Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0376/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/11/2008 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0535

Istungi stenogramm
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

8. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Raport: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Härra juhataja, finantskriisi ulatus näitab, et ei pangad ega tarbijad ei ole teinud vastutustundlikke otsuseid. Ma pooldan jõuliselt investeerimist finantsalasesse haridusse ja ma kiitsin ka raporti heaks, kuid ma ei saa nõustuda pealiskaudsete kampaaniate ja üldiste põhimõtetega. Mulle teeb muret, et meil on analüüs, et olukord võib olla liikmesriikide lõikes erinev. Ma tean ka, et selleks, et tõesti tõhus olla, peab haridus keskenduma kitsalt erinevate kodanikerühmade konkreetsetele nõuetele.

Tahaksin juhtida teie tähelepanu mõnele näitele Tšehhi Vabariigist. Vähemalt kolm aastat on üksainus inimene hoidnud töös veebilehekülge www.bankovnipoplatky.com. See veebileht annab üliolulise panuse nende Tšehhi kodanike finantsalasesse haridusse, kes on internetis. See näitab, et kõnealust küsimust on võimalik lahendada odavalt ja tõhusalt. Millest on puudu, on siiski haridus kooliõpilastele ja vanemale põlvkonnale, ja meie sellega avaliku sektori rahastamiseta hakkama ei saa.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Finantskriis on andnud Euroopa tarbijatele suurepärase võimaluse kontrollida finantsküsimustes oma teadmisi. Neile on antud suurepärane õppetund selles, kui oluline on, et nad saavad aru isiklike rahaasjade korraldamisest, kui oluline on säästude hindamine, kindlustustoodete kasutamine ja tavaliste pangaväljavõtete ja kviitungite lugemine. Kõik need teemad nõuavad finantsterminoloogia tundmist ja selle korrektset kohaldamist nende rahaasjade korraldamisel.

Seepärast pean ma raportöör proua Iotova raportit Euroopa Parlamendi täiendavaks oluliseks panuseks tarbijakaitse valdkonnas ning ma hääletasin selle poolt. Olen veendunud, et tarbijate koolitamine peab algama algkoolis. Liikmesriigid peaksid lisama selle teema eriti rahanduse, algkooli- ja keskkooliõpikutesse. Veebilehti DOLCETA ja EURÓPSKY DIÁR tuleks rohkem propageerida.

Ma hindan tarbijaorganisatsioonide tegevust, mille eesmärk on harida mitte ainult õpilasi, vaid ka õpetajaid. Suure entusiasmiga korraldatud erinevad võistlused meelitavad ligi palju noori tarbijaid. Slovakkia Tarbijate Liit korraldab minu eestkostel ja õpilastele mõeldud tarbijahariduse kontekstis iga-aastast võistlust, mille nimi on „Tarbijad kogu eluks“. Võistlus tekitab tohutut huvi ja võitjaid autasustatakse reisiga Euroopa Parlamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EL) Härra juhataja, tänan teid väga selle eest, et andsite mulle võimaluse hääletust selgitada. Ma arvan, et siinses ruumis valitseb tõenäoliselt üksmeel selles osas, et olukorra, kus laenuraha on raskesti kättesaadav ja likviiduskriis, millega me silmitsi seisime, põhjustasid viletsad laenuandmisotsused, mille tegid mitte üksnes pangad – ja kõnealuseid otsuseid sundisid neid tegema Clintoni administratsioon ja sellele järgnevad valitsemiskorrad, mis väitsid, et pangad peavad laenama kogukondadele, mida peetakse mitte krediidivõimeliseks –, vaid ka tarbijad, tehes viletsaid otsuseid. Olles saanud julgustust võtta laene, mida nad võibolla ei suutnud tagasi maksta, leidsid nad end siis kõige kohutavamast olukorrast, kus nad ei olnud suutelised neid laene tagasi maksma.

See rõhutab seda, kui tähtis on tarbijate finantsalane haridus. Ometi näib, et me oleme langemas sellesse lõksu, et mõtleme, et ELil on igale probleemile lahendus. Kui te vaatate siin komisjoni veebilehel Euroopa päevikus loetletud lahendusi, siis need käsitlevad tegelikult väga vähesel määral tarbijate hariduse küsimust. Me peaksime vaatama ühenduse organisatsioone – nagu Croydon Caribbean Credit Union minu valimisringkonnas –, mis aitavad lahendada neid probleeme ühenduse, mitte Euroopa tasandil.

 
  
  

Raport: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Härra juhataja, ma palusin parlamendil hääletada raporti vastu, kuna vaid väike vähemus hääletas praegu kohaldatavatest suunavatest kogustest väiksemate poolt.

Sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et komisjon ei poolda juhendkoguseid. 2005. aastal hääletas siinne täiskogu Rosati raporti poolt, milles käsitleti juhendkoguste kaotamist, ja nüüd astume me sammu tagasi ja vähendame seda, mille poolt me hääletasime. Enamik parlamendiliikmeid ei tea, mille poolt nad hääletasid.

Praegu vähendame me kehtivaid juhendkoguseid 50%, mis tähendab, et 800 sigareti asemel olete te hääletanud 400 sigareti poolt, 10 liitri piirituse asemel olete te hääletanud 5 liitri poolt, 90 liitri veini asemel olete te hääletanud 45 liitri poolt, 110 liitri õlle asemel olete te hääletanud 55 liitri poolt. Te astute sammu tagasi ja poolitate kehtivaid füüsiliste isikute ostukogused.

Ma usun, et volinik Kovácsi ja ministrite nõukogu sõnum on üks ja sama – selge; on vaid viis parlamendiliiget, kes lõppude lõpuks minu raporti poolt ei hääleta. Seepärast tahaksin, et nõukogu teaks, et volinik – nagu ta eile õhtul ütles – on nõus soovituslike piirmääradega, kuid nendega, mida praegu kohaldatakse. See peab olema selge, härra juhataja; raportöörina pean ma seda ütlema, sest see on hääletuse tõlgendamiseks hädavajalik.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Härra juhataja, mul on eelis esindada Inglismaa kagupiirkonna ilusaid külasid, laugeid mäenõlvu ja siniliiliasalusid. Nagu iga teine Kagu-Inglismaad esindav Euroopa Parlamendi liige, olen ka mina saanud kümneid südantlõhestavaid kaebusi valijatelt, kes on kannatanud La Manche’i sadamates õiguspäraselt ostetud alkoholi ja tubaka konfiskeerimise all.

Tööpartei korduvad aktsiisimaksu tõstmised on stimuleerinud sissetulekut, mis peaks tulema jaemüüjatelt minu valimisringkonnas teisel pool La Manche’i. Aja jooksul on ka töökohad suunatud Inglismaa kagupiirkonnast üle mere. Tulu, mis peaks laekuma Briti riigikassasse, läheb selle asemel mandri riigikassadele.

Valitsuse vastuseks on olnud kasutada seda vähenevat sissetulekuvoogu üha rohkemate aktsiisiametnike palkamiseks, püüdes tulutult hoida korras süsteem, kus enamik meie alkoholist ja tubakast on muutunud nüüd salakaubaks. See on süsteem, millele tagasimineku poolt on leiboristidest Euroopa Parlamendi liikmed endale häbiks just hääletanud. Arvan, et see on häbilugu!

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Härra juhataja, ma tahaksin kajastada tundeid, mida väljendasid eelkõnelejad raportöör proua Lullingi ja mu kolleeg Dan Hannan Kagu-Inglismaalt.

Ka mina, Euroopa Parlamendi liige, kes esindab Londonit – maailma suurepäraseim linn ja maailma kõige suurepärasema riigi pealinn –, olen saanud valijatelt mitmeid kirju, milles kaevatakse tolli- ja aktsiisiameti karmi lähenemisviisi üle, kui nad on püüdnud elu omamoodi elada ja osta alkoholi ja sigarette mandrilt ja tuua need riiki tagasi oma tarbeks või oma perede ja sõprade tarbeks.

Mida tolli- ja aktsiisimaksuametnikud Ühendkuningriigis teevad? Nad norivad nendega, nad esitavad pealetükkivaid küsimusi, nad tirivad neid autodest välja, sealhulgas pensionäre, ja nad küsitlevad neid pealetükkivalt, püüdes saada täpselt teada, kui palju alkoholi nad ja kui palju sigarette nad suitsetavad, ja seda mingis Gestaapo-stiilis uurimisel. See ei ole selline käitumine, mida me õiguskaitseametnikelt või aktsiisimaksuametnikelt Ühendkuningriigis või kogu Euroopas ootame. Hääletades täna raporti üle nii, nagu me seda tegime, oleme läinud tagasi – mitte üksnes tagasi perioodi enne 1992. aastat, vaid eelnevasse perioodi, kui ei olnud kaupade vaba liikumist või oli kaupade väga piiratud vaba liikumine.

 
  
  

Raport: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Ma hääletasin raporti poolt, sest ülekaalulisus ja rasvumine on Euroopa Liidus kahe viimase aastakümne jooksul kiiresti kasvanud, kusjuures peaaegu 21 miljonit last on ülekaalulised ja see arv kasvab aastas kuni 400 000. Halvad toitumisharjumused ning kehalise aktiivsuse puudumine põhjustavad enam kui 90% lapseea rasvumise juhtumitest. Need lapsed kannatavad raskete toitumis- ja ka liigesehäirete all, neil on nõrgem immuunsus ja nad on sagedamini haiged.

Pärast seda, kui kiideti heaks valget raamat toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia kohta, on käesolev direktiiv lapseea rasvumise vastase võitluse jaoks hea uudis. Ma pean kava suurendada Euroopa koolides puu- ja köögivilja jagamist vajalikuks. Me peaksime võtma rohkem arvesse ka koolieelsete asutuste lapsi. Nõustamine ja heade ning tasakaalustatud toitumisharjumuste tekitamine aitaks terve elanikkonna arengule rohkem kaasa kui see jagamise kava üksi.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Härra juhataja, nii koolidele puuvilja jagamise kava kui ka koolipiima kava ning kava jagada toitu kõige rohkem puudustkannatavale inimestele ELis on suurepärased ELi algatused, mis on väga vajalikud ja mida tuleb kindlasti toetada. Lisaks sellele, et tasuta puu- ja köögivilja jagamine kooliõpilastele aitab kaasa nende tervise parandamisele ja nende söömisharjumuste muutmisele, on sellel ka positiivne sotsiaalne mõju. Ma suhtun soosivalt mitmesse Euroopa Komisjoni ettepanekusse ja arvan, et need ei põhjusta suuremaid vasturääkivusi. Samas loodan, et volinik ja eelkõige meie ELi 27 liikmesriigi põllumajandusministrid on edaspidi veidi heldemad. Meil peab olema meeles, et kaalul on meie laste tervis ja selle pealt ei tohiks me kokku hoida.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Härra juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin samamoodi, nagu teised fraktsiooni PPE-DE kuuluvad Tšehhi Vabariigist pärit Euroopa Parlamendi liikmed: koolide puu- ja köögivilja käsitleva Buski raporti vastu. Vanematel peaks olema esmane vastutus oma laste tervisliku toitumise eest. Euroopa Liidul ei ole volitusi ei hariduse ega ka tervishoiu valdkonnas. Neid küsimusi peavad haldama liikmesriigid kooskõlas omaenda riigisiseste eelistustega. Euroopa Liidul ei ole mõistlikku põhjust maksumaksja raha kasutamiseks, et maksta selleks, et õpilased saaksid nädalas ühe puuvilja. EL peaks muretsema tõeliste üleeuroopaliste küsimuste pärast, näiteks neljalt põhiõiguselt takistuste kaotamine, samuti ei tohiks rikkuda omaenda subsidiaarsuse põhimõtet.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Härra juhataja, me oleme käinud ära pika tee alates ajast, mil püüdsime õpilasi puuviljaaedadest eemale hoida, kuna nad varastasid õunu, kuni tänase olukorrani, kus neil puudub igasugune huvi nii puuvilja kui ka puuviljaaedade vastu. Seega on kõnealune puuviljakava teretulnud. Probleem seisneb selles, et paljud vanemad ei ole puu- ja köögivilja olulisusest teadlikud ja seega harib kava lapsi ja vanemaid seoses puu- ja köögivilja tarbimisest tuleneva kasuga tervisele.

Muidugi peitub kava edu võti liikmesriikides. Me ei taha keerulist, eeskirjadel põhinevat kava. Me tahame paindlikkust ja meil on vaja tegutseda eelkõige koos õpetajatega, kes puu- ja köögivilja jagama hakkavad, ja vanematega, et nad tagaksid, et nende lapsed puu- ja köögivilja söövad ja naudivad ning kogu elu tervislikke söömisharjumusi arendavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Härra juhataja, rohkem kui 150 kilo kaaluvad teismelised on Ameerika linnades sagedane pilt. Ma ei taha, et me sama vea teeksime. Tervislike toitumismudelite edendamine ja tervislikumate, rasvumist mittepõhjustavate toodete tarbimine lapsepõlves ja nooruses on investeering tulevaste põlvkondade tervisesse. Need aitavad säästa ka diabeedi ning südame-veresoonkonna- ja luuhaiguste ravi kulusid.

Seepärast on liiga mõõdukas kava tegelikkuses nii tervise kui ka majanduse seisukohast ebatõhus. Seepärast toetasin ma muudatusettepanekut 7, milles neljakordistatakse minimaalseid kulutusi õpilaste puuviljale ja tagatakse nõnda üks portsjon puu- või köögivilja vähemalt neljal päeval nädalas, mitte üks kord nädalas. Mul on hea meel, et see oli muudatusettepanek, mille tegi komisjon. Kava kehtestamine ei tohiks sõltuda vanemate nõusolekust seda kaasrahastada. Eelkõige peaks vaesemate vanemate lastel olema võimalus koolis tasuta puuvilja saada ning seepärast tuleks kava rahastamist suurendada.

 
  
  

Raport: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Härra juhataja, lubage mul selgitada, miks ma hääletasin Pervenche Berèsi ja Werner Langeni raporti vastu. Tahaksin rõhutada vähemalt kolme punkti.

Esimene on see, et raportis nõutakse riikide majandus- ja rahapoliitika suuremat ja põhjalikumat koordineerimist. Teiseks, see toob kaasa hästi koordineeritud maksupoliitika ja nõuab poliitilist ühtlustamist ning poliitilise ühtlustamise tagajärg on kolmas põhjus, miks ma vastu hääletasin.

Ma ei jaga seisukohta, et poliitilisest koordineerimisest, mis kõrvaldab liikmesriikidevahelised loomulikud erinevused, saab heastamisvahend ja vastus, mis parandab praegused Euroopa probleemid. Praegused Euroopa probleemid on tööjõu ning kapitali ja teenuste vaba liikumine.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vaadatuna majandus- ja rahaliidu 10-aastase eksisteerimise perspektiivist peame me küsima endilt, kas me tõesti seostame euro märki jõukuse ja stabiliseerimisega. Ei ole mingit kahtlust, et sellele küsimusele saab olla vaid üks vastus. Tunnistades, et ühisraha vastuvõtmisel on olnud mõni negatiivne aspekt, nagu algetapi hinnatõusud, tuleb rõhutada, et eurost on saanud üks maailma juhtivamaid valuutasid.

Majandus- ja rahaliit on liikmesriikides aidanud kaasa majandusliku stabiilsuse suurenemisele ja sellel on olnud ka soodne mõju rahvusvahelisele kaubandusele, tuues nii ELile kasu. Euro positiivne mõju sai eriti märgatavaks hiljuti, ajal kui ülemaailmne finantskriis teadvustas meile stabiilsest vahetuskursist tulenevat kasu.

 
  
  

Raport: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Ma tahaksin esitada hääletusselgituse. Ja nimelt: Massimo D'Alemalt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse hääletusel jäin ma erapooletuks, kuna juristina on mul teatud reservatsioone meie parlamendi pädevuse kohta selles küsimuses ja Itaalia sisepoliitikasse sekkuda ei ole minul õigust ega tahetki.

 
  
  

Raport: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostajana tervitan ma hääletustulemust. Me räägime tehnoloogiast, mis võib juhul, kui kõik läheb hästi, pakkuda kliimamuutustele osalist lahendust, kuid me ei tohi lubada sellel oma tähelepanu kogu kliimapaketi olulisuselt kõrvale juhtida.

Uued liikmesriigid, sealhulgas Ungari, on alates 1980. aastate lõpust oma kasvuhoonegaaside heidet märkimisväärselt vähendanud. Oleks tõsine häbiasi, juhul kui need, kes seni on kahjulikku heidet suurendanud, neid nüüd karistaksid. Seepärast tahaksime saavutada selle, et süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteemi tuludest 10% jagataks proportsionaalselt nende liikmesriikide vahel, kus SKP inimese kohta on väiksem kui Euroopa Liidu keskmine.

Samamoodi jaotaksime me 10% nende vahel, kes heitkoguseid viimase 15 aasta jooksul vähendanud on. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil on õnnestunud saavutada kaugkütte süsteemidele vabastuse kliimamuutuste maksust ja see on saavutus, mida tuleb Euroopa miljonite väikese sissetulekuga kodanike huvides säilitada. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostajana ühinen ma raporti toetamisel eelpool mainitutega.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

Raport: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Ma hääletan selle meetme poolt. Kasahstan on alustanud demokratiseerimisprotsessi, mis edeneb aeglasemalt kui tavatu majanduskasv, mida riik viimastel aastatel kogenud on: riigis on tohutult välisriikide ettevõtjaid, kes investeerivad sellesse endisesse Nõukogude vabariiki suuri kapitalimahtusid. Euroopa Liit peaks selles kontekstis toetama pidevalt meetmeid, mis on suunatud vabaduse, demokraatia ja sotsiaalse õigluse ruumi suurendamisele Kasahstani kodanike jaoks ja mitte tegutsema üksnes üha suurenevate huvidega kaubanduspartnerina. Majanduskasv ja demokraatia peaksid käima käsikäes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin nõuandemenetluse ajal raporti poolt, milles kiidetakse heaks Eroopa Ühenduse ja Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimine ja milles võeti arvesse ka Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga. Kõnealune raport aitab stimuleerida Rumeenia ja Kasahstani Vabariigi vahelist koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Ma hääletasin härra Saryusz-Wolski raporti poolt, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Kasahstani vahelist partnerlus- ja koostöölepingut. Ma tegin seda hoolimata oma jätkuvatest reservatsioonidest seoses Kasahstani valitsuse andmetega inimõiguste olukorra kohta. On oluline, et parlament ja komisjon jätkaksid olukorra jälgimist Kasahstanis ja juhul kui see järgmise 12 kuu jooksul halveneb või isegi kui see järgmise 12 kuu jooksul ei parane, peaksime me kõnealuse lepingu peatamiseks meetmed võtma.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin härra Saryusz-Wolski raporti poolt ja seega Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise poolt.

Ma kinnitan raportööri vastu võetud seisukohta ja ka nõukogu seisukohta, uskudes, et Kasahstani Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingu olemasolu enne Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist ELiga teeb vajalikuks koostada partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et võimaldada uutel liikmesriikidel sellele alla kirjutada.

 
  
  

Raport: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Kõnealune dokument ei muuda oluliselt 2006. aasta novembris siinse parlamendi vastu võetud määruse sisu, millega loodi avaliku ja erasektori partnerlus Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks.

Nüüd määrusele kavandatud muudatusettepanekute eesmärk on tunnustada SESARit (Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem) kui ühenduse organit ja võimaldada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade kohaldamist selle personali suhtes. Muudatusettepanekud on kavandatud ka ühenduse toetuse kvantifitseerimisele ja selle ülekandmisega SESARile, kusjuures maksimaalselt 700 miljonit eurot tuleb võrdsete osadena teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi eelarvest ja üleeuroopaliste võrkude programmist.

Kõnealuse ettevõtte asutamine kujutab endast ohtlikku pretsedenti avaliku sektori raha kasutamisel erasektoriga seotud eesmärkidel. Kasutusele oleks tulnud võtta avaliku sektori lähenemisviis, et lennuliikluse juhtimissüsteeme ajakohastada ja parandada, sealhulgas seoses usaldusväärsusega, tagades nõnda õhuruumi töötajate ja kasutajate ohutuse. Me oleme arvamusel, et need eesmärgid ei ole sugugi paremini saavutatavad, kui neid allutada erasektori huvidele ja survele. Nendel põhjustel me seda raportit ei toetanud.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Kõnealusel ettepanekul on Euroopa lennuliikluse kontrolli infrastruktuuri kaasajastamisprogrammile oluline positiivne finantsmõju. Ma toetan ettepanekut, mille tulemusel investeeritakse säästetavad rahalised vahendid kogu üldsuse kasuks teadus-, arendus- ja valideerimistegevusse.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma tahaksin teatada, et ma hääletasin proua Niebleri raporti poolt, milles käsitletakse ühisettevõtte loomist Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi SESAR elluviimiseks.

On selge, et teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse sektoris nõuavad mahukad ühenduse projektid avaliku ja erasektori ühiseid jõupingutusi, et tuua kaasa püsivat kasulikku mõju. Käesoleval juhul arvan ma, et uue põlvkonna ühtlustatud lennuliikluse juhtimine on vajalik selleks, et tulevasele lennuliikluse kasvule Euroopa taevas nii majanduslikus mõttes kui keskkonna seisukohalt vastu astuda. Seepärast usun, et me peaksime kõnealuses valdkonnas tervitama soojalt ühisettevõtte loomist. Ma tahaksin siiski rõhutada vajadust minevikust õppimise järele (ma viitan siinkohal ühisettevõtte Galileo likvideerimisele) ja vajadust sõnastada selle staatuse selgem määratlus, mis kõnealusel juriidilisel isikul olema peaks, et teaduslikest ja tehnoloogilistest edusammudest saadavat kasu ei takistaks menetluslikku või juriidilist laadi probleemid.

 
  
  

Raport: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin proua Wallise raporti poolt, milles käsitletakse kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kodifitseerimist. Kuna seda tüüpi sõidukite kohustuslikku märgistust käsitlevat direktiivi on mitu korda muudetud, siis usun, et kodifitseerimine on vajalik, et saavutada kodanike parem arusaamine sellest ühenduse õigusaktist ja nende parem juurdepääs sellele ning selle tulemusel nende parem juurdepääs võimalusele teostada õigusi, mis selles sätestatud on.

 
  
  

Raport: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin härra Mayeri raporti poolt, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni sõlmimise kohta. Ma ühinen oma kolleegiga tema arvamuses, et komisjoni esitatud ettepanek, mis on töötatud välja selleks, et asendada 1988. aasta Lugano konventsiooni, võib aidata kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise süsteemi mõjutatud piirkondades kiiremaks ja tõhusamaks ning eelkõige seoses intellektuaalomandi õiguste registreerimise ja kehtivusega.

 
  
  

Raport: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult.(LT) See ettepanek on eriti oluline, kuna õigusnormide kontrolli menetluse kohaldamine tugevdab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi jälgida, kuidas rakendusmeetmeid kohaldatakse. Euroopa Parlamendile antakse õigus kontrollida rakendusmeetme eelnõu. Lisaks sellele on lisandusi esialgsetele õigusnormidele, millega antakse Euroopa Parlamendile õigus olla meetme eelnõu vastu või teha rakendusmeetme eelnõu kohta muudatusettepanekuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma toetan proua Berèsi suurepärast raportit muudatusettepaneku kohta nõukogu määrusele (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) komisjoni rakendusvolituste kasutamise osas. Pärast uue komiteemenetluse, nimelt kontrolliga regulatiivmenetluse, kehtestamist, millega laiendatakse parlamendi rakendusmeetmete järelevalve õigusi, usun, et me peame komisjoni soovitatud üldise kooskõlastusprotsessiga edasi minema, et uut korda saaks tõhusalt kohaldada.

 
  
  

Raport: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Ajavahemikus 2007–2008 esitas Itaalia taotlusi seoses koondamistega Sardiinias, (1044 koondamist), Piemontes (1537, 202 koondamist), Lombardias (1816, 190 koondamist) ja Toscanas (1558, 461 koondamist) pärast tekstiili- ja rõivasektori liberaliseerimist. Itaalia taotleb 5985 koondamise jaoks 858 ettevõttes rahalist toetust 38 138 075 euro suuruses summas.

Nagu me oleme varem öelnud, ei tohi seda fondi kasutada ajutise n-ö polstrina vastuvõetamatute sotsiaalmajanduslike kulude pärast, mis johtuvad kaubanduse liberaliseerimisest, eelkõige tekstiili- ja rõivasektoris, ja töötajate üha suureneva ebakindluse pärast.

Arvestades kahekordse kontrollisüsteemi (potentsiaalset) lõppemist, mida kohaldatakse teatavate Hiinast pärit tekstiili- ja rõivatoodete kategooriate ekspordi suhtes, on meil vaja luua mehhanisme, mis piiravad importi mis tahes riigist ELi.

Arvestades tegevust lõpetavate või tootmist ümberpaigutavate ettevõtete üha suurenevat arvu, töötuse kasvu ja töötajate suuremat ärakasutamist – eelkõige Portugalis –, on meil vaja peatada maailmakaubanduse liberaliseerimise poliitika (mille algatasid EL ja sotsialistlik valitsus Portugalis) ning kaitsta tootmist ja õigustega tööhõivet erinevates ELi riikides.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond pakub Itaalia palvel suurepärast võimalust kaaluda reageeringuid, mida on vaja tulevikus, juhul kui globaliseerumise ja majanduskriisi mõjud koos muutuvad veelgi teravamaks. Selle fondi formaadi kohaselt, mis põhineb nende ulatuses piiratud põhimõtetel, peab Euroopa Liit globaliseerumist tõsiasjaks ja selle negatiivset mõju tegelikkuseks, millega me peame kohanema, mitte sellele vastu olema. See on minu arvates realistlik seisukoht, millel on märkimisväärne potentsiaal olla tõhus.

Globaalsete muutuste mõistmine ja jõupingutuste kanaliseerimine nendele muutustele reageerimiseks on asjakohasem, kui uskuda võimalusse neid muutusi lõpmatult vältida või isegi uskuda, et see vastuseis on iseenesest tõhus. Globaliseerumisega kohanemine on asjakohasem poliitiline võimalus kui vastuseis globaliseerumisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma toetan härra Böge raportit, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist. Olen nõus sellega, et nelja Itaalia piirkonna esitatud taotlused vastavad rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud ELi määrustes, ja et need on kooskõlas fondi asutamise aluseks olevatele põhustele. Täna on vaja rohkem kui kunagi varem aidata neid töötajaid, kes on maailma kaubanduse struktuurimuutuste tagajärjel töö kaotanud ja aidata neil uuesti ühineda tööturuga. Seepärast toetan ma mu kolleegi raportis väljendatud fondi kasutuselevõtu taotlemist.

 
  
  

Raport: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjalikult. (NL) Ma hääletasin raporti vastu erinevatel põhjustel. Komisjonis ei olnud tõsist arutelu. 28 liikmest oli kohal vaid seitse. Tegelikult ei olnud täiskogu istungil isegi võimalik arutelu pidada. Isegi enne hääletust komisjonis, kui härra Vanheckel ei lubatud raporti sisuga tutvuda, arutati seda Flaami avalik-õiguslikus televisioonis. See on väga näotu. Kõige hullem on siiski raporti lõppjäreldus. Soovitatakse võtta ära puutumatus, kuigi härra Vanhecke ei ole selle vastuolulise teksti autor ja Belgia põhiseaduses sätestatakse selgelt, et vaid autorit, kui ta on teada, võib vastutusele võtta.

Selle näruse ettepaneku alusel võib härra Vanhecke kaotada poliitilised õigused, kuna võimude lahusus ja Belgia kohtu sõltumatus eksisteerib vaid teoorias. See küsimus on poliitiline manööver, tõstmaks esile üht Flaami rahvuslikku opositsiooni juhti. On häbilugu, et Euroopa Parlament end sel põhjusel ära kasutada laseb.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. – (FR) Nii õiguskomisjon kui ka fraktsioonide liikmed tänasel täiskogul on näidanud veel kord, kui väheoluliseks nad peavad erapooletust ja seadusest kinnipidamist, võrreldes nende kinnisideega vabaneda nendest, kes ei kuulu nende euroföderalistide suurde perre.

Mu kolleeg härra Vanhecke on Belgias sihtmärk tõelisele nõiajahile, mille ainus eesmärk on teda hukka mõista ja sundida teda poliitiliselt areenilt maha astuma. Euroopa Parlament on unustanud, et kui riik teeb taotluse parlamentaarse puutumatuse äravõtmiseks, on tal kohustus kohaldada eeskirju, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi liikmete täielikku kaitsmist, nagu kodukorras sätestatud on.

Nagu härra Gollnisch, kellelt võeti 2006. aastal parlamentaarne puutumatus ära üksnes poliitilistel põhjustel, on härra Vanhecke ise väga tõelise ründe ohver sellega, et õigusküsimus muudetakse poliitiliseks küsimuseks. On vastuvõetamatu, et üks institutsioon väidab vääralt, et on demokraatlik.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjalikult. – (FR) 13. oktoobril 1981 andis sotsialistist parlamendiliige André Laignel Prantsuse Rahvusassamblees opositsioonis olevatele parlamendiliikmetele oma kuulsa vastuse, väites, et valitsuse taotletav riigistamine ei olnud kooskõlas konstitutsiooniga. Ta väitis selles, et nad muutsid arutelu õigusalasest poliitiliseks aruteluks ja kuigi neil oli õigus seda teha, toimisid nad antud juhul juriidiliselt valesti, kuna nad olid poliitiliselt vähemuses.

Euroopa Parlament on seda lauset selgelt südamesse võtnud, kuna see vabaneb kõigist, kes söandavad teda tüüdata poliitiliste seisukohtadega, mida ei peeta piisavalt föderalistlikeks või parlamendi maitsele vastavalt Euroopa-meelseteks.

Mu kolleeg härra Vanhecke on siin Euroopa Parlamendis, kuhu ta õiguspäraselt valiti, tõelise nõiajahi sihtmärk. See institutsioon eksib rängalt ja häbistab end tunnustades vastuvõetamatut: lintšides ühte oma liiget, ignoreerides kõiki õiguslikke põhimõtteid ja parlamentaarse puutumatusega seotud õiguskaitsevahendeid, mis praegu jõus on.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Võttes arvesse kõnealust raportit ja sellega seotud Belgia ametivõimude kohtumenetlust, tuleb märkida ühemõtteliselt, et kogu protsess – eelkõige kohtumenetlus – kujutab endast pelgalt Vlaams Belangi erakonna endise juhi Frank Vanhecke poliitiliselt motiveeritud tagakiusamist. Härra Vanhecke sai selle kohtukutse kaks päeva pärast erakonna juhi kohast loobumist.

Samuti on selge, et nüüd, kus Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud vaid kuus kuud, on eesmärk mustata poliitilistel ajenditel Vlaams Belangi kandidaadi nime. Vastavalt Belgia põhiseadusele oleks samuti olnud õiguslikult vajalik pigem artikli autori – kuna tema isik on teada – kui väljaandja vastutuselevõtmine. Seepärast rõhutan jõuliselt, et poliitiliselt motiveeritud kriminaalvastutusele võtmist ei tohiks vaadelda kui põhjuse andmist Frank Vanheckelt parlamentaarse puutumatuse äravõtmisele, ja et see Belgia õiguskaitseorganite nõiajaht tuleks resoluutselt hukka mõista. Sarnane olukord kerkis esile 2003. aastal, kui Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liikme Daniel Cohn-Bendit’ vastu algatati kriminaalmenetlus, kuigi komisjon lükkas selle tookord tagasi, sest oli poliitiliste motiivide kahtlusi. Olukord on käesoleval juhul sama, kui mitte isegi selgem, mistõttu olen kohustatud hääletama ettepaneku vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), kirjalikult. − (NL) Purustatud illusioonidega pean ma ütlema, et Euroopa Parlament on muutumas Belgia kohtute lavastatud poliitilise lintšimise jõugu häbiväärseks kaassüüdlaseks. 28 liikmest seitsme kohalolekul anti mulle õiguskomisjonis 20 minutit, et saaksin end sadu lehekülgi pika ettepaneku suhtes kaitsta. Täiskogul – meie enda kodukorra eeskirja 7 vastaselt – ei ole mul olnud üldse võimalust enda eest kosta.

Kui see juhtuks Venemaal, oleksime kõik maruvihased. Mis minusse puutub, siis hoian pea püsti ja jätkan vaba arvamuse avaldamise kaitsmist Flandrias ja Euroopas, muu hulgas seal, kus asi puudutab sisserändajate küsimust ja islamiohtu.

 
  
  

Raport: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), kirjalikult. − (IT) Meie radikaalide delegatsioonis koos Marco Pannellaga hääletame härra D’Alema puutumatust käsitleva Lehne raporti vastu, sest selles jõutakse ebaloogilistele järeldustele, mis võivad tuleneda vaid alustest või peegeldustest, mis põhinevad Itaalia ja Euroopa poliitilise klassi enesekaitsel.

Raportis väidetakse, et taotlus kohtumenetluseks loa andmiseks on alusetu, sest salvestatud materjal on juba piisav selleks, et toetada süüdistusi uurimise all olevate isikute vastu. Kui prokuratuuri taotlus oleks tegelikult suunatud härra D’Alemale süüdistuse esitamisele, siis oleks taotlus alusetu, kuna parlament ei pea tegema otsuseid kooskõlas Itaalia seadusega.

Kui salvestatud materjal on siiski tõesti kasutu ja taotlus alusetu ja selgelt tarbetu, siis miks peaks Euroopa Parlament otsustama mitte lubada kasutada kõnealuste telefonikõnede pealtkuulamisel saadud teavet ja mitte ära võtta Massimo D'Alema puutumatust, nagu ettepanekus kavandatakse? Miks ei võiks me järgida Itaalia parlamendi otsust, millega anti kõnealuse uurimise kontekstis luba kohtumenetluseks härra Fassino vastu?

Me tunnustame fraktsiooni ALDE meelsasti selle eest, et nad otsustasid, valides erapooletuks jäämise, mitte teha Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga koostööd selle kahtlase väärtusega otsuse osas.

 
  
  

Raport: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN ), kirjalikult. – (PL) Viimastel aastatel on turule ilmunud palju uusi finantstooteid. Nende toodete üha suurenev keerukus muudab tarbijad üha kaitsetumaks ja sageli võimetuks ilma eksperdiabita kindlaks teha, milline rahastamispakkumine nende vajadustele kõige paremini sobib. See toob kaasa palju valesid otsuseid, mida eriti teevad viletsamal järjel olevad inimesed.

Poolas puutume me kokku paljude pettusejuhtumitega või lihtsalt sellega, et tarbijad teevad halbu finantsotsuseid, ilma et nad oleksid teadlikud nende tagajärgedest. Sellistes oludes on finantsharidus hädavajalik ja parim viis tarbijate kaitsmiseks valede finantsotsuste tegemise eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. – (LT) Finantsharidust peetakse ELis ülimalt tähtsaks, eelkõige keset finantskriisi. Tarbijatel on vaja põhioskusi, mis aitavad neil teha valikut ja täielikult mõista teavet ja pakkumisi. Tarbijatele pakutakse järjest rohkem erinevaid ja keerulisemaid kaupu ja teenuseid. Vahepeal ei ole tarbijate teavitamine ja nõustamine kooskõlas finantstoodete keerukuse tasemega. See olukord suurendab tarbijate haavatavust finantsküsimustes.

Kui vähendatakse lõhesid finantsvahendajate ja tarbijate teadlikkuse ja finantsteadmiste vahel, siis väheneb ka võlgadesse langemise, kohustuste täitmatajätmise ja pankrotioht. Samuti suureneks konkurents laenuandjate vahel ning seega ka turu üldine tõhusus, sest paremate teadmistega tarbijad teevad vahet erinevate rahastamisettepanekute vahel ning saavad valida selle, mis vastab kõige enam nende vajadustele. Teadmistest ja oskustest praegu ei piisa, tagamaks, et tarbijad oma finantsasju õigesti korraldaksid.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin erapooletu, õiglase ja läbipaistva finantshariduse ning selle valdkonna teenusepakkujate kohustuse poolt pakkuda nõuetekohast korrektset teavet. Teave peab olema ärinõustamisest või -reklaamist selgelt eraldiseisev. Ma loodan, et liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu enimohustatud inimrühmadele, nagu noored, pensionärid või oma karjääri lõpus olevad töötajad.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Nagu paljud siinse täiskogu tekstid, on proua Iotova raport näide näiliselt heast mõttest, millel on eksitav pealkiri. Põgusal lugemisel võib lugeja jääda uskuma, et tegemist on tarbijate kaitsmisega, teavitades neid nende õigustest ja harides neid finantsteenuste valdkonnas. Lühidalt, et tegemist on sellega, kuidas võimaldada tarbijatele vastutustundlikku ja teadlikku suhet oma pangaga.

Tegelikkuses on tegemist inimeste muutmisega lapsepõlvest peale (näib, et alates algkoolist) ideaalseteks väikesteks tarbijateks finantssüsteemis, mis januneb nende säästude järele, kuid kui asi puudutab laenamist, määrib neile kaela kõiksuguseid finantstooteid, mis algatavad näiliselt pakkumiskompleksi ja on enamasti lihtsalt absurdsed, ning tegemist on sellega, kuidas neid mõistlikult panna tegelema arvepidamisega ja valmistuma pensionipõlveks – ja seda nimelt pankadega –, kuigi ka nemad teevad sissemakseid kohustuslikesse riiklikesse kavadesse.

Ajal, mil maailma finantssüsteem on just näidanud, kui rikutud see on, kui pangad ettevõtetele ja üksikisikutele vastumeelselt laenu annavad, hoolimata vabanenud sadadest miljarditest riigiabist, kui töötajad ja väiksed ning keskmise suurusega ettevõtted maksavad jätkuva finantslolluse eest ja kui maailma nn suured mõjutajad teesklevad, et viivad läbi reforme selle süsteemi elu pikendamiseks, on see, et kõnealune raport on ebaveenev, vähim, mida saab öelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik, kirjalikult. – (PL) Praegusel finantskriisi ajal on kõnealune raport saanud uue tähtsuse. Seda seepärast, et hüpoteeklaenude kriis on paljastanud ohud, mis võivad tekkida sellest, kui laenuvõtjatele ei anta asjakohast teavet. See on samuti näidanud tarbijate suutmatust saada aru finants- ja majanduslikust teabest ja mõjust, mis muutustel makromajanduslikes näitajates võiks nende laenude tagasimaksmisele olla, ning seega nende mitteteadlikkust maksejõuetuse ja ülemäärase võlgnevusega seotud riskist.

Raportis nõutakse tähelepanu pööramist vajadusele tarbijaid harida ja tõsta nende teadlikkust ja võimaldada neil nõnda kasutada omaenda teadmisi, et hinnata neile pakutavaid finantstooteid. Toetan seepärast algatust nõuda, et arendataks finantsharidusprogramme, eriti selliseid, mis on koostatud koos potentsiaalsete kasutajatega, mille puhul võetakse arvesse kasutajate vanust, sissetulekut, haridust ja nende töö- või huvide valdkonda. Lisaks sellele peavad finantsharidusprogrammid põhinema praktilistel ja tegelikel olukordadel, millega me igapäevaelus kokku puutume.

Ma loodan, et raport aitab nii finantsasutustel kui ka tarbijail saada aru vajadusest finantshariduse järele. Usun, et mõlemad võivad kasu saada, kuna maksejõuetus ja ülemäärane tarbijavõlg kujutavad endast probleemi laenu andvatele asutustele, kelle klientidel on laenu tagasimaksmisega raskusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin proua Iotova koostatud tarbijate haridust krediidi ja rahanduse valdkonnas käsitleva raporti poolt. Maailm liigub tohutu finantsebakindluse perioodi suunas ja paljud Euroopa kodanikud kardavad oma töökohtade, säästude, pensionite ja tuleviku pärast. Sellisel ebakindlusperioodil on tarbijate teadlikkus krediidist, võlgadest ja rahandusest üldiselt kindlasti olulisem kui kunagi varem. Kõnealuses raportis nõutakse, et finantsharidus kohandataks vastavalt konkreetsetele inimrühmadele, ja seda liiki algatusi ELi tasandil tuleb tervitada.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hääletasin proua Iotova raporti poolt, milles käsitletakse tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamist krediidi ja rahanduse valdkonnas. See on vajalik ja teretulnud komisjoni algatatud raport.

Kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude (kõrge riskitasemega eluasemelaenud) põhjustatud kriis on näidanud, et laenuvõtjaid on liiga palju pimeduses hoitud. See teabe ja arusaamise puudulikkus on toonud kaasa olukorra, kus nad pole nõuetekohaselt mures maksejõuetuse ja võlgadesse langemisega seotud riskidest. Samuti tuleb öelda, et tarbijate teadlikkus ja nõustamine ei ole finantstoodete keerukuse tasemega sammu pidanud.

Piisav finantsalaste oskusteadmiste tase vähendaks paljudel juhtudel võlgadesse langemise ja kohustuste täitmatajätmise riski. Samuti annaks see tarbijatele suurema ulatuse laenupakkujate konkurentsivõime võrdlemiseks, mis omakorda suurendaks turu elujõulisust.

Toetan eelkõige raportis sisalduvat soovitust lisada silmnähtavamalt finantsharidus riiklikku õppekavasse ja anda noortele kogu finantsteave, mida nad vajavad tööalase karjääri alustamisel, seistes silmitsi uute väljakutsetega, seoses sellega, kuidas oma sissetulekut kasutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Me vajame investorite ja laenuvõtjate kohtlemist koos pikkade aegumistähtaegade ja tõendamiskohustuse üleviimisega. Riskid ja kulud peavad olema algusest peale nähtavad ja võrreldavad. Eelkõige Lehman Brothersi juhtumi puhul tüssati massiliselt eraisikuid, näiteks nii, et neile öeldi, et riskantsed aktsiasertifikaadid on kaitstud, ja soovitati mitte müüa isegi just enne seda, kui Lehman ummikusse jooksis. Kodanikud seisavad nüüd silmitsi oma välisvaluutalaenude sunnitud konverteerimise lainega või on kohustatud maksma riiklikule poliitikale vastupidiselt kinni suurenenud refinantseerimiskulud.

Selles olukorras lihtsalt ütlemine, et kodanikud on rumalad, ja n-ö finantshariduses üldise õppetunni nõudmine on tõeline löök vastu nägu, eelkõige kuna isegi isehakanud finantsgurud ei suutnud näha läbi spekuleerimise erinevate kihtide. Nõudes laenuandjatevahelise suurema konkurentsi asemel suuremat turutõhusust, kiidab see raport silmakirjalikult müüti isereguleerivast turust. Ma ei oska väljendada piisavalt jõuliselt oma vastuseisu kõnealusele raportile.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin proua Iotova koostatud raporti poolt, kuna selles julgustatakse liikmesriike töötama pensionäridele, keda võib ohustada finantsalane tõrjutus, välja haridusprogramme ning samuti oma tööalast karjääri alustavatele noortele, kellel tuleb otsustada, kuidas oma esimest sissetulekut asjakohaselt kasutada.

Tarbijad, kellel pole üldse finantsteadmisi, on probleeme oma vajadustele kõige paremini vastavate toodete ja teenuste valimisel. Neil on raske hinnata saadud nõuandeid ja neid võidakse seetõttu eksitada ebaausate müügitavadega ning ära kasutada.

Ma tervitan komisjoni algatusi tarbijate finantshariduse valdkonnas, eelkõige hiljutist finantshariduse ekspertrühma moodustamist. Arvan siiski, et sellel finantshariduse ekspertrühmal peaksid olema kindlad kohustused ja volitused.

Komisjoni juba loodud veebileht tarbijate harimiseks (http://www.dolceta.eu) on osutunud kasulikuks. Ma loodan, et seda veebipõhist vahendit arendatakse ja ajakohastatakse jätkuvalt kõigis ametlikes keeltes.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Üks kõige olulisematest teguritest finantskriisis on olnud pakkumise äärmine lihtsus või võlgnevuste ülemäärane lubatavus. Järeldused, mis sellest teha tuleb, on esiteks see, et tunduks kasulik kehtestada pankadele kohustus tagada, et neil, kellele nad laenavad, on suutelised võlga tagasi maksma ja tõenäoliselt seda teevad, arvestades kriisi tegureid ja selle põhjuseid. Samal ajal viitab teadlikkuse puudumine tarbijate seas seoses krediidiga seotud riskidega – alates muutustes võrdluskurssides –, et võib ja tuleb võtta mis tahes meetmeid, mis on suunatud tarbijatele. On selge, et maksimaalsel tarbimisel põhineva majandusliku mudeli survel on raske sellist tüüpi kampaaniatele vastu töötada, kuid jõupingutused teadlikkuse tõstmiseks on vajalikud ja minu arvates kasulikud.

Igal juhul peaks kõnealune raport toetama suuremat läbipaistvust ja selgemate eeskirjade kehtestamist laenuandjate osutatavate teenuste tingimustes. Mis puudutab krediidi või mis tahes tarbimisealast haridust, siis kõige olulisem element on haridus üldiselt, mis annab inimestele igapäevaste otsuste tegemiseks vahendeid.

 
  
  

Raport: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. – (LT) Siseturu tulemusliku toimimise ja õitsengu jaoks on hädavajalik Euroopa tarbijate usaldus. Ühisturg hõlmab ligi 500 miljonit tarbijat ning tohutut hulka erinevaid kaupu ja teenuseid.

Komisjon on alates 1997. aastast kasutanud siseturu tulemustabelit, et jälgida viisi, kuidas liikmesriigid siseturgu käsitlevaid õigusakte rakendavad ja sellele tähelepanu juhtida. Tarbijaturgude tulemustabel määrab kindlaks probleemsed valdkonnad ja seega võib see olla üldine ja paindlik vahend, mis annab teada puudustest, mis väärivad ühiskonna, turu subjektide ja institutsioonide tähelepanu. Sellest hoolimata pole tarbijaturgude tulemustabeli eesmärk olnud kunagi tarbijale siseturust aru anda ja väga oluline on seda olukorda parandada. Samuti peame tagama, et turg toimib parimal võimalikul viisil ning et tarbijatele pakutakse teenuseid sellisel hinna- ja kvaliteeditasemel, mis vastab nende ootustele. Selleks pole vaja rohkem või rangemaid õigusakte vastu võtta. Mõnikord võib teabe, hariduse andmine või isereguleerimine olla sobivam ja tõhusam meetod.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik, (PPE-DE), kirjalikult.(PL) Ühtne turg teenindab mitte üksnes ettevõtteid, kellel on tänu järkjärgulisele tõkete kõrvaldamisele sõna-sõnalt terve Euroopa turg käeulatuses. See loodi ka tarbijaid silmas pidades, et võimaldada neil kõigis liikmesriikides samu standardeid kasutada.

Tarbijaturgude tulemustabel annab vahendi, mille abil jälgitakse ja analüüsitakse ning selgitatakse välja ühtse turu probleeme tarbijate seisukohast. Selles kasutatakse näitajaid, mille hulka kuuluvad hinnad, kaebused, rahulolu ja ümberorienteerumine. Hoolimata asjaolust, et mõned tulemustabelil näidatud tulemused tunduvad küsitavad – näiteks hinnad, sest kuigi lõpphinda on lihtne edasi anda ja võrrelda, mõjutavad seda paljud muutujad, mida tulemustabel alati ei kajasta –, kujutavad näitajad endast kahtlemata äärmiselt kasulikku ja asjakohast meetodit tarbijatulemuste hindamiseks ühtsel turul.

Sooviksin rõhutada, et see on tarbijaturgude tulemustabeli esimene versioon. Seetõttu võime oodata täiendavat versiooni, mis vastab meie muredele. On oluline, et nimetatud tulemustabel oleks kirjutatud arusaadavas keeles, oleks erinevatele kasutajatele kergesti mõistetavad ja selle tulemused kujutavad endast kahtlemata huvitavat infoallikat tarbijatulemuste kohta ühtsel turul.

 
  
  

Raport: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Rootsi sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis hääletasid raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda, ja tahaksid eriti rõhutada, kui oluline on muudatusettepaneku 48 vastuvõtmine, mis käsitleb alkoholi ja tubaka importimise suunavaid koguseid. Vähendamine (50% väiksemad kui eelmised suunavad kogused) on samm õiges suunas vastutustundlikuma poliitika poole, mis rahvatervist tõsiselt võtab. Tahaksime siiski juhtida tähelepanu sellele, et me suhtume sellesse vaid kui esimesse sammu ambitsioonikama poliitika suunas kõnealuses valdkonnas. Lisaks on meil hea meel, et muudatusettepanekud 60 ja 68 on tagasi lükatud. Selle tulemusel nõutakse aktsiisimaksu jätkuvalt sisse sihtriigis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Rootsi partei Junilistan on otsustanud hääletada raporti poolt, kuna me oleme arvamusel, et see annab mingil viisil võimaluse ühendada nõuded jõupingutuste jaoks riigisisesel tasandil tervishoiupoliitika suhtes koos vaba siseturuga. Me oleme siiski otsustanud hääletada teatavate ettepanekute vastu, millel on tugevad föderalistlikud ülemtoonid.

Partei Junilistan liikmed leiavad, et näiteks on väga oluline, et Rootsi alkoholipoliitikat saaks teostada kooskõlas Rootsi Parlamendi väärtuste ja otsustega. See nõuab näiteks vastuvõtvas riigis aktsiisimaksu maksmist alkoholi kaugmüügi eest. See ei oleks nii juhul, kui hääletatakse muudatusettepanekute poolt. Vastupidi, see tähendaks muu hulgas, et füüsilise isiku omandatud aktsiisikaupasid käsitlevad sätted laieneksid kaugmüüjatele, kusjuures aktsiisimaksu makstakse liikmesriigis, kus kaubad omandati. Kuna kulusid, mis on tekkinud riigi rahvatervise probleemide, nagu alkoholi ja tubakaga seotud haigused, rahastatakse suures osas riikliku maksustamisega, takistaks ettepanek, mis käsitleb vabastust aktsiisimaksust seoses kaugmüügiga, avaliku sektori väljavaateid rahvatervise probleemide tõhusal lahendamisel.

Samuti on olemas probleem konkurentsi seisukohast, kuna kaugmüüja võib pakkuda sama toodet, mis riigisisesed osalejad, kuid märkimisväärselt odavamalt, seda lihtsalt selle tõttu, et aktsiisimaksu ei maksta samas riigis. Partei Junilistan liikmed pooldavad konkurentsi, kuid on arvamusel, et osalejad peaksid konkureerima võrdsetel tingimustel.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma toetan kõnealust direktiivi, millega piiratakse pettuse- ja salakaubaveojuhtumeid, mis vähendavad riigi tulu. See kaasajastatud ja lihtsustatud direktiiv vähendab ettevõtjate kohustusi, võimaldades neil samal ajal võidelda tõhusamalt aktsiisipettuse vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Meie maksusüsteemid on väga keerulised ja on teatavas ulatuses läbipaistvad vaid spetsialistidele. Seepärast tuleb tervitada iga katset parandada formaalsusi ja üldiseid tingimusi ja väidelda maksupettuse vastu, arvestades, et maksustamisel säilitatakse liikmesriikide iseseisvus ega tehta tagaukse kaudu mingeid katseid maksumäärasid ühtlustada.

Samuti on sama oluline, et oleksid selged reeglid maksuvabade müügikohtade ja reisijate endi kohta. Tundub, et sellel projektil on selline eesmärk, mistõttu hääletasin Lullingi raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin proua Lullingi raporti poolt, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda. Komisjoni ettepanekus sisalduvad sätted pole kahtlemata piisavad selleks, et tagada füüsilistele isikutele ja ettevõtetele ELis vabadus piiriüleselt kaupu osta ja müüa, ilma et tarbetute maksutakistustega kokku puututaks.

Tegelikult, kuigi komisjoni ettepanek sisaldab mõningaid parendusi ja muutusi, nagu artikkel 37 (maksumärgid, mida liikmesriigid võivad kohaldada, ei tohi põhjustada topeltmaksustamist), on vaja laiendada sätteid, mis reguleerivad füüsilise isiku kauba soetamist, kaugmüügile, luues sellega tõelise füüsiliste isikute soetatud isiklikuks kasutamiseks mõeldud aktsiisikaupade siseturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Ma tervitan asjaolu, et Euroopa Parlament on seoses alkoholiga lõpuks oma arvamust muutnud ja võtnud selles suhtes kasutusele piiravama lähenemisviisi. Tulemus tänasel hääletusel Lullingi raporti üle, mis käsitleb aktsiisimaksu üldist korda, toob kaasa suunavate koguste 50% vähendamise alkoholi impordi puhul. Piiratakse ka maksuvaba ostmise võimalusi sadamates ja lennujaamades. Selle raporti teine tagajärg on see, et ära hoida pole midagi, näiteks Rootsi aktsiisimaksu sissenõudmine teisest ELi riigist interneti kaudu tellitud kaupadelt. Selles küsimuses on Euroopa Parlamendil vaid nõuandev roll, kuid tänased tulemused kujutavad sellest hoolimata endast olulist vahe-eesmärki.

 
  
  

Raport: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, kirjalikult. − Kui lähtuda WHO soovitusest süüa päevas vähemalt 400 g puu- ja köögivilju, siis ELis süüakse neid liiga vähe. Laste hulgas on rasvumise epideemia. Eriti tõsine on see probleem Maltal.

Suures koguses puu- ja köögiviljade söömine vähendab paljude haiguste riski ning hoiab ära ülekaalulisuse tekke.

2007. aastal viidi läbi laiaulatuslik puu- ja köögiviljaturu reform, et tagada suurem turule orienteeritus. Puu- ja köögivili on nüüd täielikult integreeritud ühtsesse otsemaksete kavva.

Ülekaalulisus toob kaasa suurema südame-veresoonkonna haiguste, suhkruhaiguse, kõrge vererõhu ja teatud vähivormide riski. Meie eesmärk peaks olema 600-grammine päevane tarbimine 11-aastaste ja vanemate inimeste seas.

Komisjon soovitab eraldada ühenduse eelarvest 90 miljonit eurot. See vastab ühele puuviljale ühel päeval nädalas 30 nädala jooksul aastas ning hõlmab lapsi vanuses kuus kuni kümme aastat.

Et koolidele puuvilja jagamise kava positiivne mõju oleks palju suurem, tuleb rahastamist suurendada. Koolidele puuvilja jagamise kava peaks hõlmama üht puuvilja päevas ja mitte ainult kooliõpilastele vanuses kuus kuni kümme aastat.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan raporti vastuvõtmist koolidele puuvilja jagamise kava kohta. See ettepanek toob reaalset kasu miljonite laste tervisele kogu Euroopas.

Õpilaste tasuta puuvilja rahastamine ühise põllumajanduspoliitikaeelarve kaudu näitab ühise põllumajanduspoliitika käegakatsutavat kasu tavalistele Euroopa kodanikele. ELi ja liikmesriikide kava kaasrahastamine võimaldab Inglismaal praegu olemasoleva tasuta koolipuuvilja kava laiendamist ja sarnaste kavade loomist Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal.

Kuigi komisjoni ette nähtud 90 miljoni euro suurusest eelarvest suurem eelarve oleks tervitatav – nagu parlament on oma raportis taotluse kaudu suurendada eelarvet 500 miljonile eurole tähelepanu juhtinud – ja selle kava loomine annab lastele korrapärase juurdepääsu tasuta puuviljale ja sellega kaasnevale kasule tervisele, nagu väiksem võimalus rasvumise, diabeedi ja teiste raskete haiguste väljaarenemiseks hilisemas elus. Lisaks sellele, et kava toob lapse tervisele vahetut kasu, aitab see kujundada noorte inimeste vaateid toitumisele, luues tervema Euroopa ja vähendades riiklike tervishoiusüsteemide kulusid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), kirjalikult. − (DA) Juuniliikumine hääletas raporti kui terviku poolt, hoolimata asjaolust, et me olime põhimõtteliselt põllumajandusabi vastu. Me arvame, et on oluline anda lastele tervislikumaid söömisharjumusi. Me oleme siiski vastu nõudele, et puuvili peab olema ühendusest pärit, kuna see teeb sellest Euroopa põllumajandustootjate kaudse toetuse. Lõpuks tahaksin ka, et lastele antav puuvili oleks mahepõllumajanduslikult kasvatatud puuvili.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin selle kava parema rahastamise ja nende toodete selgema määratlemise poolt, mida võib kavva kaasata. Statistika näitab, et ELis on orienteeruvalt 22 miljonit ülekaalulist last, kusjuures rohkem kui viis miljonit last on peamiselt kõrge rasva-, suhkru- ja soolatasemega toodete ülemäärase tarbimise tõttu rasvunud. Sellel taustal on ELi ja liikmesriikide jaoks enam kui vajalik sekkuda, luues tervislikumaid söömisharjumusi, eriti erinevaid hooajalisi puuvilju pakkudes. Samuti hääletasin ma kõnealusele kavale eraldatava eelarve suurendamise poolt 90 miljonilt eurolt 500 miljoni euroni, kuna selle kava esialgne summa võrdub ühe portsjoni puuvilja pakkumisega 30 nädalase ajavahemiku jooksul igale lapsele vanuses kuus kuni kümme eluaastat.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Kuigi ma usun, et lõppude lõpuks vastutavad vanemad oma laste tervise eest ja koolidele puuvilja jagamise kava peab olema piisavalt paindlik, et seda saaks kohandada vastavalt kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele tingimustele, tervitan ma kõnealust raportit.

Laste hulgas valitseb rasvumisepideemia ja hinnanguliselt on ELis 22 miljonit ülekaalulist last, kellest 5,1 miljonit loetakse väga ülekaaluliseks. Lapsed ELis ei söö piisavalt tervislikku toitu ja tervislikumad valikuvõimalused tuleb kättesaadavaks teha. Ma loodan, et selle ettepanekuga liigutakse veidike edasi lapseea rasvumise leevendamise suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjalikult. − (SV) Pole mingit kahtlust, et lapsed tunnevad end puuvilja söömise pärast paremini. Õunad, banaanid ja apelsinid hoiavad ära rasvumise ja hoiavad meid tervena. Seepärast on mõnes mõtte arusaadav, et palju inimesi hääletas täna Euroopa Parlamendis ettepaneku poolt toetada ELis kooliõpilastele mõeldud puuviljade jagamist.

Probleem seisneb lihtsalt selles, et vastutus meie puuviljatarbimise eest ei lasu ELi tasandil. Heade söömisharjumuste sisendamine oma lastesse on eelkõige vanemate kohus. Teisena lasub kohustus omavalitsustel ja kolmandaks riigil. Föderalistina tahaksin ma, et tehtaks võimalikult kodanike lähedal seisvaid otsuseid. See on tegelikult midagi, mida ka EL tahab. Vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 5 tuleks otsused, mida oleks asjakohasem võtta vastu madalamal tasandil, võtta vastu sellel tasandil. Seepärast hääletasin parlamendi ettepaneku vastu suurendada puuviljaeelarvet 90 miljonilt eurolt 500 miljoni euroni.

Me peaksime ELis töötama selle nimel, et vähendada heidet ja suurendada liikuvust ning võidelda kuritegevuse vastu. Rohkem puuvilja, parem liikumine ja vähem maiustusi on küsimused, millega tegelevad palju paremini koolid, vanemad ja kohalikud poliitikud.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin Buski raporti poolt, milles käsitletakse ettepanekut luua koolidele puuvilja jagamise kava, sest ma tunnen, et ühenduse toetus, et lastele neid tooteid tasuta jagada, on tervislike söömisharjumuste edendamisel Euroopa Liidus ning sellest tulenevalt eurooplaste tervise taseme parandamisel ülioluline.

Rasvumise ja ülekaalulisuse üha suurenev levik Euroopa elanikkonna hulgas, eelkõige lapseeas, on halbade söömisharjumuste ja väheliikuva eluviisi kombineerimise tulemus. Seepärast on meil tungivalt vaja tõhusaid meetmeid selle epideemia vastu võitlemiseks, muu hulgas väga varajastel eluaastatel tervislike söömisharjumuste edendamise teel. Koolid võivad koostöös peredega mängida olulist rolli, et panna lapsed tervislikult sööma.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me toetame kõnealust raportit, mida me täiendasime mitme ettepanekuga. Hoolimata Euroopa Komisjoni vastuseisust, kaitseb raport koolides värske puuvilja tasuta, igapäevast jagamist, et parandada laste, eelkõige ebasoodsama taustaga laste tervise ja elu kvaliteeti.

Meie toetuse puhul kõnealusele kavale võetakse arvesse vajadust julgustada noori tarbijaid hindama puu- ja köögivilju, millel on rahvatervisele ja laste vaesuse vastu võitlemisele väga positiivne mõju. Siiski selleks, et kõnealune kava oleks tõhus, tuleb seda laiendada rohkematele lastele, mis tähendab, et tulevikus tuleb seda laiendada teistele vanuserühmadele ja ühiskonna vähekindlustatud sektoritele. See kava peab hõlmama ühenduse eelistust, teisisõnu prioriteeti riigisisesele ja kohalikule toodangule ning selle rahastamine peab tulema ühenduselt, et tagada suurem sotsiaalne ühtekuuluvus.

Kõnealune kava võiks olla näide poliitika kohta, mis tagab riikide vahel tõelise solidaarsuse. Me loodame, et kõik see ei lõppe pelgalt järjekordse propagandakampaaniana ja et nõukogus on võimalik saavutada kokkulepe, et teha kättesaadavaks vajalikud rahalised vahendid, et kava saaks kõikides riikides tõhusalt kohaldada.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Toetan põllumajanduskomisjoni ettepanekut võtta vastu koolidele puuvilja jagamise kava, kuid koos oma Briti leiboristidest kolleegidega tahan ma säilitada riigisisese kaasrahastamise elemendi, et tagada suurem hõlmatus. Ma toetan ka viitamist kohalike, piirkondlike ja mahepõllumajanduslikult kasvatatud toodetele, kuid see ei saa asendada täielikult vajadust parima hinna ja kvaliteedi või sordi järele. Tahaksin tervitada Edela-Inglismaal meie kohalike oivaliste õuna- ja pirnisortide vahetamist Küprose ja Kanaari saarte banaanide vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), kirjalikult. − Mul on väga hea meel, et Euroopa tasandil laste tervisega tegeletakse.

Rasvumine laste seas on Euroopas üha suurenev mure ja veelgi enam Ühendkuningriigis, kus peaaegu 25% elanikkonnast on rasvunud ja 10% lastest on ülekaalulised. See küsimus on paljude minu valijate jaoks tõsine mure ja ma tervitan algatust sellega tegelda.

Söömisharjumustega tegelemine lapsepõlves on võti, et vältida hiljem elus rasvumist, ja on tõestatud, et puu- ja köögivilja tarbimine vähendab rasvumise ja südame-veresoonkonna haiguste määra.

Ühendkuningriigis toob ahvatlus pooltoodete järele kaasa halbade söömisharjumuste väljaarenemise, mis omakorda läheb meie tervishoiuteenusele aastas maksma kuus miljardit inglise naela. Siis on selge, et selle algatuse toetamisel on ka majanduslikust seisukohast mõttekas.

Seepärast hääletasin ma selle raporti poolt ning ma loodan, et liikmesriigid kasutavad tõhusalt ära rahalisi vahendeid võitluseks selle vastu, millest on saamas meie laste jaoks tõeline probleem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esitatud muudatusettepanekud on muutnud ühe komisjoni niigi halva mõtte veelgi halvemaks, eelkõige kui komisjon tahab suurendada kulutuste ülemmäära maksumaksjate kulul 90 miljonilt eurolt 500 miljoni euroni. Komisjon rõhutab, et see puudutab vaid ühendusest pärit puuvilja. Mujalt pärit puuvili on täiesti ebaoluline.

Komisjoni ettepanek, milles suure venna kombel sätestatakse, et hooajalisi puuvilju tuleks jagada, seades esikohale puuviljade mitmekesisuse, et lapsed saaksid avastada erinevaid maitseid, on täiesti naeruväärne.

Euroopa Parlament sekkub taas kord hariduspoliitikasse. Liikmesriigid võivad „lisada need meetmed harival viisil koolide tervise- ja toitumisõpetuse õppematerjalidesse“.

Euroopa Parlamendi enamusel on ühisest põllumajanduspoliitikast moonutatud ettekujutus. Euroopa Parlamendi liikmete sõnade kohaselt on maksumaksjatel rahapuu rahaga, mida põllumajanduspoliitikasse ja maaelu arengusse loopida. Jumal tänatud, et Euroopa Parlamendil pole nendes valdkondades kaasotsustamisvolitusi – ja nii see peab ka jääma.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik, (PPE-DE), kirjalikult. (PL) Mul on hea meel, et me oleme täna vastu võtnud koolides puuvilja jagamise kava. Ma kirjutasin arvamuses toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimuste kohta, mille võttis vastu siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon, et erilist tähelepanu tuleb pöörata rasvumise probleemile laste ja noorte hulgas, kuna ülekaalulisus on seotud suurenenud südame-veresoonkonna haiguste, diabeedi, hüpertoonia ja mõnede kasvajate oht.

Koolidele puuvilja jagamise kava eesmärk on edendada häid puu- ja köögivilja söömise tavasid ja õpetada koolilastele, kuidas tervislikult süüa. Söömisharjumused kujunevad välja lapsepõlves ning uurimused näitavad, et inimesed, kes õppisid lapsepõlves sööma suures koguses puu- ja köögivilju, jäävad sarnase toitumise juurde ka täiskasvanuelus.

Õpilastele puu- ja köögivilja jagamine aitab kindlasti kaasa suuremale puu- ja köögivilja tarbimisele väga noorte inimeste seas, nii et koolidele puuvilja jagamise kava mõju rasvumislaine ärahoidmisele Euroopa laste ja noorte hulgas on kindlasti oluline. Lisaks sellele on mõju suurem juhul, kui puuvilja söömine koolis on rohkem kui sümboolne. Võtan seepärast rahuldustundega teadmiseks hääletuse, millega oldi kavale eraldatava eelarve olulise (neljakordse) suurendamise poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Buski raporti poolt ja toetan kogu südamest seda algatust varustada Euroopa õpilasi puuviljaga. Mu oma kodumaal Šotimaal on üks kõige viletsamaid terviseolukordi Euroopas ja valitsus viib aktiivselt ellu mitmeid poliitikavaldkondi, mille eesmärk on parandada laste tervist lootuses, et see parandab nende heaolu hilisemaks elus. See ELi algatus täiendab Šoti valitsuse tööd ja on seetõttu teretulnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjalikult. – (PL) Minu arvates on koolidele puuvilja jagamise kava rohkem kui sümboolse tähendusega – „siin on Euroopa Liit, kes annab midagi lastele” – see on algatus, mis edendab häid söömisharjumusi. Mulle tundub, et me peaksime sellesse ka keskkooliõpilased kaasama. Tahaksin rõhutada, et sellisel viisil aitaksime me vaesemaid perekondi, kes pole sageli suutelised oma lastele puuvilja ostma. Loomulikult pakub see lisavõimalust põllumajandustootjatele ja puuviljakasvatajatele. Puu- ja köögivilja ja minu kodumaal eriti õunu on kerge jagada. Me peame siiski pidama meeles, et puuvili peab olema kvaliteetne, puhas ja värske. Me peame oma koole ka kõnealuse kava rakendamiseks ette valmistama. Realistlikult võttes ei ole seda võimalik enne 2009/2010. kooliaasta algust kasutusele võtta.

Mis puudutab kulusid, siis need pole astronoomilised: komisjoni ettepanekus hinnatakse neid 90 miljonile eurole ja kulud võivad ehk olla suuremad. See on tõsi, kuid samal ajal peaksime me olema teadlikud ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud haiguste ravi suurtest kuludest. Ärgem tehkem sellest kavast ühekordset algatust, lihtsalt näitamise mõttes. Kaasakem see riiklikes, hariduse eest vastutavates piirkondlikes ja kohalikes asutustes. Säilitagem ka mõistlik paindlikkus, kui asi puudutab puu- või köögivilja valimisega seotud üksikasju, pidades meeles, et selle eesmärk on edendada meie laste tervist parimal võimalikul viisil.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjalikult. − Olles otsustanud hääletada Niels Buski raporti vastu, avaldan ma täielikku toetust ja kaastunnet arutluse all olnud teemale – Euroopa õpilasi rohkem puuviljaga varustada. Rasvumise suurenemine noorte inimeste hulgas on pahaendeline probleem.

Toetan siiski eelkõige subsidiaarsuse põhimõtet. Ma olen täiesti veendunud, et liikmesriike ja nende valitsusi tuleks usaldada hoolitsemisel oma noore põlvkonna eest. ELi asi ei ole reguleerida konkreetseid probleeme, nagu see praegune probleem. Kõnealune algatus põhineb kahtlemata headel kavatsustel. Kuid hakata selliseid probleeme üleeuroopaliste määrustega lahendama tähendab jätta hooletusse kõnealuste tõeliste mõjutajate roll ja vastutus, kelleks on vanemad, koolid, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Olen kindel, et neil kõigil on samad mured ja motivatsioon, et tegeleda vajadusega suurendada oma koolides puuvilja tarbimist.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma toetan kava, mis annab kooliõpilaste tasuta puu- ja köögivilja jaoks rahalisi vahendeid. See saab anda üksnes positiivseid tulemusi, aidates vähendada laste hulgas rasvumist, liikudes lähemale soovitusele „viis päevas”, mistõttu ma hääletasin selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Juhtisin oma selgituses 23. oktoobri 2008. aasta hääletuse kohta 2009. aasta eelarve üle teie tähelepanu sellele, kui väärtuslik on ELi osalemine kooliõpilaste varustamisel puuviljaga. Koolidele puuvilja jagamise kava võib olla kasulik, vältimaks laste muutumist veelgi rasvunumaks ja ebatervislikumaks. Küsimus on, miks peab selle eest hoolitsema pigem EL kui omavalitsused, kes haridust korraldavad. Praegu tehakse liikmesriikidele, kes on kohustatud lisama täiendava summa, makseid ELi fondist, kusjuures siis on omavalitsused need, kes kava elluviimise eest vastutavad. Sellisel viisil töötamine tekitab palju tarbetut haldust ja aeganõudvat bürokraatiat.

Viimase eelarvealase arutelu ajal kahekordistati summat 182 miljoni euroni ja tänu Buski raportile suurendatakse seda summat tulevikus 500 miljoni euroni. Hollandi põllumajandusminister, kes toetab praegust kava, on teatanud ajakirjanduses, et ta peab seda tohutut suurendamist väärtusetuks ja kavatseb selle vastu sõna võtta. Kuna Euroopa Parlament pole see, kes selle üle otsustab, vaid seda teeb nõukogu, tuleb eeldada, et see suurendamine ei teostu. Vahepeal hakkas koolipuuvili siiski avalikkuse silmis esindama ELi prioriteete, mis on vale.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin härra Buski raporti poolt, tuginedes tervishoiuorganisatsioonide järeldustele haiguste kohta, mida kaasaegne inimene põeb ja millest paljud on tingitud viletsast toitumisest. Puuvilja söömine aitab tänu selles sisalduvatele vitamiinidele neid haigusi ennetada ja/või ravida.

Meil tuleb oma lastele õpetada, kuidas ja mida süüa. Seepärast ma usungi, et see võib hõlmata ka toitumisalast haridust, seda enam, kuna Maailma Terviseorganisatsioon soovitab kuni 11-aastastel lastel süüa iga päev vähemalt 400 g puuvilja ja köögivilja. Teiselt poolt täheldatakse nende laste arvu plahvatusliku tõusu, kes n-ö naudivad ebatervislikku, absurdset ja ebasobivat toitu, kusjuures selles pole süüdi mitte üksnes kool või perekond, vaid me kõik, ühiskond tervikuna. Selline toitumisalane käitumine tuleb viivitamatult lõpetada.

Kool on üks valdkondadest, mis vastutab harjumuste kujunemise eest, mis peaks võimaldama meil jällegi võtta omaks harjumus süüa puuvilja. Seepärast toetan ma täielikult koolides puuvilja jagamist ja söömist. See kava peaks olema peamiste prioriteetide nimekirjas seoses otsustamisteguritega, et seda saaks rakendada niipea kui võimalik.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), kirjalikult. − Konservatiividest Euroopa Parlamendi liikmed jäid komisjoni ettepanekut kehtestada üleeuroopaline koolidele puuvilja jagamise kava käsitleva Buski raporti hääletusel erapooletuks. Tahtes väga näha tervislike söömisharjumuste edendamist Ühendkuningriigi ja ELi noorukite seas, on meil reservatsioone seoses kõnealuses raportis kavandatud eelarveassigneeringutega, mis on märkimisväärselt suuremad kui komisjoni kavandatud 90 miljonit eurot. Sõltuvalt hääletustulemustest, nõuab parlament eelarveeraldisi, mille maht on vähemalt 360 miljonit eurot ja isegi lausa 500 miljonit eurot. Me usume, et mõistlikum on alustada kava madalamalt rahastamistasemelt ja vaadata seejärel saadud kogemuste põhjal läbi eelarvevajadused, nagu väideti komisjoni mõju hinnangus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. – (SK) ELis reguleerib praegu puu- ja köögiviljaturgu nõudlus. Koolidele puuvilja jagamise kava kasutuselevõtt toetab puu- ja köögivilja tarbimist ELis ja suurendab nõudlust, mis edendab rahvatervist ja toob kasu ka Euroopa puu- ja köögiviljakasvatajatele.

Suures koguses puu- ja köögiviljade söömine vähendab paljude haiguste riski ning hoiab ära ülekaalulisuse ja lapseea rasvumise esinemise. Puuvilja tarbimist toetava koolidele puuvilja jagamise kava kõige tähtsamaks põhjuseks on seega tervise vaatepunkt. Kuna söömisharjumused tekivad lapseeas, on minu seisukoht, et koolides alustamisest ei piisa, vaid alustada tuleks pigem koolieelsetes asutustes.

90 miljonit eurot, mida komisjon kavandab eraldamiseks ühenduse eelarvest, tagab vaid ühe puuvilja nädalas, mis ei ole piisav toitumisharjumuste muutmiseks ega rahvatervise parandamiseks.

Ma pean realistlikuks eelarveks kõnealusele kavale Euroopa Parlamendi kavandatud 500 miljonit eurot. Selline summa tagaks päevas ühe õpilase kohta ühe portsjoni puuvilja ja võimaldaks samal ajal suunata kava lisaks 6–10-aastastele lastele ka noorematele lastele koolieelsetes asutustes.

Ma olen veendunud, et koolidele puuvilja jagamise kavale kulutatav raha, et toetada puuvilja tarbimist koolides kogu ELis, toob liikmesriikidele kaasa tervishoiukulude kokkuhoiu ning seepärast hääletasin ma Niels Buski raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Raportis kavandatud skeemi väärtused on selged. Hooajalise puuvilja tarbimise toetamisel (ja mõnel juhul lihtsalt tagamisel) ühiskonna kõige nooremate seas on positiivsed eesmärgid, nii kohesed, edendades mitmekesise toidu söömist, ja tulevikus seoses tervislike toitumisharjumuste väljaarendamisega. Need on siiski kaks küsimust, mis tuleb tõstatada.

Tagamismehhanismide mitmekordistamine, tagamaks, et pakutavat puuvilja toodetakse Euroopas, tekitab tunde, nagu selle meetme taga ei ole motiivideks pelgalt noorte inimeste toitumine, vaid eelkõige Euroopa põllumajanduse edendamine. Lisaks sellele, kuigi soes selle küsimuse ja ühise põllumajanduspoliitika vahel on selge, nagu juba mainitud, on vajadus sellega ühenduse tasandil tegelda kaheldav. Ilmselt tuleks valik õunte ja Rocha pirnide jagamise vahel jätta liikmesriikidele. Me kahtleme siiski, kas seoses sellega on vaja kehtestada ühenduse kava.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjalikult. – (FR) 2007. aasta 1. veebruaril, kui võeti vastu minu raport tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamise kohta ELis, edastas Euroopa Parlament mitu jõulist sõnumit, sealhulgas toitumis- ja tervise alase hariduse oluline roll, et vältida ülekaalulisust ja rasvumist, mis mõjutab rohkem kui viit miljonit last, ja nõue, et komisjon ja nõukogu võtaksid ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames 2008. ja 2013. aastal vajalikud meetmed, et edendada maaelu arengu poliitika raames tervisliku toitumise stiimuleid.

Näib, et komisjon on kuulnud sõnumit Euroopa kavaga koolides lastele vanuses kuus kuni kümme eluaastat alates õppeaastast 2009/2010 tasuta puuvilja jagada. Nüüd on 27 liikmesriigi otsustada, kas mängus kaasa teha. Kahtlemata on vaja palju aega, raha ja töötajaid ning paljudes koolisööklates on samuti vaja muuta menüüsid, et WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) päevane toitumissoovitus puu- ja köögivilja osas (400 grammi) muutuks rohkemaks kui pelgalt teleriekraanil väikeses kirjas kirjutatud reklaamihüüdlause.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin härra Buski raporti poolt, mis käsitleb kava puuvilja tarbimise edendamiseks koolides. On selge, et Euroopa Liidu lapsed söövad vähe puu- või juurvilja, seda osalt viletsa toidu pärast koolisööklates. Suures koguses puu- ja köögiviljade tarbimine vähendaks siiski rasketesse haigustesse jäämise riski ning hoiaks ära laste muutumise ülekaaluliseks ja nende rasvumise. Lisaks sellele on köögivilja söömine alates lapsepõlvest hea harjumus, mis jätkub kogu elu.

Ma nõustun ka raportööriga, et komisjoni ette nähtud vahendid sellele kavale on täiesti ebapiisavad. Tegelikult võimaldab kavandatav toetus vaid ühe portsjoni puuvilja tagamist ühel päeval nädalas. Samuti tuleks öelda, et mul on tõtt-öelda hea meel asjaolu üle, et komisjon võtab iga hinna eest südamesse erinevaid olemasolevaid eksperimente eesmärgiga parandada kava kvalitatiivselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Rootsis räägime me tavaliselt oma lastele, et puuvili kujutab endast looduse maiustusi. Mulle endale meeldivad väga puuviljad ja ma arvan, et Euroopa lastele on hea süüa piisavas koguses neid tervislikke toiduaineid. Senini ma jagan raportööri seisukohti. Seega peab vastutus selle eest, et meie õpilased sööksid piisavas koguses õunu ja banaane, lasuma sellest hoolimata laste vanematel ja võimalik, et omavalitsustel, kes nende hariduse tagavad. Euroopa Liit ei tohi mängida riigiülese puuviljapoliitika osa. Koondagem selle asemel oma energia ja ressursid pakilisematele ülesannetele!

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Ma toetan täielikult komisjoni ettepanekuid puu- ja köögiviljade tasuta jagamise kohta koolides, mis on osa laste seas rasvumise vastu võitlemise strateegiast. Ma mitte üksnes ei toeta täielikult ELi raha kasutamist esmatähtsa rahvatervise probleemi lahendamiseks, millega kõik liikmesriigid silmitsi seisavad, vaid ma toetan ka ettepanekutega kaasnevat tugevat sotsiaalset elementi, et liikmesriikidel lubatakse toetada vähekindlustatud taustaga lapsi, kes kalduvad sööma vähem puu- ja köögivilja ja kellel on suurem rasvumisoht. Lisaks on see esimene kord, kus ühine põllumajanduspoliitikat kasutatakse rahvatervise probleemi lahendamiseks – märk mõtteviisi muutumisest seoses ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega.

Mul on hea meel, et parlament on saatnud komisjonile ja nõukogule jõulise sõnumi, toetades eelarve suurendamist, mis võimaldab rohkematel lastel kavast kasu saada. Siiski ei ole ma nõus parlamendi seisukohaga, milles sätestatakse, et puu- ja köögivili peab olema pärit üksnes ühendusest. Me ei tohi lasta silmist asjaolu, et see kava seisneb paljude erinevate puuviljade ja köögiviljade õpilastele reklaamimises ja rasvumise vastu võitlemises.

(Selgitus hääletuse kohta lühendatud kooskõlas kodukorra artikli 163 lõikega 1).

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. − (NL) Võitlus paksenemise vastu peab algama varasest east. Värske puuviljaga varustamine koolides võib olla tohutu stiimul tervislikuks toitumiseks. Seepärast tuleb kõnealust kava, tänu millele saab igale kolme- kuni kümneaastasele lapsele kättesaadavaks vähemalt üks puuvili, avasüli tervitada.

Hinnangute kohaselt on Euroopa Liidus ülekaalulised 22 miljonit last, kellest 5,1 miljonit on rasvunud. Lisaks terviseprobleemide tekitamisele suurendab see ka liikmesriikides tervishoiukulusid. Kui komisjon kinnitab parlamendi ettepaneku suurendada puuviljaeelarvet 90 miljonilt eurolt 500 miljoni euroni, saab iga laps noorest east alates häid toitumistavasid õppida. See annab neile suuremad võimalused nende harjumuste säilitamiseks ja selle tulemusel rasvumise vältimiseks.

Kõnealuses raportis tehakse samuti märkusi puuviljatarnete koostise kohta. Liikmesriigid peaksid eelistama kohalikult toodetud ja hooajalisi tooteid. Raportis nõutakse laste tervise ja toitumisalast nõustamist koos teabe andmisega mahepõllunduse omaduste kohta. Ma olen raporti sisuga rahul ja sel põhjusel hääletasin ma poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. Ma toetan põhimõtet teha puuvili noortele inimestele koolides kättesaadavamaks. Edukas Šotimaa projekt püüda rohkem puu- ja juurvilja koolide kaudu kättesaadavaks teha on olnud tunnistajaks rekordilistele laste arvule, kes tervislikumalt toituvad. Programmid on olnud suunatud kõige suuremat puudust kannatavatele ja ma loodaksin, et see kava on suunatud eelkõige vaeseimatele ja kõige haavatavamatele lastele.

 
  
  

Raport: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid Euroopa Parlamendis, nõustume euroala olukorra analüüsiga. Me tunnustame asjaolu, et esile on toodud koostöö sotsiaalseid aspekte ja rõhutatakse majanduskasvuga seotud probleeme. Samal ajal ei toeta me raporti lõiget 40, milles sätestatakse, et euroalast väljaspool asuvad liikmesriigid, kes täidavad Maastrichti kriteeriume ja kelle suhtes ei kehti asutamislepingus erand, peaksid esimesel võimalusel ühisraha kasutusele võtma.

Oleme arvamusel, et selle kommenteerimine on väljaspool parlamendi pädevust. Me austame Rootsi rahva poolt referendumil vastu võetud otsust ja tahaksime rõhutada, et see on küsimus, millega tuleks tegelda vastavates liikmesriikides.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me kõik hääletasime kõnealuse raporti vastu, milles hakatakse stabiilsuspaktile vastu, ei nähta praeguse tõsise majandusliku ja sotsiaalse olukorra tagajärgi, eiratakse üha süvenevat sotsiaalset ja piirkondlikku ebavõrdsust ja unustatakse töötuse ja vaesuse suurenemine.

On vastuvõetamatu, et kõnealuses raportis nõutakse kindlalt Euroopa Keskpanga võltsiseseisvust, selle asemel, et kaitsta selle demokraatlikku kontrolli ja muuta selle eesmärke, et võta arvesse vajadust keskenduda tootmisele, töökohtade loomisele koos õiguste ja inimeste ostujõu paranemisega, eelkõige töötajate ja pensionäride seas.

Kahjuks lükati meie fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud tagasi, eriti need, milles kritiseeritakse maksu- ja konkurentsipoliitikat ning juhitakse tähelepanu tööga seotud ebakindluse kasvule ja väikestele töötasudele ning õiguslikust reguleerimisest loobumise ja liberaliseerimise tagajärgedele.

On samuti kahetsusväärne, et meie ettepanek stabiilsuspakt kehtetuks tunnistada ja asendada see uue solidaarsuse, arengu ja sotsiaalse progressi strateegiaga, tagasi lükati.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Vähim, mida öelda, on see, et raportööride koostatud n-ö üldiselt positiivne hinnang majandus- ja rahaliidu esimese kümne aasta kohta ei tundu täiesti objektiivne. Ei pane imestama, et mõningaid tuvastatud probleeme analüüsitakse kui liikmesriikide ja Euroopa integratsiooni puudumise süüd.

Tõsi on, et euro kasutuselevõtmine tõi automaatselt kaasa tarbekaupade plahvatusliku hinnatõusu ja töötajate ostuvõime vähenemise. On tõsi, et stabiilsuspakt on eelarvega seotud ja sotsiaalne maltusianism. On tõsi, et vahetuskursipoliitika puudumine ja euro üleväärtustamine on kahjustanud euroala rahvusvahelist konkurentsivõimet. On tõsi, et ühtne rahapoliitika ja ühtne keskne intressimäär väga erinevate struktuuride ja arengutasemetega 11 või 15 majanduse jaoks on paratamatult sama kokkusobimatu iga üksikisiku vajadustega ühes neist majandustest kui kogu terviku vajadustega.

Euro ei ole suutnud tuua lubatud majanduslikku jõukust oma liikmetele, kellel nüüd on suuremas osas mõõnaperiood. See on seetõttu, et euro ei ole oma kontseptsioonilt ja toimimise poolest majanduslik vahend. See on eelkõige võimas poliitiline vahend riikide iseseisvuse hävitamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma toetan kõnealust raportit, milles nõutakse paremat majanduslikku koordineerimist, et püüda vältida pikaajalist sügavat langust. See tegevuskava peaks parandama finantskriisi jälgimist ning peaks andma majandusele väärtusliku toetuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin proua Berèsi ja härra Langeni raporti poolt, milles tehakse kokkuvõte majandus- ja rahaliidu 10 aastast. Olen täielikult nõus asjaoluga, et ainus otse inimeste valitud Euroopa Liidu organ Euroopa Parlament on mänginud majandus- ja rahaliidu esimese aastakümne jooksul väga olulist rolli. Parlament tegutseb kaasseadusandjana siseturu valdkonnas, eelkõige seoses finantsteenustega. See viib majandus- ja rahanduskomisjoni kaudu läbi dialoogi majanduspoliitika koordineerimise üle; sellel on valitsev roll rahapoliitikas ja nimetab ametisse EKP juhatuse liikmeid. Need on vaid väga vähesed Euroopa Parlamendi viimastel aastatel ellu viidud ülesannetest. Ma tahaksin lõpetada, õnnitledes raporti puhul kolleege Euroopa Parlamendist, eelkõige võttes arvesse rõhuasetust euroala laienemisele kui hüppelauale ELi uuele majanduslikule tulevikule.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. – (PL) Teatis „EMU@10 – majandus- ja rahaliidu edusammud ja ülesanded pärast kümmet tegutsemisaastat“ on üks kõige olulisematest siinsele täiskogule esitatud raportitest. Finantsraskuste ajal annab see uue raamistiku aruteludeks majanduse üle. Raport pakub üksikasjalikku analüüsi, mis võimaldab näha majandus- ja rahaliidu positiivseid ja negatiivseid aspekte. See sisaldab huvitavaid järeldusi ühisraha euro kohta.

Ei saa olla kahtlust, et euro kasutuselevõtt on ELi jaoks olnud tohutu finantsalane õnnestumine. Tuleb tunnistada, et euro on paljudele turu häiretele vastu pannud. Ometi ei mõjuta ühisraha kõiki piirkondi võrdsel määral. Erinevused erinevate Euroopa Liidu riikide arengutasemes on muutumas üha esiletungivamaks. Täna, finantskriisi ajal, on majanduspoliitika koordineerimine saanud vajaduseks. Me peame samuti täitma stabiilsuse ja kasvu pakti sätteid.

On äärmiselt oluline toetada Euroopa Keskpanga iseseisvust. Selle volitused peavad piirduma rahaküsimustega, s.t hinnastabiilsuse säilitamise ja selle ainuvolitusega kehtestada intressimäärasid.

Nendel põhjustel toetan raporti vastuvõtmist.

 
  
  

Raport: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjalikult. − Konservatiivide partei avaldas hiljuti dokumendi „Võrdsed võimalused naiste tasustamisel: kuuepunktiline plaan naiste ja meeste palgaerinevuste ületamiseks“. Konservatiivide partei tahab palgaerinevused lõplikult välja juurida.

See sisaldab kohustuslikke palgaauditeid tööandjatele, kellepoolne diskrimineerimine avastatud on, uusi meetmeid aitamaks naistel tööd saada ja karjääriredelil üles ronida ning õigust kõigile vanematele, kelle lapsed on 18 või nooremad, nõuda paindlikku tööaega.

Võrdne töötasu on õiglase ja võrdse ühiskonna jaoks ülioluline, kuid riikide valitsustel ja parlamentidel on üldiselt parim positsioon, et tegutseda omaenda ühiskonnale ja majandusele kõige tõhusamatel viisidel. See Euroopa Parlamendi soovitus on ELi tasandil ülemäära ettekirjutuslik.

Baueri raport ei ole siiski see, mida me toetada saame, kuna nõue uue õigusakti ettepaneku järele võrdse tasu kohta põhineb EÜ asutamislepingu artikli 141 lõikel 3, mis on hõlmatud konservatiivide partei lubadusega sotsiaalhartast loobuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Meeste ja naiste ebavõrdne tasustamine on tohutu probleem ja miski, millega tegelemise kohustus on nii üksikutel töötajatel kui ka sotsiaalpartneritel. Sellist tüüpi diskrimineerimine rikub asutamislepingu põhisätteid ja tööandjad, kes selle eest vastutust ei võta, tuleks praegu isegi kohtulikule vastutusele võtta.

Siiski on see vastuolus meie olulise seisukohaga Rootsi tööturu ja vastavalt kehtivatele õigusaktidele poolte kohustuse kohta luua uusi õigusakte palkade kujundamise suunamiseks ELi tasandil või riikliku palgapoliitika abil. Palkade kujundamine ei ole ega tohiks olla ELi pädevus.

Kuna meie taotlusele kõrvaldada viited uutele õigusaktidele palkade kujundamise suunamiseks ELi tasandil võeti kuulamisele, oleme me otsustanud hääletada raporti kui terviku poolt. Kahjuks sisaldab raport siiski mitmeid ebasoovitavaid üksikasju, nagu ettepanek kehtestada nn võrdse töötasu päev. Parlamendi järjekindel komme taotleda erinevate nähtuste päevade, nädalate ja aastate väljakuulutamist on plakatlik poliitika, mis ei tee vahet erinevate teemade vahel. Vastupidi teemat ennast nähakse labasel ja juhuslikul viisil.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Naiste ja meeste vahelised palgaerinevused on probleem kogu Euroopas. Ühenduse õigusakt meeste ja naiste võrdse tasustamise kohta, mis on jõus alates 1975. aastast ja mis vaadati läbi 2006. aastal, on selgelt ebatõhus.

Me kiidame raportööri selle eest, et ta palus komisjonil esitada raportis sisalduvate soovituste alusel 31. detsembriks 2009 õigusakti ettepanek. Samuti kiidame teda vastutustundliku ja tõsise viisi eest, kuidas ta esitas oma soovitusi, mis on keskendunud keskele teemale, erinevalt mõnest sotsialistide esitatud muudatusettepanekust, mis ei aita seda probleemi lahendada, kuna nad sisaldavad üksikasju poliitilisest folkloorist või soovitusi, mis on teostamatud, arvestades, et need ei kuulu liikmesriikide pädevusse.

Hoolimata samasugustest tingimustest Portugalis ajavahemikul 2005–2006, suurenesid naiste ja meeste vahelised palgaerinevused praeguse valitsuse juhtimisel 8,9%. 2007. aastal naistele makstud töötu abiraha oli 21% väiksem kui meestele makstud töötu abiraha. Naistele makstavad summad, sealhulgas laiendatud toetused, jäävad alla vaesuspiiri ning tegelikult langesid ajavahemikul 2006–2007.

Portugali sotsiaaldemokraatidest Euroopa Parlamendi liikmed toetavad kõnealust raportit. Hoolimata sotsialistlikust folkloorist ei aja me segamini olulist täiendavaga ja me ei luba täiendaval hävitada olulist, nimelt vastuvõetamatu diskrimineerimise olukorra muutmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), kirjalikult. − Võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte aitab töökohal kõrvaldada naistevastast diskrimineerimist. Kuid me peame naiste õiguste kaitsmisel kaugemale minema. Kõnealuse raporti eesmärk on lisaks naiste töö väärtuse tõstmisele ka avalike teenuste kvaliteedi parandamine.

Rohkem kui 30 aastat pärast võrdse tasustamise õigusakti kehtestamist teenivad naised ELis 15% vähem kui mehed ning naiste ja meeste vaheliste palgaerinevuste kaotamisel on näidatud edusamme. 20 aasta eest oli Iirimaal naiste ja meeste vaheline palgaerinevus umbes 25% ja nüüd on see 13%. Isegi nende edusammudega tekitavad naiste ja meeste vahelised palgaerinevused jätkuvalt muret. Esile kerkivad uued väljakutsed, eelkõige praeguses majanduskliimas, mis tuleb kindlaks määrata ja lahendada.

Paljud naised on jätkuvalt koondunud piiratud valiku elukutsete ümber, teevad osalise tööajaga või vähemakstud tööd või selliseid töid, kus nende oskusi ja panuseid alahinnatakse. Me vajame mitmetahulist lähenemisviisi. Meil on vaja suurendada tööturul naiste osalust. Meil on vaja parandada lapsehoiuteenuseid ja lapsetoetusi, et aidata lastega naistel töökohta taasintegreeruda.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ma hääletasin otsese ja kaudse diskrimineerimise, sotsiaalsete ja majanduslike tegurite ja ka segregatsiooni kaotamise poolt tööturul. Raportis nõutakse tungivalt soolisel neutraalsusel põhinevat kutsealade hindamist, mis tugineb uutele personali klassifitseerimise ja teenistusastmete määramise süsteemidele, samuti erialase kogemuse ja tootlikkuse hindamisele eelkõige kvalitatiivsest vaatenurgast. Samuti on tehtud ettepanek korraldada üle-euroopaline võrdse töötasu päev, et teha laiem avalikkus ja tööandjad palgaerinevustest teadlikuks.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Ma toetasin kõnealust raportit, kuna me vajame kehtivate võrdset tasustamise põhimõtet käsitlevate seaduste nõuetekohast jõustamist. Kuid samas, kui sama ja võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet käsitlevate kehtivate seaduste jõustamine on oluline soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, on kõigi naiste jaoks valikute taastamine samuti väga oluline. Süsteem peab olema paindlik ja töö- ja eraelu vahel peab olema õige tasakaal. Naistele tuleb anda: vabadus valida, kas abielluda või mitte; vabadus valida, kas saada lapsi või mitte, kas saada täiendavat haridust või mitte, kas jääda koju, minna kodust välja tööle või alustada ettevõte või omada juurdepääsu omandile. Väljakutseks on tagada, et majanduslikud surved neid valikuvõimalusi ei kaotaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin Baueri raporti poolt, milles käsitletakse meeste ja naiste võrdset tasustamist, kuna on vastuvõetamatu, et naised teenivad vähem (erinevus ELis on 15%), kuigi neil on rohkem oskusi (58% kõrghariduse teise astme lõpetajatest ja doktorikraadi saanutest on naised).

Raportis antakse soovitusi, kuidas kehtivat õiguslikku raamistikku läbi vaadata, sealhulgas nõuetest mittekinnipidamise eest karistuste kehtestamine ja nõudmine pidada sotsiaalpartneritega ulatuslikumat dialoogi. Võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte ei ole pelgalt naiste, vaid kogu ühiskonna võitlus. Naisi vajatakse kõigis ettevõtlusvaldkondades, eelkõige nendes, mida tavapäraselt meeste valdkondadeks peetakse. Seda tõestab asjaolu, et naised on head juhid.

Praeguses kontekstis ja selleks, et saavutada Lissaboni strateegia tööhõiveeesmärgid, on hädavajalik naiste aktiivne osalemine.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuigi raport võeti vastu koos enamikuga naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis toimunud arutelu ajal esitatud muudatusettepanekutest, mis tegid sellest hea raporti, ei saanud fraktsioon PPE-DE täiskogu istungil toimunud hääletusel hoiduda selle kohaldamisala nõrgendamisest, teades, et vaja oli absoluutset häälteenamust 393 häälega.

Selle tulemusel on teatavad ettepanekud kahetsusväärselt välja jäetud ning neid ei ole lõplikku resolutsiooni lisatud, sealhulgas mõned üksikasjalikud soovitused uue Euroopa Komisjonilt taotletud ettepaneku sisu kohta, mis käsitleb meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtet.

See resolutsioon, mille poolt me hääletasime, on siiski positiivne resolutsioon. Me rõhutaksime vajadust meetmete järele, mis väärtustavad tööd, mis annavad prioriteedi õiguste ja jõukuse õiglase jaotamisega tööhõivele, mis aitavad saada üle tasustamise erinevustest ja stereotüüpidest, mis on seotud teatavate ülesannete ja ettevõtlussektoritega, mille puhul toimub naiste vastane diskrimineerimine, ja mis väärtustavad elukutseid ja tegevusi, kus on ülekaalus naised. Nende hulka kuuluvad eelkõige jaemüügi- ja teenustesektor ning sellised tööstusharud nagu korgi-, tekstiili- ja rõivatööstus, jalatsi-, toiduainetetööstus ja teised, kus on elukutsete ja kategooriate puhul, kus valitsevad naised, väga väikesed töötasud.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), kirjalikult. − Ma kõnelen sellest täna, kuna naiste ja meeste vahelised palgaerinevused teevad muret paljudele minu valijatele West Midlandsis ja ka enamikule meist siin.

Ühendkuningriigis on naiste ja meeste vahelised palgaerinevused suuremad kui Euroopa keskmine ja naised on saanud hiljuti kohutava uudise, et need erinevused on praegu suurenemas.

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on põhiõigus ja demokraatlik vajadus. Me saavutame ELi eesmärgid majanduskasv, tööhõive ja sotsiaalne ühtekuuluvus vaid kõigi meie kodanike võrdse osalemisega.

Majanduslikud põhjused muudatusteks on vastupandamatud: naiste potentsiaali vabastamine võiks lisada SKPsse kuni 2%. Rahandusliku ebastabiilsuse ajal on oluline tagada, et meie majandus kasutab kõiki oma ressursse. Samuti on ülioluline veenduda, et naised veelgi rohkem ei kannataks.

Kuigi õigusaktid on vastu võetud ja on tehtud algatusi, siis sellest ei piisa. Pajud minu valijad pooldavad jõulisemaid meetmeid palgaerinevuste vastu võitlemiseks.

Seepärast tervitan ma kõnealust raportit ja ettepanekuid võtta kasutusele palgaauditid ja anda võrdõiguslikkusega tegelevate organitele rohkem volitusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Partei Junilistan on pärast hoolikat kaalumist otsustanud hääletada raporti poolt. Suurem võrdõiguslikkus tööturul, vähenenud palgaerinevused kutseliste naiste ja meeste vahel ja võrdsed pensionid on õiglases ühiskonnas olulised eesmärgid. Seega on olulised mõtted teha rohkem statistikat, mõtted läbivaadatud õigusaktide ja koolituse kohta sugudega seotud üldlevinud mõistete vastu töötamisest ühiskonnas.

Siiski suhtub Partei Junilistan kriitiliselt ELi näiliselt rahuldamatusse vajadusse lisada oma pädevusvaldkonda üha rohkem poliitikavaldkondi. Meie põhiseisukoht on, et tööturu reguleerimisega seotud küsimustega peaksid tegelema eelkõige üksikud liikmesriigid ning neid ei tuleks ELi tasandil arutlusele võtta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõte on sätestatud selgesõnaliselt Rooma lepingus ja seepärast on skandaal, et kogu ELis esinevad sugude vahel ikka veel sellised tohutud erinevused. Seepärast on hädavajalik, et Euroopa institutsioonid võtaksid kõnealuses valdkonnas tegelikke meetmeid, ja sellest tulenevalt hääletasin ma Baueri raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Palgaerinevustel, mis oli üks majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia eesmärke, kuid millega mõned liikmesriigid ei ole piisavalt tegelenud, on tohutu mõju naiste seisundile majandus- ja ühiskondlikus elus. Ma toetan kõneaust raportit, milles käsitletakse naisi, kes teenivad 15–25% vähem kui nende meessoost kolleegid Euroopas.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), kirjalikult. − (DE) Hääletasin tänasel hääletusel kolleegi Edit Baueri raporti poolt. Ometi ei pidanud ma seda kergeks ja mul on mõned reservatsioonid mõne punkti sisu kohta.

Võrdõiguslikkuse poliitika on eksisteerinud Euroopa tasandil peaaegu 50 aastat. Viimased 50 aastat on meil olnud selge õiguslik raamistik. Kuid hoolimata kõigist meie jõupingutustest võrdõiguslikkuse saavutamiseks nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides, pole meil ikka veel õnnestunud naistevastast diskrimineerimist seoses töötasudega täielikult kõrvaldada.

Baueri raportis sõnastatud nõue uute seaduste järele tuleks tagasi lükata. Suhtumise muutumist meie ühiskonnas pole võimalik saavutada õigusaktide kaudu. Viimaste aastate kogemus näitab, et meeste ja naiste vaheliste palgaerinevuste põhjused peituvad peamiselt väljaspool õigussüsteemi ulatust ja et õigusnormid ise naiste olukorda tööturul parandada ei saa.

Uued seadused tekitavad lihtsalt rohkem bürokraatiat ja suurendavad nõnda eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete koormust. Seepärast pooldan ma olemasolevate õigusaktide sidusamat rakendamist, et kaotada soospetsiifilised palgaerinevused, ja täiendavate õigusaktide vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Hääletasin proua Baueri raporti poolt, arvestades soolist ebavõrdsust, mis kahjuks ikka veel eksisteerib. Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtus.

Naiste ja meeste vaheliste võrdsete võimaluste põhimõtte edendamine on Euroopa Liidu jaoks suhteliselt uus mure – esinedes Maastrichti lepingus või Amsterdami lepingus –, kuigi paljudes deklaratsioonides või rahvusvahelistes lepingutes, nagu 1967. aasta naiste diskrimineerimise likvideerimise deklaratsioon, on rõhutatud erinevaid aspekte.

Rumeenias oleksid kaks valdkonda, milles enamik töötajaid on naised, tervise- ja sotsiaalteenused ning haridus (69,5%). Elukutseid ja töökohti, kus valitsevad naised, kaldutakse ikka veel võrreldes nendega, kus on ülekaalus mehed, alahindama. Ebavõrdsusel ja erinevustel sooliste kriteeriumide kohaldamisel on tasustamisele kindel mõju. Keskmine palgaerinevus naiste ja meeste vahel on 8,5% ja erasektoris isegi suurem, viimatinimetatu kasuks. See on vastuolus direktiiviga 75/117/EMÜ, milles käsitletakse naiste ja meeste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjalikult. – (RO) Kui meil puudub meeste ja naiste võrdne tasustamine, on meil raske saavutada 2010. aastaks kavandatud eesmärke: elamistingimuste parandamine, majanduskasvu saavutamine ja vaesuse kaotamine. Asjaolu, et Euroopa Liidus teenivad naised keskmiselt 15% vähem kui mehed ja peavad töötama ligikaudu veebruarini (418 päeva aastas), et saada sama summa, mis mehed, kõlab häirekellana. Selle vastu võitlemiseks tuleb võtta konkreetseid meetmeid.

Võrdne esindatus Euroopa Komisjonis ja Euroopa Parlamendis võib olla meie poliitiline signaal naiste paremaks esindatuseks kõigis otsuseid tegevates organites, ja endastmõistetavalt nende palgaerinevuste kõrvaldamiseks.

Hääletasin kõnealuse raporti poolt ja õnnitlen raportööri.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin proua Baueri raporti poolt, milles käsitletakse meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamist. See igivana probleem on aastaid arutlusel olnud: piinlik on märkida, et mõnes ELi riigis on naiste ja meeste palgaerinevus seotud eelkõige töökohtadega seotud segregatsiooniga ning palgastruktuuri mõjuga. Seetõttu vajame me mitmetahulist poliitikat, mis on suunatud õigusaktide rakendamisele, mis on juba olemas, kuid mis ei ole eriti tõhusad. Ma kiidan oma kolleegi lõpuleviidud tööd, mis on kavandatud selleks, et konsolideerida jõus olevaid õigusakte, kuid võtta arvesse ka asjaolu, et majanduslikku segregatsiooni on raske seda tüüpi õigusaktide kaudu mõjutada. Lõpetuseks toetan eesmärki, kuna me meil peab olema palgapoliitika, mis on kavandatud selleks, et vähendada ebavõrdust tasustamisel ja saavutada vähetasustatud töötajatele, kelle hulgas on ülekaalus naised, parem töötasu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Euroopa võrdse töötasu päeva loomine on miski, mida ma toetan. Asjaolu, et naisi ikka veel diskrimineeritakse sellega, et neile makstakse sama töö eest keskmiselt 15% vähem kui nende meessoost kolleegidele, on 2008. aastal täiesti vastuvõetamatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjalikult. (EL) Kreeka Kommunistlik Partei hääletas raporti vastu, sest selles kasutatakse võrdset tasustamist töötavate naiste õiguste vähendamiseks kõige väiksemale ühisele nimetajale. Töötavad naised ei tohiks unustada, et EL ja liikmesriikide keskvasakpoolsed ning keskparempoolsed valitsused on hakanud soolist võrdõiguslikkust käsitlevate ühtlustavate euroõigusaktide kohaldamise ettekäändel kaotama oma omandatud õigusi, nagu naiste öötöö keelamine. EL ja parteid Uus Demokraatia ja PASOK on kasutanud diskrimineerimise kaotamise ja soolise võrdõiguslikkuse nimel samu õigusakte naissoost riigiteenistujate pensioniea väljatöötamiseks ja suurendamiseks.

Lisaks sellele, et raportis ei käsitleta meeste ja naiste sama töö eest ebavõrdse tasustamise tõelisi põhjuseid ja asjaolu, et naised ja noored inimesed on osalise tööajaga töötamise, paindlike töölepingute ja kaitstud paindlikkuse esimesed ohvrid, vastupidi, liiguvad raportis pakutavad lahendused täpselt selles suunas. Nn pere- ja tööelu ühitamise väidet kasutatakse naiste jaoks paindlike tööhõivevormide üldisele alusele viimiseks ja kuuma raha pakkumiseks riiklikest fondidest ja riigihankelepingutest ning rahastamisvahenditest kui autasu n-ö headele kapitalistidele, kes seda taotlevad, mis on iseenesestmõistetav: võrdne päevatasu võrdse päevatöö eest meestele ja naistele.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), kirjalikult. − Kõnealuses raportis antakse Euroopa Komisjonile soovitusi meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta ja see põhimõte on võti väärikuse, õigluse ja võrdõiguslikkuse tagamiseks pensioniõigustes.

Ma olen nüüdseks aastaid toetanud Plymouthi eakate kodanike petitsiooni, milles nõutakse vanemate naiste õiglast kohtlemist.

Mul oli uhke tunne esitada Baueri raportile kolm muudatusettepanekut, kajastades Plymouthi kampaanias osalejate nõudmisi, ja mul on hea meel, et kõik kolm muudatusettepanekut on heaks kiidetud.

Euroopa Parlament on tunnistanud, et paljud naised kaotavad sissetuleku töö tõttu laste ja vanemate inimeste eest hoolitsemisel. Parlament on kutsunud komisjoni üles kõrvaldama vaesusriski pensionäride seas ja kindlustama neile inimväärne elatustase. See on seadnud eesmärgiks meeste ja naiste pensionite võrdsuse, kaasa arvatud pensioniea osas.

Nüüd on meil vaja, et Euroopa Liit ja riikide valitsused neid sõnu kuulda võtaksid ja muudaksid ilusad mõtted sammudeks, mis viivad edasi.

Eakate kodanike pensionite võrdsus on väärt eesmärk ja ma toetan uhkusega seda raportit.

 
  
  

Raport: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Me oleme otsustanud jääda erapooletuks, kuna me arvame, et põhimõtteliselt on vale anda eelis õigusloomeprotsessile, mis on praegu käimas ja milles käsitletakse täpselt neid küsimusi omaalgatuslikus raportis.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN ), kirjalikult. – (PL) Ma toetan härra Ehleri raportit kahel põhjusel.

Euroopa Liidust, kellel on puudus omaenda toorainest, on saamas üks kõige suurematest energia importijatest maailmas, sõltudes üha enam välisriikide nafta- ja gaasitarnijatest. Need on sektorid, mis on seotud suurima geopoliitilise riskiga. Söevarusid jätkub kauemaks kui nafta- ja maagaasivarusid ja võivad saada meie jaoks strateegiliselt oluliseks juhul, kui energiatarned on ohustatud poliitilistel põhjustel.

Lisaks võib energia tootmine fossiilkütustest nagu süsi olla hoolimata rangetest keskkonnanõuetest ülioluline ja see pakub Euroopa ja Poola kaevuritele häid väljavaateid. Kahjulike gaaside vabad söepõletustehnoloogiad aitavad kaasa Poola infrastruktuuri ja majanduse märkimisväärsele arengule.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjalikult. – (LT) Komisjoni teatis fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamise kohta on väga oluline samm poliitilisi ja finantsmeetmeid käsitlevate edasiste arutelude suunas. Täna on ilmne, et Euroopa Liit suudab viia ellu oma ambitsioonikaid kliimapoliitilisi eesmärke 2020. aastale järgneva kliimapoliitika valdkonnas vaid juhul, kui ta tagab süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise tehnoloogiate laialdase rakendamise elektrijaamades. Me peame tõesti süsinikdioksiidi kogumist ja geoloogilist säilitamist käsitlevate õigusaktide koostamisel ja vastuvõtmisel edusamme tegema.

Kuigi praegu tehakse Euroopa tasandil katseid võtta niipea kui võimalik vastu direktiiv süsinikdioksiidi kogumise ja geoliigilise säilitamise kohta, on puudus asjakohastest algatustest riiklikul ja piirkondlikul tasandil, mis on eelkõige vajalikud transpordi infrastruktuuri valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Niikaua, kui fossiilkütused peavad vastama ELi energiavajadustele, on oluline toetada algatusi, mille eesmärk on leevendada keskkonnamõju, näiteks kasutades süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise tehnoloogiaid.

Oleme siiski arvamusel, et saastekvootide oksjonitest saadavat tulu tuleks suunata vastavatesse liikmesriikidesse, mitte erinevate projektide jaoks ette näha. Vastasel juhul on oht, et saastekvootide süsteem muutub ebatõhusaks ja seda kontrollitakse ülevalt poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjalikult. – (RO) Ma hääletasin selle raporti poolt, sest selles rõhutatakse, kui oluline on suurendada Euroopa rahaliste vahendite eraldamist teadusuuringutele, mille eesmärk on rakendada uusi kasvuhoonegaaside – eriti süsinikdioksiidi – kogumise tehnoloogiaid, eelkõige nende vahendite eraldamist, mille eesmärk on viia ellu katseprojekte, mis selle teadustöö profiili tõstavad, koos selle pakutava võimaluse ja uute tehnoloogiate ohutusega. Euroopa ei tohi veel loobuda suurimast energiaressursist, mis tal on – fossiilsöest – , kuna paljud liikmesriigid tagavad ikka veel oma energiasõltumatuse fossiilsöe töötlemise abil. Me peame tagama tulevastele põlvkondadele, et fossiilkütustest elektri tootmine on jätkusuutlik ja põhjustab võimalikult vähe saastet.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjalikult. − Ma toetasin raportit, kuna see on kooskõlas muudatusettepanekuga, mille ma esitasin süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogial põhinevate suuremahuliste näidisjaamade kohta minu raportis ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi läbivaatamise kohta.

Meie sõltuvus fossiilkütustest püsib tõenäoliselt mõnda aega ja me peaksime uurima kõiki võimalusi, et nende kahjulikku mõju leevendada. Süsinikdioksiidi kogumisel ja säilitamisel ekstraheeritakse ja maetakse süsinik, mis on pärit mis tahes süsivesiniku allikast selle asemel, et võimaldada sellel atmosfääri tungida. Kui süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist viivitamatult rakendada ja seda nõuetekohaselt rahastada, võib see ELis märkimisväärselt süsinikdioksiidiheidet vähendada.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Kõnealuses raportis tunnistatakse vajadust vähendada heitkoguseid, mis lähtuvad fossiilkütustest, mida kasutatakse lõhe kaotamiseks seni, kuni me saame toetuda taastuvatele energiaallikatele, tänu millele ma seda toetan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Ma hääletasin härra Ehleri raporti poolt, milles toetatakse fossiilkütustest säästva elektritootmise varast tutvustamist. On selge, et Euroopa Liit saavutab oma ambitsioonikad kliimapoliitilised eesmärgid vaid tingimusel, et suudetakse tagada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate laialdane rakendamine elektrijaamades.

Söe strateegiline tähtsus ei tohi takistada meid leidmast viis, kuidas kasutada seda hinnalist allikat viisil, mis ei mõjuta kliimat. Lisaks sellele nõustun ma raportööriga meetmete vähesuse osas, mille komisjon võttis vastu tagamaks, et sellised ambitsioonikad projektid oleks võimalik 2015. aastaks lõpule viia. Lõpuks, ma tervitan härra Ehleri hinnangut, milles rõhutatakse asjakohase õigusliku raamistiku puudumist, mille jaoks rahalised vahendid olemas on. On äärmiselt oluline, et me selle puuduse korvame.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, (Verts/ALE), kirjalikult. − (DE) Ehleri raporti vastuvõtmisega on Euroopa Parlament teinud otsuse ühe täiesti vanamoodsa energiastrateegia üle. Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise eesmärk on teha nii, et tootmisprotsessid, millel on kliimale kahjulik mõju, näiksid n-ö kliimasõbralikud. Siiski ei hoia see ära ega vähenda süsinikdioksiidi tootmist, nagu see oleks näiteks taastuvate energiaallikate puhul. Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni arvates on süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise riiklik rahastamine majanduslikul tasandil vähemõttekas. See raha suunataks paremasse, jätkusuutlikumasse kasutusse juhul, kui see investeeritaks teadusuuringutesse taastuvenergia tõhusama kasutamise kohta.

Ehleri raport läheb komisjonist kaugemale: selles püütakse kasutada Euroopa struktuurifonde süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise investeerimiseks, mis keelduvad neid vahendeid andmast ebasoodsas olukorras olevatele piirkondadele ja nende säästva arengu kavadele. Saksamaa Kristlike Demokraatide liige, kes esindab Brandenburgi, härra Ehler, püüab panna Euroopa suuruselt viies elektritootja Vattenfalli taskusse, võimaldades sellel avada rohkem pruunsöekaevandusi Lausitzis (Brandenburg, Saksimaa), ähvardades veel rohkem külasid ümberasumisega. On teada, et Vattenfall kavatseb järgmised 50–60 aastat pruunsöest energiat toota, kuigi see on võimalik vaid, kui tõhusustegur on väiksem kui 50%. Energiamahukas süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia vähendab seda veelgi 10%–15%. See on tagurpidine samm, mistõttu me ei kiida seda raportit heaks, vaid oleme selle asemel esitanud ühe alternatiivse ettepaneku.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika