Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2156(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0420/2008

Keskustelut :

PV 17/11/2008 - 21
CRE 17/11/2008 - 21

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.16
CRE 18/11/2008 - 7.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0543

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, rahoituskriisin laajuus osoittaa, että pankit sen paremmin kuin kuluttajatkaan eivät ole tehneet vastuullisia päätöksiä. Kannatan vahvasti talousvalistukseen panostamista ja hyväksyn myös mietinnön, mutta en voi kannattaa pinnallisia kampanjoita ja yleisiä periaatteita. Olen huolissani analyysista, sillä tilanne saattaa vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Tiedän myös, että valistus on räätälöitävä monien erilaisten kansalaisryhmien erityistarpeita vastaavaksi, jotta se olisi todella tehokasta.

Haluan kiinnittää huomiotanne erääseen esimerkilliseen Tšekissä toteutettuun käytäntöön. Kolmen viime vuoden ajan yksi ainoa henkilö on ylläpitänyt verkkosivustoa www.bankovnipoplatky.com. Verkkosivustolla annetaan tärkeää talousvalistusta internetiä käyttävillä Tšekin kansalaisille. Tämä osoittaa, että kysymys voidaan ratkaista halvalla ja tehokkaasti. Vielä kuitenkin puuttuu koululaisille ja vanhemmalle sukupolvelle tarkoitettua valistusta, ja tätä ei saada aikaan ilman julkista rahoitusta.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Rahoituskriisi on tarjonnut eurooppalaisille kuluttajille erinomaisen mahdollisuuden tarkistaa, kuinka paljon he tietävät talousasioista. He ovat saaneet hyvän opetuksen oman taloutensa ymmärtämisen merkityksestä, säästöjen arvioinnista, vakuutustuotteiden käytöstä ja tavallisten pankkitositteiden ja kuittien lukemisesta. Kaikki nämä seikat edellyttävät talousterminologian tuntemusta ja sen oikeaa soveltamista raha-asioiden hoitamisessa.

Tästä syystä katson, että esittelijä Iotovan mietintö on taas yksi tärkeä Euroopan parlamentin panos kuluttajansuojan alalla, ja äänestin sen puolesta. Uskon vakaasti, että kuluttajavalistus on aloitettava peruskoulussa. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tämä aihe, erityisesti rahoitus, peruskoulun ala- ja yläasteiden oppikirjoihin. DOLCETA- ja EURÓPSKY DIÁR -verkkosivuja olisi tehtävä tunnetuksi nykyistä paremmin.

Arvostan kuluttajajärjestöjen toimia, joilla pyritään valistamaan koululaisten lisäksi myös opettajia. Suurella innolla järjestettyihin erilaisiin kilpailuihin osallistuu paljon nuoria kuluttajia. Koululaisten kuluttajavalistuksen yhteydessä Slovakian kuluttajajärjestö järjestää vuosittain Kuluttajia koko elämän -nimisen kilpailun, jonka suojelijana minä toimin. Kilpailu herättää valtavaa kiinnostusta, ja sen voittajat saavat palkinnoksi matkan Euroopan parlamenttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä mahdollisuudesta antaa äänestysselitykseni. Uskon tässä salissa vallitsevan yksimielisyyden siitä, että kokemamme luottolama ja maksuvalmiuskriisi johtuivat paitsi pankkien huonoista lainanantopäätöksistä – joita Clintonin hallinto ja sen jälkeiset hallinnot pakottivat niitä tekemään ilmoittamalla, että pankkien pitäisi antaa lainoja luottokelvottomiksi katsotuille yhteisöille – myös kuluttajien tekemistä huonoista päätöksistä. Kun heitä ensin oli kannustettu ottamaan lainoja, joiden takaisinmaksuun heillä ehkä ei olisi varaa, he sitten huomasivat saavansa kantaa vastuun siitä, että eivät pystyneet maksamaan takaisin näitä lainoja.

Tämä korostaa kuluttajien talousvalistuksen merkitystä. Me näytämme kuitenkin joutuvan siihen ansaan, että ajattelemme EU:lla olevan ratkaisut kaikkiin ongelmiin. Kun katsoo komission verkkosivuilla Eurooppa-kalenterissa lueteltuja ratkaisuja, huomaa, että ne eivät juuri auta ratkaisemaan kuluttajavalistuskysymystä. Meidän olisi käännettävä katseemme paikallisyhteisöjen järjestöihin – esimerkki omasta vaalipiiristäni on Croydon Caribbean Credit Union – joiden avulla näitä ongelmia voidaan ratkaista paikallisyhteisöjen pikemmin kuin unionin tasolla.

 
  
  

– Mietintö: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, kehotin parlamenttia äänestämään tätä mietintöä vastaan, sillä vain pieni vähemmistö äänesti nykyisin sovellettuja alempien ohjetasojen puolesta.

Huomautan, että komissio ei kannata ohjetasoja. Vuonna 2005 parlamentti hyväksyi äänestyksessä Rosatin mietinnön, jossa puollettiin ohjetasojen lakkauttamista, ja nyt olemme ottamassa askelen taaksepäin ja perääntymässä siitä, minkä hyväksyimme. Useimmat jäsenet eivät tiedä, minkä puolesta äänestivät.

Olemme nyt laskemassa ohjetasoja 50 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että äänestitte sen puolesta, että 800 savukkeen ohjetaso lasketaan 400 savukkeeseen, väkevien alkoholijuomien 10 litran ohjetaso 5 litraan, viinien 90 litran ohjetaso 45 litraan ja oluen 110 litran ohjetaso 55 litraan. Olette ottamassa askelen taaksepäin ja puolittamassa nykyiset yksityishenkilöiden ostojen sallitut enimmäismäärät.

Uskon kuitenkin, että viesti komission jäsen Kovácsille ja neuvostolle on selvä; lopulta vain viisi jäsentä ei aio äänestää mietintöni puolesta. Tästä syystä haluan neuvoston tietävän, että komission jäsen kannattaa – kuten hän eilen illalla sanoi – nykyisin sovellettavia suuntaa-antavia enimmäismääriä. Haluan tehdä tämän aivan selväksi, arvoisa puhemies. Esittelijänä minun on sanottava tämä, sillä se on tärkeää, jotta äänestystulosta voidaan tulkita oikein.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, minulla on etuoikeus edustaa Lontoota ympäröivien kreivikuntien upeita kyliä, kumpuilevia kukkuloita ja sinikellolehtoja. Kuten monet Kaakkois-Englantia edustavat parlamentin jäsenet, minäkin olen saanut kymmeniä katkeria valituksia valitsijoiltani, joilta on Englannin kanaalin satamissa mielivaltaisesti takavarikoitu laillisesti hankitut alkoholi- ja tupakkatuotteet.

Työväenpuolueen jatkuvat valmisteveron korotukset ovat ajaneet tulot, joiden pitäisi ohjautua vaalipiirini vähittäismyyjille, kanaalin toiselle puolelle. Ajan mittaan Lontoota ympäröivistä kreivikunnista on kanaalin taakse siirtynyt myös työpaikkoja. Verotulot, jotka kuuluisivat Yhdistyneen kuningaskunnan valtionvarainministerille, menevätkin Manner-Euroopan valtioiden kassoihin.

Hallitus on vastannut tähän käyttämällä tämän kutistuvan tulovirran yhä uusien tullivirkailijoiden palkkaamiseen, mikä on toivoton yritys valvoa järjestelmää, jossa suurin osa alkoholista ja tupakasta tällä hetkellä on salakuljetettu maahan. Tämä on se järjestelmä, johon palaamisen puolesta työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet juuri äänestivät. Se on häpeällistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, yhdyn edellisten puhujien, esittelijä Astrid Lullingin ja Kaakkois-Englantia edustavan Dan Hannanin, näkemyksiin.

Myös minä, maailman suurenmoisinta kaupunkia ja maailman suurenmoisimman maan pääkaupunkia Lontoota edustavana Euroopan parlamentin jäsenenä olen saanut äänestäjiltäni paljon kirjeitä, joissa he valittavat tulli- ja veroviranomaisten kovakouraisesta toiminnasta, kun äänestäjäni yrittävät elää normaalia elämää ja tuoda mantereelta ostettua alkoholia ja savukkeita maahan omaa tai perhe- tai ystäväpiirissään tapahtuvaa kulutusta varten.

Mitä tekevät Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja veroviranomaiset? He kiusaavat heitä, esittävät tungettelevia kysymyksiä, kiskovat heidät ulos ajoneuvoistaan, myös eläkeläiset, ja kyselevät lähes Gestapo-tyylisessä kuulustelussa heiltä siitä, kuinka paljon alkoholia he täsmälleen juovat ja kuinka paljon savukkeita he polttavat. Tällaista käytöstä ei voida hyväksyä lainvalvonta- tai tulliviranomaisilta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muuallakaan Euroopassa. Äänestämällä mietinnöstä siten kuin tänään äänestimme olemme palanneet taaksepäin – ei vain vuotta 1992 edeltäneeseen aikaan vaan vielä sitäkin edeltävään aikaan, jolloin tavaroiden vapaa liikkuvuus oli olematonta tai hyvin rajallista.

 
  
  

– Mietintö: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Äänestin mietinnön puolesta, koska ylipaino ja lihavuus on lisääntynyt Euroopan unionissa nopeasti kahden viime vuosikymmenen aikana. Nyt ylipainoisia lapsia on lähes 22 miljoonaa, ja tämä luku kasvaa vuosittain jopa 400 000:lla. Yli 90 prosenttia lasten lihavuustapauksista johtuu huonoista ruokailutottumuksista ja liikunnan puutteesta. Nämä lapset kärsivät vakavista ravitsemushäiriöistä sekä nivelvaivoista, alentuneesta vastustuskyvystä ja lisääntyneestä sairastumisalttiudesta.

Ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevaa eurooppalaista strategiaa käsittelevän valkoisen kirjan hyväksymisen jälkeen tämä direktiivi on hyvä uutinen lasten lihavuuden torjunnan kannalta. Mielestäni järjestelmä, jolla lisätään hedelmien ja vihannesten jakelua Euroopan kouluissa, on tarpeellinen. Meidän olisi myös kiinnitettävä enemmän huomioita esikouluissa oleviin lapsiin. Neuvonta ja terveellisten ja tasapainoisten ruokailutottumusten luominen edistäisi väestön terveyttä enemmän kuin tämä jakelujärjestelmä yksinään.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Arvoisa puhemies, kouluhedelmäjärjestelmä samoin kuin koulumaitojärjestelmä ja järjestelmä, jonka avulla jaetaan elintarvikkeita EU:n hädänalaisimmille kansalaisille, ovat suurenmoisia EU:n aloitteita, jotka ovat erittäin tarpeellisia ja joita on ehdottomasti tuettava. Ilmaisten hedelmien ja vihannesten jakaminen koululaisille auttaa parantamaan heidän terveyttään ja muuttamaan heidän ruokailutottumuksiaan, ja lisäksi sillä on myönteinen sosiaalinen vaikutus. Suhtaudun myönteisesti moniin Euroopan komission ehdotuksiin ja katson, etteivät ne aiheuta pahempia ristiriitoja. Samalla toivon kuitenkin, että komission jäsen ja varsinkin EU-27:n maatalousministerit olisivat hieman avokätisempiä. Meidän on muistettava, että kyse on lastemme terveydestä, ja siinä ei pitäisi säästää.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuten muutkin Tšekkiä edustavat PPE-DE-ryhmän jäsenet, äänestin Niels Buskin kouluhedelmäjärjestelmästä laatimaa mietintöä vastaan. Ensisijainen vastuu lasten terveellisestä ruokavaliosta pitäisi olla vanhemmilla. Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa koulutuksen ja terveyden aloilla. Jäsenvaltioiden on voitava hallinnoida näitä kysymyksiä omien kansallisten prioriteettiensa mukaan. Ei ole mitään järkevää syytä, miksi Euroopan unioni käyttäisi veronmaksajien rahoja kustantaakseen koululaisille yhden hedelmän viikossa. EU:n pitäisi keskittyä aidosti Euroopan laajuisiin kysymyksiin, kuten neljän perusvapauden esteiden poistamiseen, eikä se saisi toimia oman toissijaisuusperiaatteensa vastaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, olemme kulkeneet pitkän matkan niistä ajoista, jolloin yritimme estää koululaisia käymässä hedelmätarhoissa omenavarkaissa, tämän päivän tilanteeseen, jossa heitä eivät kiinnosta sen paremmin omenat kuin hedelmätarhat. Näin ollen tämä kouluhedelmäjärjestelmä on tervetullut. Ongelmana on, että monet vanhemmat eivät ole tietoisia hedelmien ja vihannesten merkityksestä, ja siksi järjestelmällä valistetaan sekä lapsia että vanhempia hedelmien ja vihannesten syönnin terveyttä edistävistä vaikutuksista.

Järjestelmän menestyksen avain on luonnollisesti jäsenvaltioissa. Emme halua monimutkaista ja sääntöihin perustuvaa järjestelmää. Me haluamme joustavuutta, ja meidän on oltava yhteydessä erityisesti opettajiin, jotka jakavat hedelmät ja vihannekset, sekä vanhempiin, jotta he varmistavat, että lapset syövät mielellään hedelmiä ja vihanneksia ja saavat terveelliset ruokailutottumukset koko elämänsä ajaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, yli 150 kiloa painavat teini-ikäiset ovat tavallinen näky Yhdysvaltain kaupungeissa. En halua, että me teemme saman virheen. Terveellisten ruokailutottumusten edistäminen ja terveellisten lihottamattomien tuotteiden syöminen lapsuudessa ja nuoruudessa on investointi tulevien sukupolvien terveyteen. Näin tuotetaan myös säästöjä sokeritaudin, sydän- ja verisuonitautien ja luuston sairauksien hoitokustannusten pienenemisen muodossa.

Tästä syystä liian vaatimaton järjestelmä on käytännössä tehoton sekä terveyden että talouden kannalta. Tämän vuoksi kannatin tarkistusta 7, jolla nelinkertaistetaan koululaisille tarjottaviin hedelmiin käytettävät varat ja taataan heille yksi hedelmä- tai vihannesannos vähintään neljästi viikossa eikä vain kerran viikossa. Olen tyytyväinen siihen, että tämä oli komission ehdottama tarkistus. Järjestelmän käyttöönotto ei saa riippua vanhempien suostumuksesta osallistua sen rahoittamiseen. Varsinkin köyhempien vanhempien lapsilla pitäisi olla mahdollisuus saada koulussa ilmaisia hedelmiä, ja siksi järjestelmän rahoitusta olisi lisättävä.

 
  
  

– Mietintö: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin selittää, miksi äänestin Pervenche Berèsin ja Werner Langenin mietintöä vastaan. Haluan korostaa ainakin kolmea asiaa.

Ensimmäinen niistä on se, että mietinnössä kannatetaan jäsenvaltioiden talous- ja rahoituspolitiikan koordinoinnin parantamista ja syventämistä. Toinen on se, että tämä johtaa pitkälle yhteen sovitettuun finanssipolitiikkaan, joka edellyttää poliittista yhdentymistä, ja kolmas syy, jonka vuoksi äänestin mietintöä vastaan, ovat poliittisen yhdentymisen seuraukset.

En yhdy siihen näkemykseen, jonka mukaan jäsenvaltioiden luonnolliset erot poistava poliittinen yhteensovittaminen on lääke ja vastaus Euroopan nykyisiin ongelmiin. Euroopan nykyiset ongelmat ovat työvoiman sekä pääoman ja palveluiden vapaa liikkuvuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Kun asioita tarkastellaan talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden perspektiivistä, meidän on kysyttävä itseltämme, yhdistämmekö todella euron tunnuksen vaurauteen ja vakauttamiseen. Tähän kysymykseen voidaan vastata epäilemättä vain yhdellä tavalla. Vaikka on myönnettävä, että yhteisvaluutan käyttöönottoon on liittynyt eräitä kielteisiä seikkoja, kuten alkuvaiheessa tapahtunut hintojen nousu, on painotettava, että eurosta on tullut yksi maailman johtavista valuutoista.

Talous- ja rahaliitto on lisännyt jäsenvaltioiden talouden vakautta, ja se on vaikuttanut myönteisesti myös kansainväliseen kauppaan, mikä on hyödyttänyt EU:ta. Euron myönteinen vaikutus on näkynyt erityisen selvästi aivan viime aikoina, kun maailmanlaajuinen rahoituskriisi sai meidät tietoisiksi vakaan vaihtokurssin eduista.

 
  
  

– Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Haluan selittää äänestyskäyttäytymistäni. Pidätyin äänestämästä pyynnöstä pidättää Massimo D'Aleman parlamentaarinen koskemattomuus, koska juristina suhtaudun tietyllä varauksella Euroopan parlamentin toimivaltaan tässä asiassa enkä halua sekaantua Italian sisäisiin asioihin.

 
  
  

– Mietintö: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelijana olen tyytyväinen äänestyksen tulokseen. Kyseessä on teknologia, joka, jos kaikki sujuu hyvin, voi tarjota osittaisen ratkaisun ilmastonmuutokseen, mutta emme saa antaa sen viedä huomiotamme koko ilmastopaketin merkityksestä.

Uudet jäsenvaltiot, myös Unkari, ovat vähentäneet merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään 1980-luvun lopusta. Olisi suuri vääryys, jos ne nyt saisivat rangaistuksen niiltä, jotka ovat lisänneet vahingollisia päästöjään. Tästä syystä haluaisimme, että päästökauppajärjestelmän tuottamista tuloista 10 prosenttia jaettaisiin suhteellisesti niille jäsenvaltioille, joiden BKT henkeä kohden on pienempi kuin Euroopan unionin keskiarvo.

Vastaavasti osoittaisimme 10 prosenttia niille, jotka ovat vähentäneet päästöjään 15 viime vuoden aikana. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on onnistunut saamaan kaukolämpöjärjestelmille vapautuksen ilmastonmuutosmaksusta, ja tätä saavutusta on puolustettava miljoonien pienituloisten Euroopan kansalaisten edun nimissä. Ympäristövaliokunnan lausunnon valmistelijana yhdyn niihin, jotka kannattavat mietintöä.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Äänestän tämän toimenpiteen puolesta. Kazakstan on käynnistänyt demokratisointiprosessin, joka etenee hitaammin kuin maan viime vuosina kokema poikkeuksellinen talouskasvu: tässä entisessä neuvostotasavallassa on valtava määrä ulkomaisia yrittäjiä, jotka investoivat suuria määriä pääomaa. Tässä yhteydessä Euroopan unionin olisi jatkuvasti kannustettava toimia, joilla pyritään antamaan Kazakstanin kansalaisille enemmän vapautta, demokratiaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, eikä toimittava vain kauppakumppanina, jonka intressit maassa kasvavat. Talouskasvun ja demokratian pitäisi kulkea käsi kädessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin kuulemismenettelyn aikana tämän mietinnön puolesta, jossa hyväksytään Euroopan yhteisöjen ja Kazakstanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. Mietinnöllä edistetään Romanian ja Kazakstanin tasavallan välistä yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Jacek Saryusz-Wolskin Euroopan yhteisöjen ja Kazakstanin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta laatiman mietinnön puolesta. Tein näin huolimatta siitä, että suhtaudun edelleen varauksellisesti Kazakstanin hallituksen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. On tärkeää, että parlamentti ja komissio seuraavat edelleen Kazakstanin tilannetta, ja jos se huononee tai ei parane seuraavien kahdentoista kuukauden aikana, meidän olisi ryhdyttävä toimiin tämän sopimuksen jäädyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin Jacek Saryusz-Wolskin mietinnön ja siten myös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisen puolesta.

Yhdyn esittelijän sekä neuvoston kantaan, jonka mukaan se, että kumppanuus- ja yhteistyösopimus Kazakstanin kanssa tehtiin ennen Romanian ja Bulgarian liittymistä, edellyttää sopimukseen liitettävän pöytäkirjan laatimista, jotta uudet jäsenvaltiot voivat allekirjoittaa sen.

 
  
  

– Mietintö: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Kyseisellä asiakirjalla ei muuteta merkittävästi parlamentin marraskuussa 2006 hyväksymän asetuksen sisältöä, jolla perustettiin julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus kehittämään eurooppalaista ilmaliikenteen hallintajärjestelmää.

Asetukseen nyt ehdotetuilla tarkistuksilla on tarkoitus tunnustaa SESAR (uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä) yhteisön elimeksi ja mahdollistaa Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen soveltaminen sen henkilöstöön. Samoin ehdotetaan tarkistuksia yhteisön rahoitusosuuden määrittämiseksi ja sen suorittamiseksi SESAR-yhteisyritykselle. Yhteisön rahoitusosuus on enintään 700 miljoonaa euroa, ja puolet tästä saadaan tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta ja toinen puoli Euroopan laajuisten verkkojen ohjelmasta.

Tämän yrityksen perustaminen muodostaa vaarallisen ennakkotapauksen julkisten varojen käyttämistä yksityisiin tarkoituksiin. Julkissektoriin perustuvaa lähestymistapaa olisi voitu käyttää ilmaliikenteen hallintajärjestelmien ajantasaistamiseen ja parantamiseen, myös luotettavuuden suhteen, ja taata näin ilmailualan ammattilaisten ja käyttäjien turvallisuus. Meidän mielestämme näitä tavoitteita ei saavuteta yhtään paremmin alistamalle ne yksityissektorin eduille ja paineille. Näistä syistä äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tällä ehdotuksella on merkittävä myönteinen vaikutus eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuurin uudenaikaistamisohjelmaan. Kannatan ehdotusta, jonka tuloksena säästetyt varat investoidaan tutkimus-, kehitys- ja validointitoimiin koko yhteisön hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Ilmoitan, että kannatin äänestyksessä Angelika Nieblerin laatimaa mietintöä yhteisyrityksen perustamisesta kehittämään SESARia, uuden sukupolven eurooppalaista ilmaliikenteen hallintajärjestelmää.

On selvää, että mittavat yhteisön hankkeet tutkimuksen ja teknologisen kehityksen alalla edellyttävät julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä ponnistuksia tuottaakseen kestäviä hyötyjä. Tässä tapauksessa uskon, että uuden sukupolven yhdenmukaistettua ilmaliikenteen hallintaa tarvitaan tukemaan taloudellisesti ja ekologisesti ilmaliikenteen tulevaa lisääntymistä Euroopan taivaalla. Tästä syystä katson, että meidän olisi kannatettava lämpimästi yhteisyrityksen perustamista tällä alalla. Painotan kuitenkin, että on tärkeää ottaa oppia menneestä (viittaan Galileo-yhteisyrityksen lakkauttamiseen) ja määritellä selvemmin se asema, joka tällä oikeushenkilöllä tulisi olla, jotta menettelylliset tai oikeudelliset ongelmat eivät estä tieteellisestä ja teknologisesta edistyksestä hyötymistä.

 
  
  

– Mietintö: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä Diana Wallisin mietintöä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun lainsäädännön kodifioinnista. Koska tällaisten ajoneuvojen lakisääteisiä merkintöjä koskevaa direktiiviä on muutettu useaan otteeseen, katson, että kodifiointi on tarpeen, jotta kansalaiset voivat paremmin ymmärtää ja lähestyä tätä yhteisön lainsäädäntöä ja siten käyttää siihen sisältyviä oikeuksia.

 
  
  

– Mietintö: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä Hans-Peter Mayerin mietintöä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä. Yhdyn kollegani kantaan, jonka mukaan komission tekemä ehdotus, jolla on tarkoitus korvata Luganon yleissopimus vuodelta 1988, voi auttaa tekemään tuomioiden tunnustamis- ja täytäntöönpanojärjestelmästä nopeamman ja tehokkaamman asianomaisilla aloilla ja etenkin teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröinnin ja pätevyyden suhteen.

 
  
  

– Mietintö: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Tämä ehdotus on erityisen tärkeä, koska valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltaminen lisää merkittävästi Euroopan parlamentin oikeuksia valvoa sitä, miten täytäntöönpanosäädöksiä sovelletaan. Euroopan parlamentille myönnetään oikeus tarkastella luonnosta täytäntöönpanosäädökseksi. Lisäksi perusasetuksiin tehdään lisäyksiä, joilla Euroopan parlamentille myönnetään oikeus vastustaa luonnosta täytäntöönpanosäädökseksi tai ehdottaa tarkistuksia luonnokseen täytäntöönpanosäädökseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatan Pervenche Berèsin erinomaista mietintöä Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta. Uusi komitologiamenettely eli valvonnan käsittävä sääntelymenettely lisää merkittävästi Euroopan parlamentin valvontaoikeuksia täytäntöönpanosäädöksiin nähden, ja sen käyttöönoton jälkeen meidän on mielestäni toteutettava yleinen komission suosittelema yleinen mukauttamisprosessi, jotta uutta menettelyä voidaan soveltaa tehokkaasti.

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vuosina 2007 ja 2008 Italia jätti hakemukset tekstiili- ja vaatetusalan markkinoiden vapauttamisen aiheuttamista irtisanomisista Sardiniassa (1 044 irtisanomista, 5 yritystä), Piemontessa (1 537, 202), Lombardiassa (1 816, 190) ja Toscanassa (1 588, 461). Italia pyytää 38 158 075 euron rahoitustukea 858 yrityksen yhteensä 5 985 irtisanomisen vuoksi.

Kuten olemme aikaisemmin todenneet, solidaarisuusrahastoa ei voida käyttää tilapäisesti "pehmentämään" kaupan vapauttamisesta johtuvia kohtuuttomia yhteiskunnallis-taloudellisia kustannuksia erityisesti tekstiili- ja vaatetusalalla tai tämän aiheuttamaa työntekijöiden epävarmuutta.

Koska tiettyihin Kiinasta tuotaviin tekstiili- ja vaatetusalan tuotteisiin sovellettavan kaksinkertaisen valvontamekanismin soveltaminen päättyy (mahdollisesti) 31. joulukuuta 2008, meidän on luotava mekanismeja, joilla rajoitetaan kaikista maista EU:hun suuntautuvaa tuontia.

Koska yhä useammat yritykset lopettavat toimintansa tai siirtävät tuotantonsa muualle ja työttömyys sekä työntekijöiden hyväksikäyttö lisääntyy – varsinkin Portugalissa – meidän on pysäytettävä (EU:n ja Portugalin sosialistihallituksen ajama) maailmankaupan vapauttamispolitiikka ja puolustettava EU:n jäsenvaltioiden tuotantoa ja työntekijöiden oikeudet huomioon ottavaa työllisyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönotto Italian pyynnöstä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden pohtia vastatoimia, joita tulevaisuudessa tarvitaan, kun globalisaation vaikutusten ja talouskriisin yhdistelmä kärjistyy entisestään. Tämän soveltamisalaltaan rajallisiin periaatteisiin perustuvan rahaston muoto osoittaa, että Euroopan unioni pitää globalisaatiota ja sen kielteisiä vaikutuksia tosiasioina, joihin meidän on mukauduttava sen sijaan, että yritämme vastustaa niitä. Tämä on mielestäni realistinen kanta, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan.

Maailmanlaajuisten muutosten ymmärtäminen ja pyrkimys vastata niihin on parempi toimintatapa kuin luulla, että näitä muutoksia voidaan vältellä ikuisesti tai että niiden vastustaminen on sinänsä hyvä asia. Globalisaatioon mukautuminen on poliittisesti parempi vaihtoehto kuin globalisaation vastustaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin Reimer Bögen laatiman, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahaston varojen käyttöönottoa koskevan mietinnön puolesta. Olen samaa mieltä siitä, että näiden neljän Italian alueen jättämät hakemukset täyttävät EU:n asetuksessa säädetyt rahoitustuen ehdot ja ovat rahaston perustamisen perusteiden mukaisia. Nykyisin on entistä tärkeämpää auttaa niitä työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa maailmanmarkkinoiden rakennemuutosten tuloksena, pääsemään uudelleen työmarkkinoille. Tästä syystä kannatan kollegani mietinnön mukaisesti hakemusta rahaston varojen käyttöönottamiseksi.

 
  
  

– Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. (NL) Äänestin tätä mietintöä vastaan useista syistä. Valiokunnassa ei käyty kunnollista keskustelua. Vain seitsemän sen 28 jäsenestä oli läsnä. Edes täysistunnossa ei ollut mahdollisuutta keskusteluun. Ennen valiokunnassa toimitettua äänestystä, kun Frank Vanhecke ei ollut saanut tutustua mietinnön sisältöön, sitä käsiteltiin flaamilaisen julkisen television lähetyksessä. Tämä on skandaali. Pahinta kaikesta ovat kuitenkin mietinnön päätelmät. Niissä suositetaan koskemattomuuden pidättämistä, vaikka Frank Vanhecke ei ole kiistanalaisen tekstin kirjoittaja ja Belgian perustuslaissa määrätään selvästi, että vain kirjoittaja voidaan asettaa syytteeseen, mikäli hän on tiedossa.

Tämän kurjan asiakirjan vuoksi Frank Vanhecke on vaarassa menettää poliittiset oikeutensa, sillä vallanjako ja Belgian tuomioistuinten riippumattomuus ovat olemassa vain teoriassa. Koko asia on flaaminationalistista oppositiojohtajaa vastaan tähdätty poliittinen temppu. On häpeällistä, että Euroopan parlamentti antaa käyttää itseään hyväksi tällaiseen tarkoitukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Sekä oikeudellisten asioiden valiokunta että poliittisten ryhmien jäsenet ovat tämän päivän täysistunnossa jälleen kerran osoittaneet, kuinka vähäpätöisenä ne pitävät puolueettomuutta ja lakien kunnioitusta, varsinkin verrattuna heidän pakkomielteeseensä päästä eroon kaikista, jotka eivät kuulu heidän suureen eurofederalistien perheeseensä.

Kollegani Frank Vanhecke on joutunut Belgiassa todellisen ajojahdin kohteeksi, ja sen ainoana tavoitteena on tuomita hänet ja pakottaa hänet poistumaan poliittisesta elämästä. Euroopan parlamentti on unohtanut, että kun jokin valtio pyytää parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä, parlamentin velvollisuutena on soveltaa työjärjestyksessä säädettyjä parlamentin jäsenten suojelua koskevia sääntöjä täysimittaisesti.

Kuten Bruno Gollnisch, jonka parlamentaarinen koskemattomuus pidätettiin puhtaasti poliittisista syistä vuonna 2006, myös Frank Vanhecke on joutunut hyvin todellisen hyökkäyksen kohteeksi, kun oikeudellisesta kysymyksestä on tehty poliittinen kysymys. On täysin kestämätöntä, että tämä toimielin väittää olevansa demokraattinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Lokakuun 13. päivänä 1981 sosialistiedustaja André Laignel esitti Ranskan kansalliskokouksessa opposition edustajille kuuluisan kommenttinsa, jonka mukaan hallituksen ajama kansallistaminen oli vastoin perustuslakia. Hän väitti, että hallitus oli muuttamassa oikeudellisen keskustelun poliittiseksi keskusteluksi, ja vaikka sillä oli tähän oikeus, se oli oikeudellisesti väärässä, koska se oli poliittisesti vähemmistössä.

Tämä lause on selvästi lähellä Euroopan parlamentin sydäntä, koska se yrittää päästä eroon kaikista, jotka uskaltavat vaivata sitä sellaisilla poliittisilla näkemyksillä, jotka eivät ole sen makuun riittävän federalistisia tai eurooppamielisiä.

Kollegani Frank Vanhecke on joutunut todellisen ajojahdin kohteeksi täällä Euroopan parlamentissa, johon hänet on legitiimisti valittu. On täysin väärin ja häpeällistä, että parlamentti hyväksyy sen, mitä ei voi hyväksyä: yhden jäsenensä lynkkaamisen piittaamatta kaikista voimassa olevista parlamentaarista koskemattomuutta koskevista oikeudellisista periaatteista ja suojasäännöksistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Tämän mietinnön ja siihen liittyvien Belgian viranomaisten oikeudellisten menettelyjen valossa on yksiselitteisesti todettava, että koko prosessi – ja etenkin tuomioistuinkäsittelyt – ovat Vlaams Belang -puolueen entiseen johtajaan Frank Vanheckeen kohdistuvaa vainoa, jonka motiivit ovat puhtaasti poliittiset. Frank Vanhecke sai haasteen kaksi päivää sen jälkeen, kun hän oli luopunut puolueensa johdosta.

On myös selvää, että kun Euroopan parlamentin vaaleihin on vain kuusi kuukautta, tavoitteena on mustamaalata Vlaams Belang -puolueen ehdokasta poliittisista syistä. Lisäksi Belgian perustuslain mukaan artikkelin kirjoittaja olisi täytynyt asettaa syytteeseen, koska hänen henkilöllisyytensä tiedetään, eikä vastaava julkaisija. Tästä syystä painotan voimakkaasti, että poliittisin perustein nostettua rikossyytettä ei saa pitää perusteena pidättää Frank Vanhecken parlamentaarista koskemattomuutta ja että tämä Belgian oikeusviranomaisten ajojahti olisi tuomittava jyrkästi. Samanlainen tilanne syntyi vuonna 2003, kun Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän Daniel Cohn-Benditiä vastaan käynnistettiin rikosoikeudellinen menettely, mutta tuolloin valiokunta hylkäsi pyynnön, koska taustalla epäiltiin olevan poliittisia motiiveja. Tässä tapauksessa tilanne on sama, ellei jopa vielä selvempi, ja tästä syystä äänestän mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), kirjallinen. (NL) Kaikki illusioni ovat murskautuneet, ja minun on sanottava, että Euroopan parlamentti on muuttumassa Belgian tuomioistuinten masinoiman lynkkausjoukon häpeälliseksi kätyriksi. Oikeudellisten asioiden valiokunnan kokouksessa, jossa läsnä oli seitsemän 28 jäsenestä, minulle annettiin 20 minuuttia aikaa puolustautua satojen sivujen mittaista asiakirjaa vastaan. Täysistunnossa minulla ei ole ollut – oman työjärjestyksemme 7 artiklan vastaisesti – lainkaan mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa puolustautuakseni.

Jos näin tapahtuisi Venäjällä, olisimme heti aseissa. Aion omalta osaltani pitää pääni pystyssä ja puolustaa edelleen mielipiteenilmaisun vapautta Flanderissa ja Euroopassa, varsinkin maahanmuuttajien ja islamin muodostaman vaaran osalta.

 
  
  

– Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE) , kirjallinen. − (IT) Me Italian radikaalipuoluetta edustavat jäsenet äänestämme yhdessä Marco Pannellan kanssa Klaus-Heiner Lehnen Massimo D'Aleman koskemattomuudesta laatimaa mietintöä vastaan, koska siinä tehdään epäloogisia päätelmiä, jotka voivat perustua vain Italian ja Euroopan unionin poliittisen eliitin itsepuolustukseen.

Mietinnössä väitetään, että pyyntö saada käyttää salakuunneltuja keskusteluja on perusteeton, koska salakuuntelulla hankitut todistuskappaleet ovat jo riittävät tukemaan syytettä tutkinnan kohteina olevia henkilöitä vastaan. Jos syyttäjänviraston pyynnön tavoitteena olisi nostaa syyte Massimo D'Alemaa vastaan, pyyntö todella olisi aiheeton, sillä parlamentin ei tarvitse tehdä päätöksiään Italian lain mukaisesti.

Jos salakuunneltu aineisto kuitenkin todella on hyödytöntä ja pyyntö siten aiheeton ja suorastaan tarpeeton, miksi Euroopan parlamentin tarvitsisi päättää "olla sallimatta mainittujen salakuunneltujen puhelinkeskustelujen käyttöä ja olla pidättämättä Massimo D'Aleman koskemattomuutta", kuten mietinnössä ehdotetäaan? Miksi emme noudattaisi Italian parlamentin päätöstä, joka tämän tutkimuksen yhteydessä antoi luvan käynnistää menettelyt sen jäsentä Fassinoa vastaan?

Arvostamme ALDE-ryhmän päätöstä pidättyä äänestämästä ja olla näin yhtymättä Euroopan kansanpuolueen ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialistiryhmän yhteisrintamaan tässä epäilyttävässä päätöksessä.

 
  
  

– Mietintö: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. – (PL) Viime vuosina markkinoille on ilmestynyt monia uusia rahoitustuotteita. Näiden tuotteiden lisääntyvä monimutkaisuus tekee kuluttajista yhä avuttomampia ja usein kyvyttömiä selvittämään ilman asiantuntija-apua, mikä rahoitustarjous vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. Tämä johtaa etenkin huono-osaisempien kansalaisten keskuudessa moniin virheellisiin päätöksiin.

Puolassa olemme törmänneet moniin petostapauksiin tai tapauksiin, joissa kuluttajat ovat yksinkertaisesti tehneet huonoja taloudellisia päätöksiä tietämättöminä niiden seurauksista. Näissä tilanteissa talousvalistus on keskeisen tärkeää ja paras tapa suojella kuluttajia vääriltä taloudellisilta päätöksiltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Talousvalistus on tärkeä EU:n asialistalla oleva asia, varsinkin rahoituskriisin vallitessa. Kuluttajat tarvitsevat perustaitoja, joiden avulla he voivat tehdä valintoja ja ymmärtää kunnolla tarjouksia ja tietoja. Kuluttajat kamppailevat yhä monimutkaisempien tuotteiden ja palvelujen jatkuvasti kasvavan tarjonnan kanssa. Kuluttajavalistus ja neuvonta eivät kuitenkaan tasoltaan vastaa rahoitustuotteiden monimutkaisuutta. Tämän tilanteen tuloksena kuluttajien haavoittuvuus talousasioissa on lisääntymässä.

Rahoitusvälittäjien ja kuluttajien välisen taloustiedon ja -tuntemuksen kuilun kaventaminen vähentäisi ylivelkaantumisen, maksulaiminlyöntien ja konkurssien riskiä. Se lisäisi myös lainanantajien välistä kilpailua ja siten markkinoiden yleistä toimivuutta, sillä paremmin asioista perillä olevat kuluttajat voivat erottaa toisistaan erilaiset rahoitustarjoukset ja valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vaihtoehdon. Taloustiedot ja -tuntemus eivät tällä hetkellä ole riittävän hyvällä tasolla sen varmistamiseksi, että kuluttajat pystyvät hoitamaan talousasiansa hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Kannatin äänestyksessä oikeudenmukaista, puolueetonta ja avointa talousvalistusta sekä tämän alan palveluntarjoajien velvoittamista antamaan asianmukaista ja paikkansapitävää tietoa. Tiedot on erotettava selvästi kaupallisesta neuvonnasta tai mainonnasta. Toivon, että jäsenvaltiot kiinnittävät erityistä huomiota riskialtteimpiin ryhmiin, kuten nuoriin, eläkeläisiin ja työuransa loppupuolella oleviin työntekijöihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Monien parlamentin tekstien tavoin Iliana Malinova Iotovan mietintö on esimerkki näennäisesti hyvästä ajatuksesta, jolla on pettävä otsikko. Pintapuolisen lukemisen perusteella voisi uskoa, että tässä on kyse kuluttajien suojelemisesta tiedottamalla heille heidän oikeuksistaan ja valistamalla heitä rahoituspalveluista, toisin sanoen antamalla heille valmiudet vastuulliseen ja valistuneeseen pankkisuhteeseen.

Todellisuudessa tässä on kyse kansalaisten muuttamisesta lapsuudesta (nähtävästi jo peruskoulusta) alkaen täydellisiksi pikku asiakkaiksi rahoitusjärjestelmässä, joka himoaa heidän säästöjään mutta myöntää kitsaasti lainaa, ja siitä, että heille tuputetaan kaikenlaisia rahoitustuotteita, joita näennäisasiantuntijat kutsuvat monimutkaisiksi mutta jotka useimmiten ovat yksinkertaisesti järjettömiä, sekä siitä, että heidät saadaan huolehtimaan järkevästi taloudenpidostaan ja valmistautumaan – luonnollisesti pankkien kanssa – eläkkeelle siirtymiseen, vaikka he maksavat osuutensa myös pakollisiin eläkejärjestelmiin.

Nyt, kun maailman rahoitusjärjestelmä on näyttänyt, kuinka kieroutunut se on, kun pankit antavat vastentahtoisesti luottoja yrityksille ja yksityishenkilöille huolimatta saamastaan satojen miljardien julkisesta tuesta, kun työntekijät ja pienet ja keskisuuret yritykset maksavat rahoitusalan jatkuvan hulluuden hinnan ja kun maailman "isokenkäiset" teeskentelevät toteuttavansa uudistuksia tämän järjestelmän hengissä pitämiseksi, tämä mietintö on lievästi sanottuna epäuskottava.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Tämänhetkinen rahoituskriisi on antanut tälle mietinnölle uutta merkitystä. Tämä johtuu siitä, että lainakriisi on paljastanut, kuinka vaarallista on, jos lainanottajille ei anneta kunnollista tietoa. Kriisi on myös osoittanut, että kuluttajat eivät kykene ymmärtämään rahoitus- ja taloustietoja eivätkä makrotaloudellisten indikaattorien muutosten mahdollisia vaikutuksia heidän lainojensa takaisinmaksuun ja että he eivät ole tietoisia maksukyvyttömyyden ja ylivelkaantumisen riskeistä.

Mietinnössä kiinnitetään huomiota tarpeeseen valistaa kuluttajia ja lisätä heidän tietoisuuttaan ja antaa heille siten mahdollisuudet käyttää oma tietämystään heille tarjottavien rahoitustuotteiden arvioimisessa. Tästä syystä kannatan aloitetta etenkin sellaisten talousvalistusohjelmien kehittämisestä, jotka laaditaan mahdollisia käyttäjiä ajatellen ja joissa otetaan huomioon heidän ikänsä, tulonsa, koulutuksensa, ammattialansa ja kiinnostuksenkohteensa. Lisäksi talousvalistusohjelmien on perustuttava todellisiin käytännön tilanteisiin, joihin törmätään jokapäiväisessä elämässä.

Toivon, että mietintö auttaa rahoituslaitoksia sekä itse kuluttajia ymmärtämään talousvalistuksen tarpeen. Uskon, että molemmat voivat hyötyä tästä, sillä maksukyvyttömyys ja kuluttajien ylivelkaantuminen ovat ongelma luottolaitoksille, joiden asiakkailla on vaikeuksia maksaa takaisin lainansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Iliana Malinova Iotovan luotonantoa koskevasta kuluttajavalistuksesta laatiman mietinnön puolesta. Maailma on menossa kohti valtavan taloudellisen epävarmuuden jaksoa, ja monet Euroopan kansalaiset pelkäävät työpaikkojensa, säästöjensä, eläkkeidensä ja tulevaisuutensa puolesta. Tällaisena epävarmana aikana kuluttajien tietoisuus luotoista, velasta ja rahoitusasioista yleensä on varmasti tärkeämpää kuin koskaan. Mietinnössä kehotetaan räätälöimään talousvalistus tietyille kohderyhmille, ja tällaiset EU:n tason aloitteet ovat tervetulleita.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − (FI) Äänestin kollegani Iliana Malinova Iotovan luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantamista käsittelevän mietinnön puolesta. Tämä on tarpeellinen ja tervetullut valiokunta-aloitteinen mietintö.

Subprime-lainojen (korkean riskin asuntoluotot) aiheuttama kriisi on osoittanut, että lainanottajiin suuntautunut tiedottaminen on ollut liian vähäistä. Tämä tiedon- ja ymmärryksen puute on johtanut siihen, etteivät maksukyvyttömyys ja ylivelkaantumisriskit huolestuta kuluttajia tarpeeksi. On myös todettava, että kuluttajatiedotus ja -neuvonta eivät ole pysyneet monimutkaisten rahoitustuotteiden vauhdissa mukana.

Riittävä taloustietämys vähentäisi useissa tapauksissa ylivelkaantumisen ja maksulaiminlyöntien riskejä. Lisäksi se antaisi kuluttajille enemmän eväitä kilpailuttaa luotontarjoajia, mikä osaltaan edistäisi markkinoiden toimivuutta.

Kannatan erityisesti mietinnön kehotusta sisällyttää talousvalitus tiiviimmin koulujen kansalliseen opetusohjelmaan sekä monipuolisen taloustiedon tarjoamista ammattiuransa alussa oleville nuorille, jotka kohtaavat uusia tulojen käyttöä koskevia haasteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Tarvitsemme investoijien ja lainanottajien oikeudenmukaista kohtelua, pitkiä vanhentumisaikoja ja todistustaakan kääntämistä. Riskien ja kustannusten on oltava nähtävissä ja vertailtavissa heti alusta lähtien. Erityisesti Lehman Brothersin tapauksessa yksityishenkilöt joutuivat massiivisen huijauksen uhreiksi, ja heille kerrottiin esimerkiksi, että riskialttiit osaketodistukset olivat turvallisia, ja heitä neuvottiin olemaan myymättä niitä juuri ennen kuin Lehman Brothers meni konkurssiin. Nyt kansalaiset joutuvat selviytymään valuuttalainojensa pakkomuuntamisista tai maksamaan vakiintuneen käytännön vastaisesti pankkien kohonneet jälleenrahoituskustannukset.

Tässä tilanteessa kansalaisten kutsuminen tyhmiksi ja yleisen "talousvalistuksen" vaatiminen on todellinen läimäytys kasvoihin, varsinkin kun edes itseään talousguruina pitävät eivät pystyneet näkemään keinottelun eri kerrosten läpi. Vaatimalla markkinoiden toiminnan tehostamista luotonantajien kilpailun lisäämisen sijasta tämä mietintö pönkittää edelleen itsesääntelevien markkinoiden myyttiä. En voi kyllin voimakkaasti vastustaa tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin Iliana Malinova Iotovan laatiman mietinnön puolesta, koska siinä kannustetaan jäsenvaltioita laatimaan valistusohjelmia eläkeläisille, joita saattaa uhata taloudellinen syrjäytyminen, sekä ammatillisen uransa alussa oleville nuorille, joilla on edessään uusien tulojensa asianmukaista käyttöä koskeva haaste.

Kuluttajien, joilla ei ole lainkaan taloudellisia tietoja, on vaikea valita tarpeitaan parhaiten vastaavat tuotteet ja palvelut. Heidän on hankalaa arvioida saatuja neuvoja, ja heitä voidaan johtaa harhaan tai he voivat joutua epärehellisten kauppamenettelyjen uhreiksi.

Suhtaudun myönteisesti komission kuluttajien talousvalistuksen alalla tekemiin aloitteisiin ja etenkin hiljattain perustettuun talousvalistuksen asiantuntijaryhmään. Katson kuitenkin, että talousvalistuksen asiantuntijaryhmällä olisi oltava selkeä vastuualue ja toimivalta.

Komission kuluttajien valistamiseksi perustama verkkosivu (http://www.dolceta.eu) on osoittautunut hyödylliseksi. Toivon, että tätä verkkotyökalua kehitetään edelleen ja päivitetään kaikilla virallisilla kielillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Yksi merkittävimmistä rahoituskriisiin johtaneista syistä on ollut luotonsaannin äärimmäinen helppous tai toisin sanottuna velan liiallinen sieto. Tästä tehtävä johtopäätös on kriisin ja sen syiden valossa ensinnäkin se, että vaikuttaisi hyödylliseltä velvoittaa pankit varmistamaan lainansaajien takaisinmaksukyky. Samalla kuluttajien tietoisuuden puute luottoihin liittyvistä riskeistä – aina viitekorkojen muutoksista alkaen – osoittaa, että kuluttajille suunnattuja toimia voidaan ja niitä täytyy toteuttaa. On selvää, että mahdollisimman suureen kulutukseen perustuvan talousmallin painetta on vaikea vastustaa tämäntyyppisillä kampanjoilla, mutta ponnistelut tietoisuuden lisäämiseksi ovat tarpeen ja meidän mielestämme hyödyllisiä.

Joka tapauksessa tämä mietintö kannustanee lisäämään avoimuutta ja laatimaan selvemmät säännöt luotonantajien tarjoamien palvelujen ehdoista. Luotonantoa tai mitä tahansa kulutuksen muotoa koskevassa valistuksessa tärkein elementti on yleinen valistus, joka antaa kansalaisille välineet tehdä päätöksiä jokapäiväisessä elämässään.

 
  
  

– Mietintö: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. – (LT) Euroopan kuluttajien luottamus on sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja kukoistuksen oleellinen edellytys. Yhtenäismarkkinoilla on lähes 500 miljoonaa kuluttajaa ja suuri määrä tavaroita ja palveluita.

Komissio on käyttänyt sisämarkkinoiden tulostaulua vuodesta 1997 lähtien valvoakseen ja korostaakseen sisämarkkinoiden lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu tunnistaa ongelmalliset alueet, ja se voi olla monipuolinen ja joustava työkalu, jolla kiinnitetään yhteiskunnan, markkinaosapuolien ja instituutioiden huomio heikkouksiin. Silti kuluttajamarkkinoiden tulostaulun tavoite ei ole ikinä ollut antaa tietoja sisämarkkinoista kuluttajille, ja tämä seikka on tärkeää korjata. Meidän on varmistettava, että markkinat toimivat mahdollisimman hyvin ja että kuluttajille tarjotaan palveluja, joiden hinta ja laatu vastaavat heidän odotuksiaan. Tätä varten ei tarvitse antaa lisää tai tiukempia säädöksiä. Joskus tiedotus, valistus ja itsesääntely saattavat olla parempi ja tehokkaampi keino.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen.(PL) Yhtenäismarkkinat eivät palvele vain yrityksiä, joilla esteiden asteittaisen poistamisen ansiosta on koko Euroopan markkinat lähes käden ulottuvilla. Ne luotiin myös kuluttajia varten, jotta he voisivat nauttia samoista standardeista kaikissa jäsenvaltioissa.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu tarjoaa välineen seurata, analysoida ja tunnistaa yhtenäismarkkinoiden ongelmia kuluttajien näkökulmasta. Siinä käytetään indikaattoreina muun muassa hintoja, valituksia, tyytyväisyyttä ja vaihtamista. Vaikka eräät tulostaulun näyttämät tulokset vaikuttavat kyseenalaisilta – esimerkiksi hinnat, sillä vaikka niitä on helppo kerätä ja vertailla, loppuhintaan vaikuttavat monet muuttujat, joita tulostaulussa ei aina oteta huomioon – indikaattorit ovat epäilemättä erittäin hyödyllinen ja asianmukainen menetelmä yhtenäismarkkinoiden tulosten arvioimiseen kuluttajien kannalta.

Haluan korostaa, että tämä on kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ensimmäinen versio. Näin ollen voimme odottaa seuraavaa versiota, jossa kritiikkimme otetaan huomioon. On tärkeää, että tulostaulu kirjoitetaan helppotajuisella kielellä, jota monet erilaiset käyttäjät voivat helposti ymmärtää, sillä sen tulokset ovat epäilemättä kiinnostava tiedonlähde yhtenäismarkkinoiden tuloksista kuluttajien kannalta.

 
  
  

– Mietintö: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Euroopan parlamentin ruotsalaiset sosiaalidemokraatit kannatimme äänestyksessä mietintöä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä ja painotamme erityisesti alkoholin ja tupakan tuonnin ohjetasoja koskevan tarkistuksen 48 hyväksymisen merkitystä. Tämä vähennys (50 prosenttia suhteessa aiempiin suuntaa-antaviin ohjetasoihin) on oikeansuuntainen askel kohti vastuullisempaa politiikkaa, jossa kansanterveyteen suhtaudutaan vakavasti. Haluamme kuitenkin korostaa, että pidämme tätä vain ensimmäisenä askeleena kohti kunnianhimoisempaa politiikkaa tällä alalla. Lisäksi olemme tyytyväisiä siihen, että tarkistus 60 ja tarkistus 68 hylättiin. Tämän tuloksena valmistevero peritään edelleen määrävaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan-puolue on päättänyt äänestää mietinnön puolesta, sillä katsomme, että se tarjoaa jonkinlaisen mahdollisuuden yhdistää kansallisten terveyspoliittisten toimien vaatimukset ja vapaat sisämarkkinat. Päätimme kuitenkin äänestää tiettyjä liian federalistissävyisiä ehdotuksia vastaan.

Junilistan-puolue pitää erittäin tärkeänä, että esimerkiksi Ruotsi voi harjoittaa alkoholipolitiikkaa Ruotsin valtiopäivien arvojen ja päätösten mukaisesti. Tämä edellyttää esimerkiksi alkoholin etämyynnissä valmisteveron perimistä vastaanottovaltiossa. Näin ei tapahtuisi, jos tarkistukset hyväksytään. Päinvastoin, se merkitsisi muun muassa sitä, että yksityishenkilöiden hankkimia tuotteita koskevat määräykset laajennettaisiin koskemaan etämyynnin harjoittajia, jolloin valmistevero maksettaisiin siinä jäsenvaltiossa, josta tuotteet on ostettu. Koska alkoholiin ja tupakkaan liittyvien sairauksien kaltaisten kansanterveysongelmien aiheuttamat menot rahoitetaan pitkälti kansallisilla verotuloilla, ehdotus etämyynnin valmisteverovapaudesta heikentäisi julkisen sektorin mahdollisuuksia hoitaa tehokkaasti kansanterveysongelmia.

Asia on ongelmallinen myös kilpailun kannalta, sillä etämyynnin harjoittaja voi tarjota samoja tuotteita kuin kansalliset toimijat, mutta huomattavasti halvemmalla vain siksi, että valmisteveroa ei makseta samaan maahan. Junilistan-puolue kannattaa kilpailua mutta katsoo, että toimijoiden pitäisi kilpailla yhtäläisin edellytyksin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä direktiiviä, jolla rajoitetaan valtiontuloja pienentäviä petoksia ja salakuljetusta. Tällä uudenaikaistetulla ja yksinkertaistetulla direktiivillä vähennetään toimijoiden velvoitteita ja annetaan niille samalla mahdollisuus torjua valmisteveropetoksia nykyistä tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Verotusjärjestelmämme ovat hyvin monimutkaisia ja jossain määrin vain asiantuntijoiden ymmärrettävissä. Tästä syystä kaikki pyrkimykset muodollisuuksien ja yleisten ehtojen parantamiseksi ja veropetosten torjumiseksi ovat tervetulleita, kunhan jäsenvaltioiden verotusta koskeva itsemääräämisoikeus säilytetään eikä veroasteita yritetä yhdenmukaistaa takaoven kautta.

Yhtä tärkeää on, että verovapailla myymälöillä ja matkustajilla itsellään on selvät säännöt. Tämä hanke näyttää tähtäävän tähän tavoitteeseen, ja siksi olen äänestänyt Astrid Lullingin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Astrid Lullingin valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä laatiman mietinnön puolesta. Komission ehdotukseen sisältyvät säännökset eivät varmasti riitä takaamaan EU:n yksityishenkilöille ja yrityksille vapautta ostaa ja myydä tuotteita yli rajojen ilman turhia veroesteitä.

Vaikka komission ehdotus sisältää eräitä parannuksia ja muutoksia, kuten 37 artikla (jäsenvaltioiden mahdollisesti edellyttämät veromerkit eivät saa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen), yksityishenkilöiden hankintoja koskevat säännökset olisi laajennettava koskemaan myös etämyyntiä, jolloin luodaan yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen kulutukseensa hankkimien valmisteveron alaisten tuotteiden todelliset sisämarkkinat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olen iloinen, että Euroopan parlamentti on vihdoin muuttanut mieltään ja ottanut rajoittavamman kannan alkoholiin. Astrid Lullingin valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä laatimasta mietinnöstä tänään toimitetun äänestyksen tuloksena alkoholin tuonnin ohjetasoja lasketaan 50 prosenttia. Myös mahdollisuuksia tehdä verovapaita ostoksia satamissa ja lentokentillä rajoitetaan. Toinen mietinnöstä seuraava asia on se, että mikään ei estä esimerkiksi Ruotsin valmisteveron perimistä toisesta EU:n jäsenvaltiosta internetin kautta tilatuista tuotteista. Euroopan parlamentilla on tässä asiassa vain neuvoa-antava rooli, mutta tämänpäiväiset tulokset ovat silti merkittävä virstanpylväs.

 
  
  

– Mietintö: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) EU:ssa syödään aivan liian vähän hedelmiä ja vihanneksia suhteessa WHO:n suositukseen vähintään 400 grammasta päivässä. Lasten keskuudessa vallitsee lihavuusepidemia. Maltassa se on erityisen paha.

Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentää monien sairauksien riskiä ja ehkäisee ylipainoa.

Hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyä uudistettiin vuonna 2007 perusteellisesti markkinahenkisempään suuntaan. Hedelmät ja vihannekset on nyt täysin integroitu tilatukijärjestelmään.

Ylipaino lisää sydän- ja verisuonitaudin, sokeritaudin, korkean verenpaineen ja eräiden syöpätyyppien riskiä. Tavoitteenamme olisi oltava, että yli 11-vuotiaat syövät 600 grammaa hedelmiä ja vihanneksia päivittäin.

Komissio ehdottaa, että yhteisön talousarviosta varataan tähän 90 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhtä hedelmää kerran viikossa 30 viikkona vuodessa ja kattaa 6–10-vuotiaat lapset.

Kouluhedelmäjärjestelmän kaikkien myönteisten vaikutusten saavuttamiseksi rahoitusta on lisättävä. Kouluhedelmäjärjestelmässä olisi jaettava yksi hedelmä jokaiselle oppilaalle päivittäin ja se olisi suunnattava myös muille koululaisille kuin 6–10-vuotiaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen kouluhedelmäjärjestelmää koskevan mietinnön hyväksymiseen. Ehdotus tuottaa todellisia terveyshyötyjä miljoonille lapsille koko Euroopassa.

Koululaisille jaettavien ilmaisten hedelmien rahoittaminen yhteisen maatalouspolitiikan budjetista osoittaa, että YMP:stä on konkreettista hyötyä tavallisille eurooppalaisille. EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisrahoitus mahdollistaa Free School Fruit Scheme -järjestelmän laajentamisen Englannissa ja vastaavien järjestelmien perustamisen Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin.

Vaikka suurempi budjetti kuin komission ehdottama 90 miljoonaa euroa olisi tervetullut – kuten parlamentti mietinnössään huomauttaa kehottamalla lisäämään määrärahoja 500 miljoonaan euroon – järjestelmä antaa lapsille säännöllisesti ilmaisia hedelmiä ja siihen liittyviä terveyshyötyjä, kuten pienemmän riskin sairastua myöhemmin elämässä lihavuuteen, sokeritautiin tai muihin vakaviin sairauksiin. Sen lisäksi, että järjestelmä edistää välittömästi lasten terveyttä, se auttaa muokkaamaan nuorten näkemyksiä ravitsemuksesta, luomaan terveemmän Euroopan ja vähentämään kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kustannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), kirjallinen. − (DA) Juni-liike on äänestänyt mietinnön puolesta kokonaisuutena huolimatta siitä, että me periaatteessa vastustamme maataloustukea. Mielestämme on tärkeää opettaa lapsille terveellisempiä ruokailutottumuksia. Vastustamme kuitenkin vaatimusta siitä, että hedelmien on oltava peräisin yhteisön alueelta, koska tämä tekee järjestelmästä epäsuoran tuen eurooppalaisille viljelijöille. Myös me haluaisimme, että lapsille jaettavat hedelmät ovat luonnonmukaisesti viljeltyjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän järjestelmän rahoituksen lisäämisen sekä siihen sisällytettävien tuotteiden selvemmän määrittelyn puolesta. Tilastot osoittavat, että EU:ssa on noin 22 miljoonaa ylipainoista ja yli 5 miljoonaa lihavaa lasta, ja tämä johtuu lähinnä liikaa rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävien tuotteiden liiallisesta kulutuksesta. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna EU:n ja jäsenvaltioiden on enemmän kuin tarpeen osallistua terveellisten ruokailutottumusten luomiseen erityisesti tarjoamalla monipuolisia sesongin hedelmiä. Äänestin myös sen puolesta, että tämän järjestelmän määrärahoja lisätään 90 miljoonasta 500 miljoonaan euroon, sillä alkuperäisellä summalla voitaisiin tarjota yksi hedelmä jokaiselle 6–10-vuotiaalle lapselle 30 viikon ajan.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Vaikka katson, että vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lastensa terveydestä ja että kouluhedelmäjärjestelmien on oltava niin joustavia, että niissä voidaan ottaa huomioon paikalliset, alueelliset ja kansalliset olot, kannatan tätä mietintöä.

Lasten keskuudessa riehuu lihavuusepidemia, ja EU:ssa on arviolta 22 miljoonaa ylipainoista lasta, joista 5,1 miljoonaa pidetään vakavasti ylipainoisina. EU:ssa asuvat lapset eivät syö tarpeeksi terveellistä ruokaa, ja heille on tarjottava terveellisempiä vaihtoehtoja. Toivon, että tällä ehdotuksella voidaan edes jonkin verran lievittää lasten lihavuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) Ei ole epäilystäkään, että lapset voivat paremmin, jos he syövät hedelmiä. Omenat, banaanit ja appelsiinit ehkäisevät lihavuutta ja pitävät meidät terveinä. Siksi on tavallaan ymmärrettävää, että monet Euroopan parlamentissa kannattivat tänään äänestyksessä ehdotusta EU:n koululaisille jaettavien hedelmien tukemisesta.

Ongelmana on yksinkertaisesti se, että EU ei ole vastuussa hedelmien kulutuksesta. On ensisijaisesti vanhempien vastuulla opettaa lapsilleen terveellisiä ruokailutottumuksia. Toissijaisesti vastuu on kunnilla, ja kolmannella sijalla on valtio. Federalistina haluan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tätä itse asiassa myös EU haluaa. EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan mukaan päätökset, jotka on sopivinta tehdä alemmalla tasolla, on tehtävä tällä tasolla. Sen vuoksi vastustin äänestyksessä parlamentin ehdotusta lisätä kouluhedelmäjärjestelmän määrärahoja 90 miljoonasta 500 miljoonaan euroon.

Meidän olisi pyrittävä EU:ssa vähentämään päästöjä, lisäämään liikkuvuutta ja torjumaan rikollisuutta. Hedelmien syöminen, liikunnan lisääminen ja makeisten vähentäminen ovat kysymyksiä, joita koulut, vanhemmat ja paikallistason poliitikot pystyvät käsittelemään paljon paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Kannatin äänestyksessä Niels Buskin mietintöä ehdotuksesta perustaa järjestelmä hedelmien jakamiseksi kouluissa, koska katson, että yhteisön tuki tällaisten tuotteiden jakamiseksi maksutta lapsille on tärkeää terveellisten ruokailutottumusten edistämiseksi Euroopan unionissa ja siten Euroopan kansalaisten terveyden tason kohottamiseksi.

Lihavuuden ja ylipainoisuuden lisääntyminen Euroopan väestön ja etenkin lasten keskuudessa on tulosta huonoista ruokailutottumuksista ja liikunnan puutteesta. Tästä syystä meidän on kiireesti toteutettava tehokkaita toimenpiteitä tämän epidemian torjumiseksi varsinkin edistämällä terveellisiä ruokailutottumuksia lapsuudessa. Kouluilla voi yhteistyössä perheiden kanssa olla keskeinen rooli siinä, että lapset saadaan syömään terveellisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Me kannatamme tätä mietintöä, johon osallistuimme useilla ehdotuksilla. Euroopan komission vastustuksesta huolimatta mietinnössä puolustetaan tuoreiden hedelmien ilmaista jakelua päivittäin kouluissa lasten ja etenkin taustaltaan huono-osaisten lasten terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi.

Tuemme tätä järjestelmää, koska nuoria on rohkaistava arvostamaan hedelmiä ja vihanneksia, ja tällä on hyvin myönteinen vaikutus kansanterveyteen ja lasten köyhyyden torjuntaan. Jotta järjestelmä olisi tehokas, se on kuitenkin laajennettava koskemaan useampia lapsia, mikä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa se on laajennettava koskemaan muita ikäryhmiä ja huono-osaisia sosiaaliryhmiä. Järjestelmään on sisällyttävä yhteisön etuuskohtelu, toisin sanoen kansalliselle ja paikalliselle tuotannolle on annettava etusija, ja sen rahoituksen on tultava yhteisöltä paremman sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaamiseksi.

Tämä järjestelmä voisi toimia esimerkkinä toimesta, jolla taataan aito valtioiden välinen solidaarisuus. Me toivomme, että kaikesta tästä ei tule vain taas yhtä propagandakampanjaa ja että neuvostossa päästään sopimukseen tarvittavien määrärahojen myöntämisestä, niin että järjestelmä voidaan toteuttaa tehokkaasti kaikissa maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotusta kouluhedelmäjärjestelmästä, mutta brittiläisten työväenpuoluetta edustavien kollegojeni tavoin haluan säilyttää siinä kansallisen yhteisrahoituksen, jotta järjestelmän kattavuus olisi parempi. Kannatan myös viittausta luonnonmukaisesti viljeltyihin, paikallisiin ja alueellisiin tuotteisiin, mutta tämä ei voi täysin korvata monipuolisuutta ja tarvetta saada parasta vastinetta rahoille. Lounais-Englannissa toivoisin omien suurenmoisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeidemme vaihtamista Kyproksen ja Kanariansaarten banaaneita vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), kirjallinen. (EN) Olen hyvin tyytyväinen siihen, että lastemme terveyteen puututaan Euroopan unionin tasolla.

Lasten lihavuus on yhä vakavampi huolenaihe Euroopassa ja sitäkin vakavampi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa lähes 25 prosenttia väestöstä on lihavia ja 10 prosenttia lapsista on ylipainoisia. Tämä asia huolestuttaa vakavasti monia äänestäjiäni, ja olen tyytyväinen, että on tehty aloite siihen puuttumiseksi.

Ruokailutottumuksien muokkaaminen lapsuudessa on avaintekijä lihavuuden ehkäisemiseksi myöhemmin elämässä, ja hedelmien ja vihannesten syömisen on todettu vähentävän lihavuutta ja sydän- ja verisuonitauteja.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa einesten vetovoima johtaa huonoihin ruokailutottumuksiin, jotka puolestaan maksavat terveydenhuollolle vuosittain 6 miljardia puntaa. On siis selvää, että tämän aloitteen tukeminen on taloudellisestikin järkevää.

Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta, ja toivon, että jäsenvaltiot käyttävät varoja tehokkaasti torjuakseen ylipainoisuutta, josta on tulossa lapsillemme todellinen ongelma.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan tekemät tarkistukset ovat tehneet komission jo valmiiksi huonosta ideasta vielä huonomman, varsinkin kun valiokunta haluaa nostaa kulukaton 90 miljoonasta 500 miljoonaan euroon veronmaksajien kustannuksella. Valiokunta korostaa, että tämä koskee vain yhteisön alueelta peräisin olevia hedelmiä. Muualta peräisin olevilla hedelmillä ei ole mitään merkitystä.

Valiokunnan ehdotus, jossa isoveli-tyyliin todetaan, että kouluissa olisi jaettava sesongin mukaisia hedelmiä ja asetettava etusijalle hedelmävalikoiman monipuolisuus, jotta "lapset voivat tutustua erilaisiin makuihin", on täysin naurettava.

Jälleen kerran Euroopan parlamentti sekaantuu koulutuspolitiikkaan. Jäsenvaltioiden tulee "sisällyttää nämä toimenpiteet koulutuksen osana terveyttä ja ravitsemusta koskeviin koulujen opetuskokonaisuuksiin".

Enemmistöllä Euroopan parlamentista on vääristynyt kuva yhteisestä maatalouspolitiikasta. Parlamentin jäsenten käsityksen mukaan veronmaksajilla on runsaudensarvi, josta he voivat jakaa määrättömästi rahaa maatalouspolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen. Luojan kiitos Euroopan parlamentilla ei ole yhteispäätösvaltuuksia näillä aloilla – eikä pidä olla vastakaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. − (PL) Olen hyvin tyytyväinen siihen, että hyväksyimme tänään kouluhedelmäjärjestelmän. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksistä hyväksymässä lausunnossa kirjoitin, että lasten ja nuorten ylipainoisuuden ongelmaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä ylipainoon liittyy lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonitautiin, sokeritautiin, verenpainetautiin ja eräisiin syöpätyyppeihin.

Kouluhedelmäjärjestelmällä on tarkoitus edistää hedelmiä ja vihanneksia sisältäviä hyviä ruokailutottumuksia ja opettaa koululaisia syömään terveellisesti. Ruokailutottumukset muodostuvat lapsuudessa, ja on osoitettu, että lapset, jotka oppivat syömään runsaasti hedelmiä ja vihanneksia, tekevät niin myös aikuisina.

Hedelmien jakaminen koululaisille edistää varmasti hedelmien ja vihannesten syöntiä hyvin nuorten lasten keskuudessa, joten kouluhedelmäjärjestelmän vaikutus Euroopan lasten ja nuorten keskuudessa vallitsevan lihavuusepidemian torjuntaan on varmasti merkittävä. Lisäksi tämä vaikutus on vielä suurempi, jos hedelmiä syödään kouluissa enemmän kuin vain symbolisesti. Siksi olen tyytyväinen äänestystulokseen järjestelmän määrärahojen merkittävän lisäämisen (nelinkertaistamisen) puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Niels Buskin mietinnön puolesta ja kannatan vilpittömästi tätä aloitetta jakaa hedelmiä Euroopan koululaisille. Kotimaani Skotlannin terveystilanne on yksi Euroopan huonoimpia, ja sen hallitus toteuttaa aktiivisesti useita toimia, joilla pyritään parantamaan lasten terveydentilaa siinä toivossa, että tämä edistää heidän hyvinvointiaan myöhemmässä elämässä. EU:n aloite täydentää Skotlannin hallituksen työtä ja on siksi tervetullut.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN) , kirjallinen. – (PL) Minun mielestäni kouluhedelmäjärjestelmän merkitys ei ole ainoastaan symbolinen – "tässä Euroopan unioni antaa jotakin lapsille" – vaan se on terveellisiä ruokailutottumuksia edistävä aloite. Katson, että myös yläasteiden oppilaat olisi sisällytettävä järjestelmään. Korostan, että tällä tavoin auttaisimme köyhempiä perheitä, jotka usein eivät pysty tarjoamaan hedelmiä lapsilleen. Luonnollisesti järjestelmä tarjoaa yhden lisämahdollisuuden viljelijöille ja hedelmänviljelijöille. Hedelmiä ja vihanneksia, ja kotimaassani varsinkin omenia, on suhteellisen helppo jaella. Meidän on kuitenkin muistettava, että hedelmien on oltava laadukkaita, puhtaita ja tuoreita. Meidän on myös valmistettava koulut järjestelmän käyttöönottoon. Realistisesti katsoen sitä ei voida ottaa käyttöön ennen kouluvuoden 2009/2010 alkua.

Järjestelmän määrärahat eivät ole tähtitieteelliset: komission ehdotuksessa ne arvioidaan 90 miljoonaksi euroksi, ja ne voisivat ehkä olla suuremmat. Tämä on totta, mutta samalla meidän on muistettava, että ylipainoon ja lihavuuteen liittyvien sairauksien hoito on kallista. Emme saa jättää tätä järjestelmää kertaluonteiseksi, vain näön vuoksi tehtäväksi aloitteeksi. Meidän on kutsuttava koulutuksesta vastaavat kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset mukaan sen toteutukseen. On myös säilytettävä järkevä joustovara hedelmien ja vihannesten valinnan yksityiskohtien suhteen ja muistettava, että järjestelmällä on tarkoitus edistää lastemme terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE) , kirjallinen. (EN) Vaikka päätin äänestää Niels Buskin mietintöä vastaan, ilmaisen täyden tukeni ja myötätuntoni käsiteltävälle aiheelle – sille, että Euroopan koululaisille tarjotaan enemmän hedelmiä. Nuorten lisääntyvä lihavuus on uhkaava ongelma.

Kannatan kuitenkin ensisijaisesti toissijaisuusperiaatetta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että olisi luotettava siihen, että jäsenvaltiot ja niiden hallitukset pitävät hyvää huolta nuoresta sukupolvesta. Ei ole EU:n asia säännellä tämän kaltaisia konkreettisia ongelmia. Kyseinen aloite perustuu epäilemättä hyviin tarkoitusperiin. Jos ongelmia aletaan ratkoa yleiseurooppalaisella sääntelyllä, jätetään kuitenkin huomiotta tärkeimpien asiaan liittyvien toimijoiden, vanhempien, koulujen, paikallishallinnon ja kansallisten hallitusten, rooli ja vastuu. Olen varma, että ne kaikki ovat yhtä huolestuneita ja motivoituneita toimimaan hedelmien syönnin lisäämiseksi kouluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä järjestelmää, jolla myönnetään rahoitusta koululaisille jaettaviin ilmaisiin hedelmiin ja vihanneksiin. Tällä voidaan saada aikaan ainoastaan myönteisiä tuloksia, sillä se auttaa vähentämään lasten lihavuutta lähentämällä heidän ruokailutottumuksiaan kohti "viisi päivässä" -suositusta, ja tästä syystä olen äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Vuoden 2009 talousarviota koskevassa 23. lokakuuta 2008 antamassani äänestysselityksessä kiinnitin huomiotanne siihen arvoon, joka EU:n osallistumisella hedelmien tarjoamiseen koululaisille on. Kouluhedelmäjärjestelmä voi olla hyödyllinen estettäessä lapsia lihomasta entisestään ja sairastumasta. Kysymys kuuluu, miksi EU:n pitäisi huolehtia tästä koulutuksesta vastaavien kuntien sijasta. Nyt EU:n varoista maksetaan jäsenvaltioille, joilla on velvollisuus maksaa lisäksi jokin summa, mutta järjestelmän toteutus on kuntien vastuulla. Tällainen työskentelytapa aiheuttaa paljon turhaa hallintotyötä ja aikaavievää byrokratiaa.

Äskettäisessä talousarviokeskustelussa summaa korotettiin 182 miljoonaan euroon, ja Niels Buskin mietinnön ansiosta tätä summaa korotetaan tulevaisuudessa 500 miljoonaan euroon. Alankomaiden maatalousministeri, joka kannattaa nykyistä järjestelmää, on ilmoittanut lehdistössä, että hän pitää tätä valtavaa lisäystä arvottomana ja aikoo vastustaa sitä. Koska tästä asiasta ei päätä parlamentti vaan neuvosto, on odotettavissa, että tämä lisäys ei toteudu. Kouluhedelmäjärjestelmä edustaa kuitenkin yleisön silmissä EU:n prioriteetteja, jotka ovat aivan hakoteillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin Niels Buskin mietinnön puolesta niiden päätelmien perusteella, joita terveydenhuolto-organisaatiot ovat tehneet nykyihmistä vaivaavista sairauksista, joista monet johtuvat huonosta ruokavaliosta. Hedelmien sisältämien vitamiinien ansiosta niiden syöminen saattaa auttaa ehkäisemään tai parantamaan näitä sairauksia.

Meidän on opetettava lapsillemme miten ja mitä tulee syödä. Tästä syystä katson, että tähän voitaisiin sisällyttää myös ruokavaliota koskeva valistus, varsinkin kun Maailman terveysjärjestö suosittelee, että 11-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten olisi syötävä vähintään 400 grammaa hedelmiä ja vihanneksia joka päivä. Toisaalta on havaittavissa sellaisten lasten määrän räjähdysmäinen kasvu, jotka "nauttivat" epäterveellistä, mieletöntä ja sopimatonta ravintoa, eikä tästä pidä syyttää vain koulua tai perhettä, vaan kaikkia meitä, yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Tällainen ruokavaliokäyttäytyminen on pysäytettävä välittömästi.

Koulu on yksi tottumuksia muokkaavista toimijoista, ja sen avulla meidän pitäisi voida omaksua uudelleen tapa syödä hedelmiä. Tästä syystä tuen varauksetta hedelmien jakamista ja syömistä kouluissa. Tämän järjestelmän olisi kuuluttava tärkeimpiin prioriteetteihin päätöksenteossa, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet pidättyivät äänestämästä Niels Buskin mietinnöstä, joka koskee komission ehdotusta ottaa käyttöön EU:n laajuinen kouluhedelmäjärjestelmä. Vaikka kannatamme terveellisten ruokailutottumusten edistämistä Yhdistyneen kuningaskunnan ja koko EU:n nuorten keskuudessa, meillä on varauksia mietinnössä ehdotettujen määrärahojen suhteen, jotka ovat huomattavasti suuremmat kuin komission ehdottamat 90 miljoonaa euroa. Äänestysten tuloksista riippuen parlamentti kannattaa vähintään 360 miljoonan ja jopa 500 miljoonan euron määrärahoja. Meidän mielestämme on järkevämpää käynnistää järjestelmä pienemmällä rahoituksella ja tarkastella sitten määrärahatarvetta saatujen kokemusten perusteella – kuten komission vaikutustenarvioinnissa ehdotetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) EU:n hedelmä- ja vihannesmarkkinoita sääntelee nykyisin kysyntä. Kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönotto tukee hedelmien ja vihannesten kulutusta EU:ssa ja lisää kysyntää, mikä parantaa kansanterveyttä ja lisäksi hyödyttää eurooppalaisia hedelmien ja vihannesten viljelijöitä.

Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentää monien sairauksien riskiä ja ehkäisee ylipainoa ja lasten lihavuutta. Terveysnäkökulma on siten tärkein hedelmien kulutusta lisäävän kouluhedelmäjärjestelmän peruste. Koska ruokailutottumukset luodaan lapsuudessa, katson, että ei riitä, että järjestelmä aloitetaan kouluissa, vaan se pitäisi mieluummin käynnistää jo esikouluissa.

Komission ehdottamilla yhteisön talousarviosta myönnettävillä 90 miljoonalla eurolla pystytään kuitenkin tarjoamaan vain yksi hedelmä viikossa, mikä ei riitä muuttamaan ruokailutottumuksia tai vaikuttamaan kansanterveyteen.

Realistinen budjetti tälle järjestelmälle olisi mielestäni 500 miljoonaa euroa, kuten Euroopan parlamentti ehdottaa. Tällä summalla voitaisiin tarjota jokaiselle oppilaalle yksi hedelmä päivässä, ja samalla järjestelmä voitaisiin kohdistaa 6–10-vuotiaiden koululaisten lisäksi myös nuorempiin esikouluikäisiin lapsiin.

Uskon vakaasti, että kouluhedelmäjärjestelmään hedelmien kulutuksen tukemiseksi EU:n kouluissa käytetyt varat tuottavat säästöjä jäsenvaltioiden terveydenhuoltomenoissa, ja sen vuoksi äänestin Niels Buskin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Mietinnössä ehdotetun järjestelmän ansiot ovat ilmeiset. Yhteiskunnan nuorimpien kannustamisella syömään sesongin mukaisia hedelmiä (ja joissain tapauksissa yksinkertaisesti sen varmistamisella) on kannatettavat tavoitteet sekä välittömästi, sillä se edistää monipuolista ruokavaliota, että tulevaisuudessa, koska näin luodaan terveellisiä ruokailutottumuksia. On kuitenkin kaksi seikkaa, jotka on mainittava.

Moninkertaiset takuumekanismit, joilla varmistetaan, että tarjottavat hedelmät on tuotettu Euroopassa, antavat vaikutelman siitä, että tämän toimen motiivina ei ole vain nuorten ruokavalio vaan ensisijaisesti Euroopan maatalouden tukeminen. Lisäksi, vaikka tämän kysymyksen ja yhteisen maatalouspolitiikan välinen suhde on selvä, kuten jo todettiin, on kyseenalaista, tarvitseeko asiaan puuttua yhteisön tasolla. Selvää on, että valinta omenoiden tai Rocha-päärynöiden välillä on jätettävä jäsenvaltioille. Suhtaudumme kuitenkin epäillen siihen, onko tämän suhteen syytä perustaa yhteisön järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Kun mietintöni terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämisestä EU:ssa hyväksyttiin 1. helmikuuta 2007, Euroopan parlamentti lähetti joukon voimakkaita viestejä painottamalla muun muassa ravitsemus- ja terveysvalistuksen keskeistä roolia ehkäistäessä ylipainoa ja lihavuutta, josta kärsii yli 5 miljoonaa lasta, ja kehottamalla komissiota ja neuvostoa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tarkistuksen yhteydessä vuosina 2008 ja 2013 kehittääkseen terveellisen ravinnon kannustimia maaseudun kehittämistoimien puitteissa.

Komissio näyttää kuunnelleen viestiä ja vastaavan siihen tällä eurooppalaisella järjestelmällä ilmaisten hedelmien jakamiseksi kouluissa 6–10-vuotiaille lapsille kouluvuodesta 2009/2010 lähtien. Nyt on 27 jäsenvaltion tehtävä lähteä mukaan. On selvää, että tarvitaan paljon aikaa, rahaa ja henkilöstöä ja myös monien kouluruokaloiden ruokalistojen muutoksia, jotta Maailman terveysjärjestön (WHO) suositus viiden hedelmän ja vihanneksen (400 grammaa) päivittäisestä syömisestä toteutuu muutenkin kuin pienellä kirjoitettuna mainoslauseena televisioruuduissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Kannatin äänestyksessä Niels Buskin mietintöä hedelmien kulutusta kouluissa edistävästä järjestelmästä. On selvää, että lapset syövät Euroopan unionissa vähän hedelmiä ja vihanneksia, ja tämä johtuu osittain kouluruokaloiden ravitsemuksellisesti huonosta tarjonnasta. Runsas hedelmien ja vihannesten syöminen vähentäisi kuitenkin monien sairauksien riskiä ja ehkäisisi lasten ylipainoa ja lihavuutta. Lisäksi vihannesten syöminen lapsuudesta asti on terveellinen tapa, joka säilyy läpi elämän.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös siitä, että komission tähän järjestelmään osoittamat varat ovat täysin riittämättömät. Ehdotettu tuki mahdollistaa vain yhden hedelmäannoksen tarjoamisen yhtenä päivänä viikossa. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että komissio joka tapauksessa ottaa huomioon useita meneillään olevia kokeiluja tehdäkseen järjestelmään laadullisia parannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Meillä Ruotsissa on tapana sanoa lapsille, että hedelmät ovat luonnon omia makeisia. Pidän itse kovasti hedelmistä, ja minusta on hyvä, jos Euroopan lapset syövät riittävästi näitä terveyspommeja. Sikäli yhdyn esittelijän näkemyksiin. Vastuun siitä, että koululaiset syövät riittävästi omenoita ja banaaneja, täytyy kuitenkin olla lasten vanhemmilla ja mahdollisesti kunnilla, joissa koulut antavat opetusta. Euroopan unioni ei saa toimia ylikansallisena hedelmäpoliisina. Meidän olisi sen sijaan keskitettävä energiamme ja voimavaramme tärkeämpiin tehtäviin.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan varauksetta komission ehdotuksia ilmaisten hedelmien ja vihannesten jakamisesta kouluissa osana lasten lihavuuden vastaista strategiaa. Paitsi että kannatan vilpittömästi EU:n varojen käyttämistä kaikkia jäsenvaltioita huolestuttavan ensisijaisen kansanterveysongelman ratkaisemiseksi, tuen myös ehdotuksiin liittyvää voimakasta sosiaalista elementtiä, sillä niiden avulla jäsenvaltiot voivat tukea köyhistä oloista tulevia lapsia, jotka yleensä syövät vähemmän hedelmiä ja vihanneksia ja joiden lihavuusriski on suurempi. Lisäksi tämä on ensimmäinen kerta, kun YMP:n varoja käytetään kansanterveysongelmaan puuttumiseen, ja tämä on merkki YMP:n tavoitteita koskevan ajattelun muuttumisesta.

Olen tyytyväinen siihen, että parlamentti on lähettänyt komissiolle ja neuvostolle voimakkaan viestin kannattamalla määrärahojen lisäämistä, jotta useammat lapset voivat hyötyä tästä järjestelmästä. En kuitenkaan yhdy parlamentin kantaan siitä, että hedelmien ja vihannesten olisi tultava vain yhteisön alueelta. Emme saa unohtaa, että järjestelmässä on kyse hyvin monipuolisten hedelmien ja vihannesten tarjoamisesta koululaisille ja lihavuuden torjunnasta.

(Työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Taistelu liikakiloja vastaan on aloitettava jo nuorena. Tuoreiden hedelmien tarjoaminen kouluissa voi olla hyvin merkittävä terveellisten ruokailutottumusten kannustin. Tästä syystä tämä järjestelmä, jossa kaikille 3–10-vuotiaille lapsille tarjotaan ainakin yksi hedelmä, on syytä ottaa avosylin vastaan.

Arvioiden mukaan Euroopan unionissa on 22 miljoonaa ylipainoista lasta, joista 5,1 miljoonaa on lihavia. Paitsi että tämä aiheuttaa paljon terveysongelmia, se lisää jäsenvaltioiden terveydenhuoltomenoja. Jos komissio hyväksyy parlamentin ehdotuksen lisätä määrärahoja 90 miljoonasta 500 miljoonaan euroon, kaikki lapset voivat jo nuorina oppia terveellisiä ruokailutottumuksia. Näin he saavat paremmat mahdollisuudet säilyttää nämä tottumukset ja välttää lihavuus.

Mietinnössä esitetään huomiota myös hedelmätarjonnan koostumuksesta. Jäsenvaltioiden pitäisi suosia paikallisesti tuotettuja ja sesongin mukaisia hedelmiä. Mietinnössä kehotetaan antamaan lapsille terveyttä ja ruokavaliota koskevaa neuvontaa sekä luonnonmukaisen maatalouden erityispiirteitä koskevaa tiedotusta. Olen tyytyväinen mietinnön sisältöön, ja siksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan periaatetta siitä, että nuorille yritetään tarjota enemmän hedelmiä kouluissa. Skotlannissa toteutettu onnistunut hanke, jossa kouluissa pyrittiin tarjoamaan enemmän hedelmiä ja vihanneksia, on saanut ennätysmäärän lapsia syömään terveellisemmin. Ohjelmat on suunnattu niitä eniten tarvitseville, ja toivon että tämä ohjelma kohdennetaan ensisijaisesti köyhimmille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille.

 
  
  

- Mietintö: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Euroopan parlamentin ruotsalaiset sosialidemokraatit olemme samaa mieltä euroalueen tilanteen analyysistä. Arvostamme sitä, että on korostettu yhteistyön sosiaalisia näkökulmia ja painotettu kasvuun liittyviä ongelmia. Emme kuitenkaan tue mietinnön 40 kohtaa, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden, jotka eivät kuulu euroalueeseen ja täyttävät Maastrichtin kriteerit ja joille ei ole myönnetty poikkeusta perustamissopimuksessa, olisi siirryttävä käyttämään yhteistä valuuttaa mahdollisimman pian.

Meidän mielestämme tämän kommentoiminen ei kuulu parlamentin toimivaltaan. Kunnioitamme Ruotsin kansan kansanäänestyksessä tekemää päätöstä ja haluaisimme korostaa, että tätä asiaa pitäisi käsitellä kunkin jäsenvaltion kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Me kaikki äänestimme tätä mietintöä vastaan, koska siinä palvotaan vakaussopimusta, siinä ei nähdä nykyisen vakavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen seurauksia, siinä jätetään huomioimatta paheneva sosiaalinen ja alueellinen epätasa-arvo ja siinä unohdetaan työttömyyden ja köyhyyden lisääntyminen.

On kestämätöntä, että tässä mietinnössä vaaditaan Euroopan keskuspankin valheellista riippumattomuutta sen sijaan, että puolustettaisiin sen demokraattista valvontaa ja sen tavoitteiden muuttamista siten, että otettaisiin huomioon tarve keskittyä tuotantoon, oikeudet sisältävän työllisyyden luomiseen ja ihmisten, erityisesti työntekijöiden ja eläkeläisten, ostovoiman parantamiseen.

Ryhmäni esittämät tarkistukset valitettavasti hylättiin, erityisesti ne, joissa arvosteltiin verotus- ja kilpailupolitiikkaa ja kiinnitettiin huomiota työpaikkojen epävarmuuden ja matalien palkkojen lisääntymiseen ja sääntelyn purkamisen ja vapauttamisen seurauksiin.

On myös valitettavaa, että ehdotuksemme vakaussopimuksen kumoamisesta ja sen korvaamisesta uudella yhteenkuuluvuutta, kehitystä ja sosiaalista edistystä koskevalla strategialla hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Vähintä, mitä voi sanoa, on se, että esittelijöiden laatima "yleisesti myönteinen" arvio talous- ja rahaliiton kymmenestä vuodesta ei vaikuta täysin puolueettomalta. Muutamia havaittuja ongelmia pidettiin yllätyksettömästi jäsenvaltioiden ja Euroopan yhdentymisen puutteen syynä.

Totuus on se, että euron käyttöönotto johti automaattisesti päivittäistavaroiden hintojen räjähdysmäiseen kasvuun ja työntekijöiden ostovoiman laskuun. Totuus on se, että vakaussopimus on talousarvioon ja yhteiskuntaan liittyvää malthusianismia. Totuus on se, että vaihtokurssipolitiikan puute ja euron yliarvostus ovat heikentäneet euroalueen kansainvälistä kilpailukykyä. Totuus on se , että yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen korkokanta 11:lle tai 15 taloudelle, joilla on hyvin erilaiset rakenteet ja kehitystasot, ei missään tapauksessa vastaa näiden talouksien yksittäisiä tarpeita eikä niiden yhteisiä tarpeita.

Euro ei ole onnistunut tuomaan luvattua vaurautta jäsenilleen, joista suurin osa on nyt taantumassa. Se johtuu siitä, että euro ei ole ajatukseltaan eikä toiminnaltaan taloudellinen väline. Se on ennen kaikkea voimakas poliittinen väline kansakuntien riippumattomuuden tuhoamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen tätä mietintöä, jossa kehotetaan parantamaan taloudellista koordinointia, jotta voidaan yrittää estää pitkittynyt, syvä taantuma. Tämän etenemissuunnitelman pitäisi parantaa rahoituskriisin valvontaa, ja sen pitäisi tarjota arvokasta tukea taloudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin Pervenche Berèsin ja Werner Langenin talous- ja rahaliiton vuosikymmentä arvioivan mietinnön puolesta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentilla, ainoalla kansan suoraan valitsemalla EU:n elimellä, on ollut hyvin merkittävä asema talous- ja rahaliiton ensimmäisenä vuosikymmenenä. Parlamentti on toinen lainsäätäjä sisämarkkinoiden alalla, erityisesti rahoituspalvelujen osalta, se käy vuoropuhelua talouspolitiikan koordinoinnista talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, sillä on määräävä asema rahapolitiikassa, sillä se nimittää EKP:n johtokunnan jäsenet. Nämä ovat vain muutamia parlamentin viime vuosina toteuttamista tärkeimmistä tehtävistä. Haluaisin päättää puheenvuoroni onnittelemalla kollegoitani mietinnöstä, erityisesti siksi, että euroalueen laajentumista on korostettu EU:n uuden taloudellisen tulevaisuuden ponnahduslautana.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Mietintö "EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen" on yksi tärkeimmistä tässä täysistunnossa esitetyistä mietinnöistä. Taloudellisten vaikeuksien aikana se antaa uudet puitteet keskusteluille taloudesta. Mietinnössä tehdään yksityiskohtainen analyysi, jonka avulla voidaan nähdä talous- ja rahaliiton myönteiset ja kielteiset näkökulmat. Siinä on mielenkiintoisia johtopäätöksiä yhteisvaluutasta, eurosta.

Ei voi olla epäilystäkään, että euron käyttöönotto on ollut valtava taloudellinen menestys EU:lle. On tunnustettava, että se on kestänyt paljon markkinoiden myrskyisyyttä. Yhteisvaluutta ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin alueisiin samalla tavalla. Erot Euroopan unionin eri jäsenvaltioiden kehitysasteissa käyvät koko ajan selvemmiksi. Nyt, rahoituskriisin aikana, talouspolitiikan koordinoinnista on tullut välttämätöntä. Meidän on myös noudatettava vakaus- ja kasvusopimuksen säännöksiä.

Euroopan keskuspankin riippumattomuuden tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Sen valtuudet on rajoitettava rahapoliittisiin asioihin eli hintavakauden ylläpitämiseen ja sen yksinomaiseen valtuuteen säätää koroista.

Näiden syiden takia tuen mietinnön hyväksymistä.

 
  
  

- Mietintö: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Konservatiivipuolue on äskettäin julkaissut miesten ja naisten välisen palkkaeron umpeenkuromista koskevan kuusikohtaisen suunnitelman nimeltä "Fair Play on Women's Pay: A six-point plan to overcome the gender pay gap". Konservatiivipuolue haluaa auttaa tekemään palkkaerosta kerta kaikkiaan lopun.

Se sisältää pakolliset palkkatarkastukset niiden työnantajien osalta, joiden on havaittu harjoittavan syrjintää, ja uusia toimenpiteitä, joilla naisia autetaan pääsemään työhön ja etenemään urallaan, ja siinä laajennetaan oikeutta pyytää joustavaa työtä kaikille vanhemmille, joiden lapset ovat alle 18-vuotiaita.

Samapalkkaisuus on olennaista oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, mutta kansallisilla hallituksilla ja parlamenteilla on yleisesti parhaat valmiudet toimia tavalla, joka on tehokkainta niiden omassa yhteiskunnassa ja taloudessa. Tässä Euroopan parlamentin suosituksessa annetaan liikaa EU:n tason ohjeita.

Emme voi kuitenkaan tukea Edit Bauerin mietintöä, koska pyyntö samapalkkaisuutta koskevasta uudesta lainsäädäntöehdotuksesta perustuu EY:n perustamissopimuksen 141 artiklan 3 kohtaan, jonka kattaa konservatiivipuolueen sitoumus olla osallistumatta sosiaalipolitiikkaa koskevaan pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Naisten ja miesten välinen palkkaero on valtava ongelma, ja sekä yksittäisillä työntekijöillä että työmarkkinaosapuolilla on erityinen vastuu käsitellä sitä. Tällaisella syrjinnällä rikotaan perustamissopimuksen perussäännöksiä, ja työnantajat, jotka eivät ota tästä vastuuta, pitäisi jopa nyt viedä oikeuteen.

On kuitenkin vastoin Ruotsin työmarkkinoita ja osapuolten vastuuta koskevaa perusnäkemystämme sekä nykyistä lainsäädäntöä, että luodaan oikeudellisia välineitä ohjaamaan palkanmuodostusta EU:n tasolle tai että sitä muodostetaan valtion palkkapolitiikalla. Palkanmuodostus ei kuulu, eikä sen pitäisi kuulua, EU:n toimivaltaan.

Koska ehdotuksestamme poistaa viittaukset uusiin oikeudellisiin välineisiin, joilla palkanmuodostusta ohjataan EU:n tasolle, järjestettiin kuuleminen, olemme päättäneet äänestää mietinnön puolesta kokonaisuudessaan. Mietinnössä on valitettavasti edelleen monia ei-toivottuja yksityiskohtia, kuten ehdotus "palkkatasa-arvon päivästä". Parlamentin sinnikäs tapa vaatia, että julistetaan päiviä, viikkoja ja vuosia eri ilmiöistä, on mainospolitiikkaa, jossa ei tehdä eroa eri kohteiden välillä. Päinvastoin, itse kohdetta tarkastellaan arkipäiväisellä ja välinpitämättömällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. − (PT) Miesten ja naisten palkkaero on ongelma koko Euroopassa. Vuodesta 1975 alkaen voimassa ollut ja vuonna 2006 tarkistettu miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskeva yhteisön lainsäädäntö on selkeästi tehoton.

Kiitämme esittelijää siitä, että hän on pyytänyt komissiota antamaan lainsäädäntöehdotuksen 31. joulukuuta 2009 mennessä mietinnön sisältämien suositusten mukaisesti. Onnittelemme häntä myös vastuullisesta ja vakavasta tavasta, jolla hän on esittänyt suosituksensa, joissa keskitytään tärkeimpään asiaan, toisin kuin joissakin sosialidemokraattien esittämissä tarkistuksessa, jotka eivät auta ratkaisemaan tätä ongelmaa, sillä niissä on yksityiskohtia poliittisesta kansanperinteestä tai suosituksia, jotka ovat toteuttamiskelvottomia, koska ne eivät kuulu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Vuosien 2005 ja 2006 välillä Portugalissa palkkaero kasvoi nykyisen hallituksen aikana samanlaisista olosuhteista huolimatta 8,9 prosentilla. Naisille vuonna 2007 maksettu työttömyyskorvaus oli 21,1 prosenttia vähemmän kuin miesten. Naisille maksetut määrät, myös laajennettujen etuuksien osalta, ovat köyhyysrajan alapuolella, ja ne itse asiassa laskivat vuosien 2006 ja 2007 välillä.

Portugalin sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet tukevat tätä mietintöä. Sosialistisesta kansanperinteestä huolimatta emme sekoita olennaista asiaa sivuseikkoihin emmekä anna sivueikkojen tuhota olennaista asiaa, nimittäin kestämättömän syrjintätilanteen muuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), kirjallinen. − (EN) Samaa palkkaa samasta työstä koskevalla periaatteella autetaan poistetaan naisten syrjintä työpaikalla. Mutta meidän on mentävä pidemmälle naisten oikeuksien puolustamisessa. Tämän mietinnön tavoitteena on naisten työn arvon edistämisen lisäksi myös julkisten palvelujen laadun parantaminen.

Yli 30 vuotta samapalkkaisuutta koskevan lainsäädännön käyttöönoton jälkeen naiset ansaitsevat EU:ssa 15 prosenttia vähemmän kuin miehet ja palkkaeron umpeenkuromisessa on edistytty hitaasti. Naisten ja miesten välinen palkkaero oli Irlannissa 20 vuotta sitten 25 prosenttia ja nyt se on 13 prosenttia. Tästäkin edistyksestä huolimatta naisten ja miesten välinen palkkaero aiheuttaa vakavaa huolta. Erityisesti tässä taloustilanteessa esiin nousee uusia haasteita, jotka on määriteltävä ja ratkaistava.

Monet naiset ovat edelleen keskittyneitä kapealle ammattialalle, osa-aikaisiin ja matalapalkkaisiin töihin ja työpaikkoihin, joissa heidän taitojansa ja osuuttaan aliarvioidaan. Tarvitaan monipuolista lähestymistapaa. Naisten osallistumista työmarkkinoille on lisättävä. Lastenhoitopalveluja ja lapsilisiä on parannettava, jotta saadaan naiset, joilla on lapsia, takaisin työpaikalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin välittömän ja välillisen syrjinnän, yhteiskunnallisten ja taloudellisten tekijöiden sekä työmarkkinoiden eriytymisen lopettamisen puolesta. Mietinnössä kehotetaan tekemään neutraali työnarviointi, jonka pitäisi perustua uusiin luokitusjärjestelmiin ja työn organisointia koskeviin järjestelmiin sekä työkokemukseen ja tuottavuuteen, joita arvioidaan ennen kaikkea laadullisesti. On myös ehdotettu palkkatasa-arvon päivän järjestämistä, jotta suuri yleisö ja työnantajat saadaan tietoisiksi palkkaan liittyvästä epätasa-arvosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tuin tätä mietintöä, koska samapalkkaisuuden periaatetta koskeva nykyinen lainsäädäntö on pantava täytäntöön asianmukaisesti. Vaikka samaa palkkaa samasta työstä ja samanarvoisesta työstä koskevaa periaatetta koskevan nykyisen lainsäädännön täytäntöönpaneminen onkin olennaista sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, valinnanvapauden palauttaminen kaikille naisille on myös hyvin tärkeää. Järjestelmässä on oltava joustavuutta ja työn ja yksityiselämän asianmukainen tasapaino. Naisten on voitava päättää, menevätkö he naimisiin vai eivät, päättää, hankkivatko he lapsia vai eivät, hankkivatko uran, hankkivatko jatkokoulutusta vai eivät, jäävätkö kotiin, lähtevätkö muualle töihin, perustavatko yrityksen tai käyttävätkö omaisuutta. Haasteena on sen varmistaminen, että taloudelliset paineet eivät poista mahdollisuutta näihin päätöksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. − (PT) Äänestin Edit Bauerin miesten ja naisten samapalkkaisuudesta laatiman mietinnön puolesta, koska on kestämätöntä, että naiset ansaitsevat vähemmän (ero EU:ssa on 15 prosenttia), vaikka heillä on enemmän taitoja (58 prosenttia valmistuneista ja 41 prosenttia tohtorin tutkinnon suorittaneista on naisia).

Mietinnössä ehdotetaan tapoja nykyisen lainsäädännön tarkistamiseksi, siinä muun muassa ehdotetaan rangaistusten säätämistä sääntöjen noudattamatta jättämisestä ja kehotetaan parempaan vuoropuheluun työmarkkinaosapuolten kanssa. Samaa palkkaa samasta työstä tai samanarvoisesta työstä koskeva periaate ei ole vain naisten vaan koko yhteiskunnan taistelu. Naisia tarvitaan kaikilla liike-elämän aloilla, erityisesti niillä, joita on perinteisesi pidetty miesten aloina. Tämän todistaa se, että naiset ovat hyviä johtajia.

Nykyisissä oloissa ja Lissabonin strategian kasvua ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi naisten aktiivinen osallistuminen on olennaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Vaikka mietintö hyväksyttiin useimpine naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan keskustelun aikana esitettyine tarkistuksineen, joiden ansiosta siitä tuli hyvä mietintö, PPE-DE-ryhmä ei voinut olla heikentämättä sen soveltamisalaa täysistunnon äänestyksen aikana tietäen, että tarvittiin 393 äänen ehdoton enemmistö.

Siksi tietyt ehdotukset ovat valitettavasti rauenneet eikä niitä ole lopullisessa päätöslauselmassa, mukaan luettuna jotkin yksityiskohtaiset suositukset Euroopan komissiolta pyydetyn naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaatteen noudattamista koskevan uuden ehdotuksen sisällöstä.

Tämä päätöslauselma, josta äänestimme, on kuitenkin myönteinen. Korostaisimme, että tarvitaan toimenpiteitä, joilla arvostetaan työtä, joilla annetaan ensisija oikeudet sisältävälle työllisyydelle ja vaurauden oikeudenmukaiselle jakamiselle, joilla autetaan voittamaan tiettyihin tehtäviin ja liiketoimintasektoreihin liittyvät naisia syrjivät palkkaerot ja stereotypiat ja joilla arvostetaan ammatteja ja toimia, joissa naiset ovat enemmistönä. Niitä ovat erityisesti vähittäismyynti- ja palvelualat ja korkin, tekstiilien ja vaatteiden, jalkineiden, elintarvikkeiden valmistuksen ja muiden kaltaiset alat, joilla palkka on hyvin matala ammateissa ja luokissa, joissa naiset ovat enemmistönä.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), kirjallinen. − (EN) Puhun tästä tänään, koska miesten ja naisten välinen palkkaero huolestuttaa monia vaalipiirini Länsi-Midlandsin asukkaita sekä useimpia meistä täällä.

Miesten ja naisten välinen palkkaero on Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan keskiarvoa suurempi, ja naiset ovat juuri saaneet uutisia, joiden mukaan ero on nyt kasvamassa.

Miesten ja naisten tasa-arvo on perusoikeus ja välttämättömyys demokratialle. Vain kaikkien kansalaistemme yhdenvertaisella osallistumisella saavutamme EU:n kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet.

Muutoksen taloudelliset perusteet ovat pakottavia: naisten kykyjen vapauttaminen nostaisi BKT:tä jopa kahdella prosentilla. Taloudellisen epävakauden aikana on olennaista varmistaa, että taloudessamme käytetään kaikkia käytettävissä olevia resursseja. On myös olennaista varmistaa, että naiset eivät kärsi enää enempää.

Vaikka lainsäädäntöä on annettu ja aloitteita on tehty, se ei riitä. Monet vaalipiirini asukkaista kannattavat voimakkaampia toimia eron torjumiseksi.

Siksi pidän myönteisenä tätä mietintöä ja ehdotuksia ottaa käyttöön palkkatarkastukset ja antaa enemmän valtuuksia tasa-arvoelimille.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Huolellisen harkinnan jälkeen Kesäkuun lista on päättänyt äänestää mietinnön puolesta. Työmarkkinoiden lisääntynyt tasa-arvo, ammattitaitoisten naisten ja miesten välisen palkkaeron pieneneminen ja tasa-arvoiset eläkkeet ovat tärkeitä tavoitteita oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Siksi ajatukset sukupuolta koskevien tilastojen lisäämisestä, lainsäädännön tarkistamisesta ja koulutuksesta yleisten mielikuvien torjumiseksi yhteiskunnassa ovat tärkeitä.

Kesäkuun lista arvostelee kuitenkin EU:n nähtävästi kyltymätöntä tarvetta liittää yhä useampia politiikanaloja toimivaltaansa. Perusnäkemyksemme on, että työmarkkinoiden sääntelyyn liittyviä asioita pitäisi käsitellä pääasiassa yksittäisissä jäsenvaltioissa eikä niitä pitäisi ottaa esiin EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteesta säädetään yksiselitteisesti Rooman sopimuksessa, ja siksi on skandaalimaista, että sukupuolten välillä on edelleen niin valtavia eroja koko EU:ssa. Siksi on olennaisen tärkeää, että EU:n toimielimet ryhtyvät tällä alalla todellisiin toimiin, ja siksi minä äänestin Edit Bauerin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − Palkkaerolla, joka oli yksi kasvua ja työllisyyttä koskevista Lissabonin strategian tavoitteista mutta jota jotkin jäsenvaltiot eivät ole käsitelleet riittävästi, on vakava vaikutus naisten asemaan taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. Tuen tätä mietintöä, jossa käsitellään sitä, että Euroopassa naiset ansaitsevat 15−25 prosenttia miespuolisia kollegoitaan vähemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestin tämän päivän äänestyksessä kollegani Edit Bauerin laatiman mietinnön puolesta. Se ei ollut minulle kuitenkaan helppoa, koska suhtaudun varauksella joidenkin kohtien sisältöön.

EU:n tasolla on ollut yhdenvertaisuutta koskevaa politiikkaa miltei 50 vuoden ajan. Viimeisen 50 vuoden ajan meillä on ollut selkeät lakisääteiset puitteet. Kaikista yhdenvertaisuutta koskevista ponnisteluistamme huolimatta, sekä EU:n tasolla että jäsenvaltioissa, emme ole kuitenkaan vieläkään onnistuneet täysin poistamaan naisiin kohdistuvaa palkkasyrjintää.

Edit Bauerin mietinnössä muotoiltu kehotus uuden lainsäädännön antamisesta pitäisi hylätä. Yhteiskuntamme asenteita ei voida muuttaa lainsäädännöllä. Viime vuosien aikana saatu kokemus osoittaa, että miesten ja naisten välisen palkkaeron syyt ovat suurelta osin oikeusjärjestelmän soveltamisalan ulkopuolella ja että asetukset eivät itsessään voi parantaa naisten tilannetta työmarkkinoilla.

Uudella lainsäädännöllä vain luodaan enemmän byrokratiaa ja lisätään siten erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rasituksia. Tämän takia kannatan nykyisten asetusten johdonmukaisempaa täytäntöönpanoa sukupuoleen liittyvien palkkaerojen poistamiseksi ja vastustan uusia asetuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin Edit Bauerin mietinnön puolesta, koska sukupuolten epätasa-arvoa on valitettavasti edelleen. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin perusarvo.

Naisten ja miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteen edistäminen on suhteellisen uusi huolenaihe Euroopan unionissa – esitetty Maastrichtin sopimuksessa tai Amsterdamin sopimuksessa – vaikka eri näkökulmia on korostettu monissa julkilausumissa tai kansainvälisissä sopimuksissa, kuten vuoden 1967 julistuksessa naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta.

Romaniassa kaksi kolmesta alasta, joilla enemmistö työntekijöistä on naisia, ovat terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutus (69,5 prosenttia). Naisten hallitsemat ammatit ja työpaikat ovat edelleen aliarvostettuja verrattuna niihin, joissa miehet ovat enemmistönä. Sukupuolta koskevien perusteiden soveltamisen erilaisuus ja puutteet vaikuttavat ehdottomasti palkkaan. Naisten ja miesten välinen keskimääräinen palkkaero on 8,5−15 prosenttia ja vielä suurempi yksityisellä sektorilla, viimeksi mainittujen eduksi. Tämä on ristiriidassa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta annetun direktiivin 75/117/ETY kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Elleivät naiset ja miehet saa samaa palkkaa, on vaikeaa saavuttaa vuodelle 2010 ehdotettuja tavoitteita: elinolojen parantaminen, talouskasvun aikaansaaminen ja köyhyyden poistaminen. Se, että naiset ansaitsevat Euroopan unionissa keskimäärin 15 prosenttia vähemmän kuin miehet ja että heidän on työskenneltävä karkeasti ottaen helmikuuhun asti (418 päivää vuodessa) saadakseen saman määrän kuin miehet, kuulostaa hälytyskellolta. Sen torjumiseksi on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin.

Tasa-arvoinen edustus Euroopan komissiossa ja Euroopan parlamentissa voi olla poliittinen viestimme naisten paremmasta edustuksesta kaikissa päätöksentekoelimissä ja siten välillisesti näiden palkkaerojen poistamisesta.

Äänestin tämän mietinnön puolesta ja onnittelen esittelijää.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Äänestin Edit Bauerin miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta laatiman mietinnön puolesta. Tästä ikivanhasta ongelmasta on keskusteltu vuosien ajan: On hämmentävää huomata, että joissakin EU:n jäsenvaltioissa palkkaerot johtuvat pääasiassa ammatillisen eriytymisen korkeasta asteeseesta ja palkkarakenteen vaikutuksesta. Siksi tarvitaan monipuolisia toimia, joilla pyritään panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, joka jo on olemassa mutta joka ei ole kovin tehokasta. Ylistän kollegani tekemää työtä, jolla pyritään lujittamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen lisäksi ottamaan huomioon se, että tällaisella lainsäädännöllä on vaikeaa vaikuttaa taloudelliseen eriytymiseen. Lopuksi, tuen asiaa siksi, että meillä on oltava palkkapolitiikka, jolla pyritään vähentämään palkkojen epätasa-arvoa ja saamaan aikaan parempi palkka matalapalkkaisille työntekijöille, joiden joukossa naiset ovat enemmistönä.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Euroopan palkkatasa-arvon päivän luomista. Sitä, että naisia syrjitään maksamalla heille samasta työstä keskimäärin 15 prosenttia vähemmän palkkaa kuin heidän miespuolisille kollegoilleen, on täysin mahdotonta hyväksyä vuonna 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistinen puolue äänesti mietintöä vastaan, koska siinä käytetään samapalkkaisuutta vähentämään työssäkäyvien naisten oikeuksia pienimpään yhteiseen nimittäjään. Työssäkäyvien naisten ei pitäisi unohtaa, että käyttämällä sukupuolten tasa-arvoa koskevan euroyhdenmukaisen lainsäädännön soveltamista tekosyynä EU ja jäsenvaltioiden keskustavasemmistolaiset ja keskustaoikeistolaiset hallitukset ovat onnistuneet poistamaan heidän omat etunsa, kuten naisten yötyökiellon. EU ja Uusi demokratia- ja PASOK-puolueet ovat käyttäneet samaa lainsäädäntöä saadakseen aikaan naispuolisten virkamiesten eläkeiän noston syrjinnän poistamisen ja sukupuolten tasa-arvon nimissä.

Mietinnössä ei ainoastaan jätetä käsittelemättä miesten ja naisten samasta työstä saaman epätasa-arvoisen palkan todellisia syitä ja sitä, että naiset ja nuoret ovat osa-aikatöiden, joustavien työsopimusten ja joustoturvan ensimmäisiä uhreja, vaan päinvastoin, siinä ehdotetuilla ratkaisuilla edetään juuri tähän suuntaan. Perustetta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta käytetään tekemään naisten joustavat työmuodot tavalliseksi käytännöksi ja ehdottamaan valmista rahaa julkisista rahastoista ja julkisista työsopimuksista ja antamaan niitä palkintona "kunnon kapitalisteille", jotka soveltavat sitä, mikä on itsestään selvää: sama palkka samasta työstä miehille ja naisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), kirjallinen. − (EN) Tässä mietinnössä annetaan Euroopan komissiolle suosituksia miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta, ja kyseinen periaate on avain ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja eläke-etuuksien tasa-arvon varmistamiseen.

Vuosien ajan olen tukenut vahvasti Plymouthin seniorikansalaisten vetoomusta, jossa kehotetaan kohtelemaan iäkkäitä naisia oikeudenmukaisesti.

Olin ylpeä voidessani esittää Edit Bauerin mietintöön kolme tarkistusta, joissa Plymouthin kampanjoitsijoiden vaatimukset näkyivät, ja olen iloinen, että kaikki kolme hyväksyttiin.

Euroopan parlamentti on tunnustanut, että monet naiset menettävät ansiotuloja, koska he työskentelevät lasten ja iäkkäämpien ihmisten hoitajina. Se on kehottanut komissiota poistamaan eläkeläisten köyhyysriskin ja varmistamaan heille asianmukaisen elintason. Ja se on asettanut tavoitteeksi naisten ja miesten eläkkeiden yhtäläisyyden, myös eläkeiän osalta.

Nyt Euroopan unionin ja kansallisten hallitusten on otettava vaari näistä sanoista ja muutettava kauniit sanat edistysaskeleiksi.

Seniorikansalaisten eläketasa-arvo on arvokas tavoite, ja olen ylpeä voidessani tukea tätä mietintöä.

 
  
  

- Mietintö: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Olemme päättäneet äänestää tyhjää, koska meidän mielestämme on periaatteessa väärin tehdä tyhjäksi juuri näitä asioita koskeva käynnissä oleva lainsäädäntömenettely valiokunta-aloitteisessa mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. (PL) Tuen Christian Ehlerin mietintöä kahdesta syystä.

Koska Euroopan unionilla ei ole omia raaka-aineita, siitä on kehittymässä yksi maailman suurimmista energiantuojista, joka on koko ajan riippuvaisempi ulkoisista öljyn ja kaasun toimittajista. Näihin aloihin liittyy hyvin suuri geopoliittinen riski. Hiilivarat riittävät kauemmin kuin öljy- ja maakaasuvarat, ja niillä voi olla meille strateginen merkitys, mikäli poliittiset syyt uhkaavat energiatoimituksia.

Energian tuottaminen hiilen kaltaisista fossiilisista polttoaineista voi myös olla toteuttamiskelpoista huolimatta tiukoista ympäristönormeista, ja se tarjoaa hyvät tulevaisuudennäkymät eurooppalaisille ja puolalaisille kaivoksille. Puhtaiden hiiliteknologioiden käyttöönotolla edistetään Puolan infrastruktuurin ja sen talouden huomattavaa kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. (LT) Komission tiedonanto "Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen" on tärkeä askel kohti politiikkaan ja rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä koskevia uusia keskusteluja. Nyt on selvää, että Euroopan unioni voi panna vuoden 2020 jälkeisen ilmastopolitiikan kunnianhimoiset tavoitteensa täytäntöön vain, jos se varmistaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden suuren osuuden voimalaitoksissa. Meidän on todella edistyttävä hiilidioksidin geologista talteenottoa ja varastointia koskevien asetusten laatimisessa ja antamisessa.

Vaikka tällä hetkellä EU:n tasolla pyritään mahdollisimman pian antamaan direktiivi hiilidioksidin geologisesta talteenotosta ja varastoinnista, kansallisella tai alueellisella tasolla ei ole riittävästi asianmukaisia aloitteita, jotka ovat erityisen välttämättömiä liikenneinfrastruktuurin alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Niin kauan kuin EU:n energiatarpeiden tyydyttämiseksi tarvitaan fossiilisia polttoaineita, on tärkeää tukea aloitteita, joilla pyritään lieventämään ympäristövaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioita (CCS).

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että päästöoikeuksien kaupasta tulevien tulojen pitäisi mennä kyseiselle jäsenvaltiolle eikä niitä pitäisi osoittaa eri hankkeisiin. Muuten on vaarana, että päästökauppajärjestelmästä tulee tehoton, ja sitä valvotaan ylhäältä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä korostetaan, että on tärkeää lisätä tutkimukseen osoitettuja EU:n varoja, joilla pyritään panemaan täytäntöön uusia teknologioita kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, ottamiseksi talteen, ja erityisesti varoja, joilla pyritään panemaan täytäntöön pilottihankkeita, joilla lisätään tämän tutkimuksen arvostusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden turvallisuutta. EU ei voi luopua suurimmista omista energiavaroistaan, fossiilisesta hiilestä, koska monet jäsenvaltiot takaavat edelleen energiariippumattomuutensa jalostamalla fossiilista hiiltä. Meidän on taattava tuleville sukupolville, että sähkön tuottaminen fossiilisista polttoaineista on kestävää ja että se saastuttaa mahdollisimman vähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Tuin tätä mietintöä, koska se vastaa tarkistusta, jonka esitin suurten CCS-demonstrointilaitosten (hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) rahoituksesta EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamisesta laatimassani mietinnössä.

Riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista jatkuu todennäköisesti vielä jonkin aikaa, ja meidän pitäisi tutkia kaikki vaihtoehdot lieventääksemme niiden haitallisia vaikutuksia. Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla uutetaan hiili kaikista hiilivetylähteistä ja haudataan se eikä anneta päästöjen päästä ilmakehään. Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla voitaisiin vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, jos se pannaan täytäntöön viipymättä ja jos sille annetaan asianmukainen rahoitus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tässä mietinnössä tunnustetaan, että on vähennettävä päästöjä, jotka ovat peräisin fossiilisista polttoaineista, joita käytetään siltana ennen kuin voimme luottaa uusiutuviin energialähteisiin, ja siksi tuen sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Tuin äänestyksessä Christian Ehlerin mietintöä, joka koskee kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukemista. On selvää, että Euroopan unioni voi saavuttaa ilmastopolitiikkansa kunnianhimoiset tavoitteet vain, jos se onnistuu varmistamaan CCS-teknologioiden (hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) suuren osuuden voimalaitoksissa.

Hiilen strateginen merkitys ei saa estää meitä etsimästä tapaa käyttää tätä arvokasta resurssia tavalla, joka ei vaikuta ilmastoon. Olen myös esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että komissio on toteuttanut niukasti toimenpiteitä varmistaakseen, että kyseiset kunnianhimoiset hankkeet voidaan saada päätökseen vuoteen 2015 mennessä. Lopuksi, pidän myönteisenä Christian Ehlerin arviointia, jossa korostetaan sellaisten asianmukaisten oikeudellisten kehysten puutetta, joissa olisi saatavilla taloudellisia resursseja niitä varten. Tämän puutteen paikkaaminen on ehdottoman tärkeää.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), kirjallinen. (DE) Euroopan parlamentti on Christian Ehlerin mietinnön hyväksymällä tehnyt päätöksen täysin vanhentuneen energiastrategian puolesta. Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla (CCS) on tarkoitus saada ilmastolle haitalliset tuotantoprosessit näyttämään "ilmastoystävällisiltä". Sillä ei kuitenkaan vältetä eikä vähennetä hiilidioksidituotantoa, kuten tapahtuisi esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden kanssa. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän mielestä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin valtavassa julkisessa rahoittamisessa ei ole juurikaan järkeä taloudellisesti. Nämä rahat käytettäisiin paremmin ja kestävämmin, jos ne sijoitettaisiin uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaa käyttöä koskevaan tutkimukseen.

Christian Ehlerin mietinnössä mennään komissiota pidemmälle: siinä pyritään käyttämään EU:n rakennerahastoja CCS-investointiin, millä kyseiset varat evätään heikommassa asemassa olevilta alueilta ja niiden kestävää kehitystä koskevilta suunnitelmilta. Brandenburgia edustava kristillisdemokraattien jäsen Christian Ehler pyrkii antamaan rahaa Vattenfallille, Euroopan viidenneksi suurimmalle energiayhtiölle, jotta se voi avata enemmän ruskohiilikaivoksia Lusatiaan (Brandenburg/Saksi) ja uhata useampia kyliä uudelleensijoittamisella. Tiedetään, että Vattenfall aikoo tuottaa ruskohiilestä energiaa seuraavat 50−60 vuotta, vaikka se on mahdollista vain, jos tehokkuuskerroin on alle 50 prosenttia. Energiaa vaativalla CCS-teknologialla tätä vähennetään edelleen 10−15 prosentilla. Tämä on askel taaksepäin, ja siksi emme hyväksy tätä mietintöä vaan olemme sen sijaan esittäneet vaihtoehtoisen ehdotuksen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö