισχύει πολύ τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ελέγχου ενός σχεδίου εκτελεστικού μέτρου. Επιπλέον, υπάρχουν προσθήκες στους βασικούς κανονισμούς, εκχωρώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αντιτάξουν ένα σχέδιο μέτρων ή να προτείνει τροποποιήσεις σε ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την άριστη έκθεση της κας Beres σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών στην Κοινότητα όσον αφορά τις δυνάμεις εφαρμογής που παρέχονται στην Επιτροπή. Μετά από την εισαγωγή της νέας διαδικασίας επιτροπολογίας, δηλαδή της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο, που επεκτείνει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου για παράλειψη στην εφαρμογή των μέτρων, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τη γενική διαδικασία ευθυγράμμισης που προτείνεται από την Επιτροπή έτσι ώστε η νέα διαδικασία να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Μεταξύ των ετών 2007 και 2008 η Ιταλία υπέβαλε αιτήσεις για απολύσεις στη Σαρδηνία (1.044 απολύσεις, 5 επιχειρήσεις), Πεδεμόντιο (1.537, 202), Λομβαρδία (1.816, 190) και Τοσκάνη (1.588, 461), μετά τη φιλελευθεροποίηση στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού. Για συνολικά 5.985 απολύσεις σε 858 επιχειρήσεις, η Ιταλία ζητά μια οικονομική συμβολή της τάξης των 38.158.075 ΕΥΡΩ,

Όπως έχουμε πει πριν, αυτό το Ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό «μαξιλάρι» για τις απαράδεκτες κοινωνικοοικονομικές δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου, ιδιαίτερα στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού, καθώς και για την αυξανόμενη αβεβαιότητα των εργαζομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη την (πιθανή) λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2008 του συστήματος επιτήρησης διπλού ελέγχου για τις εξαγωγές ορισμένων κατηγοριών υφαντικών και προϊόντων ένδυσης από την Κίνα, πρέπει να καθιερώσουμε μηχανισμούς περιορισμού των εισαγωγών από οποιαδήποτε χώρα στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που κλείνουν ή μεταφέρουν την επιχείρησή τους, την άνοδο στην ανεργία και την αυξανόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων – ιδιαίτερα στην Πορτογαλία – πρέπει να σταματήσουμε την πολιτική φιλελευθεροποίησης του παγκόσμιου εμπορίου (που υποκινείται από την ΕΕ και τη σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Πορτογαλία) και να υπερασπίσουμε την παραγωγή και την απασχόληση με δικαιώματα στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατά παράκληση της Ιταλίας, προσφέρει μια άριστη ευκαιρία να εξεταστούν οι αντιδράσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον, όταν ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης θα γίνει ακόμα οξύτερος. Η μορφή αυτού του Ταμείου, που είναι βασισμένο σε αρχές που περιορίζονται στο αντικείμενό τους, προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την παγκοσμιοποίηση ως γεγονός και τα αρνητικά αποτελέσματά της ως πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε και να μην αντιταχθούμε. Αυτή είναι μια ρεαλιστική άποψη με τη σημαντική πιθανότητα να είναι αποτελεσματική, κατά την άποψή μου.

Η κατανόηση των παγκόσμιων αλλαγών και η διοχέτευση προσπαθειών αντίδρασης σε αυτές τις αλλαγές είναι πιο σωστές από την πεποίθηση ότι θα αποφύγουμε αυτές τις αλλαγές κατά τρόπο αόριστο ή ακόμα και ότι αυτή η αντίθεση είναι καλή. Η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση είναι μια καταλληλότερη πολιτική επιλογή από την αντίθεση σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Boge σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συμφωνώ ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις τέσσερις περιοχές της Ιταλίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τις οικονομικές συνεισφορές, όπως καθορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ και συμφωνούν με τους σκοπούς ίδρυσης του ταμείου. Σήμερα είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να βοηθήσουμε εκείνους τους εργαζομένους που έχουν χάσει τις εργασίες τους ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Επομένως, υποστηρίζω την αίτηση για την κινητοποίηση του κεφαλαίου όπως εκφράζεται στην έκθεση του συναδέλφου μου.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , γραπτώς. – (NL) Ψήφισα ενάντια στην έκθεση για διάφορους λόγους. Δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση στην επιτροπή. Μόνο 7 από τα 28 μέλη ήταν παρόντα. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν δυνατό να διοργανωθεί συζήτηση ούτε στην ολομέλεια. Ακόμη και πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή, όταν ο κ. Vanhecke δεν είχε την άδεια να μάθει το περιεχόμενο της έκθεσης, το θέμα αυτό συζητήθηκε στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση. Αυτό είναι προσβολή. Το χειρότερο απ' όλα, εν τούτοις, είναι το συμπέρασμα της έκθεσης. Προτείνουν την άρση της ασυλίας, παρόλο που ο κ. Vanhecke δεν είναι ο συντάκτης του αμφισβητούμενου κειμένου και το βελγικό σύνταγμα ορίζει σαφώς ότι μόνο ο συντάκτης μπορεί να διωχθεί, εάν είναι γνωστός.

Εξ αιτίας αυτού του επαίσχυντου φακέλου, ο κ. Vanhecke διατρέχει τον κίνδυνο απώλειας των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η κατανομή της δύναμης και η ανεξαρτησία της βελγικής δικαιοσύνης υπάρχουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό το θέμα είναι ένας πολιτικός ελιγμός με σκοπό την επιλογή ενός φλαμανδού εθνικιστικού ηγέτη της αντιπολίτευσης. Είναι ντροπή αν το ΕΚ επιτρέψει στον εαυτό του να εκμεταλλευθεί αυτήν την επιδίωξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Τόσο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσο και τα μέλη των πολιτικών ομάδων της σημερινής ολομέλειας έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο ακριβώς ασήμαντη θεωρούν την αμεροληψία και το σεβασμό του νόμου, σε σύγκριση με την ιδεοληψία τους να ξεφορτωθούν όλους εκείνους που δεν είναι μέρος της μεγάλης οικογένειας των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών.

Ο συνάδελφός μου, ο κ. Vanhecke, είναι ο στόχος ενός πραγματικού κυνηγιού μαγισσών στο Βέλγιο, ο μόνος στόχος του οποίου είναι να τον καταδικάσει και να τον αναγκάσει να κατέβει από την πολιτική σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεχάσει ότι, όταν ένα κράτος υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, έχει καθήκον να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες για την προστασία των ευρωβουλευτών, όπως καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του.

Όπως ο κ. Gollnisch, που απέσυρε την κοινοβουλευτική ασυλία του αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους το 2006, ο κ. Vanhecke είναι ο ίδιος το θύμα μιας πραγματικής επίθεσης, μέσω της μετατροπής ενός νομικού ζητήματος σε πολιτικό ζήτημα. Είναι απαράδεκτο για ένα όργανο να υποστηρίξει, λανθασμένα, ότι είναι δημοκρατικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Στις 13 Οκτωβρίου 1981, στην αίθουσα της Γαλλικής Εθνικής Συνέλευσης, ο Andre Laignel, ένας σοσιαλιστής βουλευτής, διένειμε τη διάσημη ανταπάντησή του στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, που υποστήριζαν ότι η εθνικοποίηση που επεδίωκε η κυβέρνηση ήταν αντισυνταγματική. Σε αυτήν υποστήριξε ότι μετέτρεπαν τη συζήτηση από νομική σε πολιτική και ότι, αν και είχαν το δικαίωμα να το κάνουν, σε αυτήν την περίπτωση, αυτό ήταν στο νομικά λανθασμένο, δεδομένου ότι πολιτικά ανήκαν στη μειονότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει σαφώς αυτήν την φράση κατάκαρδα, δεδομένου ότι ξεφορτώνεται όλους εκείνους που τολμούν να το ενοχλήσουν με πολιτικές απόψεις που θεωρούνται ότι δεν είναι αρκετά φεντεραλιστικές ή φιλο-ευρωπαϊκές για τα γούστα του.

Ο συνάδελφός μου, κ. Vanhecke, είναι ο στόχος ενός πραγματικού κυνηγιού μαγισσών μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο εκλέχτηκε νόμιμα. Αυτό το όργανο είναι άδικο και ανυπόληπτο στο σύνολό του, αποδεχόμενο το απαράδεκτο: λυντσάροντας ένα από τα μέλη του κατά περιφρόνηση όλων των νομικών αρχών και των νομικών μέσων προστασίας σχετικά με την κοινοβουλευτική ασυλία που είναι αυτήν την περίοδο σε ισχύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την έκθεση και τις σχετικές νομικές διαδικασίες των βελγικών αρχών, πρέπει να δηλωθεί κατηγορηματικά ότι ολόκληρη η διαδικασία – ειδικότερα τα πρακτικά των δικαστηρίων – αντιπροσωπεύουν μια καθαρά πολιτικά παρακινούμενη δίωξη του προηγούμενου ηγέτη του κόμματος Vlaams Belang, Frank Vanhecke. Ο κ. Vanhecke έλαβε αυτό το ένταλμα δύο ημέρες μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος.

Είναι επίσης σαφές ότι, με μόνο έξι μήνες να απομένουν έως τις ευρωεκλογές, ο στόχος είναι να στιγματιστεί το όνομα του υποψηφίου του κόμματος Vlaams Belang λόγω πολιτικών κινήτρων. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Βελγίου, θα ήταν επίσης νομικά απαραίτητο να διωχθεί ο συντάκτης του άρθρου, δεδομένου ότι η ταυτότητά του είναι γνωστή, παρά ο εκδότης. Συνεπώς, τονίζω αυστηρά ότι μια πολιτικά παρακινούμενη ποινική δίωξη δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί λόγο για άρση της κοινοβουλευτική ασυλίας του Frank Vanhecke και ότι αυτό το κυνήγι μαγισσών από τη βελγική δικαιοσύνη πρέπει να καταδικαστεί με σκληρή γλώσσα. Μια παρόμοια κατάσταση προέκυψε το 2003, όταν κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ενάντια στον Daniel Cohn-Bendit από την Ομάδα των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, αν και αυτό απορρίφθηκε εγκαίρως από την επιτροπή επειδή υπήρξαν υποψίες πολιτικών κινήτρων. Η κατάσταση σε αυτήν την περίπτωση είναι η ίδια, εάν όχι ακόμα σαφέστερη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω ενάντια στην εισήγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), γραπτώς. (NL) Χωρίς να έχω καμία αυταπάτη, πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατρέπεται σε ατιμωτικό συνεργό ενός πολιτικού όχλου λυντσαρίσματος που οργανώνεται από τα βελγικά δικαστήρια. Με την παρουσία 7 από τα 28 μέλη, μου δόθηκαν 20 λεπτά στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προκειμένου να υπερασπιστώ έναν φάκελο μεγέθους εκατοντάδων σελίδων. Στην ολομέλεια – κατά παράβαση του Κανόνα 7 του Εσωτερικού Κανονισμού – δεν μου δόθηκε καθόλου η ευκαιρία να υπερασπίσω τον εαυτό μου.

Εάν συνέβαινε αυτό στη Ρωσία, θα ήμαστε στα όπλα. Όσον για μένα, κρατώ ψηλά το κεφάλι μου και συνεχίζω να εκπροσωπώ την ελεύθερη έκφραση της άποψης στην περιοχή της Φλαμανδίας και στην Ευρώπη, ειδικά όταν πρόκειται για το ζήτημα των μεταναστών και τον κίνδυνο του Ισλάμ.

 
  
  

- Έκθεση: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), γραπτώς. (IT) Εμείς, στην αντιπροσωπεία των ριζοσπαστικών, μαζί με τον Marco Pannella, ψηφίζουμε ενάντια στην έκθεση Lehne σχετικά με την ασυλία του κ. D'Alema επειδή συνάγει παράλογα συμπεράσματα που μπορούν να προέλθουν μόνο από αιτίες ή αντανακλαστικές αντιδράσεις με βάση την αυτοάμυνα εκ μέρους της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι το αίτημα να προχωρήσει η αίτηση για τη χορήγηση αδείας είναι αβάσιμο επειδή το υποκλαπέν υλικό είναι ήδη επαρκές για να στηρίξει τις κατηγορίες ενάντια στα υπό έρευνα άτομα. Εάν το αίτημα από το γραφείο του δημόσιου κατηγόρου είχε ως σκοπό την απαγγελία κατηγορίας προς τον κ. D'Alema, τότε το αίτημα θα ήταν αβάσιμο, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να πάρει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο.

Εάν ωστόσο το υποκλαπέν υλικό είναι πραγματικά άχρηστο και το αίτημα αβάσιμο και εντελώς περιττό, τότε γιατί θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πρέπει να αποφασίσει «να μην εγκρίνει τη χρήση των εν λόγω τηλεφωνικών υποκλοπών και να μην προχωρήσει σε άρση της ασυλίας του Massimo D'Alema», όπως προτείνει η έκθεση; Γιατί δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση του Ιταλικού Κοινοβουλίου, το οποίο στα πλαίσια αυτής της έρευνας μας έδωσε την έγκριση να προχωρήσουμε ενάντια στον κ. Fassino;

Δίνουμε τα εύσημα στην ομάδα ALDE για την απόφασή της, επιλέγοντας την αποχή, να μην ευθυγραμμιστεί με την κοινωνική ενότητα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρούσα αμφίβολη απόφαση.

 
  
  

- Έκθεση: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί στην αγορά πολλά νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα αυτών των προϊόντων καθιστά τους καταναλωτές όλο και περισσότερο ανυπεράσπιστους και συχνά ανίκανους, χωρίς τη βοήθεια των ειδικών, να καθορίσουν ποια προσφορά χρηματοδότησης είναι καταλληλότερη για τις ανάγκες τους. Αυτό οδηγεί σε πολλές λανθασμένες αποφάσεις, ειδικά από τους λιγότερο εύπορους.

Στην Πολωνία, συναντάμε πολλές περιπτώσεις απάτης ή απλά καταναλωτών που λαμβάνουν εσφαλμένες χρηματοδοτικές αποφάσεις, αγνοώντας τις επιπτώσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης και είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των καταναλωτών από τη λήψη εσφαλμένων χρηματοδοτικών αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η οικονομική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ, ειδικά μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Οι καταναλωτές χρειάζονται τις βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν και να κατανοήσουν πλήρως τις πληροφορίες και τις προσφορές. Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με μια συνεχώς αυξανόμενη παροχή όλο και περισσότερο πολύπλοκων αγαθών και υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτικές πληροφορίες και οι συμβουλές δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο πολυπλοκότητας των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να αυξάνεται η ευπάθεια των καταναλωτών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά θέματα.

Εάν μειωθούν τα κενά που υπάρχουν στην πληροφόρηση και την οικονομική επάρκεια των οικονομικών ενδιάμεσων και των καταναλωτών, θα μειωθεί επίσης ο κίνδυνος υπερχρέωσης, αδυναμίας πληρωμών ή πτώχευσης. Θα υπήρχε επίσης μια αύξηση στον ανταγωνισμό των δανειστών και στη γενική αποδοτικότητα της αγοράς, δεδομένου ότι οι καταναλωτές που γνωρίζουν περισσότερα μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ των διάφορων οικονομικών προσφορών και να επιλέξουν αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η γνώση και οι δεξιότητες δεν είναι αυτήν την περίοδο αρκετά επαρκείς ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν σωστή διαχείριση των πόρων χρηματοδότησής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα για μια δίκαιη, αμερόληπτη και διαφανή οικονομική εκπαίδευση, καθώς επίσης και για την υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών αυτού του τομέα να παρέχουν τις κατάλληλες, σωστές πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις εμπορικές συμβουλές ή τη διαφήμιση. Ελπίζω ότι τα Κράτη μέλη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι νέοι, οι συνταξιούχοι ή οι εργαζόμενοι στο τέλος της σταδιοδρομίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Όπως πολλά κείμενα αυτής της Βουλής, η έκθεση της κας Iotova είναι ένα παράδειγμα μιας φαινομενικά καλής ιδέας με παραπλανητικό τίτλο. Μια βιαστική ανάγνωση θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον να θεωρήσει ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών μέσω της ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους και την εκπαίδευσή τους γύρω από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιτρέποντας σε τους, εν ολίγοις, να έχουν μια υπεύθυνη και ενημερωμένη σχέση με την τράπεζά τους.

Στην πραγματικότητα, αυτό έχει να κάνει με την μετατροπή των ανθρώπων, από την παιδική ηλικία (από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως φαίνεται), σε τέλειους μικρούς πελάτες ενός οικονομικού συστήματος που δείχνει πεινασμένο όταν πρόκειται να δεχτεί τις αποταμιεύσεις τους, αλλά τσιγκούνικο όταν πρόκειται να δανείσει, έχει να κάνει με το ότι τους φορτώνουν με όλα τα είδη χρηματοοικονομικών προϊόντων που ψευτο-ενεργοποιούν τα συμπλέγματά τους και που, ως επί το πλείστον, είναι απλά παράλογα και έχει να κάνει επίσης με το ότι πρέπει να κάνουν συνετά τους λογαριασμούς και να προετοιμάζονται για αποχώρηση – με τη συνδρομή των τραπεζών, τι έκπληξη – παρόλο που πληρώνουν υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Σε μία εποχή που το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έδειξε πόσο διεστραμμένο είναι, όταν οι τράπεζες χορηγούν απρόθυμα πίστωση στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες παρά τις εκατοντάδες δισεκατομμυρίων της δημόσιας ενίσχυσης που αποδεσμεύθηκαν, όταν οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το τίμημα για την τρέχουσα οικονομική απερισκεψία και οι «μεγάλοι παίκτες» παγκοσμίως προσποιούνται ότι εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις για να παρατείνουν τη ζωή αυτού του συστήματος, το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αυτή η έκθεση είναι δεν είναι πειστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE ), γραπτώς. – (PL) Σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η έκθεση αυτή προσλαμβάνει νέα σημασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κρίση των ενυπόθηκων δανείων έχει αποκαλύψει τους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από την αποτυχία παροχής σωστών πληροφοριών στους οφειλέτες. Έχει καταδείξει επίσης την ανικανότητα των καταναλωτών να κατανοήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τον αντίκτυπο που οι αλλαγές στους μακροοικονομικούς δείκτες θα μπορούσαν να έχουν στην αποπληρωμή των δανείων τους, δηλαδή, την από μέρους τουςέλλειψη συνειδητοποίησης του κινδύνου της αφερεγγυότητας και του υπερβολικού χρέους.

Η έκθεση στρέφει την προσοχή στην ανάγκη να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές και να βελτιωθεί η πληροφόρησή τους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να αξιολογήσουν τα οικονομικά προϊόντα που τους προσφέρονται. Συνεπώς, υποστηρίζω την πρωτοβουλία που υπαγορεύει την ανάπτυξη προγραμμάτων οικονομικής εκπαίδευσης, ειδικά εκείνων που έχουν κατά νου τους πιθανούς χρήστες, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, το εισόδημα, την εκπαίδευση και τον τομέα της απασχόλησης ή των ενδιαφερόντων τους. Επιπλέον, τα προγράμματα οικονομικής εκπαίδευσης πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές και πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Ελπίζω ότι η έκθεση θα βοηθήσει τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και τους ίδιους τους καταναλωτές, να κατανοήσουν την ανάγκη για την οικονομική εκπαίδευση. Πιστεύω ότι μπορούν να ωφεληθούν και οι δύο, δεδομένου ότι η αφερεγγυότητα και το υπερβολικό καταναλωτικό χρέος αντιπροσωπεύουν ένα πρόβλημα για τα δανειοδοτικά ιδρύματα των οποίων οι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επιστροφή του χρέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Iotova σχετικά με την εκπαίδευση των καταναλωτών για την πίστωση και τη χρηματοδότηση. Ο κόσμος οδηγείται σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής αβεβαιότητας και πολλοί από τους πολίτες της Ευρώπης ανησυχούν για την εργασία, την αποταμίευση, τις συντάξεις και το μέλλον τους. Σε μια τέτοια περίοδο αβεβαιότητας, η καταναλωτική συνείδηση της πίστωσης, του χρέους και της χρηματοδότησης γενικά, είναι σίγουρα σημαντικότερη από ποτέ. Αυτή η έκθεση υπαγορεύει την προσαρμογή της οικονομικής εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες και οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους στο επίπεδο της ΕΕ πρέπει να χαιρετιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Iotova σχετικά με τη βελτίωση της καταναλωτικής εκπαίδευσης και συνείδησης σχετικά με την πίστωση και τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια απαραίτητη και ευπρόσδεκτη έκθεση με πρωτοβουλία της επιτροπής.

Η κρίση που προκαλείται από τα δάνεια subprime (δάνεια κατοικίας αυξημένου κινδύνου) έχει δείξει ότι οι οφειλέτες έχουν κρατηθεί για πάρα πολύ καιρό στο σκοτάδι. Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης και κατανόησης τους έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν δείχνουν την κατάλληλη προσοχή για τους κινδύνους της αφερεγγυότητας και της υπερχρέωσης. Πρέπει επίσης να ειπωθεί ότι η καταναλωτική συνείδηση και οι συμβουλές δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό των πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ένα επαρκές επίπεδο οικονομικής τεχνογνωσίας θα μείωνε, σε πολλές περιπτώσεις, τον κίνδυνο υπερχρέωσης και αθέτησης των πληρωμών. Θα έδινε επίσης στους καταναλωτές μεγαλύτερες δυνατότητες σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας των δανειοδοτών, η οποία στη συνέχεια θα προωθούσε τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση της έκθεσης να περιλάβει την οικονομική εκπαίδευση, με περισσότερο προφανή τρόπο, στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών και να δώσει στους νέους όλες τις οικονομικές πληροφορίες που χρειάζονται κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ενόψει των νέων προκλήσεων όσον αφορά το πώς να χρησιμοποιήσουν το εισόδημά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Χρειαζόμαστε δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών και των οφειλετών με μεγάλες περιόδους περιορισμού και μετατόπιση του βάρους της απόδειξης. Οι κίνδυνοι και οι δαπάνες πρέπει να είναι μεγέθη προφανή και συγκρίσιμα εξαρχής. Στην περίπτωση της Lehman Brothers ειδικότερα, οι ιδιώτες εξαπατήθηκαν μαζικά, όταν τους είπαν, για παράδειγμα, ότι τα επισφαλή αποδεικτικά κυριότητας μετοχών ήταν ασφαλή και τους παρότρυναν να μην πουλήσουν ακόμα και μόλις πριν η Lehman Brothers βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Οι πολίτες βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με ένα κύμα επιβεβλημένων μετατροπών των δανείων τους σε ξένο νόμισμα ή πρέπει να ξεπληρώσουν τις αυξημένες δαπάνες αναχρηματοδότησης των τραπεζών, αντίθετα προς τη δημόσια πολιτική.

Σε αυτήν την κατάσταση το να πούμε απλά ότι οι πολίτες μας είναι ηλίθιοι και να απαιτήσουμε την εφαρμογή ενός γενικού μαθήματος στην οικονομική εκπαίδευση αποτελεί ένα πραγματικό ράπισμα στο πρόσωπο, ιδιαίτερα επειδή ούτε ακόμη και οι αυτοαποκαλούμενοι οικονομικοί γκουρού ήταν σε θέση να έχουν οπτική εικόνα μέσα από τα διάφορα στρώματα της κερδοσκοπίας. Απαιτώντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα της αγοράς αντί για μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των δανειοδοτών, αυτή η έκθεση συνεχίζει να δείχνει σεβασμό στο μύθο της αυτορυθμιζόμενης αγοράς. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο έντονα θέλω την απόρριψη αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που συντάχθηκε από την κα Iotova δεδομένου ότι ενθαρρύνει τα Κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους συνταξιούχους που θα μπορούσαν να διατρέξουν τον κίνδυνο οικονομικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και για τους νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση του πώς να κάνουν σωστή χρήση του νέου εισοδήματός τους.

Οι καταναλωτές που δεν έχουν καμία γνώση για τα οικονομικά αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την επιλογή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους. Είναι δύσκολο για αυτούς να αξιολογούν τις συμβουλές που τους δίνονται και μπορούν, επομένως, να παραπλανηθούν, πέφτονας θύματα αθέμιτων πρακτικών πώλησης.

Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της οικονομικής εκπαίδευσης των καταναλωτών, ειδικότερα την πρόσφατη δημιουργία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Εκπαίδευση. Θεωρώ, εντούτοις, ότι αυτή η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Οικονομική Εκπαίδευση πρέπει να έχει σαφείς αρμοδιότητες και εξουσίες.

Ο ιστοχώρος που έχει ήδη δημιουργηθεί από την Επιτροπή για την εκπαίδευση των καταναλωτών (http://www.dolceta.eu" ) έχει αποδειχθεί χρήσιμος. Ελπίζω ότι αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ενημερώνεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομικής κρίσης είναι η υπερβολική ευκολία προσφοράς ή η υπερβολική ανοχή του χρέους. Τα συμπεράσματα που πρέπει να προκύψουν από αυτό είναι, αρχικά, ότι θα ήταν ωφέλιμο να επιβληθεί στις τράπεζες η υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι εκείνοι στους οποίους δανείζουν έχουν τη δυνατότητα και είναι πιθανό να ξεπληρώσουν το χρέος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της κρίσης και των αιτιών της. Συγχρόνως, η έλλειψη συνείδησης των καταναλωτών ως προς τους κινδύνους που συνδέονται με την πίστωση – αρχίζοντας από το ζήτημα των αλλαγών στα επιτόκια αναφοράς – υποδεικνύει ότι μπορούν και πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα που στοχεύουν στους καταναλωτές. Σαφώς, η πίεση από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στη μέγιστη κατανάλωση θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί με εκστρατείες αυτού του τύπου, αλλά η προσπάθεια να ενισχυθεί η πληροφόρηση είναι απαραίτητη και, κατά την άποψή μας, χρήσιμη.

Εν πάση περιπτώσει, αυτή η έκθεση πρέπει να ενθαρρύνει την ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας και την καθιέρωση σαφέστερων κανόνων ως προς τους όρους για τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν από τους δανειοδότες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση για την πίστωση ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κατανάλωσης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η εκπαίδευση γενικά, η οποία εξοπλίζει τους ανθρώπους με εργαλεία για τη λήψη των καθημερινών τους αποφάσεων.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών της Ευρώπης είναι θεμελιώδες στοιχείο για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να αναπτυχτεί η εσωτερική αγορά. Η κοινή αγορά καλύπτει σχεδόν 500 εκατομμύρια καταναλωτές και μια μεγάλη ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών.

Από το 1997 η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Εσωτερικής Αγοράς για να ελέγξει και να επιστήσει την προσοχή στον τρόπο που τα Κράτη μέλη εφαρμόζουν τις νομικές πράξεις εσωτερικής αγοράς. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές καθορίζει τις προβληματικές περιοχές, επομένως, μπορεί να αποτελέσει ένα γενικό και ευέλικτο μέσο αναφοράς των ανεπαρκειών που αξίζουν προσοχής στην κοινωνία, τα θέματα αγοράς και τα ιδρύματα. Αντίθετα από αυτό, ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές δεν έχει επιδιώξει ποτέ να εκθέσει στον καταναλωτή τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα και ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν υπηρεσίες των οποίων η τιμή και η ποιότητα ταιριάζει με τις προσδοκίες τους. Για αυτό δεν είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν περισσότερες ή αυστηρότερες νομικές πράξεις. Μερικές φορές μια πιό κατάλληλη και αποτελεσματικότερη μέθοδος μπορεί να είναι η παροχή πληροφοριών, η εκπαίδευση ή η αυτορύθμιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς.(PL) Η ενιαία αγορά δεν εξυπηρετεί μόνο τις επιχειρήσεις, οι οποίες χάρι στη διαδοχική εξάλειψη των εμποδίων έχουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά ουσιαστικά μέσα στα χέρια τους. Δημιουργήθηκε επίσης έχοντας κατά νου τους καταναλωτές, για να τους επιτρέψει να απολαμβάνουν τις ίδιες προδιαγραφές σε όλα τα Κράτη μέλη.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές παρέχει ένα εργαλείο για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τον εντοπισμό των προβλημάτων της ενιαίας αγοράς από την σκοπιά των καταναλωτών. Χρησιμοποιεί δείκτες που περιλαμβάνουν τις τιμές, τις καταγγελίες, την ικανοποίηση και τη μεταστροφή. Παρά το γεγονός ότι μερικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μοιάζουν αμφισβητήσιμα – για παράδειγμα, οι τιμές, επειδή αν και είναι απλό να κοινοποιηθούν και να συγκριθούν, η τελική τιμή επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές, που δεν απεικονίζονται πάντα στον πίνακα αποτελεσμάτων – οι δείκτες αντιπροσωπεύουν αναμφισβήτητα μια εξαιρετικά χρήσιμη και κατάλληλη μέθοδο εξαγωγής των καταναλωτικών αποτελεσμάτων στην ενιαία αγορά.

Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές. Μπορούμε επομένως να περιμένουμε μια μελλοντική έκδοση που θα αποκρίνεται στις ανησυχίες μας. Είναι σημαντικό ο πίνακας αποτελεσμάτων να είναι γραμμένος σε περιεκτική γλώσσα, που γίνεται κατανοητή εύκολα από ένα φάσμα χρηστών, δεδομένου ότι τα αποτελέσματά του είναι αναμφίβολα μια ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών για τις καταναλωτικά αποτελέσματα στην ενιαία αγορά.

 
  
  

- Έκθεση: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης για την πρόταση που αφορά μια οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης και θα θέλαμε ειδικά να τονίσουμε τη σημασία της υιοθέτησης της τροπολογίας 48 σχετικά με τα κατευθυντήρια επίπεδα για την εισαγωγή οινοπνεύματος και καπνού. Η μείωση (50% χαμηλότερη από τα προηγούμενα ενδεικτικά κατευθυντήρια επίπεδα) είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για μια πιο υπεύθυνη πολιτική που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη δημόσια υγεία. Εντούτοις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτό το βλέπουμε μόνο ως πρώτο βήμα προς μια περισσότερο φιλόδοξη πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, είμαστε ευτυχείς που απορρίφθηκαν οι τροπολογίες 60 και 68. Κατά συνέπεια, ο φόρος κατανάλωσης θα συνεχίσει να εισπράττεται στη χώρα του προορισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο κατάλογος του Ιουνίου έχει επιλέξει να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης, δεδομένου ότι είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να διανύσουμε κάποιο δρόμο προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία να ενωθούν οι απαιτήσεις για τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική για την υγεία με μια ελεύθερη εσωτερική αγορά. Εντούτοις, έχουμε επιλέξει να ψηφίσουμε ενάντια σε ορισμένες προτάσεις που περιέχουν ισχυρούς φεντεραλιστικούς υπαινιγμούς.

Ο κατάλογος Ιουνίου θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η Σουηδική πολιτική για το οινόπνευμα να μπορεί να ακολουθηθεί σύμφωνα με τις τιμές και τις αποφάσεις του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, την πληρωμή του φόρου κατανάλωσης στη χώρα παραλαβής στην περίπτωση της εξ αποστάσεως πώλησης του οινοπνεύματος. Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν οι τροπολογίες ψηφίζονταν κατευθείαν. Αντίθετα, θα σήμαινε, μεταξύ άλλων, ότι οι προβλέψεις για τα αγαθά που αποκτούν οι ιδιώτες θα επεκτείνονταν ώστε να ισχύουν και για τους πωλητές από απόσταση, δυνάμει του οποίου ο φόρος κατανάλωσης πληρώνεται στο Κράτος Μέλος στο οποίο αποκτήθηκαν τα αγαθά. Δεδομένου ότι οι δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εθνικών προβλημάτων δημόσιας υγείας, όπως οι ασθένειες που έχουν σχέση με το οινόπνευμα και τον καπνό, χρηματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο μέρος με την εθνική επιβολή του φόρου, η πρόταση για απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης όσον αφορά τις εξ αποστάσεως πωλήσεις θα δυσχαίρενε τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα για αποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων της δημόσιας υγείας.

Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ένας εξ αποστάσεως πωλητής μπορεί να προσφέρει το ίδιο προϊόν με τους εθνικούς φορείς, αλλά αρκετά φτηνότερα, απλά επειδή ο φόρος κατανάλωσης δεν πληρώνεται στην ίδια χώρα. Ο Κατάλογος Ιουνίου είναι υπέρ του ανταγωνισμού, αλλά είναι της άποψης ότι οι φορείς πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτήν την οδηγία, η οποία θα περιορίσει τις περιπτώσεις απάτης και παράνομης διακίνησης που μειώνουν το κρατικό εισόδημα. Αυτή η μοντέρνα και απλοποιημένη οδηγία θα μειώσει τις υποχρεώσεις των φορέων επιτρέποντάς τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα φορολογικά συστήματά μας είναι πολύπλοκα και, μέχρι ένα σημείο, είναι κατανοητά μόνο στους ειδικούς. Για αυτόν τον λόγο, κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν οι διατυπώσεις και οι γενικοί όροι και να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη πρόκειται να χαιρετιστεί, υπό τον όρο ότι διατηρείται η φορολογική κυριαρχία των Κρατών μελών συντηρείται και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να περάσει η εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών από την πίσω πόρτα.

Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξουν σαφείς κανόνες τόσο για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών όσο και για τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Αυτό το πρόγραμμα φαίνεται να έχει έναν τέτοιο στόχο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Lulling.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Lulling σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής δεν είναι βεβαίως επαρκείς για να εγγυηθούν στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις της ΕΕ την ελευθερία να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές και πωλήσεις αγαθών χωρίς την αντιμετώπιση περιττών φορολογικών εμποδίων.

Στην πραγματικότητα, αν και η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μερικές βελτιώσεις και αλλαγές, όπως το άρθρο 37 (οι φορολογικές σημάνσεις που τα Κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν δεν πρέπει να προκαλέσουν διπλή φορολογική επιβάρυνση), υπάρχει μια ανάγκη να επεκταθούν οι προβλέψεις που διέπουν τις αγορές, από τους ιδιώτες έως την εξ αποστάσεως πώληση, δημιουργώντας μια γνήσια εσωτερική αγορά για τα υποκείμενα σε έμμεση φορολόγηση αγαθά που αγοράζονται από τους ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αλλάξει τελικά την άποψή του και έχει ακολουθήσει μια πιο περιοριστική στάση όσον αφορά το οινόπνευμα. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας για την έκθεση Lulling που αφορά τις γενικές ρυθμίσεις για το φόρο κατανάλωσης συνεπάγεται μια μείωση της τάξης του 50% των κατευθυντήριων οδηγών για την εισαγωγή του οινοπνεύματος. Θα περιοριστούν επίσης οι ευκαιρίες για αφορολόγητες αγορές στα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Μια άλλη συνέπεια της έκθεσης είναι ότι δεν θα υπάρξει τίποτα για να αποτρέψει, για παράδειγμα, την είσπραξη του Σουηδικού φόρου κατανάλωσης στα αγαθά που παραγγέλονται από μια άλλη χώρα της ΕΕ μέσω του Διαδικτύου. Σε αυτό το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο, αλλά τα σημερινά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν, εντούτοις, ένα σημαντικό κύριο σημείο.

 
  
  

- Έκθεση: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Πάρα πολύ λίγα φρούτα και λαχανικά καταναλώνονται στην ΕΕ σε σχέση με τις συστάσεις του ΠΟΥ για ελάχιστη κατανάλωση 400 γραμμαρίων ανά ημέρα. Υπάρχει μια επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρή στη Μάλτα.

Μια υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο μεγάλου αριθμού ασθενειών και αποτρέπει το υπερβολικό βάρος.

Το 2007, η οργάνωση της αγοράς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών υποβλήθηκε σε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση προς μεγαλύτερο προσανατολισμό αγοράς. Τα οπωροκηπευτικά είναι τώρα πλήρως ενσωματωμένα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Το υπερβολικό βάρος συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, υψηλής πίεσης του αίματος και εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Μια καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων για τα άτομα ηλικίας 11 + πρέπει να είναι ο στόχος μας.

Η Επιτροπή προτείνει την κατανομή 90 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα φρούτο εβδομαδιαίως για 30 εβδομάδες ετησίως και καλύπτει τα παιδιά ηλικίας 6-10 ετών.

Για να επιτευχθούν όλα τα θετικά αποτελέσματα της εισαγωγής ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, πρέπει να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση. Ένα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να αποτελείται από μια μερίδα φρούτων ανά μαθητή ανά ημέρα και να μην στοχεύει μόνο στους μαθητές ηλικίας 6-10.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την υιοθέτηση της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων σας σχολεία. Αυτή η πρόταση θα έχει πραγματικά οφέλη για την υγεία εκατομμυρίων παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση δωρεάν φρούτων για τους μαθητές μέσω του προϋπολογισμού της Κοινής γεωργικής πολιτικής θα παρουσιάσει χειροπιαστά οφέλη της ΚΓΠ στους μέσους ευρωπαίους πολίτες. Η συγχρηματοδότηση του σχεδίου από την ΕΕ και τα Κράτη μέλη θα επιτρέψει την επέκταση του υπάρχοντος σχεδίου δωρεάν διάθεσης φρούτων στα σχολεία στην Αγγλία και τη δημιουργία παρόμοιων σχεδίων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αν και θα ήταν καλοδεχούμενος ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός από τα 90 εκ. ΕΥΡΩ που προβλέπονται από την Επιτροπή - όπως έχει επισημάνει το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του, μέσω του αιτήματός του για μια αύξηση στον προϋπολογισμό σε 500 εκ. ΕΥΡΩ - η δημιουργία αυτού του σχεδίου θα δώσει στα παιδιά τακτική πρόσβαση στα δωρεάν φρούτα και τα επακόλουθα οφέλη τους για την υγεία, όπως χαμηλότερη πιθανότητα παχυσαρκίας, διαβήτη και άλλων σοβαρών ασθενειών στην μετέπειτα ζωή. Όπως και στην παροχή άμεσων ωφελειών για την υγεία παιδιών, το σχέδιο θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των απόψεων των νέων σχετικά με τη διατροφή, δημιουργώντας μια υγιέστερη Ευρώπη και μειώνοντας τις δαπάνες για να δηλώσει των δημόσιων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), γραπτώς. − (DA) Το Κίνημα Ιουνίου έχει ψηφίσει υπέρ της έκθεσης συνολικά, παρά το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, είμαστε αντίθετοι στις ενισχύσεις των γεωργικών εισοδημάτων. Σκεφτόμαστε ότι είναι σημαντικό να δοθούν στα παιδιά υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες. Εντούτοις, είμαστε αντίθετοι στην απαίτηση τα φρούτα να είναι κοινοτικής προέλευσης, δεδομένου ότι αυτό το είναι μια έμμεση επιχορήγηση για τους ευρωπαίους αγρότες. Τέλος, θα θέλαμε επίσης τα φρούτα που δίνονται στα παιδιά να είναι βιολογικής καλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της καλύτερης χρηματοδότησης αυτού του σχεδίου, καθώς και για τον πιο σαφή καθορισμό των προϊόντων που μπορούν να περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο.Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχουν περίπου 22 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια παχύσαρκα παιδιά, πράγμα που οφείλεται κυρίως στην υπερβολική κατανάλωση προϊόντων με τα υψηλά επίπεδα λίπους, σακχάρων και άλατος. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, είναι περισσότερο από απαραίτητο για την ΕΕ και τα Κράτη μέλη να συμβάλλουν στη δημιουργία υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ειδικά με την παροχή διάφορων εποχιακών φρούτων. Ψήφισα επίσης υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού που διατέθηκε σε αυτό το σχέδιο, από 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, δεδομένου ότι το αρχικό ποσό που διατέθηκε σε αυτό το σχέδιο είναι ισοδύναμο με την προσφορά μιας μερίδας φρούτων σε κάθε παιδί ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών για μια περίοδο 30 εβδομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Παρόλο που πιστεύω ότι οι γονείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την υγεία των παιδιών τους και ότι οποιοδήποτε σχέδιο προώθησης φρούτων στα σχολεία πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση.

Υπάρχει μια επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 22 εκατομμύριο υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, 5,1 εκατομμύρια από τα οποία θεωρούνται σοβαρά υπέρβαρα. Τα παιδιά στην ΕΕ δεν τρώνε αρκετά υγιεινά τρόφιμα και πρέπει να παρέχονται υγιεινότερες επιλογές. Ελπίζω ότι αυτή η πρόταση δεν θα διανύσει πολύ δρόμο για την ανακούφιση της παχυσαρκίας της παιδικής ηλικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα παιδιά αισθάνονται καλύτερα με την κατανάλωση των φρούτων. Τα μήλα, οι μπανάνες και τα πορτοκάλια αποτρέπουν την παχυσαρκία και μας κρατούν υγιείς. Κατά κάποιο τρόπο, επομένως, είναι κατανοητό ότι έχουν ψηφίσει σήμερα πολλά άτομα υπέρ μιας πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιχορηγηθούν τα φρούτα που προορίζονται για τους μαθητές στην ΕΕ.

Το πρόβλημα είναι απλά ότι η ευθύνη για την κατανάλωση φρούτων δεν βρίσκεται στο επίπεδο της ΕΕ. Είναι πρώτα απ' όλα ευθύνη του γονέα να ενσταλάξει τις καλές διατροφικές συνήθειες στα παιδιά του. Σε δεύτερη φάση, η ευθύνη εναπόκειται στους δήμους και σε τρίτη φάση στο κράτος. Σαν φεντεραλιστής, θα επιθυμούσα οι αποφάσεις να λαμβάνονται με επίκεντρο τον πολίτη. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι κάτι που επίσης θέλει η ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ, αποφάσεις που θα ήταν σωστότερο να παρθούν σε χαμηλότερο επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται σε εκείνο το επίπεδο. Επομένως ψήφισα ενάντια στην πρόταση του Κοινοβουλίου να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα φρούτα από τα 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Στην ΕΕ, πρέπει να εργαστούμε υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων και να αυξήσουμε την κινητικότητα στον αγώνα κατά του εγκλήματος.Περισσότερα φρούτα, καλύτερη άσκηση και λιγότερα γλυκά είναι ζητήματα που εξετάζονται πολύ καλύτερα από τα σχολεία, τους γονείς και τους τοπικούς πολιτικούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Busk σχετικά με την πρόταση να οργανωθεί ένα σχέδιο διανομής φρούτων στα σχολεία, επειδή θεωρώ ότι η ενίσχυση της Κοινότητας για τη δωρεάν διανομή αυτών των προϊόντων στα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, συνεπώς, βελτίωση των επιπέδων υγείας των Ευρωπαίων.

Η αυξανόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους μεταξύ του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού εσφαλμένων διατροφικών συνηθειών κατανάλωσης με έναν στατικό τρόπο ζωής. Επομένως πρέπει επειγόντως να αναπτύξουμε αποτελεσματικά μέτρα για αυτήν την επιδημία, ειδικά με την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών τα πρώτα χρόνια της ζωής. Σε συνεργασία με τις οικογένειες, τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο για να παρακινήσουν τα παιδιά να τρώνε υγιεινά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Υποστηρίζουμε αυτήν την έκθεση στην οποία συμβάλαμε με διάφορες προτάσεις. Παρά την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκθεση υπερασπίζει τη διανομή, δωρεάν και σε καθημερινή βάση, φρέσκων φρούτων στα σχολεία για να βελτιώσει την ποιότητα της υγείας και της ζωής των παιδιών, ιδιαίτερα των παιδιών από περισσότερα μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

Η υποστήριξή μας για αυτό το σχέδιο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι νέοι ώστε να εκτιμήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία θα έχουν μια πολύ θετική επίδραση στη δημόσια υγεία και την πάλη ενάντια στην παιδική φτώχεια. Εντούτοις, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, αυτό το σχέδιο πρέπει να επεκταθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα παιδιών που σημαίνει ότι, στο μέλλον, πρέπει να επεκταθεί σε άλλες ηλικιακές ομάδες ηλικίας και στερημένα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό το σχέδιο πρέπει να ενσωματώσει την κοινοτική προτίμηση, με άλλα λόγια, η προτεραιότητα για την εθνική και τοπική παραγωγή και η χρηματοδότησή της πρέπει να προέλθουν από την Κοινότητα ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα μιας πολιτικής που εξασφαλίζει αληθινή αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Ελπίζουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα καταλήξει απλά ως μια άλλη εκστρατεία προπαγάνδας και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια για να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας για ένα Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία αλλά μαζί με τους Βρετανούς συναδέλφους μου του Εργατικού κόμματος θέλω να διατηρήσω το στοιχείο της εθνικής συγχρηματοδότησης για να εξασφαλίσω αυξημένη κάλυψη. Συνάμα, υποστηρίζω την αναφορά στα βιολογικά, τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την ανάγκη για καλύτερη σχέση κόστους - ωφελείας ή για ποικιλία. Στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Αγγλίας θα χαιρέτιζα την ανταλλαγή των θαυμάσιων τοπικών ποικιλιών μας σε μήλα και αχλάδια με μπανάνες από την Κύπρο και τα Κανάρια Νησιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Είμαι πολύ ευτυχής που η υγεία των παιδιών μας αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παχυσαρκία μεταξύ των παιδιών αποτελεί μια αυξανόμενη έγνοια στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο στο ΗΒ, όπου σχεδόν το 25% του πληθυσμού είναι παχύσαρκο και το 10% των παιδιών είναι υπέρβαρα. Αυτό το ζήτημα προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε πολλούς από τους συμπολίτες μου και χαιρετίζω μια πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό την αντιμετώπισή του.

Η μελέτη των διατροφικών συνηθειών κατά την παιδική ηλικία αποτελεί βασικό παράγοντα για την παρεμπόδιση της παχυσαρκίας στη μετέπειτα ζωή και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποδεικνύεται ότι μειώνει το ποσοστό παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στο ΗΒ, η γοητεία του εύκολου φαγητού οδηγεί στην ανάπτυξη κακών διατροφικών συνηθειών, οι οποίες κοστίζουν, στη συνέχεια, στο σύστημα δημόσιας υγείας μας 6 δισεκατομμύρια GBP ετησίως. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας έχει επίσης νόημα και από οικονομική άποψη.

Γι' αυτό ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι τα Κράτη μέλη θα κάνουν αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουν αυτό που εξελίσσεται σε πραγματικό πρόβλημα για τα παιδιά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Μια ήδη κακή ιδέα της Επιτροπής έχει γίνει ακόμα χειρότερη από τις τροπολογίες που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όταν η επιτροπή θέλει να αυξήσει το ανώτατο όριο δαπανών από τα 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ με έξοδα των φορολογούμενων. Η επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτό αφορά μόνο τα φρούτα που παράγονται εντός της Κοινότητας. Τα φρούτα που παράγονται αλλού είναι εντελώς ασήμαντα.

Η πρόταση της επιτροπής, που, με μεθόδους «Μεγάλου Αδελφού», δηλώνει ότι πρέπει να διανέμονται εποχιακά φρούτα, δίνοντας προτεραιότητα σε μια ποικίλη σειρά φρούτων ώστε να δοθεί στα «παιδιά η δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικές γεύσεις», είναι απολύτως γελοία.

Για άλλη μια φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στην πολιτική της εκπαίδευσης. Τα Κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να «ενσωματώνουν αυτά τα μέτρα κατά τρόπο εκπαιδευτικό στα προγράμματα διδασκαλίας που αφορούν την υγεία και τη διατροφή στα σχολεία.»

Η πλειοψηφία σε αυτό το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη περί της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι φορολογούμενοι έχουν το Κέρας της Αμαλθείας για να είναι σε θέση να ρίχνουν χρήματα αγροτική πολιτική και τη γεωργική ανάπτυξη. Δοξάζουμε το Θεό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δύναμη της συναπόφασης σε αυτές τις περιοχές – και έτσι πρέπει να παραμείνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Είμαι πολύ χαρούμενος που υιοθετήσαμε σήμερα το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία. Όσον αφορά την άποψη σχετικά με τα ζητήματα υγείας που συνδέθηκαν με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, έγραψα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των νεολαιών, δεδομένου ότι το υπερβολικό βάρος συνδέεται με τον αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, υπέρτασης και μερικών όγκων.

Το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία στοχεύει να προωθήσει τις σωστές συνήθειες κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και να διδάξει τους μαθητές να τρέφονται υγιεινά. Οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία και έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που έμαθαν στην παιδική ηλικία να τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά θα διατηρήσουν έναν παρόμοιο τρόπο διατροφής και στην ενήλικη ζωή τους.

Η διανομή των φρούτων στους μαθητές θα συμβάλει στην αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών μεταξύ των πολύ μικρών ηλικιών, έτσι ώστε ο αντίκτυπος του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στην παρεμπόδιση της εξάπλωσης ενός κύματος παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των νέων της Ευρώπης θα να ήταν σημαντικός. Επιπλέον, ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος εάν η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία δεν έχει απλά συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, δίνω με ικανοποίηση την ψήφο μου υπέρ μιας σημαντικής (τετραπλής) αύξησης του προϋπολογισμού που προορίζεται για αυτό το σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. −Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Busk και υποστηρίζω ολόψυχα αυτήν την πρωτοβουλία για τη διάθεση φρούτων στους μαθητές της Ευρώπης. Η χώρα μου, η Σκωτία, διαθέτει ένα από τα φτωχότερα δημόσια ιατρικά αρχεία στην Ευρώπη και η κυβέρνηση ακολουθεί ενεργά διάφορες πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των παιδιών, με την ελπίδα ότι αυτό θα βελτιώσει την ευημερία τους στην μετέπειτα ζωή τους. Αυτή η πρωτοβουλία της ΕΕ θα συμπληρώσει την εργασία της κυβέρνησης της Σκωτίας και είναι, επομένως, ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. – (PL) Κατά την άποψή μου, το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία έχει περισσότερο συμβολική σημασία – «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να προσφέρει κάτι στα παιδιά» – είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί τις σωστές διατροφικές συνήθειες. Θεωρώ ότι πρέπει να περιλάβουμε επίσης σε αυτό τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι, κατ' αυτό τον τρόπο, θα βοηθούσαμε τις φτωχότερες οικογένειες, οι οποίες είναι συχνά ανίκανες να δώσουν τα φρούτα στα παιδιά τους. Φυσικά, προσφέρει μια πρόσθετη ευκαιρία στους αγρότες και τους καλλιεργητές φρούτων. Τα φρούτα και τα λαχανικά, και, ειδικότερα τα μήλα στη χώρα μου, είναι σχετικά εύκολο να διανεμηθούν. Εντούτοις, πρέπει να θυμηθούμε ότι τα φρούτα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, καθαρά και φρέσκα. Πρέπει επίσης να προετοιμάσουμε τα σχολεία μας για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το σχέδιο. Ρεαλιστικά, αυτό δεν μπορεί να εισαχθεί νωρίτερα από την έναρξη του σχολικού έτους 2009/2010.

Όσον αφορά το κόστος, δεν είναι αστρονομικό: η πρόταση της Επιτροπής το αξιολογεί στα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και θα μπορούσε ίσως να είναι υψηλότερο. Αυτό ισχύει, αλλά συγχρόνως πρέπει να γνωρίζουμε το υψηλό κόστος της θεραπείας των ασθενειών που συνδέονται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία. Μην μετατρέψετε αυτό το σχέδιο σε μια εφάπαξ πρωτοβουλία, απλά και μόνο για να το παρουσιάσετε. Ας συμπεριλάβουμε σε αυτό τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση. Ας διατηρήσουμε επίσης, μια λογική ευελιξία που έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες της επιλογής των φρούτων ή των λαχανικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι προορίζεται για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), γραπτώς. − Έχοντας αποφασίσει να ψηφίσω κατά της έκθεσης του Niels Busk, δηλώνω την πλήρη υποστήριξη και συμπάθειά μου για το θέμα που συζητείται – την παροχή περισσότερων φρούτων για τους μαθητές στην Ευρώπη. Η αυξανόμενη παχυσαρκία μεταξύ των νέων είναι ένα δυσοίωνο για το μέλλον πρόβλημα.

Εντούτοις, υποστηρίζω πρώτα απ' όλα την αρχή της επικουρικότητας. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι η φροντίδα της νέας γενιάς πρέπει να ανατεθεί στα Κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις τους. Δεν είναι δουλειά της ΕΕ να ρυθμίζει συγκεκριμένα προβλήματα όπως το τρέχον. Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι αναμφισβήτητα βασισμένη σε καλές προθέσεις. Όμως, ξεκινώντας να λύσουμε τέτοια προβλήματα με πανευρωπαϊκούς κανονισμούς παραμελούμε το ρόλο και την ευθύνη των ίδιων των εμπλεκομένων: των γονένων, των σχολείων, των τοπικών κυβερνήσεων και των εθνικών κυβερνήσεων. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες και κίνητρα για να καλφθεί η ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Είμαι υπέρ αυτού το σχεδίου που χρηματοδοτεί τη δωρεάν διάθεση φρούτων και λαχανικών στους μαθητές. Αυτό μόνο θετικά αποτελέσματανα μπορεί να αποδώσει, που θα βοηθήσουν να μειωθεί η παχυσαρκία μεταξύ των παιδιών, προσεγγίζοντας τη σύσταση «πέντε την ημέρα» και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ψηφίσει υπέρ του.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Στην εξήγηση για την ψήφο μου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009 κατά την ψηφοφορία της 23ης Οκτωβρίου 2008, επέστησα την προσοχή σας στην αξία της συμμετοχής της ΕΕ στην παροχή φρούτων στους μαθητές. Ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία μπορεί να μας φανεί χρήσιμο για να αποτρέψουμε τα παιδιά να γίνονται ολοένα πιό παχύσαρκα και αρρωστιάρικα. Η ερώτηση είναι γιατί πρέπει να φροντίσει για αυτό η ΕΕ και όχι οι δήμοι που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης. Οι πληρωμές γίνονται αυτήν την περίοδο από το ταμείο της ΕΕ για τα Κράτη μέλη, που είναι υποχρεωμένα να προσθέτουν ένα επιπλέον ποσό, αφήνοντας έπειτα στους δήμους την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου. Αυτός ο τρόπος δημιουργεί πολλές περιττές διοικητικές λειτουργίες και χρονοβόρα κωλύματα.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συζήτησης για τον προϋπολογισμό, το ποσό διπλασιάστηκε στα 182 εκατομμύρια ΕΥΡΩ και, χάρι στην έκθεση Busk, το ποσό αυτό θα αυξηθεί στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ στο μέλλον. Η Ολλανδή Υπουργός Γεωργίας, που τάσσεται υπέρ του παρόντος σχεδίου, έχει δηλώσει στον Τύπο ότι θεωρεί πως αυτή η τεράστια αύξηση δεν έχει καμία αξία και θα αντιτάσσεται πάντα ενάντια σε αυτήν. Δεδομένου ότι για αυτό δεν αποφασίζει το Κοινοβούλιο αλλά το Συμβούλιο, είναι αναμενόμενο ότι αυτή η αύξηση δεν θα υλοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, τα σχολικά φρούτα, κατά την κοινή γνώμη, έχουν φθάσει να καταλήξουν να αντιπροσωπεύουν τις προτεραιότητες της ΕΕ που είναι εκτός θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Busk, βασισμένης στα συμπεράσματα των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά τις ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο σύγχρονος άνθρωπος, πολλές από τις οποίες οφείλονται στην κακή διατροφή. Η κατανάλωση φρούτων μπορεί να βοηθήσει να αποτρέψει ή/και να θεραπεύσει αυτές τις ασθένειες, χάρι στις βιταμίνες που περιέχουν.

Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς και με τι πρέπει να τρεφόμαστε. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο μπορεί επίσης να συμπεριλάβει την εκπαίδευση για τη διατροφή, κατά κύριο λόγο επειδή η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 11 πρέπει να τρώνε τουλάχιστον 400 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Αφ' ετέρου, παρατηρείται μια έκρηξη στον αριθμό των παιδιών που «απολαμβάνουν»μια ανθυγειινή, βλακώδη και ακατάλληλη διατροφή, με το φταίξιμο να μην πέφτει μόνο στο σχολείο ή την οικογένεια, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία μας. Αυτό το είδος διατροφικής συμπεριφοράς πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Το σχολείο είναι ένας από τους τομείς που είναι αρμόδιοι για τη διαμόρφωση των συνηθειών, το οποίο πρέπει να μας δώσει τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε ξανά τη συνήθεια της κατανάλωσης φρούτων. Για αυτόν τον λόγο, εκφράζω την πλήρη μου υποστήριξη για τη διανομή και την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία. Αυτό το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στον κατάλογο των βασικών προτεραιοτήτων για τους παράγοντες λήψης αποφάσεων έτσι ώστε μπορεί να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), γραπτώς. − Οι ευρωβουλευτές της Συντηρητικής παράταξης απείχαν από την έκθεση Busk σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός πανκοινοτικό σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Παρόλο που αναμένουμε με ζωηρό ενδιαφέρον να δούμε να προωθούνται υγιεινές διατροφικές συνήθειες μεταξύ των νέων στο ΗΒ και την ΕΕ, διατηρούμε επιφυλάξεις για τις δημοσιονομικές κατανομές που προτείνονται σε αυτήν την έκθεση, οι οποίες είναι αρκετά μεγαλύτερες από τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που προτείνονται από την Επιτροπή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, το Κοινοβούλιο θα απαιτήσει δημοσιονομικές κατανομές τουλάχιστον της τάξης των 360 εκατομμυρίων που μπορεί να φθάσουν ακόμα και τα 500 εκατομμύρια. Πιστεύουμε ότι είναι πιο λογικό να ξεκινήσει το σχέδιο με ένα χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης και να αναθεωρήσει, στη συνέχεια, τις δημοσιονομικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την αποκτούμενη εμπειρία – όπως υποστηρίζεται στην Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Η αγορά για τα φρούτα και τα λαχανικά στην ΕΕ ρυθμίζεται αυτήν την περίοδο από τη ζήτηση. Η εισαγωγή του Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία θα υποστηρίξει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ και θα αυξήσει τη ζήτηση που όχι μόνο θα ωθήσει τη δημόσια υγεία, αλλά θα ωφελήσει επίσης τα ευρωπαϊκά φρούτα και τους καλλιεργητές λαχανικών.

Η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο πολλών ασθενειών και αποτρέπει την εμφάνιση υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία. Η προοπτική της υγείας είναι επομένως ο σημαντικότερος λόγος για ένα Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία που υποστηρίζει την κατανάλωση φρούτων. Δεδομένου ότι οι διατροφικές συνήθειες δημιουργούνται στην παιδική ηλικία, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι αρκετό να ξεκινήσει από τα σχολεία αλλά μάλλον από τα προσχολικά ιδρύματα.

Εντούτοις, τα 90 εκατομμύρια ΕΥΡΩ που η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα φθάσουν μόνο για ένα φρούτο την εβδομάδα, το οποίο δεν είναι αρκετό ούτε για να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες ούτε για να υπάρξει αντίκτυπος στη δημόσια υγεία.

Θεωρώ ότι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός για αυτό το σχέδιο είναι τα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, όπως προτείνεται από το ΕΚ Ένα τέτοιο ποσό θα παρείχε μια μερίδα των φρούτων ανά μαθητή την ημέρα και συγχρόνως θα επέτρεπε στο σχέδιο να επεκταθεί όχι μόνο στους μαθητές μεταξύ των ηλικιών 6 έως 10 ετών αλλά και στα πιο μικρά παιδιά των προσχολικών ιδρυμάτων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι τα χρήματα που ξοδεύονται στο Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία προκειμένου να υποστηριχθεί η κατανάλωση φρούτων στα σχολεία ολόκληρης της ΕΕ θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τα Κράτη μέλη και, γι' αυτό το λόγο, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Niels Busk.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τα πλεονεκτήματα του σχεδίου που προτείνεται σε αυτήν την έκθεση είναι σαφή. Η ενθάρρυνση (και σε μερικές περιπτώσεις απλά εξασφάλιση) της κατανάλωσης εποχιακών φρούτων από τους νεώτερους στην κοινωνία έχει αγαθούς σκοπούς, τόσο στο άμεσο μέλλον, με την προώθηση μιας διατροφής πλούσιας σε ποικιλία, όσο και στο προσεχές μέλλον, από την άποψη της ανάπτυξης υγιεινών καταναλωτικών συνηθειών. Υπάρχουν, εντούτοις, δύο σημεία που πρέπει να θιχτούν.

Ο πολλαπλασιασμός των μηχανισμών εγγύησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα φρούτα που διατίθενται παράγονται στην Ευρώπη, δίνει την αίσθηση ότι τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από αυτήν τη ενέργεια δεν είναι μόνο η διατροφή των νέων αλλά, κατά πρώτο λόγο, η προώθηση της ευρωπαϊκής γεωργίας. Επιπλέον, αν και ο συσχετισμός μεταξύ αυτού του ζητήματος και της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι σαφής, όπως αναφέρεται ήδη, η ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό σε κοινοτικό επίπεδο είναι αμφίβολη. Προφανώς, η επιλογή μεταξύ της διανομής μήλων ή αχλαδιών Rocha πρέπει να αφεθεί στα Κράτη μέλη. Εντούτοις, από αυτή την άποψη, αμφιβάλλουμε εάν υπάρχει ανάγκη να καθιερωθεί ένα κοινοτικό σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Την 1η Φεβρουαρίου 2007, όταν υιοθετήθηκε η έκθεσή μου σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέδωσε διάφορα ισχυρά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους ρόλου της εκπαίδευσης σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία προκειμένου να αποτραπούν το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, η οποία έχει επιπτώσεις σε περισσότερα από 5 εκατομμύριο παιδιά, και την ανάγκη για την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΓΠ (Κοινή γεωργική πολιτική) το 2008 και το 2013, προκειμένου να ενισχυθούν τα κίνητρα για υγιεινή διατροφή στα πλαίσια των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης.

Η Επιτροπή φαίνεται να έχει πιάσει το μήνυμα με αυτό το Ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διανομή δωρεάν φρούτων στα σχολεία για τα παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα από την περίοδο 2009/2010. Τώρα εξαρτάται από τα 27 Κράτη μέλη να κάνουν παιχνίδι. Προφανώς θα απαιτηθεί πολύς χρόνος, χρήμα και προσωπικό και θα χρειαστεί επίσης να αλλαχτούν τα μενού σε πολλές σχολικές καντίνες προκειμένου η καθημερινή κατανάλωση πέντε φρούτων και λαχανικών (400 γραμμάρια) που συνιστάται από την Π.Ο.Υ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) να μην μείνει απλά ένα διαφημιστικό σύνθημα γραμμένο με ψιλά γράμματα στις τηλεοπτικές οθόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Busk σχετικά με το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία. Είναι σαφές ότι τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλώνουν λίγα φρούτα ή λαχανικά, εν μέρει λόγω της κακής διατροφής τους με τα προϊόντα της σχολικής καντίνας. Η αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ωστόσο, θα μείωνε τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών και θα εμπόδιζε τα παιδιά να γίνουν υπέρβαρα και παχύσαρκα. Επιπλέον, η κατανάλωση λαχανικών από την παιδική ηλικία είναι μια καλή συνήθεια που συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι οι πόροι που εκχωρούνται από την Επιτροπή για αυτό το σχέδιο είναι συνολικά ανεπαρκείς. Στην πραγματικότητα, η προτεινόμενη επιχορήγηση επιτρέπει την παροχή μόνο μιας μερίδας φρούτων εβδομαδιαίως. Πρέπει επίσης να σας πω ότι είμαι, για να πω την αλήθεια, χαρούμενος με το γεγονός ότι η Επιτροπή παίρνει, όπως και να 'χει, ζεστά τα διάφορα υπάρχοντα πειράματα με σκοπό την υλοποίηση ποιοτικών βελτιώσεων στο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Στη Σουηδία, συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά μας ότι τα φρούτα είναι γλυκά της φύσης. Μου αρέσουν τα φρούτα πάρα πολύ και σκέφτομαι ότι είναι ένα καλό πράγμα για παιδιά της Ευρώπης να καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες από αυτά τα θρεπτικά τρόφιμα. Μέχρι εδώ, υποστηρίζω τις απόψεις του εισηγητή. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για να τρώνε οι μαθητές μας μια επαρκή ποσότητα μήλων και μπανανών πρέπει, παρ' όλα αυτά, να στηριχτεί στους γονείς των παιδιών και, ενδεχομένως, στους δήμους που παρέχουν την εκπαίδευσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παίξει το ρόλο μιας υπερεθνικής αστυνομίας φρούτων. Αντ' αυτού ας συγκεντρώσουμε την ενέργειά μας και τους πόρους μας σε περισσότερο πιεστικούς στόχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη διανομή δωρεάν φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, ως τμήμα της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών. Όχι μόνο υποστηρίζω πλήρως τη χρησιμοποίηση χρηματικών πόρων της ΕΕ για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα της δημόσιας υγείας που έχει προτεραιότητα και που αντιμετωπίζεται από όλα τα Κράτη μέλη, αλλά υποστηρίζω επίσης το ισχυρό κοινωνικό στοιχείο που συνδέεται με τις προτάσεις, δεδομένου ότι θα δοθεί η δυνατότητα στα Κράτη μέλη να υποστηρίξουν τα παιδιά από στερημένα περιβάλλοντα που τείνουν να καταναλώνουν λιγότερα φρούτα και λαχανικά και να είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της παχυσαρκίας. Επιπλέον, αυτή είναι η πρώτη φορά που τα χρήματα της ΚΓΠ θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος της δημόσιας υγείας, σημάδι αλλαγής της σκέψης ως προς τους στόχους της ΚΓΠ.

Είμαι χαρούμενος που το Κοινοβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, για την υποστήριξη ενός αυξημένου προϋπολογισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από το σχέδιο. Εντούτοις, δεν συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου που υπαγορεύει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να προέρχονται μόνο από την Κοινότητα. Δεν πρέπει να μας διαφύγει το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο αφορά την προώθηση μιας ευρείας ποικιλίας φρούτων και λαχανικών στους μαθητές και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

(Αιτιολογήσεις ψήφου συντετμημένες σύμφωνα με το Άρθρο 163(1)).

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η μάχη ενάντια στο πάχος πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Η διανομή φρέσκων φρούτων στα σχολεία μπορεί να είναι ένα τεράστιο κίνητρο για μια υγιεινή διατροφή. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό το σχέδιο, που παρέχει τουλάχιστον ένα φρούτο σε κάθε παιδί μεταξύ των ηλικιών 3 και 10, πρόκειται να γίνει ευπρόσδεκτο με ανοικτές αγκάλες.

Εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 22 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα, 5,1 εκατομμύρια από τα οποία είναι παχύσαρκα. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στα Κράτη μέλη. Εάν η Επιτροπή επικυρώσει την πρόταση του Κοινοβουλίου για αύξηση του προϋπολογισμού από 90 σε 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, κάθε παιδί μπορεί να αποκτήσει σωστές διατροφικές συνήθειες από μικρή ηλικία. Αυτό τους δίνει περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν αυτές τις συνήθειες και, κατά συνέπεια, να καταπολεμήσουν την παχυσαρκία.

Αυτή η έκθεση σχολιάζει επίσης τη σύνθεση των προς διάθεση φρούτων. Τα Κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα τοπικά παραγόμενα και εποχιακά φρούτα. Η έκθεση απαιτεί την παροχή συμβουλών για την υγεία και τη διατροφή στα παιδιά, μαζί με τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας. Νιώθω χαρούμενος για το περιεχόμενο της έκθεσης και, για αυτό τον λόγο, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την αρχή να γίνουν τα φρούτα πιο προσιτά στους νέους στα σχολεία. Το επιτυχημένο Σκωτσέζικο εγχείρημα να διατεθούν περισσότερα φρούτα και λαχανικά μέσω των σχολείων έχει δει να αυξάνονται οι αριθμοί των παιδιών που τρώνε πιο υγιεινά. Τα προγράμματα είχαν στόχο εκείνα τα παιδιά που είχαν περισσότερη ανάγκη και ήθελα να ελπίζω ότι αυτό το σχέδιο θα στοχεύσει πρώτα στα φτωχότερα και πιο ευάλωτα παιδιά.

 
  
  

- Έκθεση: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Σουηδικοί Σοδιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε με την ανάλυση της κατάστασης στη ζώνη του ευρώ. Εκτιμάμε το γεγονός ότι έχουν τονιστεί οι κοινωνικές πτυχές της συνεργασίας και ότι υπογραμμίζονται τα προβλήματα με την ανάπτυξη . Συγχρόνως, δεν υποστηρίζουμε την παράγραφο 40 της έκθεσης, η οποία δηλώνει ότι τα Κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ που εκπληρώνουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και δεν έχουν καμία παρέκκλιση από τη Συνθήκη πρέπει να υιοθετήσουν το κοινό νόμισμα με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.

Είμαστε της άποψης ότι το Κοινοβούλιο είναι αναρμόδιο να σχολιάσει αυτό το ζήτημα. Σεβόμαστε την απόφαση που πάρθηκε από το Σουηδικό λαό με δημοψήφισμα και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Εμείς όλοι ψηφίσαμε ενάντια σε αυτήν την έκθεση που αποθεώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αποτυγχάνει να δει τις συνέπειες της τρέχουσας σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, αγνοεί τις επιδεινούμενες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και ξεχνά την άνοδο της ανεργίας και της φτώχειας.

Είναι απαράδεκτο αυτή η έκθεση να επιμένει στην ψεύτικη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντί να υπερασπίζει το δημοκρατικό της έλεγχο και την αλλαγή των στόχων της προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάγκη επικέντρωσης στην παραγωγή, τη δημιουργία απασχόλησης με δικαιώματα και βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων, ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Δυστυχώς, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την ομάδα μας απορρίφθηκαν, συγκεκριμένα εκείνες που επικρίνουν τις φορολογικές πολιτικές και τις πολιτικές ανταγωνισμού και που εφιστούν την προσοχή στην αύξηση της αβεβαιότητας στην εργασία και στις χαμηλές αποδοχές καθώς και στις συνέπειες της άρσης των ελέγχων και της φιλελευθεροποίησης.

Είναι επίσης λυπηρό ότι η πρότασή μας να ακυρώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και να το αντικαταστήσουμε με μια νέα στρατηγική για την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο, απορρίφθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η «γενικά θετική» αξιολόγηση που καταρτίστηκε από τους εισηγητές στα δέκα έτη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δεν φαίνεται απολύτως αντικειμενική. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα λίγα προβλήματα που εντοπίστηκαν, αναλύονται ως ελαττώματα των Κρατών μελών και έλλειψη Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η αλήθεια είναι ότι η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε αυτόματα σε μια έκρηξη στις τιμές των έτοιμων αγαθών και σε μια πτώση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι δημοσιονομικός και κοινωνικός μαλθουσιανισμός. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη μιας πολιτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και η υπερτίμηση του ευρώ έχουν υπονομεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ. Ο αλήθεια είναι ότι μια ενιαία νομισματική πολιτική και ένα ενιαίο βασικό επιτόκιο για 11 ή 15 οικονομίες με πολύ διαφορετικές δομές και επίπεδο ανάπτυξης είναι αναπόφευκτα αταίριαστο τόσο για κάθε μια από αυτές τις μεμονωμένες οικονομίες όσο και για όλες τους σαν σύνολο.

Το ευρώ έχει αποτύχει να φέρει την ευημερία που υποσχέθηκε στα μέλη του, τα οποία, ως επί το πλείστον, είναι τώρα σε ύφεση. Αυτό συμβαίνει επειδή το ευρώ, σαν σύλληψη και σαν εφαρμογή, δεν αποτελεί οικονομικό εργαλείο. Αποτελεί, προ πάντων, ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο για την ανεξαρτησία των εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, η οποία απαιτεί το βελτιωμένο οικονομικό συντονισμό προκειμένου να προσπαθήσει να αποτρέψει μια βαθιά, παρατεταμένη ύφεση. Αυτός ο χάρτης πορείας πρέπει να βελτιώσει τον έλεγχο της οικονομικής κρίσης και να παρέχει πολύτιμη υποστήριξη στην οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ τηης έκθεσης της κας Beres και του κ. Langen που αποτιμά μια δεκαετία οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Συμφωνώ πλήρως με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο Ευρωπαϊκό σώμα που εκλέγεται άμεσα από τους λαούς, έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Το Κοινοβούλιο ενεργεί ως από κοινού νομοθέτης στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες. Διευθύνει το διάλογο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μέσω της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στη νομισματική πολιτική, με το διορισμό των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Αυτοί είναι μόνο πολύ λίγες από τις αρχικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών. Θα επιθυμούσα να τελειώσω συγχαίροντας τους συναδέλφους μου στην έκθεση, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση που δίνεται επάνω στη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ ως αφετηρία για το νέο οικονομικό μέλλον της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση «EMU@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από 10 χρόνια οικονομικής και νομισματικής ένωσης» είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την ολομέλεια. Σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών, παρέχει ένα νέο πλαίσιο για τις συζητήσεις για την οικονομία. Η έκθεση προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση που μας επιτρέπει να δούμε τις θετικές και αρνητικές πτυχές της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Περιέχει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το κοινό νόμισμα, το ευρώ.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εισαγωγή του ευρώ είναι μια τεράστια οικονομική επιτυχία για την ΕΕ. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει αντισταθεί σε πολλές αναταράξεις της αγοράς. Εντούτοις, το κοινό νόμισμα δεν επηρεάζει το ίδιο όλες τις περιοχές. Οι διαφορές στα ποσοστά ανάπτυξης των διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Σήμερα, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής έχει γίνει μια ανάγκη. Πρέπει επίσης να τηρήσουμε τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εξουσίες της πρέπει να περιοριστούν στα νομισματικά ζητήματα, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στην αποκλειστική αρμοδιότητα ορισμού των επιτοκίων.

Για αυτούς τους λόγους, υποστηρίζω την υιοθέτηση της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), γραπτώς. − Η Συντηρητική Παράταξη έχει δημοσιεύσει πρόσφατα το «Τίμιο παιχνίδι για τις αμοιβές των γυναικών: Ένα σχέδιο έξι σημείων για τη γεφύρωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων». Η Συντηρητική Παράταξη θέλει να βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα των αμοιβών μια για πάντα.

Αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους πληρωμών για τους εργοδότες που βρίσκονται να κάνουν διακρίσεις, νέα μέτρα για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην εργασία τους και στην ανέλιξη της σταδιοδρομίας τους και την επέκταση του δικαιώματος να ζητούν ευέλικτη εργασία όλοι οι γονείς παιδιών ηλικίας δεκαοχτώ ετών ή νεώτερων.

Η ίσες αμοιβές είναι κρίσιμο στοιχείο για μια κοινωνία με δικαιοσύνη και ισονομία, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να δρουν με τρόπους που είναι αποτελεσματικότεροι για τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Αυτή η σύσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ του δέοντος κανονιστική στο επίπεδο της ΕΕ.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση Bauer, δεδομένου ότι το αίτημα για μια νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με την ίσες αμοιβές είναι βασισμένο στο άρθρο 141, παράγραφος (3), της Συνθήκης ΕΚ που καλύπτεται από την δέσμευση της Συντηρητικής παράταξης για αποχώρηση από τον Κοινωνικό Χάρτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και κάτι που τόσο οι εργαζόμενοι ως άτομα όσο και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να εξετάσουν. Αυτός ο τύπος διάκρισης παραβιάζει τις βασικές διατάξεις της Συνθήκης και οι εργοδότες που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτό πρέπει ακόμη και τώρα να κληθούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Ωστόσο, αυτό αντιτίθεται προς τη θεμελιώδη αντιληψή μας για τη σουηδική αγορά εργασίας και την ευθύνη των κομμάτων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, να δημιουργούν νέα νομικά όργανα για να κατευθύνουν τη διαμόρφωση των μισθών στα επίπεδα της ΕΕ ή με τη βοήθεια μιας πολιτικής κρατικών αμοιβών. Η διαμόρφωση των μισθών δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, αρμοδιότητα της ΕΕ.

Δεδομένου ότι μας παραχωρήθηκε βήμα για να ακουστεί το αίτημά μας να αφαιρέσουμε τις αναφορές στα νέα νομικά όργανα για την κατεύθυνση της διαμόρφωσης των μισθών στα επίπεδα της ΕΕ, έχουμε επιλέξει να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης συνολικά. Δυστυχώς, η έκθεση περιέχει ακόμα διάφορες ανεπιθύμητες λεπτομέρειες, όπως η πρόταση για μια «ημέρα ίσων αμοιβών». Η μόνιμη συνήθεια του Κοινοβουλίου για ανακήρυξη ημερών, εβδομάδων και ετών για διάφορα φαινόμενα είναι πολιτική αφισσών που δεν διακρίνει μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων. Αντίθετα, το ίδιο το αντικείμενο αντιμετωπίζεται με έναν κοινότοπο και περιστασιακό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Κοινοτική νομοθεσία για τις ίσες αμοιβές για τους άνδρες και τις γυναίκες, που ισχύει από το 1975 και αναθεωρήθηκε το 2006, είναι σαφώς ανεπαρκής.

Επιδοκιμάζουμε την συντάκτρια που ζήτησε από την Επιτροπή να υποβληθεί μια νομοθετική πρόταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, βασισμένη στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Την συγχαίρουμε επίσης για τον υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιάσει τις συστάσεις της, οι οποίες στρέφονται στο κεντρικό ζήτημα, σε αντίθεση με μερικές από τις τροπολογίες που παρουσιάζονται από τους σοσιαλιστές, οι οποίες δεν βοηθούν στη λύση αυτού του προβλήματος, καθώς αποτελούνται από λεπτομέρειες πολιτικής λαογραφικής παράδοσης ή συστάσεις που είναι απραγματοποίητες δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών μελών .

Στην Πορτογαλία, μεταξύ των ετών 2005 και 2006, παρά τις ίδιες περιστάσεις, η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων αυξήθηκε κατά 8,9% με την παρούσα κυβέρνηση. Το επίδομα ανεργίας που καταβλήθηκε στις γυναίκες το 2007 ήταν 21,1% λιγότερο από αυτό που καταβλήθηκε στους άνδρες. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στις γυναίκες, που περιλαμβάνουν και τα πρόσθετα επιδόματα, είναι κάτω από το κατώτατο όριο της φτώχειας και μειώθηκαν πραγματικά μεταξύ των ετών 2006 και 2007.

Οι Πορτογάλοι Σοσιαλδημοκράτες Ευρωβουλευτές υποστηρίζουν αυτήν την έκθεση. Παρά τη σοσιαλιστική λαογραφική παράδοση, δεν συγχέουμε το βασικό με το πρόσθετο και εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στο πρόσθετο να καταστρέψει το βασικό, δηλαδή να αλλάξουμε μια απαράδεκτη κατάσταση διάκρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς. − Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία συμβάλλει στην κατάργηση των διακρίσεων ενάντια στις γυναίκες στον εργασιακό χώρο. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε παρακάτω όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι όχι μόνο να ενισχυθεί η αξία της εργασίας των γυναικών αλλά να βελτιωθεί επίσης η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Περισσότερο από 30 έτη μετά την εισαγωγή της νομοθεσίας ίσης αμοιβής, οι γυναίκες στην ΕΕ αμοίβονται 15% λιγότερο από τους άνδρες και η πρόοδος είναι αργή όσον αφορά το κλείσιμο της ψαλλίδας των αμοιβών που υπάρχει σε σχέση με τους άνδρες. Είκοσι χρόνια πριν, η ψαλλίδα των αμοιβών των δύο φύλων στην Ιρλανδία ήταν περίπου 25% και τώρα είναι 13%. Παρά την πρόοδο αυτή, η ψαλλίδα στις αμοιβές των δύο φύλων παραμένει μια σοβαρή αιτία ανησυχίας. Νέες προκλήσεις προκύπτουν, ιδιαίτερα σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν και να λυθούν.

Πολλές γυναίκες συγκεντρώνονται σε μια περιορισμένη σειρά επαγγελμάτων, σε εργασίες μερικής απασχόλησης και χαμηλών αποδοχών και σε εργασίες όπου οι δεξιότητες και η συνεισφορά τους είναι υποτιμημένες. Χρειαζόμαστε μια πολύπλευρη προσέγγιση. Πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και τα επιδόματα τέκνων για να βοηθήσουμε στην επανένταξη των γυναικών με παιδιά στο χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της κατάργησης της άμεσης και της έμμεσης διάκρισης, των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, καθώς επίσης και του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας. Η έκθεση προωθεί μια ουδέτερη επαγγελματική αξιολόγηση που πρέπει να βασίζεται σε νέα συστήματα ταξινόμησης και οργάνωσης του προσωπικού, ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και την παραγωγικότητα, που αξιολογείται πρώτιστα από ποιοτική διάσταση. Προτείνεται επίσης να καθιερωθεί μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής για να αποκτήσουν το ευρύ κοινό και οι εργοδότες επίγνωση για τις ανισότητες των αμοιβών.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υποστήριξα αυτήν την έκθεση δεδομένου ότι έχουμε ανάγκη τη σωστή επιβολή των υφιστάμενων νόμων σχετικά με την αρχή της ίσης αμοιβής. Εντούτοις, ενώ η επιβολή των υφιστάμενων νόμων σχετικά με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας είναι κρίσιμη για την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων, η αποκατάσταση επιλογών για όλες τις γυναίκες είναι επίσης πολύ σημαντική. Το σύστημα πρέπει να έχει ευελιξία και να υπάρχει μια σωστή ισορροπία εργασίας/προσωπικής ζωής. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν: την επιλογή να παντρευτούν ή όχι, την επιλογή να κάνουν παιδιά ή όχι, να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία, να μορφωθούν περισσότερο ή όχι, να μείνουν στο σπίτι, να βγούν στον εργασιακό χώρο, να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να έχουν πρόσβαση στην ιδιοκτησία. Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές πιέσεις δεν αφαιρούν αυτές τις επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Bauer σχετικά με την ίση αμοιβή για τους άνδρες και τις γυναίκες επειδή είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να αμοίβονται λιγότερο (η διαφορά στην ΕΕ είναι 15%), ακόμα κι αν κατέχουν περισσότερες δεξιότητες (58% των πτυχιούχων και 41% των κατόχων διδακτορικών είναι γυναίκες).

Η έκθεση προτείνει τρόπους αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για εισαγωγή ποινικών ρητρών στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης και απαίτηση για μεγαλύτερο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας είναι όχι μόνο μια πάλη των γυναικών, αλλά όλης της κοινωνίας. Οι γυναίκες είναι απαραίτητες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε εκείνους που θεωρούνται παραδοσιακά αντρικοί. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι γυναίκες γίνονται καλοί διευθυντές.

Στο τρέχον πλαίσιο και για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης και της απασχόλησης της στρατηγικής της Λισαβόνας, η ενεργός συμμετοχή των γυναικών είναι απαραίτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Αν και η έκθεση έχει υιοθετηθεί με τις περισσότερες από τις τροπολογίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η οποία την μετέτρεψε σε μια καλή έκθεση, η ομάδα PPE-DE δεν θα μπορούσε να απέχει από την προσπάθεια αποδυνάμωσης του πεδίου εφαρμογής της κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην ολομέλεια, γνωρίζοντας ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 393 ψήφων.

Κατά συνέπεια, ορισμένες προτάσεις έχουν δυστυχώς απορριφθεί και δεν περιλαμβάνονται στο τελικό ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένων μερικών λεπτομερών συστάσεων σχετικά με το περιεχόμενο της νέας πρότασης που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με την αρχή της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Εντούτοις, αυτό είναι ακόμα ένα θετικό ψήφισμα για το οποίο ψηφίσαμε. Θα τονίζαμε την ανάγκη λήψης μέτρων που εκτιμούν την εργασία, τα οποία δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση με δικαιώματα και σε μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, τα οποία βοηθούν να ξεπεραστούν οι διαφορές στις αμοιβές και τα στερεότυπα που συνδέονται με ορισμένες εργασίες και επιχειρησιακούς τομείς που κάνουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και τα οποία εκτιμούν τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες στα οποία υπερισχύουν οι γυναίκες. Αυτά περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τους τομείς του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και βιομηχανίες όπως του φελλού, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού, των υποδημάτων, των τροφίμων και άλλα όπου δίνονται πολύ χαμηλές αμοιβές στα επαγγέλματα και τις κατηγορίες που κυριαρχούνται από τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), γραπτώς. − Μιλώ σήμερα για αυτό το ζήτημα δεδομένου ότι η διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα πρόβλημα πολλών από τους συμπολίτες μου των West Midlands, καθώς επίσης και για τους περισσότερους από μας εδώ.

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στο Η.Β είναι μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι γυναίκες άκουσαν πρόσφατα την τρομερή είδηση ότι το χάσμα αυτό αυξάνεται τώρα.

Η ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και μια δημοκρατική ανάγκη. Μόνο με την ίση συμμετοχή όλων των πολιτών μας θα επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ για την αύξηση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Τα οικονομικά επιχειρήματα για αλλαγή είναι ακαταμάχητα: η απελευθέρωση των δυνατοτήτων των γυναικών θα μπορούσε να συμβάλει σε αύξηση του ΑΕΠ μέχρι 2%. Σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί ότι η οικονομία μας χρησιμοποιεί όλους τους πόρους που έχει. Είναι επίσης κρίσιμο να βεβαιωθεί ότι οι γυναίκες δεν υποφέρουν ακόμη περισσότερο.

Παρόλο που έχει ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο και έχουν προταθεί πρωτοβουλίεςί, αυτό δεν είναι αρκετό. Πολλοί από τους συμπολίτες μου είναι υπέρ της ανάληψης ισχυρότερων δράσεων προκειμένου να γεφυρωθεί η διαφορά.

Αυτός είναι ο λόγος που χαιρετίζω αυτήν την έκθεση και τις προτάσεις για την εισαγωγή λογιστικών ελέγχων μισθοδοσίας και την εκχώρηση περισσότερης εξουσίας στους οργανισμούς προώθησης της ισότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Μετά από προσεκτική εκτίμηση, ο Κατάλογος Ιουνίου έχει επιλέξει να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης. Η αύξηση της ισότητας στην αγορά εργασίας και η μείωση των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των εργαζομένων γυναικών και ανδρών καθώς και οι ίσες συντάξεις είναι σημαντικοί στόχοι σε μια δίκαιη κοινωνία. Κατά συνέπεια, οι προτάσεις για περισσότερα στατιστικά στοιχεία, αναθεώρηση της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης για την εξουδετέρωση κοινών αντιλήψεων στην κοινωνία σχετικά με τα δύο φύλα είναι σημαντικές.

Εντούτοις, ο Κατάλογος Ιουνίου είναι επικριτικός όσον αφορά την ακόρεστη ανάγκη της ΕΕ να ενσωματώνει φαινομενικά όλο και περισσότερες πολιτικές περιοχές μέσα στη σφαίρα της δικαιοδοσίας της. Είναι θεμελιώδης άποψή μας ότι τα ζητήματα σχετικά με τον κανονισμό της αγοράς εργασίας πρέπει πρώτιστα να εξετάζονται από τα μεμονωμένα Κράτη μέλη και δεν πρέπει να επανεξετάζονται στο επίπεδο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Η αρχή της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες δηλώνεται ρητά στη Συνθήκη της Ρώμης και αποτελεί, επομένως, σκάνδαλο το να υπάρχουν ακόμα τέτοιες τεράστιες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι, επομένως, ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά όργανα να λαμβάνουν πραγματικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό ψήφισα υπέρ της έκθεσης Bauer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, που ήταν ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας αναφορικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας αλλά δεν έχει εξεταστεί επαρκώς από μερικά Κράτη μέλη, ασκεί σοβαρή επίδραση στη θέση των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση, η οποία θέλει να γεφυρώσει τη διαφορά της τάξης του 15-25% στις αμοιβές των γυναικών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των ανδρών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Στη σημερινή ψηφοφορία ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου Edit Bauer. Εντούτοις, αυτό δεν ήταν εύκολο, δεδομένου ότι διατηρώ μερικές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο ορισμένων σημείων.

Η πολιτική της ισότητας υφίστασται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σχεδόν 50 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Εν τούτοις, παρά όλες τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της ισότητας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα Κράτη μέλη, δεν έχουμε πετύχει ακόμα να εξαλείψουμε πλήρως τη διάκριση ενάντια στις γυναίκες από την άποψη της αμοιβής.

Η απαίτηση για νέους νόμους, όπως διατυπώνεται στην έκθεση Bauer, πρέπει να απορριφθεί. Δεν είναι δυνατό να αλλάξουμε τη νοοτροπία της κοινωνία μας μέσω της νομοθεσίας. Η εμπειρία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι οι αιτίες της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκονται συνήθως έξω από τη δικαιοδοσία του νομικού συστήματος και οι νομικοί κανονισμοί δεν μπορούν από μόνοι τους να βελτιώσουν την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Οι νέοι νόμοι δημιουργούν απλά περισσότερη γραφειοκρατία και αυξάνουν έτσι το φορτίο ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτόν τον λόγο, είμαι υπέρ της συνεπέστερης εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών για την κατάργηση των μσθολογικών διαφορών των δύο φύλων και ενάντια στους πρόσθετους νομικούς κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κας Bauer, λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων που, δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα. Η ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών είναι ένα σχετικά πρόσφατο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – που αναδείχτηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ή στη Συνθήκη του Άμστερνταμ – αν και οι διάφορες διαστάσεις έχουν τονιστεί με πολλές δηλώσεις ή διεθνείς συμφωνίες, όπως η Διακήρυξη για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών, του 1967.

Στη Ρουμανία δύο από τους τομείς στους οποίους η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες θα μπορούσε να ήταν η υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση (69,5%). Τα επαγγέλματα και οι εργασιακοί χώροι που κυριαρχούνται από τις γυναίκες εξακολουθούν να μην χαίρουν μεγάλης εκτίμησης έναντι εκείνων που κυριαρχούνται από τους άντρες. Οι ανισότητες και οι αποκλίσεις στην εφαρμογή των κριτηρίων για τα δύο φύλα ασκούν σαφή επίδραση στην αμοιβή. Η διαφορά στις μέσες αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 8,5-15% και ακόμα μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα, υπέρ των τελευταίων. Αυτό παραβαίνει την οδηγία 75/117/EOK σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τις γυναίκες και τους άνδρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. – (RO) Αν δεν επιτύχουμε ίσες αμοιβές για τις γυναίκες και τους άνδρες, θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους που προτείνονται για το 2010: βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και εξάλλειψη της φτώχειας. Το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες αμοίβονται κατά μέσο όρο 15% λιγότερο από τους άνδρες και πρέπει να εργαστούν κατά προσέγγιση μέχρι το Φεβρουάριο (418 ημέρες ετησίως) για να τους καταβληθεί το ίδιο ποσό με τους άνδρες, χτυπά το κουδούνι του συναγερμού. Για να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Η ίση αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι το πολιτικό σήμα μας για καλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλους τους οργανισμούς λήψης αποφάσεων και, σιωπηρά, για την εξάλειψη αυτών των μισθολογικών διαφορών.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και συγχαίρω την συντάκτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κα Bauer σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για χρόνια αυτό το ιστορικό πρόβλημα ήταν υπό συζήτηση: είναι ανησυχητικό να παρατηρούμε ότι, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι διαφορές στην αμοιβή αποδίδονται πρώτιστα στο υψηλό επίπεδο του σχετικού με την απασχόληση διαχωρισμού και στην επίπτωση της διάρθρωσης της αμοιβής. Επομένως, χρειαζόμαστε πολύπλευρες πολιτικές που στοχεύουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει, αλλά που δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Επιδοκιμάζω την εργασία που εκπονήθηκε από τη συνάδελφό μου, η οποία έχει ως σκοπό να ενοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι δύσκολο να επηρεαστεί ο οικονομικός διαχωρισμός μέσω της νομοθεσίας αυτού του τύπου. Τέλος, υποστηρίζω την επιδίωξη, επειδή πρέπει να έχουμε πολιτικές μισθοδοσίας προκειμένου να μειώσουμε της ανισότητες στις αμοιβές και να επιτύχουμε καλύτερες αμοιβές για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Ίσης Αμοιβής είναι μια πρόταση που υποστηρίζω. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, αμοίβοντάς τες κατά μέρο όρο 15% λιγότερο από τους αντίστοιχους άνδρες συναδέλφους τους για την ίδια εργασία, είναι εντελώς απαράδεκτο εν έτει 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) To KKΕ καταψήφισε την Έκθεση, γιατί χρησιμοποιεί την ισότητα των αμοιβών για να προωθήσει ουσιαστικά την εξίσωση προς τα κάτω των δικαιωμάτων των εργαζομένων γυναικών. Οι εργαζόμενες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι, με πρόσχημα την εφαρμογή της ευρωενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων, η ΕΕ, οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις των κρατών μελών προχώρησαν στην κατάργηση κατακτημένων δικαιωμάτων τους, όπως η απαγόρευση της νυκτερινής εργασίας για τις γυναίκες, ενώ με την ίδια νομοθεσία η ΕΕ, NΔ και ΠAΣOK μεθόδευσαν την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο στο όνομα της κατάργησης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων!

H έκθεση όχι μόνο δεν ασχολείται με τις πραγματικές αιτίες της ανισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για ίση εργασία, το γεγονός ότι οι γυναίκες και η νεολαία είναι τα πρώτα θύματα της μερικής απασχόλησης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της «ευελασφάλειας», αντίθετα οι λύσεις που προτείνει κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή. Mε το επιχείρημα του «συνδυασμού οικογενειακής ζωής και εργασίας'' εισηγείται την γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στις γυναίκες, ενώ προτείνει ζεστό χρήμα από τα δημόσια ταμεία, αναλήψεις δημοσίων έργων και χρηματοδοτήσεις σαν επιβράβευση στους «καλούς κεφαλαιοκράτες», για να εφαρμόζουν το αυτονόητο: την παροχή ίσης αμοιβής για ίση εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), γραπτώς. − Αυτή η έκθεση υποβάλλει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για τους άνδρες και τις γυναίκες και αυτή η αρχή είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για χρόνια τώρα έχω υποστηρίξει έντονα το αίτημα των ατόμων της τρίτης ηλικίας του Πλύμουθ που απαιτούν δίκαιη μεταχείριση των ηλικιωμένων γυναικών.

Είχα την τιμή να υποβάλω τρεις τροπολογίες στην έκθεση Bauer, οι οποίες εκφράζουν τις απαιτήσεις των ατόμων του Πλύμουθ που συμμετέχουν στην εκστρατεία και είμαι χαρούμενος που και οι τρεις έχουν γίνει αποδεκτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι πολλές γυναίκες βγαίνουν ζημιωμένες ως προς τις αποδοχές τους επειδή ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Έχει συγκαλέσει την Επιτροπή με σκοπό να εξαλείψει τον κίνδυνο της φτώχειας μεταξύ των συνταξιούχων και να τους εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Και έχει θέσει ως στόχο την ισότητα των συντάξεων για άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τώρα είναι που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις να ακούσουν με προσοχή αυτές τις λέξεις και να μετατρέψουν τα λεπτά αισθήματα σε βήματα προς τα εμπρός.

Η ισότητα στις συντάξεις για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας είναι ένας αξιέπαινος στόχος και αποτελεί τιμή μου να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Έχουμε επιλέξει να απέχουμε, δεδομένου ότι σκεφτόμαστε ότι, σε γενικές γραμμές, είναι λανθασμένο να προκαταλάβουμε τη νομοθετική διαδικασία που βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη και αφορά ακριβώς αυτά τα ζητήματα σε μια έκθεση πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Ehler για δύο λόγους.

Στην περίπτωση που χάσει τις δικές της πρώτες ύλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς εισαγωγείς στον κόσμο, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από τους εξωτερικούς προμηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτοί είναι οι τομείς που συνδέονται με το μεγαλύτερο γεωπολιτικό κίνδυνο. Τα αποθέματα άνθρακα θα παραμείνουν διαθέσιμα για περισσότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και μπορούν να αποκτήσουν τη στρατηγική σημασία για μας, στην περίπτωση που τα αποθέματα ενέργειας απειληθούν για πολιτικούς λόγους.

Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, μπορεί να είναι βιώσιμη παρά τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και αυτό δίνει καλές προοπτικές για τα ορυχεία της Ευρώπης και της Πολωνίας. Η εισαγωγή τεχνολογιών καθαρού άνθρακα θα συμβάλει στη σημαντική ανάπτυξη της υποδομής της Πολωνίας και της οικονομίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. – (LT) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα» είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τις περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τα πολιτικά και οικονομικά μέτρα. Σήμερα είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τους φιλόδοξους στόχους της στον τομέα της κλιματικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020 μόνο εφόσον εξασφαλίσει τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε ευρεία κλίμακα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε στην προετοιμασία και την έκδοση των νομικών κανονισμών σχετικά με τη γεωλογική δέσμευση και αποθήκευση του CO2.

Αν και προς το παρόν καταβάλλονται προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έκδοση μιας οδηγίας για τη γεωλογική δέσμευση και αποθήκευση του CO2 όσο το δυνατόν γρηγορότερα, υπάρχει μια έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαραίτητες στον τομέα της υποδομής των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Εφ' όσον τα ορυκτά καύσιμα είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ είναι σημαντικό να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανακούφιση από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, η χρήση τεχνολογιών CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα).

Εντούτοις, είμαστε της άποψης ότι οι εισπράξεις από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών πρέπει να πηγαίνουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος και να μην προορίζονται για διαφορετικά προγράμματα. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών να καταστεί ατελέσφορο και να ελέγχεται από την ανώτατη εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της κατανομής των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για την έρευνα, με στόχο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη δέσμευση των αερίων του θερμοκηπίου, ειδικά του CO2, ιδιαίτερα κεφαλαίων που στοχεύουν στην εφαρμογή πιλοτικών έργων που θα ανεβάσουν το προφίλ αυτής της έρευνας, μαζί με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτό και την ασφάλεια των νέων τεχνολογιών. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εγκαταλείψει ακόμα το μεγαλύτερο ενεργειακό πόρο που διαθέτει, τον ορυκτό άνθρακα, καθώς πολλά από τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ακόμα την ενεργειακή ανεξαρτησία τους με την επεξεργασία του ορυκτού άνθρακα. Πρέπει να εγγυηθούμε στις μελλοντικές γενιές ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα είναι βιώσιμη και προκαλεί όσο το δυνατόν λιγότερη ρύπανση.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Τάχθηκα υπέρ αυτής της έκθεσης, δεδομένου ότι συμφωνεί με την τροπολογία που παρουσίασα για τη χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων επίδειξης της τεχνολογίας CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα) μεγάλης κλίμακας, στην έκθεσή μου σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των ποσοστώσεων των εκπομπών της ΕΕ.

Η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα είναι πιθανό να διατηρηθεί για κάποιο χρόνο και πρέπει να εξετάσουμε όλες τις επιλογές προκειμένου να μετριαστούν τα επιβλαβή αποτελέσματά τους. Η τεχνολογία CCS δεσμεύει και θάβει τον άνθρακα από οποιαδήποτε πηγή υδρογονανθράκων αντί να αφήνει τις εκπομπές να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα. Εάν εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση και της δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση, η τεχνολογία CCS θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Αυτή η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη να μειώσουν οι εκπομπές από τα απολιθωμένα καύσιμα που θα χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα έως ότου μπορούμε να γίνουμε εμπιστευόμενοι επάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Ehler σχετικά με την υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την κλιματική πολιτική μόνο εφόσον κατορθώσει να εξασφαλίσει ευρεία χρήση των τεχνολογιών CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα) στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η στρατηγική σημασία του άνθρακα δεν πρέπει να μας εμποδίσει να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο με τρόπο που δεν επιβαρύνει το κλίμα. Επιπλέον, συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς την ανεπάρκεια των μέτρων που υιοθετούνται από την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τέτοια φιλόδοξα προγράμματα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015. Τέλος, χαιρετίζω την αξιολόγηση που γίνεται από τον κ. Ehler, ο οποίος τονίζει την απουσία ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που περιλαμβάνει τους διαθέσιμους για αυτό οικονομικούς πόρους. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι αποκαθιστούμε αυτήν την απουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Με την υιοθέτηση της έκθεσης Ehler το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει υπέρ μιας απολύτως ξεπερασμένης ενεργειακής στρατηγικής. Η τεχνολογία CCS (Δέσμευση και Αποθήκευση του Άνθρακα) προορίζεται να κάνει τις διαδικασίες παραγωγής που είναι καταστρεπτικές για το κλίμα να φαίνονται «φιλικές προς το περιβάλλον». Εντούτοις, δεν αποφεύγει ούτε μειώνει την παραγωγή CO2, όπως θα συνέβαινε, για παράδειγμα, με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με τη γνώμη της Ομάδας των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, η τεράστια δημόσια χρηματοδότηση της τεχνολογίας CCS έχει μικρή σημασία σε οικονομικό επίπεδο. Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν σε κάποια καλύτερη, πιο βιώσιμη χρήση εάν επενδύονταν στην έρευνα για αποδοτικότερη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Η έκθεση Ehler προχωρά ακόμη περισσότερο από την Επιτροπή: επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για την επένδυση στην τεχνολογία CCS, τα οποία θα αρνηθούν τη χορήγηση αυτών των πόρων στις μειονεκτικές περιοχές και τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξής τους. Ένα μέλος της Χριστιανοδημοκρατικής ´Ενωσης της Γερμανίας, που εκπροσωπεί το Βραδεμβούργο, ο κ. Ehler επιδιώκει να βάλει τα χρήματα στην τσέπη της Vattenfall, της πέμπτης μεγαλύτερης επιχείρησης παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης, επιτρέποντάς της να ανοίξει περισσότερα ορυχεία λιγνίτη στην Λουσατία (Βραδεμβούργο/Σαξωνία), απειλώντας περισσότερα χωριά με μετεγκατάσταση . Είναι γνωστό ότι η Vattenfall σκοπεύει να παράγει ρεύμα από λιγνίτη για τα επόμενα 50 έως 60 χρόνια, έστω κι αν αυτό είναι δυνατό μόνο με παράγοντα απόδοσης μικρότερο από 50%. Η τεχνολογία έντασης ενέργειας CCS θα μειώσει ακόμα περισσότερο αυτόν το συντελεστή κατά 10% έως 15%. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα πίσω και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αποδεχόμαστε αυτήν την έκθεση, αλλά αντ' αυτού έχουμε υποβάλει μια εναλλακτική πρόταση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου