Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia