Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0376/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0535

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, rozsah finančnej krízy ukazuje, že ani banky ani spotrebitelia sa nerozhodovali zodpovedne. Veľmi podporujem investície do finančného vzdelávania a schválila som aj správu. Nemôžem však súhlasiť s povrchnými kampaňami a všeobecnými zásadami. Obávam sa, či máme analýzu, pretože situácia v členských štátoch môže byť rôzna. Viem aj to, že ak má byť vzdelávanie účinné, musí byť úzko zamerané na špecifické požiadavky celej škály rozličných skupín občanov.

Rada by som vás upozornila na príkladnú prax z Českej republiky. Posledné tri roky funguje internetová stránka http://www.bankovnipoplatky.com" , ktorú spravuje jediný človek. Táto stránka predstavuje veľmi významný prínos v oblasti finančného vzdelávania českých občanov, ktorí majú prístup k internetu. Je dôkazom toho, že túto otázku možno vyriešiť lacno a účinne. Chýba však vzdelávanie žiakov a staršej generácie, a to bez verejného financovania nedokážeme.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Európski spotrebitelia aj vďaka finančnej kríze majú vynikajúcu príležitosť overiť si svoje vedomosti v oblasti financií. Získali výbornú skúsenosť, že porozumieť riadeniu súkromných financií, zhodnoteniu úspor, využívaniu poistných produktov, ale aj obyčajným bankovým výpisom a potvrdeniam si vyžaduje znalosť základnej finančnej terminológie a využiť ju správne na spravovanie svojich financií.

Z tohto dôvodu pokladám správu spravodajkyne Iotovovej za ďalší dôležitý príspevok EP k ochrane spotrebiteľa a hlasovala som za ňu. Som presvedčená, že so vzdelávaním spotrebiteľov je potrebné začať už na základných školách. Túto problematiku zameranú hlavne na financie by mali členské štáty zakotviť do učebných osnov na základných aj stredných školách. Je potrebné lepšie spropagovať webovú stránku DOLCETA a EURÓPSKY DIÁR.

Oceňujem aktivity spotrebiteľských organizácií, ktoré sú zamerané na vzdelávanie nielen žiakov, ale aj pedagógov. S veľkým entuziazmom organizujú rôzne súťaže, do ktorých sa zapája veľký počet mladých spotrebiteľov. Pod mojou záštitou Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v rámci spotrebiteľskej výchovy žiakov každoročne organizuje súťaž Spotreba pre život. Táto súťaž sa teší veľkému záujmu a víťazi absolvujú návštevu v EP.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne vám ďakujem za príležitosť vysvetliť dôvody môjho hlasovania. Myslím, že v tejto snemovni sa pravdepodobne zhodneme na tom, že úverová kríza a kríza likvidity, ktorým čelíme, sú zapríčinené nesprávnymi rozhodnutiami v oblasti pôžičiek, a to nielen zo strany bánk. K týmto rozhodnutiam ich donútila Clintonova vláda a nasledujúce režimy, ktoré odporučili bankám dávať úvery spoločenstvám, ktorých úverová bonita bola považovaná za nedostatočnú. Príčinou kríz sú však aj nesprávne rozhodnutia zo strany spotrebiteľov. Boli podnecovaní k úverom, ktoré možno neboli schopní splácať a ocitli sa v situácii, v ktorej museli znášať túto platobnú neschopnosť.

Uvedená situácia zdôrazňuje dôležitosť finančného vzdelávania spotrebiteľov. Zdá sa však, že sa medzi nami začína rozmáhať klamný názor, že Európska únia dokáže vyriešiť každý problém. Ak sa pozriete na riešenia vymenované na webovej stránke Komisie, v brožúre Európsky diár, vidíte, že na riešenie otázky vzdelávania spotrebiteľov toho v skutočnosti robia len veľmi málo. Mali by sme sa pozrieť na komunitné organizácie, napríklad na organizáciu Croydon Caribbean Credit Union v mojom volebnom obvode, ktoré riešia tieto problémy na úrovni komunity a nie na európskej úrovni.

 
  
  

– Správa: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, vyzvala som Parlament, aby hlasoval proti správe, pretože len malá menšina hlasovala za nižšie smerné úrovne ako tie, ktoré sa používajú v súčasnosti.

Rada by som zdôraznila, že Komisia nesúhlasí so smernými úrovňami. Tento Parlament hlasoval v roku 2005 za správu pána Rosatiho s cieľom zrušiť smerné úrovne a teraz robíme krok späť a obmedzujeme to, za čo sme hlasovali. Väčšina poslancov nevie, za čo hlasovali.

Teraz znižujeme súčasné smerné úrovne o 50 %. To znamená, že ste nehlasovali za 800 cigariet, ale za 400, nie za 10 litrov liehovín, ale za 5 litrov, nehlasovali ste za 90 litrov vína, ale za 45 litrov a miesto 110 litrov piva ste hlasovali za 55 litrov. Robíte krok späť a znižujete súčasné úrovne nákupu súkromnými osobami na polovicu.

Som presvedčená, že odkaz pánovi komisárovi Kovácsovi a Rade ministrov je aj napriek tomu jasný. V konečnom dôsledku za moju správu nemá v úmysle hlasovať iba päť členských štátov. Preto by som rada oznámila Rade, že pán komisár podľa svojich včerajších slov súhlasí s orientačnými limitmi, ktoré sa uplatňujú v súčasnom období. To musí byť jasné, pán predsedajúci, ako spravodajkyňa to musím uviesť, pretože táto informácia má pri výklade hlasovania zásadný význam.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, je mi cťou zastupovať nádherné dedinky, údolia a háje plné zvončekov v grófstvach v okolí Londýna. Ako každý poslanec EP za juhovýchodné Anglicko som dostal tucty srdcervúcich sťažností od voličov, ktoré sa týkali svojvoľnej konfiškácie legálne nakúpeného alkoholu a tabaku v prístavoch Lamanšského prielivu.

Opakované zvýšenia spotrebnej dane zo strany labouristov poslúžili na presun príjmov, ktoré by mali ísť v prospech maloobchodníkov v mojom volebnom obvode, na druhú stranu Lamanšského prielivu. Časom sa presunuli z anglických grófstiev v okolí Londýna na kontinent aj pracovné miesta. Príjem, ktorý mal ísť do britskej štátnej pokladnice, sa dostáva do kontinentálnych pokladníc.

Reakcia vlády následne spočívala v použití tohto znižujúceho sa príjmu na vyšší počet vyberačov daní v márnej snahe o kontrolu systému, v ktorom sa začína pašovať čoraz viac alkoholu a tabaku. Taký je systém, za ktorého návrat labouristickí poslanci EP na svoju hanbu práve hlasovali. Myslím, že to je hanba.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, len by som rád zopakoval pocity, ktoré vyjadrili predošlí rečníci, pani spravodajkyňa Lullingová a môj kolega pán Dan Hannan z juhovýchodného Anglicka.

Aj ja ako poslanec Európskeho parlamentu za Londýn, najúžasnejšie mesto na svete a hlavné mesto najúžasnejšej krajiny na svete, som dostal mnoho listov od voličov, ktorí sa sťažovali na ťažkopádny prístup colných orgánov a vyberačov spotrebnej dane, keď sa usilovali o nákup alkoholu a cigariet na kontinente a donášali ich späť pre vlastné potešenie alebo potešenie rodiny či priateľov.

Čo robia colní a daňoví úradníci v Spojenom kráľovstve? Preháňajú ich, kladú im neodbytné otázky, nútia ich vystúpiť z vozidiel, nevynímajú ani dôchodcov a dotieravým spôsobom, ako pri výsluchu gestapa, sa ich vypytujú a snažia sa zistiť, koľko alkoholu vypijú a koľko cigariet vyfajčia. Takéto správanie od úradníkov presadzujúcich právo alebo vyberačov spotrebných daní v Spojenom kráľovstve či v Európe neočakávame. Hlasovaním za správu tak, ako sme to urobili dnes, sme vykonali krok späť. Nielen pred rok 1992, ale ďalej do minulosti, do obdobia, keď ešte neexistoval voľný pohyb tovaru alebo bol len veľmi obmedzený.

 
  
  

– Správa: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Správu som podporil, pretože výskyt nadváhy a obezity v Európskej únii za posledné dve desaťročia rapídne narástol, takmer 22 miliónov detí má nadváhu a tento údaj rastie ročne až o 400 000. Viac ako 90 % prípadov obezity u detí zapríčiňujú nesprávne stravovacie návyky a nedostatok pohybu. Takéto deti trpia vážnymi poruchami výživy, ale aj kĺbov, majú zníženú imunitu a sú častejšie choré.

Po schválení Bielej knihy o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe je predložené nariadenie dobrou správou pre boj proti obezite detí. Projekt zvýšenia distribúcie ovocia a zeleniny do európskych škôl považujem za potrebný. Viac by sme mali myslieť na deti v predškolských zariadeniach a viac ako samotná distribúcia by zdravému vývoju populácie prispelo poradenstvo a vytváranie dobrých a vyvážených stravovacích návykov.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, školský program podpory konzumácie ovocia, ako aj projekt mliečna desiata v školách a projekt distribúcie potravinových výrobkov ľuďom EÚ v núdzi patria medzi vynikajúce iniciatívy EÚ, ktoré sú veľmi potrebné a rozhodne ich treba podporovať. Distribúcia bezplatného ovocia a zeleniny žiakom prispeje nielen k zlepšeniu ich zdravia a k zmene ich stravovacích návykov, ale bude mať aj pozitívny spoločenský dosah. Kladne hodnotím mnohé z návrhov Európskej komisie a domnievam sa, že nespôsobia spory zásadného významu. Zároveň dúfam, že pani komisárka a predovšetkým naši ministri poľnohospodárstva z EÚ-27 budú o niečo štedrejší. Nesmieme zabudnúť, že ide o zdravie našich detí a že by sme na ňom nemali šetriť.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rovnako ako ostatní poslanci EP za Skupinu PPE-DE z Českej republiky som hlasoval proti správe pána Buska o ovocí a zelenine na školách. O zdravú stravu detí sa musia starať v prvom rade rodičia. Európska únia nemá žiadne právomoci ani v oblasti školstva, ani v oblasti zdravia. Tieto záležitosti majú spravovať členské štáty v súlade s vlastnými vnútroštátnymi preferenciami. Neexistuje žiadny rozumný dôvod na to, aby Európska únia využívala peniaze daňových poplatníkov na to, aby žiakom hradila raz za týždeň kus ovocia. EÚ by sa mala zaujímať o skutočné celoeurópske problémy, napríklad o odstránenie bariér, čo sa týka štyroch základných slobôd, a nemala by porušovať svoju vlastnú zásadu subsidiarity.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, od doby, keď sme vyháňali z ovocných sadov deti, ktoré kradli jablká, prešlo už mnoho času. Dnes žiakov nezaujímajú ani sady, ani jablká. Preto je program podpory konzumácie ovocia vítaný. Problém je, že mnohí rodičia si neuvedomujú dôležitosť ovocia a zeleniny, a preto program poskytne informácie o prínosoch konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie.

Samozrejme, že kľúčom k úspechu tohto programu budú opäť členské štáty. Nechceme zložitý program založený na pravidlách. Chceme pružnosť a musíme spolupracovať predovšetkým s učiteľmi, ktorí budú rozdávať ovocie, a s rodičmi, aby zaručili, že deti ovocie a zeleninu zjedia a že im bude chutiť. Vytvoria si tak zdravé stravovacie návyky na celý život.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, v amerických mestách často vidíme dospievajúcich ľudí s hmotnosťou vyššou ako 150 kg. Nechcem, aby sme urobili tú istú chybu. Podpora modelov zdravého spôsobu stravovania a konzumácia zdravších výrobkov, ktoré nespôsobujú zvyšovanie hmotnosti, v detstve a v mladosti sú investíciou do zdravia budúcich generácií. Týmto spôsobom sa ušetria aj výdavky na liečbu cukrovky, srdcovocievnych ochorení a ochorení kostí.

Preto je príliš skromný program v praxi neúčinný z hľadiska zdravia a z hospodárskeho hľadiska. Z tohto dôvodu som podporila pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, v ktorom sa zvyšujú minimálne výdavky na ovocie pre žiakov na štvornásobok a zaručuje sa tak jedna porcia ovocia alebo zeleniny minimálne štyrikrát do týždňa, nie len raz. Som rada, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol návrhom zo strany Komisie. Zavedenie programu by nemalo závisieť od súhlasu rodičov s jeho spolufinancovaním. Predovšetkým deti chudobnejších rodičov by mali mať šancu dostať v škole ovocie zadarmo. Preto by sa malo financovanie programu zvýšiť.

 
  
  

– Správa: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi vysvetliť, prečo som hlasoval proti správe pani Pervenche Berèsovej a pána Wernera Langena. Chcel by som zdôrazniť minimálne tri body.

Úplne prvý sa týka toho, že správa obsahuje výzvy na intenzívnejšiu a dôkladnejšiu koordináciu hospodárskych a finančných vnútroštátnych politík. Druhý je, že si to bude vyžadovať vysokú mieru koordinácie fiškálnej politiky, na ktorú bude potrebné politické zjednotenie, a následok tohto politického zjednotenia je treťou príčinou môjho hlasovania proti správe.

Nesúhlasím s názorom, že politická koordinácia, ktorá odstráni prirodzené rozdiely medzi členskými štátmi, sa stane liekom a hojivou odpoveďou na súčasné európske problémy. Súčasné európske problémy spočívajú vo voľnom pohybe pracovných síl a voľnom pohybe kapitálu a služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Z hľadiska prvých desiatich rokov existencie hospodárskej a menovej únie sa musíme sami seba opýtať, či si skutočne spájame znak eura s rozvojom a stabilizáciou. Niet pochýb, že na túto otázku existuje len jediná odpoveď. Zatiaľ čo si uvedomujeme niektoré negatívne hľadiská prijatia spoločnej meny, ako je zvýšenie cien v počiatočnom štádiu, je potrebné zdôrazniť, že euro sa stalo jednou z vedúcich svetových mien.

Hospodárska a menová únia prispieva k rastu hospodárskej stability v členských štátoch a má aj priaznivý vplyv na medzinárodný obchod, čo je pre EÚ prínosom. Pozitívny vplyv eura začal byť obzvlášť viditeľný v poslednej dobe, keď nás svetová finančná kríza donútila uvedomiť si prínos stabilného výmenného kurzu.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Rada by som vysvetlila dôvody svojho hlasovania. Zdržala som sa hlasovania o žiadosti o zbavenie Massima D’Alemu poslaneckej imunity, pretože ako právnička mám isté výhrady voči právomoci nášho Parlamentu v tejto záležitosti a nemám právo ani si neželám zasahovať do vnútorných záležitostí Talianska.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). (HU) Ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko vítam výsledok hlasovania. Hovoríme o technológii, ktorá, ak všetko vyjde, môže ponúknuť čiastočné riešenie problematiky zmeny klímy. Nesmieme však dovoliť, aby nás odviedla od dôležitosti celého klimatického balíka.

Nové členské štáty vrátane Maďarska od 80. rokov minulého storočia značne znížili emisie skleníkových plynov. Bola by to vážna urážka, keby ich teraz potrestali tí, ktorí doteraz škodlivé emisie zvyšovali. Z toho dôvodu by sme radi dosiahli primerané rozdelenie 10 % príjmov zo systému obchodovania s emisnými kvótami medzi tie členské štáty, v ktorých je HDP na osobu nižší ako priemer Európskej únie.

Rovnako by sme pridelili 10 % tým, ktorí počas posledných 15 rokov znížili svoje emisie. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín bol úspešný pri dosiahnutí oslobodenia systémov diaľkového vykurovania od dane za zmenu klímy. Tento úspech je potrebné udržať v záujme miliónov európskych občanov s nízkym príjmom. Ako spravodajca Výboru pre životné prostredie požiadaného o stanovisko sa pripájam k vyššie uvedeným poslancom, ktorí správu podporili.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasujem za toto opatrenie. Kazachstan začal proces demokratizácie, ktorý napreduje pomalšie než výnimočný hospodársky rast, ktorý krajina zaznamenala v posledných rokoch. V tejto bývalej republike Sovietskeho zväzu pôsobí veľké množstvo zahraničných podnikateľov, ktorí investujú obrovský kapitál. V tejto súvislosti by mala Európska únia neustále podporovať kroky zamerané na zväčšenie priestoru pre slobodu, demokraciu a sociálnu spravodlivosť kazašských občanov a nemala by hrať len úlohu obchodného partnera so zvyšujúcimi sa záujmami. Hospodársky rast a demokracia by mali ísť ruka v ruke.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Počas konzultačného postupu som hlasoval za správu, v ktorej sa schvaľuje uzatvorenie protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kazachstanom na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii. Táto správa napomôže podnietenie spolupráce medzi Rumunskom a Kazachstanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. –http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20081118+ITEM-007-01+DOC+XML+V0//SK&language=SK" Hlasoval som za správu pána Saryusza-Wolskeho o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom. Rozhodol som sa aj napriek svojim pretrvávajúcim výhradám týkajúcim sa záznamu vlády v Kazachstane o ľudských právach. Je dôležité, aby Parlament a Komisia aj naďalej sledovali situáciu v Kazachstane a v prípade, že sa zhorší alebo že sa ju dokonca nepodarí v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov zlepšiť, by sme mali prijať opatrenia na pozastavenie tejto dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. –http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20081118+ITEM-007-01+DOC+XML+V0//SK&language=SK" (IT) Hlasoval som za správu pána Saryusza-Wolskeho, a teda aj za uzatvorenie dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Kazachstanom.

Schvaľujem stanovisko pána spravodajcu aj Rady a som presvedčený, že uzatvorením dohody o partnerstve a spolupráci s Kazachstanom pred pristúpením Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa objavuje potreba vypracovania protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorý umožňuje novým členským štátom podpísať ju.

 
  
  

– Správa: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Tento dokument zásadne nemení obsah nariadenia, ktoré tento Parlament prijal v novembri 2006 a ktorým sa ustanovilo verejno-súkromné partnerstvo na rozvoj európskeho systému riadenia letovej prevádzky.

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu je uznať systém SESAR (nová generácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky) ako orgán Spoločenstva a umožniť uplatňovanie Služobného poriadku Európskych spoločenstiev na jeho zamestnancov. V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa tiež navrhuje vyčíslenie príspevku Spoločenstva a jeho prevod v prospech systému SESAR v maximálnej výške 700 miliónov EUR. Uvedená suma pozostáva z rovnakých dielov a pochádza zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj a z programu transeurópskych sietí.

Zriadenie tejto spoločnosti predstavuje nebezpečný precedens, čo sa týka využitia verejných finančných prostriedkov na súkromné účely. Verejný sektor mohol prijať prístup modernizácie a vylepšenia systémov riadenia letovej prevádzky vrátane hľadiska spoľahlivosti a zaručiť tak bezpečnosť odborníkov a užívateľov vzdušného priestoru. Myslíme si, že tieto ciele nedosiahneme jednoduchšie tým, že ich podriadime záujmom a tlakom súkromného sektora. Z uvedených dôvodov sme túto správu nepodporili.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Tento návrh bude mať značný pozitívny finančný dosah na Európsky program pre modernizáciu kontrolnej infraštruktúry leteckej dopravy. Podporujem tento návrh, finančné prostriedky, ktoré sa v jeho dôsledku šetria a ktoré sa budú investovať do výskumu, činností rozvoja a schvaľovania v prospech celého Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Rád by som oznámil, že som hlasoval za správu pani Nieblerovej o zriadení spoločného podniku na vývoj systému SESAR, novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky.

Je jasné, že rozsiahle projekty Spoločenstva v oblasti výskumu a technologického rozvoja si na vytvorenie dlhodobých prospešných účinkov vyžadujú spoločné úsilie verejného a súkromného sektora. V tomto prípade som presvedčený, že nová generácia zosúladeného riadenia letovej prevádzky je potrebná na udržanie budúceho rastu leteckej dopravy v európskom vzdušnom priestore z hospodárskeho hľadiska i z hľadiska životného prostredia. Preto som presvedčený, že by sme mali zriadenie spoločného podniku v tejto oblasti uvítať s nadšením. Rád by som však zdôraznil potrebu poučiť sa z minulosti (mám na mysli likvidáciu spoločného podniku Galileo) a jasnejšie formulovať vymedzenie postavenia tejto právnickej osoby, aby problémy procedurálneho a právneho charakteru nebránili výhodám vedeckého a technologického pokroku.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0382/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Wallisovej o kodifikácii povinných značení pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá. Keďže smernica o povinných značeniach vozidiel tohto druhu bola zmenená a doplnená už niekoľkokrát, som presvedčený, že kodifikácia je potrebná na dosiahnutie lepšieho porozumenia zo strany občanov a poskytnutie lepšieho prístupu k právnym predpisom Spoločenstva a v konečnom dôsledku prístupu k možnosti uplatňovať práva zakotvené v týchto predpisoch.

 
  
  

– Správa: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Mayera o uzavretí Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Súhlasím s názorom kolegu poslanca, že návrh predložený Komisiou, ktorý má nahradiť Luganský dohovor z roku 1988, môže pomôcť pri urýchlení a zvýšení účinnosti systému uznávania a výkonu rozsudkov v uvedených oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o registráciu a platnosť práv duševného vlastníctva.

 
  
  

– Správa: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Tento návrh je obzvlášť dôležitý, pretože uplatňovanie regulačného postupu s kontrolou vo veľkej miere posilňuje práva Parlamentu sledovať uplatňovanie vykonávacích opatrení. Parlamentu je udelené právo kontrolovať návrhy vykonávacích opatrení. Navyše obsahuje dodatky k základným nariadeniam a udeľuje Parlamentu právo namietať proti návrhom opatrení alebo predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom vykonávacích opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Podporujem vynikajúcu správu pani Berèsovej o zmene a doplnení nariadenia Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie. Som presvedčený, že po zavedení nového komitologického postupu, konkrétne regulačného postupu s kontrolou, ktorý rozširuje práva Parlamentu v oblasti dohľadu nad vykonávacími opatreniami, musíme pokročiť, pokiaľ ide o všeobecný proces prispôsobovania, ktorý odporúča Komisia, s cieľom účinne uplatňovať nový postup.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0430/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Na prelome rokov 2007 a 2008 predložilo Taliansko žiadosti v súvislosti s prepúšťaním v dôsledku liberalizácie v textilnom a odevnom odvetví priemyslu na Sardínii (1 044 pracovníkov, 5 spoločností), v Piemonte (1 537 pracovníkov, 202 spoločností), v Lombardii (1 816, 190) a v Toskánsku (1 588, 461). Pre prepustených pracovníkov z 858 podnikov v celkovom počte 5 985 žiada Taliansko finančný príspevok vo výške 38 158 075 EUR.

Ako sme už uviedli, tento fond nemožno využívať na dočasné tlmenie neprijateľných sociálno-hospodárskych nákladov v dôsledku liberalizácie obchodu, najmä v textilnom a odevnom odvetví, a na tlmenie zvýšenej neistoty zamestnancov.

Vzhľadom na (možné) skončenie platnosti systému dohľadu založeného na dvojitej kontrole určitých kategórií textilných a odevných výrobkov dovážaných z Číny 31. decembra 2008 je potrebné zriadiť mechanizmus na obmedzenie dovozu z akejkoľvek krajiny do EÚ.

Vzhľadom na rastúci počet podnikov, ktoré sú zatvárané alebo premiestňujú svoju výrobu, a vzhľadom na rast nezamestnanosti a na zvýšené využívanie zamestnancov, a to najmä v Portugalsku, je potrebné zastaviť politiku liberalizácie svetového obchodu (iniciovanú EÚ a socialistickou vládou v Portugalsku) a chrániť výrobu a zamestnanie s právami v jednotlivých členských štátoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na žiadosť Talianska poskytuje vynikajúcu príležitosť na zváženie reakcií potrebných v budúcnosti, keď bude spojenie dôsledkov globalizácie a hospodárskej krízy ešte naliehavejšie. Štruktúra tohto fondu založeného na zásadách obmedzeného rozsahu svedčí o tom, že Európska únia považuje globalizáciu za skutočnosť a jej negatívne dôsledky za realitu, ktorej je potrebné sa prispôsobiť a nie ju popierať. Podľa mňa je tento pohľad realistický a má značný potenciál na to, aby bol aj účinný.

Chápanie globálnych zmien a usmerňovanie úsilia o reakciu na ne je vhodnejšie ako presvedčenie, že je možné navždy sa im vyhýbať alebo dokonca že ich popieranie je vo svojej podstate čestné. Prispôsobenie sa globalizácii je vhodnejšou politickou voľbou ako jej popieranie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Podporujem správu pána Bögeho o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Súhlasím s tým, že žiadosti predložené štyrmi talianskymi regiónmi sú v súlade s požiadavkami na určenie finančných príspevkov ustanovených v nariadení EÚ a v súlade s dôvodmi zriadenia tohto fondu. V súčasnom období je potrebnejšie ako kedykoľvek predtým pomôcť zamestnancom, ktorí stratili pracovné miesto v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu a podporiť ich pri opätovnom vstupe na trh práce. Z uvedeného dôvodu podporujem žiadosť o mobilizáciu fondu, ktorú obsahuje správa môjho kolegu.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písomne. – (NL) Hlasoval som proti správe z rozličných dôvodov. Rozprava vo výbore nemala dostatočnú vážnosť. Zúčastnilo sa jej len 7 poslancov z 28. V skutočnosti nebolo možné uskutočniť rozpravu ani na plenárnom zasadnutí. O obsahu správy sa diskutovalo vo flámskej verejnoprávnej televízii ešte pred hlasovaním vo výbore, v čase, keď pán Vanhecke ešte nemal právo sa s ním oboznámiť. To je škandalózne. Najhorší zo všetkého je však záver správy. Je v ňom uvedené odporúčanie, aby bol pán Vanhecke zbavený imunity aj napriek tomu, že nenapísal kontroverzné texty a že v belgickej ústave je jasne uvedené, že možno trestne stíhať len autora, ak je známy.

Keďže deľba právomocí a nezávislosť belgického súdu sú len teoretické, pán Vanhecke riskuje v dôsledku tohto odporného materiálu stratu svojich politických práv. Táto záležitosť je len politickým manévrom s cieľom upozorniť na vedúceho predstaviteľa flámskej nacionalistickej opozície. Je hanebné, že EP by sa mal nechať využiť na tento účel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Výbor pre právne veci a poslanci z jednotlivých politických skupín na dnešnom plenárnom zasadnutí znova ukázali, aká nepodstatná je pre nich nestrannosť a dodržiavanie práva v porovnaní s posadnutosťou zbaviť sa všetkých, ktorí nie sú súčasťou ich veľkej rodiny eurofederalistov.

Môj kolega pán Vanhecke sa stal terčom honu na čarodejnice v Belgicku, ktorého jediným cieľom je obviniť ho a donútiť odísť z politickej scény. Európsky parlament zabudol, že ak štáty predložia akúkoľvek žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity, je v súlade s rokovacím poriadkom povinný uplatniť v plnej miere pravidlá o ochrane poslancov Európskeho parlamentu.

Rovnako ako pán Gollnisch, ktorý bol v roku 2006 zbavený parlamentnej imunity z čisto politických príčin, je aj pán Vanhecke v dôsledku zmeny právneho problému na problém politický obeťou skutočného útoku. Je neprijateľné, aby nejaká inštitúcia o sebe klamlivo tvrdila, že je demokratická.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Dňa 13. októbra 1981 predniesol socialistický poslanec André Laignel vo francúzskom národnom zhromaždení opozičným poslancom svoju slávnu reakciu, v ktorej rezolútne vyhlásil, že znárodňovanie, o ktoré sa snažila vláda, bolo protiústavné. Vo svojej reakcii uviedol, že rozprava sa zmenila z právnej na politickú a že hoci na to jej účastníci mali právo, v tomto prípade pochybili z právneho hľadiska, keďže z politického hľadiska boli v menšine.

Európsky parlament si toto vyjadrenie zjavne vzal k srdcu, pretože sa zbavuje všetkých, ktorí sa odvážia otravovať ho politickými názormi považovanými za nedostatočne federalistické alebo európske.

Môj kolega pán Vanhecke sa stal terčom skutočného honu na čarodejnice v rámci Európskeho parlamentu, do ktorého bol legitímne zvolený. Táto inštitúcia sa mýli a postupuje hanebným spôsobom v prijímaní neprijateľného, a to v lynčovaní jedného zo svojich poslancov prostredníctvom opovrhovania všetkými platnými právnymi zásadami a právnou ochranou v súvislosti s parlamentnou imunitou.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vzhľadom na uvedenú správu a s ňou súvisiace súdne konanie zo strany belgických orgánov je potrebné jednomyseľne uviesť, že celý tento postup, predovšetkým súdne konanie, predstavuje čisto politicky motivované prenasledovanie bývalého vedúceho predstaviteľa strany Vlaams Belang Franka Vanheckeho. Pán Vanhecke dostal súdny príkaz dva dni po tom, ako sa vzdal vedenia strany.

Jasné je aj to, že šesť mesiacov pred európskymi voľbami ide o politicky motivovaný cieľ očierniť meno kandidáta strany Vlaams Belang. Aj podľa belgickej ústavy by mal byť z právneho hľadiska trestne stíhaný autor článku, ak je známy, a nie vydavateľ. Z uvedeného dôvodu chcem dať veľmi dôrazne najavo, že politicky motivované trestné stíhanie by nemalo byť vnímané ako dôvod na zbavenie pána Franka Vanheckeho jeho parlamentnej imunity a že hon na čarodejnice zo strany belgických orgánov činných v trestnom konaní by mal byť čo najdôraznejšie odsúdený. Podobná situácia sa vyskytla v roku 2003, keď sa začalo trestné konanie proti Danielovi Cohnovi-Benditovi zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, hoci ho v tom čase výbor zamietol pre podozrenia z existencie politických motívov. V tomto prípade ide o rovnakú situáciu, možno ešte o jasnejšiu. Z uvedeného dôvodu som povinný hlasovať proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), písomne. – (NL) Bez toho, aby som stratil čo i len jednu zo svojich ilúzií musím povedať, že z Európskeho parlamentu sa stáva potupný komplic mafie politického lynčovania, ktorú organizujú belgické súdy. Za prítomnosti 7 z 28 poslancov mi dal Výbor pre právne veci 20 minút, aby som sa obhájil v súvislosti s materiálom, ktorý mal niekoľko sto strán. Na plenárnom zasadnutí som v rozpore s článkom 7 nášho vlastného rokovacieho poriadku vôbec nedostal príležitosť vystúpiť na svoju obhajobu.

Keby sa niečo podobné stalo v Rusku, boli by sme úplne vyvedení z miery. Čo sa mňa týka, budem aj naďalej hrdo zastávať slobodné vyjadrenie názoru vo Flámsku a v Európe, a to nielen pokiaľ ide o otázku prisťahovalcov a nebezpečenstva islamu.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), písomne. (IT) My zástupcovia radikálov spolu s Marcom Panellom hlasujeme proti správe pána Lehneho o žiadosti o zbavenie imunity pána D’Alemu, pretože sú v nej uvedené nelogické závery, ktoré môžu vychádzať jedine zo základov alebo vyjadrení založených na sebaobrane talianskej a európskej politickej triedy.

Správa obsahuje argumenty týkajúce sa skutočnosti, že žiadosť o povolenie pokračovať je neopodstatnená, pretože odpočúvaný materiál postačuje na podporu obžaloby jednotlivcov, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie. Žiadosť by bola neopodstatnená vtedy, keby sa žiadosť prokuratúry týkala obžaloby pána D’Alemu, pretože Parlament nemusí rozhodovať v súlade s talianskym právom.

Ak však odpočúvaný materiál naozaj nie je potrebný a žiadosť je neopodstatnená, a je teda vyslovene nepotrebná, prečo by sa mal Európsky parlament rozhodnúť „nepovoliť použitie príslušných nahrávok z telefonického odpočúvania a nezbaviť Massima D’Alemu imunity“, ako je navrhnuté v správe? Prečo by sme nemohli prijať rozhodnutie talianskeho parlamentu, ktorý v rámci tejto žiadosti povolil pokračovanie súdneho konania proti pánovi Fassinovi?

S radosťou vyjadrujeme uznanie skupine ALDE za to, že sa rozhodla zdržať hlasovania a nepridala sa k sociálnej jednote skupiny Európskej ľudovej strany a Socialistickej skupiny v Európskom parlamente.

 
  
  

– Správa: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) V posledných rokoch sa na trhoch objavilo mnoho nových finančných produktov. Ich rastúca zložitosť je dôvodom zvyšujúcej sa bezbrannosti spotrebiteľov, ktorí často bez odbornej pomoci nedokážu posúdiť, ktorá finančná ponuka je pre nich najvhodnejšia. Uvedená skutočnosť vedie k mnohým nesprávnym rozhodnutiam, a to predovšetkým v prípade menej majetných občanov.

V Poľsku sa stretávame s mnohými príkladmi podvodov alebo jednoducho so spotrebiteľmi, ktorí urobia nesprávne finančné rozhodnutia a neuvedomujú si ich dôsledky. Za týchto okolností je finančné vzdelávanie nevyhnutnosťou a najlepším spôsobom ochrany spotrebiteľov pred nesprávnymi rozhodnutiami.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Finančné vzdelávanie je dôležitou otázkou pracovného programu EÚ, predovšetkým uprostred finančnej krízy. Spotrebitelia potrebujú základné zručnosti, ktoré im pomôžu vybrať si a v plnej miere pochopiť informácie a ponuky. Spotrebitelia sa stretávajú s rastúcou ponukou stále zložitejších produktov a služieb. A zároveň informácie a poradenstvo nezodpovedajú úrovni zložitosti finančných produktov. V dôsledku tejto situácie vzrastá zraniteľnosť spotrebiteľa v oblasti finančných záležitostí.

Keby sa zmenšili rozdiely vo finančných znalostiach a kompetenciách medzi sprostredkovateľmi a spotrebiteľmi, znížilo by sa aj riziko nadmerného zadlženia, oneskorených platieb alebo bankrotov. Zvýšila by sa aj hospodárska súťaž medzi veriteľmi a celková účinnosť trhu, pretože spotrebitelia s lepšími znalosťami dokážu pochopiť rozdiely medzi jednotlivými finančnými ponukami a dokážu si vybrať takú, ktorá im vyhovuje najlepšie. Súčasné znalosti a zručnosti nie sú dostatočné na zaručenie toho, že spotrebitelia dokážu spravovať svoje financie správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za spravodlivé, nezaujaté a transparentné finančné vzdelávanie, ako aj za povinnosť poskytovateľov služieb v tejto oblasti uvádzať vhodné a pravdivé informácie. Tieto informácie sa musia jasne odlišovať od obchodného poradenstva a reklamy. Dúfam, že členské štáty budú venovať osobitnú pozornosť rizikovým skupinám, ako sú mladí ľudia, dôchodcovia alebo ľudia v závere pracovného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Správa pani Iotovovej je rovnako ako mnoho textov tohto Parlamentu príkladom zdanlivo dobrej myšlienky so zradným názvom. Po zbežnom prečítaní by mohol vzniknúť dojem, že ide o ochranu spotrebiteľov formou poskytovania informácií o ich právach a o vzdelávaní v oblasti finančných služieb, teda v krátkosti o to, ako im umožniť, aby mali so svojou bankou vzťah založený na zodpovednosti a informovanosti.

V skutočnosti však ide o to, aby sa ľudia stávali od detstva (zdá sa, že už od základnej školy) dokonalými malými spotrebiteľmi finančného systému, ktorý je hladný po ich úsporách, avšak skúpy, pokiaľ ide o požičiavanie. Ide o to, že spotrebiteľom sa vnucujú všetky druhy finančných produktov, ktoré takzvaní odborníci nazývajú komplexnými a ktoré sú vo väčšine prípadov jednoducho absurdné. Ide o to, aby boli rozumní, zriadili si účty a pripravovali sa na dôchodok, ako inak než s pomocou bánk, a to aj napriek tomu, že povinne prispievajú do verejných systémov.

V čase, keď svetový finančný systém práve ukázal svoju zvrátenosť, keď banky s nechuťou poskytujú úvery podnikom a jednotlivcom napriek stovkám miliárd uvoľneným v rámci štátnej pomoci, keď zamestnanci a malé a stredné podniky platia cenu za pretrvávajúcu finančnú nerozvážnosť a keď veľkí hráči predstierajú, že zavádzajú reformy s cieľom predĺžiť život tohto systému, je označenie tejto správy za nepresvedčivú to najmenej, čo o nej možno tvrdiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) V čase finančnej krízy nadobudla táto správa nový význam. Dôvodom je, že hypotekárna kríza odhalila nebezpečenstvá, ktoré možno pramenia z neschopnosti poskytnúť dlžníkom primerané informácie. Ukázala aj neschopnosť spotrebiteľov, pokiaľ ide o pochopenie informácií finančného a hospodárskeho charakteru a vplyvu, ktorý by mohli mať zmeny makroekonomických ukazovateľov na splatenie ich úverov. Ukázala teda ich nedostatočnú informovanosť, čo sa týka rizika nesolventnosti a nadmerného zadlženia.

Správa upozorňuje na potrebu vzdelávať spotrebiteľov, zvyšovať ich informovanosť a umožňovať im tak využívať pri hodnotení ponúkaných finančných produktov vlastné znalosti. Z uvedeného dôvodu podporujem iniciatívu vyzývajúcu na vypracovanie programov finančného vzdelávania, predovšetkým tých, ktoré sú zamerané na potenciálnych užívateľov a ktoré zohľadňujú ich vek, príjem, vzdelanie a ich zamestnanie alebo záujmy. Programy finančného vzdelávania musia byť navyše založené na praktických a reálnych situáciách, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.

Dúfam, že táto správa pomôže finančným inštitúciám, ako aj samotným spotrebiteľom pochopiť potrebu finančného vzdelávania. Som presvedčená, že to môže byť prospešné pre obe strany, pretože nesolventnosť a nadmerné zadlženie predstavujú problém pre úverové inštitúcie, ktorých klienti majú problémy so splatením dlhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pani Iotovovej o vzdelaní a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financovaní. Svet smeruje do obdobia obrovskej finančnej neistoty a mnoho európskych občanov sa obáva o svoje pracovné miesta, o svoje úspory, dôchodky a o svoju budúcnosť. V takomto období neistoty je informovanosť spotrebiteľov o úveroch, dlhoch a financovaní vo všeobecnosti určite dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Správa obsahuje výzvu na finančné vzdelávanie prispôsobené potrebám konkrétnych skupín a iniciatívy tohto druhu na úrovni EÚ sú vítané.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne.(FI) Hlasovala som za správu pani Iotovovej o zlepšovaní vzdelania a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financovaní. Je to veľmi potrebná a vítaná správa z iniciatívy výboru.

Kríza zapríčinená rizikovými pôžičkami (vysoko rizikovými úvermi na bývanie) ukázala, že dlžníci boli príliš dlho držaní v nevedomosti. Nedostatok informácií a pochopenia viedli k situácii, v ktorej si dostatočne neuvedomujú riziká nesolventnosti a nadmerného zadlženia. Je potrebné poznamenať aj to, že informovanosť spotrebiteľov a poradenstvo nedržali krok s vývojom zložitých finančných produktov.

Primeraná úroveň finančného vzdelania by v mnohých prípadoch znížila riziko nadmerného zadlženia a oneskorených platieb. Rovnako by poskytla spotrebiteľom väčší priestor na porovnávanie konkurencieschopnosti poskytovateľov úverov, čo by následne oživilo trh.

Podporujem predovšetkým návrh v správe, ktorý sa týka zreteľnejšieho začlenenia finančného vzdelávania do školských osnov členských štátov a poskytovania všetkých informácií v oblasti financií mladým ľuďom, ktoré potrebujú, keď začínajú pracovať a stoja pred novým problémom, ako vhodne využiť svoj príjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Je potrebné spravodlivé zaobchádzanie s investormi a dlžníkmi s dlhou premlčacou lehotou a prenesením dôkazného bremena. Riziká a náklady musia byť zrejmé a porovnateľné od začiatku. Najmä v prípade banky Lehman Brothers boli súkromné osoby vo veľkej miere podvedené napríklad tým, že boli informované o bezpečnosti riskantných akciových certifikátov a dokonca im bolo v čase, keď už mala banka veľké problémy, poradené, aby ich nepredávali. Občania v súčasnosti čelia vlne nútených konverzií svojich pôžičiek v cudzej mene alebo sa od nich požaduje, aby v rozpore s verejnou politikou splatili zvýšené náklady bánk na refinancovanie.

Jednoduché konštatovanie, že naši občania sú hlúpi, a žiadosť o lekciu „finančného vzdelania“ pre verejnosť sú v súčasnej situácii skutočne urážajúce najmä preto, že ani samozvané finančné autority neboli schopné odhaliť rozličné úrovne špekulácie. Táto správa svojimi výzvami na vyššiu účinnosť trhu namiesto zvýšenej hospodárskej súťaže medzi veriteľmi len naďalej dáva plané sľuby v súvislosti s klamnou predstavou o trhu schopnom samoregulácie. Nedokážem dostatočne vyjadriť svoj odmietavý postoj k tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu, ktorú vypracovala pani Iotovová, pretože podporuje členské štáty v príprave vzdelávacích programov pre dôchodcov, ktorým by mohlo hroziť riziko finančného vylúčenia, ako aj pre mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať a stoja pred otázkou, ako vhodne využiť svoj nový príjem.

Spotrebitelia bez akýchkoľvek finančných znalostí majú problémy pri výbere produktov a služieb, ktoré im najviac vyhovujú. Je pre nich náročné vyhodnotiť získané poradenstvo a môžu sa nechať oklamať alebo sa stať obeťami nekalých predajných praktík.

Vítam iniciatívy Komisie v oblasti finančného vzdelávania spotrebiteľov, predovšetkým nedávne zriadenie odbornej skupiny pre finančné vzdelávanie. Myslím si však, že táto odborná skupina pre finančné vzdelávanie by mala mať jednoznačne stanovené zodpovednosti a právomoci.

Ukázalo sa, že webová stránka (www.dolceta.eu), ktorú vytvorila Komisia s cieľom vzdelávať spotrebiteľov, je užitočná. Dúfam, že tento internetový nástroj sa bude naďalej rozvíjať a aktualizovať vo všetkých úradných jazykoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Jedným z najvýraznejších činiteľov finančnej krízy je mimoriadna dostupnosť alebo nadmerná tolerancia dlhu. Vzhľadom na skutočnosti týkajúce sa krízy a jej následkov je potrebné urobiť nasledujúce závery. Po prvé, bolo by prospešné uložiť bankám povinnosť uisťovať sa, že tí, ktorým peniaze požičiavajú, sú schopní splatiť dlh a že je pravdepodobné aj jeho splatenie. Nedostatočná informovanosť spotrebiteľov o rizikách spojených s úvermi, počnúc otázkou zmien referenčných sadzieb, zároveň svedčí o tom, že je potrebné prijať akékoľvek opatrenia zamerané na spotrebiteľa. Je samozrejmé, že pôsobiť proti tlaku spôsobenému hospodárskym modelom založeným na maximálnej spotrebe nebude prostredníctvom kampaní tohto druhu jednoduché, avšak úsilie o zvyšovanie informovanosti je potrebné a podľa nás aj užitočné.

Táto správa by mala v každom prípade podporiť väčšiu transparentnosť a zavedenie jasnejších pravidiel, čo sa týka podmienok služieb poskytovaných veriteľmi. Čo sa týka vzdelania v oblasti úverov a iných druhov spotrebných produktov a služieb, najdôležitejším prvkom je vzdelanie vo všeobecnosti, ktoré poskytne ľuďom nástroje potrebné na prijímanie každodenných rozhodnutí.

 
  
  

– Správa: Anna Hedh (A6-0392/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Dôvera európskych spotrebiteľov má pre účinné fungovanie a prosperitu vnútorného trhu zásadný význam. Spoločný trh zahŕňa takmer 500 miliónov spotrebiteľov a obrovské množstvo tovarov a služieb.

Komisia používa od roku 1997 hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu s cieľom monitorovať ho a upriamiť pozornosť na spôsob, akým členské štáty uplatňujú právne predpisy o vnútornom trhu. Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov určuje problémové oblasti, preto môže slúžiť ako univerzálny a pružný spôsob podávania správ o nedostatkoch, ktoré si zaslúžia pozornosť spoločnosti, trhových subjektov a inštitúcií. Napriek tomu nebola hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov nikdy zameraná na podávanie správ spotrebiteľom o vnútornom trhu a túto skutočnosť je veľmi dôležité napraviť. Musíme zabezpečiť, aby trh fungoval najlepšie, ako sa dá, a aby spotrebiteľom boli ponúkané služby, ktorých cena a kvalita spĺňa ich očakávania. Na dosiahnutie tohto cieľa nie je potrebné prijímať viac právnych predpisov alebo prísnejšie predpisy. Niekedy môže primeranejší a účinnejší spôsob spočívať v poskytovaní informácií, vzdelania a samoregulácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Jednotný trh neslúži len podnikom, ktoré majú vďaka postupnému odstraňovaniu prekážok celý európsky trh prakticky na dosah ruky. Bol vytvorený aj pre spotrebiteľov, ktorým umožňuje uplatňovať rovnaký štandard vo všetkých členských štátoch.

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov je nástrojom na monitorovanie, analýzu a identifikáciu problémov jednotného trhu z pohľadu spotrebiteľa. Využíva ukazovatele, medzi ktoré patria ceny, sťažnosti, spokojnosť a prepojenie. Napriek skutočnosti, že niektoré výsledky hodnotiacej tabuľky sa zdajú byť diskutabilné, napríklad ceny, pretože aj napriek jednoduchému zisťovaniu a porovnávaniu ovplyvňujú konečnú cenu viaceré premenné, ktoré nie sú v tabuľke zohľadnené, ukazovatele bezpochyby predstavujú veľmi užitočný a vhodný spôsob hodnotenia spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu.

Chcela by som zdôrazniť, že toto je prvá verzia hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov. Z uvedeného dôvodu môžeme očakávať ďalšiu verziu, ktorá bude reakciou na naše problémy. Je dôležité, aby bola napísaná zrozumiteľne a aby ju dokázali rýchlo pochopiť rôzni užívatelia, pretože jej výsledky sú nepochybne zaujímavým zdrojom informácií o spotrebiteľských výsledkoch na jednotnom trhu.

 
  
  

– Správa: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente sme hlasovali za správu o návrhu smernice Rady o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň a radi by sme zdôraznili najmä dôležitosť prijatia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 48 o smerných úrovniach na dovoz tabaku a alkoholu. Zníženie (o 50 % menej ako v prípade predošlých orientačných smerných úrovní) je krokom správnym smerom k zodpovednejšej politike, ktorá prikladá viac vážnosti verejnému zdraviu. Radi by sme však zdôraznili, že tento krok vnímame len ako prvý smerom k ambicióznejšej politike v tejto oblasti. Okrem toho sme veľmi radi, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 60 a 68 boli zamietnuté. Spotrebná daň sa preto bude aj naďalej vyberať v krajine určenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Politická strana Júnový zoznam sa rozhodla hlasovať za správu, pretože zastávame názor, že určitým spôsobom smeruje k vytvoreniu príležitosti na zjednotenie požiadaviek v súvislosti s úsilím na národnej úrovni týkajúcich sa politiky v oblasti zdravotníctva a voľného vnútorného trhu. Rozhodli sme sa však hlasovať proti niektorým návrhom, ktoré majú výrazný federalistický podtón.

Strana Júnový zoznam sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby bolo možné napríklad švédsku politiku v oblasti boja proti alkoholu presadzovať v súlade s hodnotami a rozhodnutiami švédskeho parlamentu. Tento krok si napríklad v prípade predaja alkoholu na diaľku vyžaduje platenie spotrebnej dane v prijímajúcej krajine. To by v prípade prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nebolo možné. Naopak by to okrem iného znamenalo, že ustanovenia týkajúce sa tovaru nadobudnutého súkromnými osobami na vlastné použitie by sa rozšírili a boli by platné aj pre predajcov na diaľku, pri ktorých sa spotrebná daň platí v členskom štáte, v ktorom bol tovar nadobudnutý. Vzhľadom na to, že náklady súvisiace s problémami v oblasti verejného zdravia jednotlivých štátov, napríklad s chorobami súvisiacimi s alkoholom a tabakom, sú financované v jednotlivých členských štátoch zo zdaňovania, návrh týkajúci sa oslobodenia od spotrebnej dane v súvislosti s predajom na diaľku by zmaril vyhliadky verejného sektora súvisiace s účinným riešením problematiky verejného zdravia.

Je tu problém aj z hľadiska hospodárskej súťaže, pretože predajca na diaľku môže ponúkať rovnaký výrobok ako národní aktéri, ktorý je však do veľkej miery lacnejší, pretože spotrebná daň sa jednoducho neplatí v tej istej krajine. Strana Júnový zoznam je za hospodársku súťaž. Zastáva však názor, že je potrebné vytvoriť rovnaké podmienky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto smernicu, ktorá obmedzí podvody a prípady pašovania znižujúce príjem štátu. Táto zmodernizovaná a zjednodušená smernica obmedzí povinnosti obchodníkov a umožní im účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti spotrebnej dane.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Naše daňové systémy sú veľmi zložité a do istej miery sú skutočne transparentné len pre odborníkov. Z uvedeného dôvodu je každý pokus o zlepšenie formalít a všeobecných podmienok a o boj proti podvodom vítaný za predpokladu, že sa zachová daňová suverenita členských štátov a že sa potajomky neuskutoční žiadny pokus o zosúladenie daňových sadzieb.

Rovnako dôležité sú aj jasné pravidlá pre bezcolné predajné miesta a pre samotných cestujúcich. Za správu pani Lullingovej som hlasoval preto, lebo sa zdá, že tento projekt má spomínaný cieľ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Lullingovej o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň. Ustanovenia, ktoré sú súčasťou návrhu Komisie, určite nie sú postačujúce, aby sa jednotlivcom a podnikom EÚ zaručila sloboda nakupovať a predávať tovar za hranicami bez prebytočných daňových prekážok.

Hoci v skutočnosti návrh Komisie obsahuje určité zlepšenia a zmeny, ako napríklad článok 37 (daňové označenie, ktoré môžu členské štáty požadovať, nemusí vyústiť do dvojitého daňového zaťaženia), je potrebné rozšíriť ustanovenia upravujúce nákup tovaru súkromnými osobami o predaj na diaľku, čím by sa vytvoril skutočný vnútorný trh s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý súkromné osoby nadobudli na účely osobného použitia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), písomne. (SV) Vítam skutočnosť, že Európsky parlament nakoniec zmenil svoje stanovisko a zvolil v súvislosti s alkoholom obmedzujúcejší prístup. Súčasťou výsledku dnešného hlasovania o správe pani Lullingovej o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň bude zníženie smerných úrovní pre dovoz alkoholu o 50 %. Obmedzia sa aj príležitosti na bezcolné nákupy v prístavoch a na letiskách. Ďalším dôsledkom správy je, že nebude potrebné nič zamedzovať, napríklad výber švédskej spotrebnej dane za tovar objednaný z iného členského štátu EÚ cez internet. V tejto záležitosti má Európsky parlament len poradnú úlohu, ale dnešné výsledky sú v každom prípade dôležitým míľnikom.

 
  
  

– Správa: Niels Busk (A6-0391/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – V EÚ sa konzumuje veľmi málo ovocia a zeleniny v porovnaní s odporúčaním WHO, aby sa konzumovalo aspoň 400 gramov denne. Medzi deťmi sa šíri epidémia obezity. Obzvlášť vážna je situácia na Malte.

Vysoký príjem ovocia a zeleniny znižuje riziko veľkého počtu ochorení a zabraňuje vzniku nadváhy.

V roku 2007 prešla organizácia trhu s ovocím a zeleninou podstatnou reformou smerom k väčšej orientácii na trh. Ovocie a zelenina sú teraz plne integrované do systému jednotných platieb.

Nadváha so sebou prináša zvýšené riziko srdcovocievnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku a niektorých foriem rakoviny. Naším cieľom by mal byť príjem 600 gramov denne pre osoby nad 11 rokov.

Komisia navrhuje vyčleniť z rozpočtu Spoločenstva 90 miliónov EUR. To zodpovedá jednému kusu ovocia raz týždenne počas tridsiatich týždňov v roku a zahŕňa deti od šesť do desať rokov.

Na dosiahnutie všetkých pozitívnych účinkov zavedenia školského programu podpory konzumácie ovocia sa musí vyčleniť oveľa viac prostriedkov. Školský program podpory konzumácie ovocia by mal pozostávať z jednej porcie ovocia na žiaka denne a nemal by sa zameriavať len na školákov od šesť do desať rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písomne. – Vítam prijatie správy o školskom programe podpory konzumácie ovocia. Tento návrh bude skutočným prínosom pre zdravie miliónov detí v celej Európe.

Financovanie bezplatného ovocia pre žiakov prostredníctvom rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky preukáže hmatateľný prínos SPP pre bežných európskych občanov. Spolufinancovanie programu zo strany EÚ a členských štátov umožní rozšírenie už existujúceho školského programu podpory konzumácie bezplatného ovocia v Anglicku a zavedenie podobných programov v Škótsku, Walese a Severnom Írsku.

Hoci by bol vítaný vyšší rozpočet ako 90 miliónov EUR navrhovaných Komisiou, o ktorý požiadal Parlament prostredníctvom svojej správy v žiadosti o jeho zvýšenie na 500 miliónov EUR, zavedenie programu zabezpečí deťom pravidelný prístup k bezplatnému ovociu a jeho sprievodné prínosy pre zdravie, ku ktorým patrí nižšia pravdepodobnosť prejavov obezity, cukrovky a iných vážnych chorôb vo vyššom veku. Okrem bezprostredných prínosov pre zdravie detí pomôže program aj pri formovaní názorov mladých ľudí na výživu, pri budovaní zdravšej Európy a pri znižovaní nákladov na štátne systémy zdravotnej starostlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanne Dahl (IND/DEM), písomne. – (DA) Strana Júnový zoznam hlasovala za správu ako celok aj napriek skutočnosti, že v zásade sme proti poľnohospodárskej pomoci. Myslíme si, že je dôležité učiť deti zdravším stravovacím návykom. Nesúhlasíme však s požiadavkou, aby ovocie pochádzalo zo Spoločenstva, pretože by tak šlo o nepriame dotovanie európskych poľnohospodárov. Nakoniec, privítali by sme aj to, keby sa deťom dávalo organické ovocie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za kvalitnejšie financovanie tohto programu, ako aj za jasnejšie vymedzenie výrobkov, ktoré by mali byť do neho zahrnuté. Štatistiky ukazujú, že v EÚ žije približne 22 miliónov detí s nadváhou, z ktorých viac ako 5 miliónov trpí obezitou. Príčinou je predovšetkým nadmerná konzumácia výrobkov s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je viac ako potrebné, aby sa EÚ a členské štáty zapojili do riešenia tejto situácie prostredníctvom vytvárania zdravých stravovacích návykov, a to najmä poskytovaním rôzneho sezónneho ovocia. Hlasoval som aj za zvýšenie rozpočtu vyčleneného na tento program zo sumy 90 miliónov EUR na 500 miliónov EUR, pretože počiatočná suma vyčlenená na tento program zodpovedá jednému kusu ovocia pre každé dieťa od šesť do desať rokov počas tridsiatich týždňov.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. – Hoci som presvedčená, že v konečnom dôsledku sú za zdravie svojich detí zodpovední rodičia a že akýkoľvek školský program podpory konzumácie ovocia musí byť dostatočne pružný na to, aby sa prispôsobil miestnym, regionálnym a národným podmienkam, vítam túto správu.

Medzi deťmi sa šíri epidémia obezity a odhaduje sa, že v EÚ žije 22 miliónov detí s nadváhou, z ktorých 5,1 milióna sa považuje za veľmi obézne. Deti v EÚ nekonzumujú dostatok zdravých potravín a je potrebné zaistiť im zdravšie možnosti. Dúfam, že tento návrh môže byť malým krokom na zmiernenie obezity u detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Niet pochýb, že keď deti jedia ovocie, cítia sa lepšie. Jablká, banány a pomaranče sú prevenciou proti obezite a udržiavajú naše zdravie. Istým spôsobom je preto pochopiteľné, že mnoho poslancov dnes v Európskom parlamente hlasovalo za tento návrh dotovať ovocie pre žiakov v EÚ.

Problém je jednoducho v tom, že zodpovednosť za našu konzumáciu ovocia nespočíva na úrovni EÚ. Za vštepovanie správnych stravovacích návykov detí sú zodpovední predovšetkým ich rodičia. Na druhom mieste táto zodpovednosť spočíva na miestnych samosprávach a na treťom mieste na štáte. Ako federalistka by som bola rada, keby bolo prijímanie rozhodnutí zamerané čo najviac na občanov. To isté chce v podstate aj EÚ. Podľa článku 5 Zmluvy o ES je potrebné rozhodnutia, ktoré je vhodnejšie prijímať na nižšej úrovni, prijímať na tejto nižšej úrovni. Preto som hlasovala proti návrhu Parlamentu zvýšiť rozpočet na ovocie z 90 miliónov EUR na 500 miliónov EUR.

V EÚ by sme mali pracovať na znížení emisií a zvýšení mobility a bojovať proti trestnej činnosti. Viac ovocia, pohybu a menej sladkostí sú otázky, ktorými sa oveľa dôslednejšie zaoberajú školy, rodičia a politici na miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Buska o návrhu vytvoriť školský program distribúcie ovocia na školách, pretože som presvedčená, že podpora bezplatnej distribúcie týchto produktov deťom zo strany Spoločenstva je nesmierne dôležitá pri propagácii zdravých stravovacích návykov v Európskej únii a následne pri zlepšovaní úrovne zdravotného stavu Európanov.

Stále väčší vzostup obezity a nadváhy v rámci populácie Európy, a to najmä v ranom detstve, je výsledkom kombinácie zlých stravovacích návykov a sedavého spôsobu života. Z uvedeného dôvodu naliehavo potrebujeme vypracovať účinné opatrenia na boj proti tejto epidémii, na neposlednom mieste formou propagácie zdravých stravovacích návykov v prvých rokoch života. Školy môžu v spolupráci s rodinami zohrať zásadnú úlohu pri dosiahnutí zdravšieho stravovania detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Podporujeme túto správu, ku ktorej sme prispeli niekoľkými návrhmi. Aj napriek nesúhlasu Európskej komisie správa obhajuje každodennú bezplatnú distribúciu čerstvého ovocia na školách s cieľom zlepšiť kvalitu zdravia a života detí, a to predovšetkým detí zo znevýhodneného prostredia.

V našej podpore tohto programu zohľadňujeme potrebu podporovať mladých ľudí v tom, aby si vážili ovocie a zeleninu, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na verejné zdravie a na boj proti detskej chudobe. Aby však bol uvedený program účinný, musí sa rozšíriť na väčší počet detí, čo znamená, že v budúcnosti je potrebné rozšíriť ho na ďalšie vekové skupiny a znevýhodnené časti spoločnosti. Do tohto programu je potrebné začleniť preferencie Spoločenstva, inými slovami uprednostňovanie národnej a miestnej výroby, a na zabezpečenie sociálnej súdržnosti je potrebné, aby bol financovaný zo strany Spoločenstva.

Program by mal slúžiť ako príklad politiky, ktorá zaručuje skutočnú solidaritu medzi krajinami. Dúfame, že celá záležitosť neskončí jednoducho ako ďalšia agitačná kampaň a že sa dosiahne dohoda v Rade, pokiaľ ide o uvoľnenie finančných prostriedkov potrebných na účinnú realizáciu programu vo všetkých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Podporujem návrh Výboru pre poľnohospodárstvo o vytvorení školského programu podpory konzumácie ovocia, avšak spolu s kolegami britskými labouristami chcem zachovať prvok spolufinancovania zo strany členských štátov s cieľom zaručiť zvýšený rozsah tohto programu. Rovnako podporujem zmienku o organických, miestnych a regionálnych produktoch. Nesmú však úplne nahradiť potrebu najlepšieho pomeru kvality a ceny alebo rôznorodosti. V juhozápadnom Anglicku by som uvítal výmenu veľkého množstva rôznych odrôd jabĺk a hrušiek za banány z Cypru a Kanárskych ostrovov.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. – Som veľmi rada, že sa zaoberáme zdravím našich detí na európskej úrovni.

Obezita detí predstavuje rastúcu obavu, o to viac v Spojenom kráľovstve, kde trpí obezitou takmer 25 % obyvateľov a nadváhu má 10 % detí. Táto otázka predstavuje vážny problém pre mnohých mojich voličov a vítam iniciatívu zameranú na jej riešenie.

Riešenie problematiky stravovacích návykov v detstve má zásadný význam pri predchádzaní obezite vo vyššom veku a je dokázané, že konzumácia ovocia a zeleniny pomáha znižovať mieru obezity a srdcovocievnych ochorení.

Popularita potravinárskych polotovarov v Spojenom kráľovstve vedie k rozvoju zlých stravovacích návykov, ktoré následne spôsobujú v rámci našej zdravotnej starostlivosti náklady vo výške 6 miliárd GBP ročne. Je teda jasné, že podpora tejto iniciatívy má význam aj z hospodárskeho hľadiska.

Z uvedených dôvodov som hlasovala za túto správu a dúfam, že členské štáty účinne využijú finančné prostriedky na boj proti tomu, čo pre naše deti začína byť skutočným problémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Už aj tak nevydarenú myšlienku Komisie ešte zhoršili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ide predovšetkým o návrh zvýšiť strop výdavkov z 90 miliónov EUR na 500 miliónov EUR na úkor daňových poplatníkov. Výbor zdôrazňuje, že sa to týka len ovocia, ktoré pochádza zo Spoločenstva. Ovocie, ktoré pochádza z iných častí sveta, je absolútne nepodstatné.

Návrh výboru na spôsob „Veľkého brata“, v ktorom sa uvádza, že by sa malo distribuovať sezónne ovocie a mal by sa pritom uprednostňovať pestrý sortiment ovocia, aby deti mohli objaviť rôznorodosť chutí, je úplne smiešny.

Európsky parlament sa znova mieša do politiky v oblasti vzdelávania. Členské štáty majú „tieto opatrenia zahrnúť ako súčasť vzdelávania do školských osnov výučby o zdraví a výžive“.

Väčšina tohto Parlamentu má na spoločnú poľnohospodársku politiku skreslený pohľad. Podľa poslancov Európskeho parlamentu majú daňoví poplatníci roh hojnosti plný peňazí, ktoré môžu rozhadzovať na poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka. Európsky parlament, našťastie, nemá v týchto oblastiach spolurozhodovaciu právomoc a tak by to malo aj ostať.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Som veľmi rada, že sme dnes prijali školský program podpory konzumácie ovocia. V stanovisku o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ktoré prijal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, som napísala, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť problematike obezity u detí a mládeže, pretože nadváha je spojená so zvýšeným rizikom srdcovocievnych ochorení, cukrovky, vysokého krvného tlaku a niektorých nádorov.

Cieľom školského programu podpory konzumácie ovocia je podporovať správne stravovacie návyky v súvislosti s ovocím a zeleninou a učiť deti o zdravom stravovaní. Stravovacie návyky sa utvárajú v detstve a je preukázané, že ľudia, ktorí sa v detstve naučili jesť veľa ovocia a zeleniny, sa budú podobným spôsobom stravovať aj v dospelosti.

Je očividné, že distribúcia ovocia žiakom prispeje k zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny zo strany mládeže. Dôležitosť vplyvu školského programu podpory konzumácie ovocia na predchádzanie vlne obezity medzi európskymi deťmi a mládežou je preto zrejmá. Tento vplyv sa ešte zvýši, ak konzumácia ovocia v školách prestane mať len symbolický význam. Preto s uspokojením hlasujem za výrazné (štvornásobné) zvýšenie rozpočtu vyčleneného na tento program.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Buska a bezvýhradne podporujem túto iniciatívu s cieľom poskytovať európskym školákom ovocie. Moja krajina, Škótsko, má jeden z najhorších zdravotných záznamov v Európe a tamojšia vláda aktívne presadzuje niekoľko politík zameraných na zlepšenie zdravotného stavu detí v nádeji, že to zlepší ich život vo vyššom veku. Táto iniciatíva EÚ doplní prácu škótskej vlády, a preto je vítaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Podľa mňa má školský program podpory konzumácie ovocia väčší ako symbolický význam. To, že „Európska únia niečo dáva deťom“ je iniciatíva, ktorá podporuje správne stravovacie návyky. Domnievam sa, že súčasťou programu by mali byť aj žiaci stredných škôl. Rád by som zdôraznil, že týmto spôsobom by sme pomáhali aj chudobnejším rodinám, ktoré často nie sú schopné poskytnúť svojim deťom ovocie. Program, samozrejme, predstavuje aj ďalšiu príležitosť pre poľnohospodárov a pestovateľov ovocia. Je relatívne jednoduché distribuovať ovocie a zeleninu, v našej krajine predovšetkým jablká. Musíme však mať na pamäti, že ovocie musí byť kvalitné, čisté a čerstvé. Musíme tiež pripraviť školy na to, aby začali so zavádzaním tohto programu. Reálne ho nebude možné zaviesť skôr ako na začiatku školského roka 2009/2010.

Čo sa týka nákladov, nedosahujú astronomické hodnoty. V návrhu Komisie sa odhadujú na 90 miliónov EUR a je možné, že sa zvýšia. Je to pravda, ale zároveň by sme si mali uvedomiť vysoké náklady spojené s liečbou ochorení súvisiacich s nadváhou a obezitou. Neurobme z tohto programu len jednorazovú, ukážkovú iniciatívu. Zapojme doňho aj orgány na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sú zodpovedné za oblasť vzdelávania. Zachovajme aj rozumnú mieru pružnosti, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa výberu ovocia alebo zeleniny, a nezabúdajme, že cieľom je čo najlepším spôsobom podporovať zdravie našich detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. Po mojom rozhodnutí hlasovať proti správe pána Nielsa Buska vyjadrujem svoju plnú podporu a kladný postoj k diskutovanej téme, poskytovaniu väčšieho množstva ovocia žiakom v Európe. Zvýšená obezita medzi mladými ľuďmi predstavuje znepokojujúci problém.

Podporujem však predovšetkým zásadu subsidiarity. Som úplne presvedčený, že pokiaľ ide o dobrú starostlivosť o mladú generáciu, je potrebné dôverovať členským štátom a ich vládam. Regulovať konkrétne problémy, ako je napríklad tento, nie je záležitosťou EÚ. Základom uvedenej iniciatívy sú bezpochyby správne zámery. Ak však začneme riešiť podobné problémy prostredníctvom celoeurópskych nariadení, poprieme úlohu a zodpovednosť príslušných aktérov: rodičov, škôl, miestnych samospráv a národných vlád. Som si istý, že pokiaľ ide o riešenie potreby zvýšenia konzumácie ovocia v ich školách, majú rovnaké obavy a motiváciu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem tento program, ktorý poskytuje financovanie bezplatného ovocia a zeleniny pre žiakov. Jeho výsledky môžu byť len pozitívne. Tým, že sa konzumácia priblíži odporúčaniu „päťkrát denne“, pomôže znížiť obezitu detí a to je aj dôvod, prečo som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Vo svojom vysvetlení hlasovania z 23. októbra 2008 o rozpočte na rok 2009 som upriamil vašu pozornosť na hodnotu angažovanosti EÚ v súvislosti s poskytovaním ovocia žiakom. Školský program podpory konzumácie ovocia môže byť užitočný pri prevencii detí pred vyššou mierou obezity a zhoršením zdravotného stavu. Otázkou je, prečo by sa touto otázkou mala zaoberať EÚ a nie miestne samosprávy, ktoré majú na starosti vzdelávanie. V súčasnom období poskytuje EÚ finančné prostriedky členským štátom, ktoré sú povinné poskytnúť dodatočnú sumu, a spolu s miestnymi samosprávami sú potom zodpovedné za zavádzanie programu. Tento spôsob práce spôsobuje veľa zbytočnej administratívy a časovo náročnej byrokracie.

Počas nedávnej diskusie o rozpočte sa suma zdvojnásobila na 182 miliónov EUR a vďaka správe pána Buska sa v budúcnosti zvýši na 500 miliónov EUR. Holandský minister poľnohospodárstva, ktorý súhlasí s týmto programom, sa v tlači vyjadril, že považuje toto obrovské zvýšenie za zbytočné a že bude vystupovať v jeho neprospech. Keďže o tomto zvýšení nerozhoduje Parlament, ale Rada, očakáva sa, že k nemu nedôjde. Medzitým sa však zo školského programu podpory konzumácie ovocia stala v očiach verejnosti jedna z priorít EÚ, ktorou sme trafili vedľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pána Buska založenú na záveroch zdravotníckych organizácií týkajúcich sa chorôb, ktorými trpí moderný človek. Príčinou viacerých z nich je nesprávna strava. Konzumácia ovocia môže pomôcť pri prevencii alebo liečbe týchto chorôb vďaka vitamínom, ktoré obsahuje.

Je potrebné, aby sme naše deti naučili, ako jesť a čo jesť. Preto som presvedčený, že do programu by sme mohli zahrnúť aj vzdelávanie v oblasti stravovania, najmä ak Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby deti do 11 rokov skonzumovali denne najmenej 400 gramov ovocia a zeleniny. Na druhej strane je zaznamenaný prudký nárast počtu detí, ktorým chutia nezdravé, zbytočné a nevhodné potraviny. Môžu za to nielen školy a rodiny, ale my všetci, spoločnosť ako taká. S podobnými stravovacími návykmi je potrebné neodkladne skoncovať.

Škola predstavuje jednu z oblastí, ktorá je zodpovedná za vytváranie návykov a ktorá by nám mala umožniť znova nadobudnúť zvyk konzumovať ovocie. Z uvedeného dôvodu má distribúcia a konzumácia ovocia na školách moju plnú podporu. Tento program by mal byť z hľadiska činiteľov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, na zozname hlavných priorít, aby bolo možné zaviesť ho čím skôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), písomne. Konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu sa zdržali hlasovania o správe pána Buska o návrhu Komisie zaviesť v celej EÚ školský program podpory konzumácie ovocia. Veľmi si želáme, aby sa u mladých ľudí v Spojenom kráľovstve a v EÚ podporovali zdravé stravovacie návyky, máme však výhrady, pokiaľ ide o pridelenie rozpočtových prostriedkov navrhnutých v tejto správe. Výrazne presahujú sumu 90 miliónov EUR navrhnutú Komisiou. V závislosti od výsledku hlasovania bude Parlament žiadať o pridelenie rozpočtových prostriedkov vo výške minimálne 360 miliónov EUR, možno dokonca vo výške 500 miliónov EUR. Sme presvedčení, že je rozumnejšie začať program s nižším rozpočtom a následne zrevidovať rozpočtové potreby na základe získaných skúseností, ako sa uvádza v hodnotení vplyvu zo strany Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) V súčasnosti sa trh s ovocím a zeleninou v EÚ riadi dopytom. Zavedenie školského programu podporí konzumáciu ovocia a zeleniny v EÚ a bude znamenať vyšší dopyt, ktorý na jednej strane podporí verejné zdravie a zároveň prospeje aj európskym pestovateľom ovocia a zeleniny.

Vysoký príjem ovocia a zeleniny znižuje riziko veľkého počtu ochorení a zabraňuje vzniku nadváhy a detskej obezity, preto je zdravotné hľadisko tým najdôležitejším dôvodom spustenia školského programu podpory konzumácie ovocia. Stravovacie návyky sa utvárajú v detstve, preto podľa môjho názoru nestačí začať iba v školách, ale už aj v predškolských zariadeniach.

Avšak 90 miliónov EUR, ktoré Komisia navrhuje vyčleniť z rozpočtu Spoločenstva, zabezpečí iba jeden kus ovocia na týždeň, čo nepostačuje na zmenu stravovacích návykov, ani na dosiahnutie účinku na verejné zdravie.

Za reálny rozpočet na tento program považujem 500 miliónov EUR, ktorý navrhuje EP. Táto suma by zabezpečila jednu porciu ovocia na žiaka denne a zároveň program by nebol určený iba pre školákov od 6 – 10 rokov, ale aj pre mladšie deti v predškolských zariadeniach.

Som presvedčená, že výdavky na školský program podpory konzumácie ovocia v školách v EÚ prinesú šetrenie výdavkov na zdravotníctvo v rozpočtoch členských štátov, preto som hlasovala za správu kolegu Nielsa Buska.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Prednosti programu navrhovaného v tejto správe sú zrejmé. Podpora (a v istých prípadoch jednoducho zaručenie) konzumácie sezónneho ovocia najmladšou časťou spoločnosti sú cnostné úmysly aj z hľadiska momentálnej propagácie pestrej stravy, aj z hľadiska rozvoja zdravých stravovacích návykov do budúcnosti. Predsa je však potrebné vyjadriť sa k dvom bodom.

Znásobenie mechanizmov ručenia v súvislosti s tým, že ponúkané ovocie sa pestuje v Európe, vytvára dojem, že motívom tohto opatrenia nie je len strava mladých ľudí, ale v prvom rade podpora európskeho poľnohospodárstva. Navyše, hoci je spojitosť medzi touto otázkou a spoločnou poľnohospodárskou politikou zrejmá, ako už bolo uvedené, potreba riešiť uvedenú záležitosť na európskej úrovni je podozrivá. Výber medzi distribúciou jabĺk alebo hrušiek druhu Rocha by mal byť zjavne ponechaný na členské štáty. Pochybujeme však o tom, či je v tomto smere potrebné vypracovať program na úrovni Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Dňa 1. februára 2007, keď bola prijatá moja správa o podpore zdravej životosprávy a telesnej aktivity v EÚ, vyslal Európsky parlament množstvo presvedčivých signálov vrátane zásadnej úlohy vzdelávania vo vzťahu k výžive a zdraviu s cieľom predchádzať nadváhe a obezite, ktorou trpí viac ako 5 miliónov detí, a vrátane výzvy pre Komisiu a Radu na prijatie potrebných opatrení v rámci reformy SPP (spoločnej poľnohospodárskej politiky) v rokoch 2008 – 2013 a na zvýšenie produkcie kvalitných potravín a posilnenie podnetov v oblasti zdravej výživy.

Zdá sa, že Komisia uvedený odkaz vypočula. Výsledkom je európsky program na distribúciu ovocia do škôl pre deti od šesť do desať rokov, ktorý má začať od školského roku 2009/2010. Ďalší postup je v rukách 27 členských štátov. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) odporučila, aby denná porcia piatich kusov ovocia a zeleniny (400 gramov) nebola len reklamným sloganom napísaným malým písmom na obrazovkách televízorov. Preto bude určite potrebné veľké množstvo času, finančných prostriedkov a personálu, ako aj zmena jedálnych lístkov v mnohých školských jedálňach.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Buska o školskom programe podpory konzumácie ovocia. Je jasné, že deti v Európskej únii konzumujú málo ovocia alebo zeleniny čiastočne z dôvodu nesprávnej stravy, ktorú im podávajú v školských jedálňach. Vysoký príjem ovocia a zeleniny by však znížil riziko výskytu vážnych ochorení a zabránil vzniku detskej nadváhy a obezity. Konzumácia zeleniny od detstva je navyše dobrým zvykom, ktorý si človek udržiava po celý život.

S pánom spravodajcom súhlasím aj v tom, že prostriedky vyčlenené Komisiou na tento program sú úplne neprimerané. Navrhovaná dotácia umožňuje len poskytovanie jedného kusu ovocia týždenne. Je však potrebné poznamenať aj to, že ma, pravdupovediac, teší skutočnosť, že Komisia si v každom prípade vzala k srdcu rôzne súčasné pokusy s cieľom kvalitatívne zlepšiť tento program.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Vo Švédsku deťom hovorievame, že ovocie je sladkosťou z prírody. Ja osobne mám ovocie veľmi rád a myslím si, že pre európske deti je dobré, ak konzumujú dostatočné množstvá týchto zdravých potravín. V tomto s názormi pána spravodajcu súhlasím. Znamená to však, že zodpovednosť za to, že naši školáci budú konzumovať dostatočné množstvá jabĺk a banánov, musia niesť rodičia detí a možno miestne samosprávy, ktoré im poskytujú vzdelávanie. Európska únia nesmie zohrávať úlohu nadnárodnej ovocnej polície. Sústreďme radšej svoju energiu a zdroje na pálčivejšie problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. – V plnej miere podporujem návrhy Komisie na distribúciu bezplatného ovocia a zeleniny na školách ako súčasť stratégie boja proti obezite detí. Plne podporujem nielen využívanie finančných prostriedkov EÚ na riešenie dôležitého problému v oblasti verejného zdravia, ktorý sa týka všetkých členských štátov. Podporujem aj výrazný sociálny prvok v návrhoch, ktorý sa týka možnosti podpory detí zo sociálne znevýhodnených prostredí zo strany členských štátov. Tieto deti majú sklon konzumovať menej ovocia a zeleniny a hrozí im väčšie riziko obezity. Ide navyše o prvý prípad využitia finančných prostriedkov SPP na riešenie problémov v oblasti verejného zdravia, čo je znakom zmeny myslenia v súvislosti s cieľmi SPP.

Som veľmi rád, že Parlament vyslal Komisii a Rade jasný signál, ktorý sa týka podpory zvýšeného rozpočtu umožňujúceho využívať výhody programu väčšiemu množstvu detí. Nesúhlasím však so stanoviskom Parlamentu, v ktorom sa uvádza, že ovocie a zelenina by mali pochádzať len zo Spoločenstva. Nemali by sme zabúdať, že tento program sa týka propagácie rôznych druhov ovocia a zeleniny žiakom a boja proti obezite.

(Vysvetlenie hlasovania bolo skrátené v súlade s článkom 163 ods. 1 rokovacieho poriadku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) „Bitku proti pneumatikám“ treba začať už v ranom veku. Dodávka čerstvého ovocia do škôl môže byť výrazným podnetom na zdravé stravovanie. Z uvedeného dôvodu treba tento program, ktorý poskytuje aspoň jeden kus ovocia každému dieťaťu vo veku 3 – 10 rokov, privítať s otvorenou náručou.

Odhaduje sa, že v Európskej únii žije 22 miliónov detí s nadváhou, z ktorých 5,1 milióna trpí obezitou. Uvedená situácia je príčinou mnohých zdravotných problémov a zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť v členských štátoch. Ak Komisia schváli návrh Parlamentu o zvýšení rozpočtu z 90 miliónov EUR na 500 miliónov EUR, bude mať každé dieťa možnosť získať zdravé stravovacie návyky už v ranom veku. Výsledkom bude vyššia šanca na pretrvanie týchto návykov a prevenciu obezity.

Správa obsahuje aj vyjadrenia o zložení dodávok ovocia. Členské štáty by mali uprednostňovať miestne a sezónne ovocie. Správa obsahuje výzvy na poradenstvo v oblasti zdravia a výživy detí a na poskytovanie informácií o osobitostiach ekologického poľnohospodárstva. Som spokojný s obsahom správy, a preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Podporujem zásadu snahy o jednoduchší prístup mládeže v školách k ovociu. V dôsledku úspešného škótskeho projektu zameraného na poskytovanie väčšieho množstva ovocia a zeleniny deťom prostredníctvom škôl sa zaznamenal rekordný počet zdravšie sa stravujúcich detí. Programy sú zamerané na deti v najväčšej núdzi a myslím si, že tento program by sa mal týkať predovšetkým najchudobnejších a najzraniteľnejších detí.

 
  
  

– Správa: Pervenche Berès, Werner Langen (A6-0420/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente súhlasíme s analýzou situácie v eurozóne. Oceňujeme skutočnosť, že sa upozornilo na sociálne aspekty spolupráce a zdôraznili sa problémy týkajúce sa rastu. Zároveň nepodporujeme odsek 40 správy, v ktorom sa uvádza, že členské štáty mimo eurozóny, ktoré spĺňajú maastrichtské kritériá a podľa zmluvy nemajú výnimku, by mali prijať spoločnú menu čo najskôr.

Podľa nášho názoru Parlament nemá právomoc vyjadrovať sa o podobných záležitostiach. Rešpektujeme rozhodnutie švédskych občanov v referende a chceli by sme zdôrazniť, že touto záležitosťou by sa mali zaoberať príslušné členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Všetci sme hlasovali proti tejto správe, v ktorej sa uctieva Pakt stability, nehľadí sa na dôsledky súčasnej vážnej hospodárskej a spoločenskej situácie, neberie sa na vedomie zväčšovanie spoločenských a regionálnych nerovností a zabúda sa na vzostup nezamestnanosti a chudoby.

Je neprijateľné, že v uvedenej správe sa trvá na klamlivej nezávislosti Európskej centrálnej banky namiesto ochrany jej demokratickej kontroly a namiesto zmeny jej cieľov tak, aby zohľadňovali potrebu sústrediť sa na výrobu, vytváranie pracovných miest s právami a na zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva, predovšetkým pracujúcich a dôchodcov.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila naša skupina, boli, žiaľ, zamietnuté, a to najmä tie, v ktorých bola vyjadrená kritika fiškálnej politiky a politiky hospodárskej súťaže a v ktorých bola pozornosť upriamená na zvyšujúcu sa neistotu pracovných miest, nízke platy a na dôsledky deregulácie a liberalizácie.

Je poľutovaniahodné, že bol zamietnutý náš návrh na zrušenie Paktu stability a jeho nahradenie novou stratégiou pre solidaritu, rozvoj a spoločenský pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Mierne povedané, zdá sa, že „vo všeobecnosti kladné“ hodnotenie, ktoré vypracovali spravodajcovia pri príležitosti prvých desiatich rokov existencie hospodárskej a menovej únie, nie je úplne objektívne. Nie je prekvapivé, že niektoré určené problémy sú údajne dôsledkom chyby členských štátov a nedostatkov v európskej integrácii.

Je pravdou, že zavedenie eura automaticky viedlo k prudkému zvýšeniu cien spotrebného tovaru a k poklesu kúpnej sily pracujúcich. Je pravdou, že Pakt stability je rozpočtovým a spoločenským maltuzianizmom. Je pravdou, že nedostatočná politika výmenného kurzu a nadhodnotenie eura narušili medzinárodnú konkurencieschopnosť eurozóny. Je pravdou, že jednotná menová politika a jednotné kľúčové úrokové sadzby pre 11 alebo 15 hospodárstiev s veľmi rozdielnymi štruktúrami a úrovňami rozvoja sú nevyhnutne rovnako nevhodné pre potreby jednotlivých hospodárstiev ako pre potreby celku.

Euro neprinieslo sľúbenú prosperitu svojim členom, z ktorých väčšina v súčasnosti zažíva recesiu. Dôvodom je, že euro nie je z hľadiska svojej koncepcie a svojho používania hospodárskym nástrojom. Je predovšetkým vplyvným politickým nástrojom na zničenie nezávislosti národov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá vyzýva na kvalitnejšiu hospodársku koordináciu s cieľom pokúsiť sa predísť dlhodobej hlbokej recesii. Tento časový plán by mal zlepšiť monitorovanie finančnej krízy a mal by poskytnúť cennú podporu hospodárstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Berèsovej a pána Langena o hodnotení prvých desiatich rokov existencie hospodárskej a menovej únie. Plne súhlasím so skutočnosťou, že Európsky parlament, jediný európsky orgán priamo volený občanmi, zohral počas prvých desiatich rokov existencie hospodárskej a menovej únie veľmi dôležitú úlohu. Parlament sa podieľa na zákonodarnej činnosti v oblasti vnútorného trhu, najmä vo vzťahu k finančným službám. Prostredníctvom Výboru pre hospodárske a menové veci vedie dialóg o koordinácii hospodárskych politík a vymenúvaním členov Výkonnej rady ECB zohráva poprednú úlohu v oblasti menovej politiky. Uvedené činnosti sú len niektoré z mnohých základných funkcií, ktoré Parlament v posledných rokoch vykonával. Na záver by som rád zablahoželal kolegom poslancom k správe, a to najmä v súvislosti s dôrazom na rozšírenie eurozóny ako odrazového mostíka novej hospodárskej budúcnosti EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Správa EMU@10: prvých desať rokov existencie hospodárskej a menovej únie a budúce výzvy je jednou z najdôležitejších správ, ktoré boli prednesené na tomto plenárnom zasadnutí. V období finančných ťažkostí poskytuje nový rámec na diskusie o hospodárstve. V správe je ponúknutá podrobná analýza, ktorá nám umožňuje uvedomiť si pozitívne a negatívne hľadiská hospodárskej a menovej únie. Obsahuje zaujímavé závery o spoločnej mene – eure.

Niet pochýb, že zavedenie eura bolo pre EÚ obrovským finančným úspechom. Treba uznať, že odolalo mnohým otrasom trhu. Spoločná mena však nevplýva na všetky regióny v rovnakej miere. Rozdiely v úrovniach rozvoja jednotlivých štátov Európskej únie sú čím ďalej, tým zreteľnejšie. V súčasnosti, v čase finančnej krízy sa stala koordinácia hospodárskej politiky nevyhnutnosťou. Musíme sa riadiť aj ustanoveniami Paktu stability a rastu.

Je nesmierne dôležité, aby sme podporovali nezávislosť Európskej centrálnej banky. Jej právomoci je potrebné obmedziť na menové veci, to znamená na udržiavanie cenovej stability a na jej výhradnú právomoc stanovovať úrokové sadzby.

Z uvedených dôvodov podporujem prijatie tejto správy.

 
  
  

– Správa: Edit Bauer (A6-0389/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Konzervatívna strana nedávno vydala materiál ku kampani s názvom Spravodlivé odmeňovanie žien: plán na prekonanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien v šiestich bodoch. Konzervatívna strana chce pomôcť natrvalo odstrániť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien.

Uvedené kroky zahŕňajú povinné audity odmeňovania v prípade zamestnávateľov, u ktorých sa zistila diskriminácia, nové opatrenia na pomoc pri zamestnávaní žien a pri kariérnom postupe a rozšírenie práva požadovať pružný pracovný čas v prípade všetkých rodičov, ktorých deti sú vo veku do osemnástich rokov.

Rovnaká odmena má pre spravodlivú a rovnoprávnu spoločnosť zásadný význam, ale na prijímanie takých opatrení, ktoré sú pre ich spoločnosti a hospodárstva najúčinnejšie, sú najpovolanejšie národné vlády a parlamenty. Toto odporúčanie Európskeho parlamentu je na úrovni EÚ až príliš normatívne.

Správu pani Bauerovej však nemôžeme podporiť, pretože požiadavka nového legislatívneho návrhu na rovnakú odmenu je predložená na základe článku 141 ods. 3 Zmluvy o ES, ktorého sa týka prísľub Konzervatívnej strany v súvislosti s výnimkou typu „opt-out“ pre sociálnu oblasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú obrovským problémom a záležitosťou, za riešenie ktorej sú do istej miery zodpovední jednotliví pracovníci aj sociálni partneri. Tento druh diskriminácie porušuje základné ustanovenia Zmluvy a zamestnávatelia, ktorí za ňu nepreberajú zodpovednosť, by mali byť v súčasnosti dokonca postavení pred súd.

Táto skutočnosť je však v rozpore s naším základným názorom na švédsky trh práce a na zodpovednosť zúčastnených strán vytvárať podľa platných právnych predpisov nové legislatívne nástroje na riadenie formovania miezd na úrovni EÚ alebo prostredníctvom mzdovej politiky na úrovni štátu. Formovanie miezd nie je a nemalo by byť v právomoci EÚ.

Keďže bola vypočutá naša požiadavka odstrániť odkazy na nové legislatívne nástroje na riadenie formovania miezd na úrovni EÚ, rozhodli sme sa hlasovať za správu ako celok. Správa, žiaľ, ešte stále obsahuje množstvo nežiaducich podrobností, napríklad návrh na zorganizovanie dňa rovnakej odmeny. Neustály zvyk Parlamentu požadovať vyhlasovanie dní, týždňov a rokov spojených s rozličnými javmi je politikou pútačov, v ktorej sa nerobia rozdiely medzi jednotlivými oblasťami. Samotná podstata sa naopak vníma banálnym a bežným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien predstavujú celoeurópsky problém. Právne predpisy Spoločenstva o rovnakej odmene pre mužov a ženy platné od roku 1975 a zrevidované v roku 2006 sú zjavne neúčinné.

Vzdávame pani spravodajkyni hold za to, že na základe odporúčaní správy žiada Komisiu o predloženie legislatívneho návrhu do 31. decembra 2009. Blahoželáme jej aj k zodpovednému a vierohodnému prístupu, ktorým predniesla svoje odporúčania. Sústreďujú sa na základnú otázku na rozdiel od niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov socialistov, ktoré nepomáhajú pri riešení tohto problému. Obsahujú totiž podrobnosti z politického folklóru alebo odporúčania, ktoré nemožno uskutočniť, pretože nepatria do právomocí členských štátov.

V Portugalsku sa počas funkčného obdobia súčasnej vlády napriek rovnakým okolnostiam zväčšili rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v rokoch 2005 a 2006 o 8,9 %. Dávky v nezamestnanosti vyplatené ženám v roku 2007 boli o 21,1 % nižšie ako dávky vyplatené mužom. Sumy vyplatené ženám vrátane podpory v nezamestnanosti sú pod hranicou chudoby a v období rokov 2006 a 2007 sa znížili.

Poslanci Európskeho parlamentu z radov portugalských sociálnych demokratov podporujú túto správu. Napriek folklóru socialistov si nemýlime základné záležitosti s doplnkovými a nedovolíme, aby tieto doplnkové záležitosti zničili podstatné opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o zmenu neprijateľného stavu diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písomne. Zásada rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu pomáha odstraňovať diskrimináciu žien na pracovisku. V ochrane práv žien však musíme zájsť ešte ďalej. Cieľom tejto správy nie je len zvýšiť hodnotu práce žien, ale aj zlepšiť kvalitu verejných služieb.

Viac ako 30 rokov po zavedení právnych predpisov o rovnakej odmene zarábajú ženy v EÚ o 15 % menej ako muži a pokrok v súvislosti s odstránením rozdielov v odmeňovaní mužov a žien je veľmi malý. Pred dvadsiatimi rokmi bol rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v Írsku na úrovni 25 %, v dnešnej dobe je tento rozdiel 13 %. Aj napriek uvedenému pokroku ostáva rozdiel v odmeňovaní aj naďalej závažnou príčinou obáv. Objavujú sa nové problémy, a to najmä v tejto hospodárskej situácii, ktoré je potrebné pomenovať a riešiť.

Mnoho žien je aj naďalej sústredených v úzkom okruhu povolaní, v práci na čiastočný úväzok a v slabo platenej práci, ako aj na pracovných miestach, v ktorých sú zručnosti a prínosy podhodnotené. Potrebujeme všestranný prístup. Potrebujeme zvýšiť účasť žien na trhu práce. Aby sme pomohli ženám s deťmi pri návrate na pracovisko, potrebujeme zlepšiť služby starostlivosti o deti a prídavky na deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za zrušenie priamej a nepriamej diskriminácie, spoločenských a hospodárskych činiteľov, ako aj segregácie na trhu práce. Správa obsahuje naliehavú žiadosť o neutrálne hodnotenie odbornosti, ktoré by malo byť založené na nových systémoch klasifikácie a organizácie personálu, na odborných skúsenostiach a produktivite, posudzovaných predovšetkým z hľadiska kvality. Obsahuje aj návrh na zorganizovanie európskeho dňa rovnakej odmeny s cieľom informovať verejnosť a zamestnávateľov o rozdieloch v odmeňovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. – Podporila som túto správu, pretože potrebujeme správne presadzovanie platných zákonov o zásade rovnakého odmeňovania. Keďže je však na dosiahnutie rodovej rovnosti rozhodujúce presadzovanie platných zákonov o zásade rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty, dôležité je aj opätovné zabezpečenie všetkých možností voľby pre všetky ženy. Je potrebná pružnosť systému a primeraná rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Ženám musí byť poskytnutá možnosť vybrať si, či sa chcú vydať, či chcú mať deti, či si chcú budovať kariéru, či majú záujem o ďalšie vzdelávanie, či chcú zostať doma, zamestnať sa, či chcú začať podnikať alebo či chcú mať prístup k majetku. Problém spočíva v zabezpečení toho, že o tieto možnosti nebudú v dôsledku hospodárskych tlakov pripravené.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Bauerovej o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy, pretože je neprijateľné, aby ženy zarábali menej (v EÚ je rozdiel 15 %) aj napriek kvalitnejším zručnostiam (58 % absolventov a 41 % držiteľov doktorátov sú ženy).

V správe sú navrhnuté spôsoby revízie platného právneho rámca vrátane návrhu na zavedenie sankcií za jeho nedodržiavanie a výzvy na intenzívnejší dialóg so sociálnymi partnermi. Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty nie je len bojom žien, ale bojom celej spoločnosti. Ženy sú potrebné vo všetkých oblastiach podnikania a predovšetkým v tých, ktoré sa tradične považujú za mužské. Je dokázané, že ženy sú dobré manažérky.

V súčasnej situácii a na dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť je aktívna účasť žien nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hoci bola správa prijatá s väčšinou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených počas rozpravy vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť, čím sa zvýšila jej kvalita, skupina PPE-DE sa nemohla zdržať oslabenia jej rozsahu počas hlasovania v pléne, keďže vedela, že je potrebná absolútna väčšina v počte 393 hlasov.

V dôsledku toho boli, žiaľ, niektoré návrhy zamietnuté a nie sú súčasťou konečného uznesenia vrátane niektorých podrobných odporúčaní týkajúcich sa obsahu nového návrhu o dodržiavaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy požadovaného od Komisie.

Uznesenie si však aj napriek tomu zachováva pozitívny charakter a hlasovali sme v jeho prospech. Radi by sme zdôraznili potrebu opatrení, ktoré si cenia prácu, ktoré uprednostňujú pracovné miesta s právami a spravodlivé rozdelenie bohatstva, ktoré pomáhajú prekonať platové rozdiely a stereotypy spojené s určitými úlohami a odvetviami podnikania diskriminačnými voči ženám, a potrebu opatrení, ktoré si vážia profesie a činnosti s prevahou žien. Patria k nim predovšetkým odvetvia maloobchodu a služieb, ako aj priemyselné odvetvia, akými sú odvetvie korku, textilu a odevov, obuvnícke odvetvie, potravinárske odvetvie a iné, v ktorých majú veľmi nízke platy odborníci a kategórie s prevahou žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. – Dnes sa vyjadrujem o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien preto, lebo táto otázka je problémom mnohých mojich voličov z regiónu West Midlands, ale aj väčšiny prítomných.

Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v Spojenom kráľovstve sú väčšie, ako je európsky priemer, a ženy sa nedávno dozvedeli zlú novinu, že sa ešte zväčšujú.

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základným právom a demokratickou nutnosťou. Ciele EÚ týkajúce sa rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti dosiahneme len vtedy, ak bude účasť všetkých našich občanov rovnaká.

Hospodárske argumenty za zmenu sú presvedčivé. Uvoľnenie potenciálu žien by mohlo prispieť až 2 % HDP. V období finančnej nestability má zásadný význam zaručenie skutočnosti, že naše hospodárstvo využije všetky zdroje, ktoré má k dispozícii. Nevyhnutné je zaručiť aj to, aby ženy netrpeli ešte viac.

Hoci boli schválené právne predpisy a navrhnuté iniciatívy, nestačí to. Mnohí z mojich voličov sú za to, aby sa prijali ešte ráznejšie opatrenia zamerané na boj proti rozdielom v odmeňovaní.

Z uvedeného dôvodu vítam túto správu a návrhy na zavedenie auditu odmeňovania a na udelenie väčších právomoci orgánom na podporu rovnakého zaobchádzania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Po dôkladnom zvážení sa strana Júnový zoznam rozhodla hlasovať za správu. Väčšia rovnosť na trhu práce, menšie rozdiely v odmeňovaní odborníkov z radov žien i mužov a rovnaké dôchodky sú dôležitými cieľmi spravodlivej spoločnosti. Preto je na pôsobenie proti tradičnému vnímaniu rodových rozdielov dôležité väčšie množstvo štatistických údajov, zrevidované právne predpisy a odborná príprava.

Strana Júnový zoznam však zaujíma kritický postoj k pravdepodobne neprekonateľnej potrebe EÚ zahŕňať do svojich právomocí čím ďalej, tým viac politických oblastí. Naše zásadné stanovisko spočíva v tom, že otázky týkajúce sa regulácie trhu práce by mali riešiť v prvom rade jednotlivé členské štáty a nemali by sa prenášať na úroveň EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy je jasne uvedená v Rímskej zmluve, a preto je škandalózne, že v EÚ ešte vždy existujú také obrovské rozdiely medzi pohlaviami. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby európske inštitúcie podnikli v tejto oblasti reálne kroky. Preto som hlasoval za správu pani Bauerovej.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú jedným z cieľov lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. V niektorých členských štátoch im nie je venovaná dostatočná pozornosť a výsledkom je výrazný vplyv na postavenie žien v hospodárskom a sociálnom živote. Podporujem túto správu, ktorá bude riešiť situáciu žien v Európe s príjmom o 15 – 25 % nižším ako ich mužské náprotivky.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE), písomne. (DE) V dnešnom hlasovaní som hlasovala za správu mojej kolegyne pani Edit Bauerovej. Moje rozhodnutie však nebolo jednoduché, pretože mám isté výhrady voči obsahu niektorých bodov.

Politika rovnosti existuje na európskej úrovni už takmer 50 rokov. Posledných 50 rokov máme jasný zákonný rámec. Avšak aj napriek všetkému nášmu úsiliu v tejto oblasti na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov sa nám ešte stále nepodarilo úplne odstrániť diskrimináciu žien z hľadiska odmeňovania.

Žiadosť o nové zákony v správe pani Bauerovej by mala byť zamietnutá. Zmenu v postoji našej spoločnosti nemožno dosiahnuť prostredníctvom právnych predpisov. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že príčiny rozdielov v odmeňovaní mužov a žien sú vo väčšine prípadov mimo rámca právneho systému a že právne predpisy nemôžu samy osebe zlepšiť situáciu žien na trhu práce.

Nové zákony so sebou jednoducho prinášajú viac byrokracie a väčšiu záťaž predovšetkým pre malé a stredné podniky. Z uvedeného dôvodu som za dôslednejšie uplatňovanie platných právnych predpisov na odstránenie rodovo špecifických rozdielov v odmeňovaní a som proti ďalším právnym predpisom.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Bauerovej vzhľadom na to, že rodové nerovnosti, bohužiaľ, ešte stále existujú Rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných hodnôt Európskej únie.

Presadzovanie zásady rovných príležitostí žien a mužov patrí k pomerne čerstvým predmetom záujmu Európskej únie a je súčasťou Maastrichtskej zmluvy a Amsterdamskej zmluvy, hoci rozličné hľadiská už boli zdôraznené v mnohých deklaráciách alebo medzinárodných dohodách, akou je napríklad Deklarácia o odstránení diskriminácie žien z roku 1967.

V Rumunsku tvoria väčšinu zamestnancov ženy v dvoch oblastiach, v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb a v odvetví školstva (69,5 %). Povolania a pracoviská, v ktorých prevládajú ženy, majú stále tendenciu byť podhodnocované v porovnaní so zamestnaniami, v ktorých prevládajú muži. Nerovnosti a nesúlad v uplatňovaní rodového rozmeru majú jednoznačný vplyv na odmeňovanie. Priemerný rozdiel medzi mzdami žien a mužov je 8,8 – 15 % a v súkromnom sektore je tento rozdiel ešte výraznejší v prospech mužov. Uvedená skutočnosť je v súvislosti s uplatňovaním zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy v rozpore so smernicou 75/117/EHS.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Kým nebudú ženy a muži odmeňovaní rovnako, bude pre nás zložité dosiahnuť ciele navrhované na rok 2010: zlepšenie životných podmienok, dosiahnutie hospodárskeho rastu a odstránenie chudoby. Skutočnosť, že ženy v Európskej únii zarábajú priemerne o 15 % menej ako muži a že na to, aby ročne zarobili zhruba rovnakú sumu ako muži, by museli pracovať približne až do februára nasledujúceho roka (418 dní), je alarmujúca. V boji proti tomuto javu je potrebné prijať konkrétne opatrenia.

Naším politickým signálom na vyššie zastúpenie žien vo všetkých rozhodovacích orgánoch a nepriamym signálom na odstránenie týchto rozdielov v odmeňovaní by mohlo byť rovnomerné zastúpenie žien v Európskej komisii a Európskom parlamente.

Hlasovala som za túto správu a blahoželám pani spravodajkyni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani Bauerovej o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy. O tomto dlhodobom probléme sa diskutuje už roky. Zistenie, že v niektorých krajinách EÚ možno rozdiely v odmeňovaní pripísať vysokej miere segregácie súvisiacej s pracovnými miestami a vplyvu štruktúry odmeňovania, je znepokojujúce. Z toho dôvodu sú potrebné všestranné politiky zamerané na uplatňovanie právnych predpisov, ktoré sú platné, avšak nie veľmi účinné. Oceňujem prácu mojej kolegyne, ktorá je zameraná na upevnenie platnej legislatívy, zároveň však zohľadňuje skutočnosť, že je zložité ovplyvniť hospodársku segregáciu prostredníctvom právnych predpisov tohto druhu. Nakoniec, podporujem opatrenia v rámci tejto oblasti, pretože potrebujeme politiky v oblasti odmeňovania zamerané na zmierňovanie nerovností v odmeňovaní a na dosiahnutie vyšších odmien pre slabo platených zamestnancov, medzi ktorými prevládajú ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Podporujem zorganizovanie európskeho dňa rovnakej odmeny. Skutočnosť, že ženy sú ešte stále diskriminované tým, že za rovnakú prácu dostávajú priemerne o 15 % nižšiu odmenu ako muži, je v roku 2008 úplne neprijateľná.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Komunistická strana Grécka hlasovala proti správe, pretože sa v nej rovnaká odmena využíva na obmedzenie práv pracujúcich žien na najnižší spoločný menovateľ. Pracujúce ženy by nemali zabúdať, že EÚ a stredoľavicové a stredopravicové vlády členských štátov pokračujú pod zámienkou uplatňovania právnych predpisov o rodovej rovnosti zjednocujúcej Európu v porušovaní ich práv, napríklad v podobe zákazu nočnej práce žien. EÚ, strana Nová demokracia a hnutie PASOK využili tie isté právne predpisy na prípravu zvýšenia dôchodkového veku štátnych úradníčok v mene odstránenia diskriminácie a rodovej rovnosti.

V správe sa nepodarilo riešiť skutočné príčiny nerovnosti mužov a žien v odmeňovaní za rovnakú prácu a to, že ženy a mladí ľudia sú prvými obeťami práce na čiastočný úväzok, pružných pracovných zmlúv a flexiistoty. Práve naopak, riešenia, ktoré obsahuje, sa uberajú presne týmto smerom. Argument zosúladenia rodinného života a práce sa využíva na zovšeobecnenie pružných foriem zamestnania žien a ponúka horúce peniaze z verejných finančných prostriedkov a verejného obstarávania a financovanie ako odmenu pre „dobrých kapitalistov“, ktorí využívajú to, čo je samozrejmé, rovnakú dennú odmenu za rovnakú dennú prácu mužov a žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), písomne. – Táto správa obsahuje odporúčania pre Európsku komisiu týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy a toho, že uvedená zásada je rozhodujúca pre zaručenie dôstojnosti, spravodlivosti a rovnosti nároku na dôchodok.

Už roky výrazne podporujem petíciu Fóra seniorov mesta Plymouth, v ktorej žiadajú o spravodlivé zaobchádzanie so staršími ženami.

V rámci správy pani Bauerovej som s hrdosťou predložil tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré reagovali na požiadavky aktivistov z mesta Plymouth. Som rád, že všetky tri boli prijaté.

Európsky parlament uznal, že mnohé ženy tým, že sa starajú o deti a starších príbuzných, prerábajú na svojej odmene za vykonanú prácu. Vyzval Komisiu, aby odstránila riziko chudoby u dôchodcov a zabezpečila im slušnú životnú úroveň. Za cieľ stanovil dosiahnutie rovnosti mužov a žien v oblasti dôchodkov, a to aj pokiaľ ide o vek pri odchode do dôchodku.

V súčasnosti je potrebné, aby Európska únia a národné vlády venovali týmto slovám pozornosť a zmenili ušľachtilé myšlienky na pokrokové činy.

Rovnosť v dôchodkoch starších občanov je úctyhodný cieľ a som hrdý, že podporujem túto správu.

 
  
  

– Správa: Christian Ehler (A6-0418/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa zdržať hlasovania, pretože si myslíme, že je zásadne nesprávne predbiehať legislatívny proces, ktorý práve prebieha a ktorý sa týka práve otázok riešených v správe z vlastnej iniciatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Správu pána Ehlera podporujem z dvoch dôvodov.

Európska únia nemá dostatok vlastných surovín a stáva sa tak jedným z najväčších svetových dovozcov, ktorý je čím ďalej, tým závislejší od vonkajších dodávateľov ropy a zemného plynu. Uvedené odvetvia sa spájajú s najväčším geopolitickým rizikom. Zásoby uhlia budú dostupné dlhšie než zásoby ropy a zemného plynu a v prípade ohrozenia dodávok energie z politických dôvodov pre nás môžu nadobudnúť strategický význam.

Výrobu energie z fosílnych palív ako uhlie bude navyše možné realizovať aj napriek prísnym normám ochrany životného prostredia, čo ponúka dobré vyhliadky európskym a poľským baniam. Zavedenie čistých technológií na využívanie uhlia prispeje k značnému rozvoju infraštruktúry Poľska a jeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Oznámenie Komisie o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív predstavuje veľmi dôležitý krok k ďalším diskusiám o politických a finančných opatreniach. V súčasnosti je zrejmé, že Európska únia bude schopná realizovať svoje ambiciózne ciele v oblasti politiky týkajúcej sa klímy, ktoré siahajú až do obdobia po roku 2020, len ak zaručí rozsiahle využívanie technológie zachytávania a ukladania CO2 v elektrárňach. Pri vypracúvaní a schvaľovaní právnych predpisov o geologickom zachytávaní a ukladaní CO2 musíme naozaj dosiahnuť pokrok.

Hoci sa v súčasnom období na európskej úrovni uskutočňujú pokusy o čo najrýchlejšie prijatie smernice o geologickom zachytávaní a ukladaní CO2, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni neexistuje dostatok iniciatív potrebných najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Pokiaľ sú fosílne palivá potrebné na uspokojovanie energetických potrieb EÚ, je dôležité podporovať iniciatívy, ktorých cieľom je zmierniť ich vplyv na životné prostredie, napríklad používaním technológií CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka).

My však zastávame názor, že výnosy z obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie by mali pripadnúť príslušným členským štátom a nemali by byť vyčlenené na rôzne projekty. Ináč hrozí, že sa systém emisných kvót stane neúčinným a bude riadený zhora.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo zdôrazňuje dôležitosť zvýšenia objemu európskych finančných prostriedkov vyčlenených na výskum, ktorý je zameraný na zavedenie nových technológií na zachytávanie skleníkových plynov, hlavne CO2, konkrétne prostriedkov určených na realizáciu pilotných projektov, ktoré zvýšia profil tohto výskumu, spolu s príležitosťami, ktoré ponúka, a bezpečnosťou nových technológií. Európa sa zatiaľ nemôže vzdať svojho najväčšieho zdroja energie, fosílneho uhlia, keďže mnohé z členských štátov svoju energetickú nezávislosť ešte stále zaisťujú jeho spracovaním. Budúcim generáciám musíme zaistiť výrobu elektrickej energie z fosílnych palív, ktorá bude trvalo udržateľná a bude spôsobovať čo najmenšie znečistenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. – Podporila som túto správu, keďže je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom týkajúcim sa financovania veľkých demonštračných projektov v oblasti CCS (zachytávania a skladovania uhlíka), ktorý som predložila vo svojej správe o preskúmaní systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ.

Je pravdepodobné, že od fosílnych palív budeme ešte určitý čas závislí, takže by sme mali preskúmať možnosti zmiernenia ich škodlivého vplyvu. Namiesto toho, aby emisie vstupovali do atmosféry, extrahuje CCS uhlík z každého zdroja uhľovodíka a ukladá ho pod zem. Ak bude CCS zavedené bez ďalšieho zdržania a náležite financované, mohlo by viesť k výraznému zníženiu emisií CO2 v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Táto správa uznáva potrebu zníženia emisií vznikajúcich pri spaľovaní fosílnych palív, ktoré sa budú naďalej používať na preklenutie obdobia, kým sa budeme môcť plne spoľahnúť na obnoviteľné zdroje energie, a preto ju podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív, ktorú predložil pán Ehler. Je jasné, že Európska únia tieto ambiciózne ciele v oblasti klimatickej politiky dosiahne len vtedy, ak sa jej podarí zaistiť rozsiahle využívanie technológií CCS (zachytávanie a skladovanie uhlíka) v elektrárňach.

Strategická dôležitosť uhlia nám nesmie brániť v tom, aby sme našli taký spôsob využitia tohto cenného zdroja, ktorý nebude mať škodlivý vplyv na klímu. Okrem toho súhlasím s pánom spravodajcom aj v tom, že Komisia prijíma málo opatrení na zaistenie toho, aby sa takéto ambiciózne projekty dokončili do roku 2015. A nakoniec vítam zhodnotenie pána Ehlera, v ktorom sa zdôrazňuje, že neexistuje náležitý právny rámec, ktorý by upravoval disponovanie finančnými zdrojmi. Je nesmierne dôležité, aby sme neexistenciu tohto právneho rámca odstránili.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), písomne. (DE) Prijatím správy pána Ehlera sa Európsky parlament rozhodol pre úplne zastaranú energetickú stratégiu. Účelom CCS (zachytávania a skladovania uhlíka) je dosiahnuť, aby výrobné procesy, ktoré klíme škodia, vyzerali „šetrné ku klíme“. Avšak nezamedzuje ani neznižuje tvorbu CO2, ako by to bolo napríklad v prípade obnoviteľných zdrojov. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia zastáva názor, že rozsiahle verejné financovanie CCS nemá z hospodárskeho hľadiska veľký zmysel. Tieto peniaze by boli využité lepšie a udržateľnejšie, keby sa investovali do výskumu účinnejšieho využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Správa pána Ehlera ide ešte ďalej ako Komisia: snaží sa využiť európske štrukturálne fondy na investovanie do CCS, v dôsledku čoho by tieto zdroje nedostali znevýhodnené regióny na svoje plány v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Člen CDU zastupujúci Brandenbursko, pán Ehler, sa snaží o to, aby peniaze išli do vrecka Vattenfallu, piatej najväčšej európskej energetickej spoločnosti, čo by jej umožnilo otvoriť viac baní na hnedé uhlie v Lužici (Brandenbursko/Sasko), v dôsledku čoho by ďalším obciam hrozilo presídlenie. Vie sa o tom, že Vattenfall zamýšľa vyrábať energiu z hnedého uhlia ešte ďalších 50 až 60 rokov, hoci to je možné len pri koeficiente účinnosti nižšom ako 50 %. Energeticky náročná technológia CCS ho zníži o ďalších 10 % až 15 %. To je krok späť, a preto túto správu neakceptujeme, ale namiesto nej predkladáme alternatívny návrh.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia