Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0220(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0349/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0349/2008

Debates :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Balsojumi :

PV 19/11/2008 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0548

Debates
Otrdiena, 2008. gada 18. novembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

14.  Eiropas statistika (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības jautājums ir ziņojums (A6-0349/2008), ko Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā iesniedza Schwab kungs par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, pirmkārt, man žēl, redzot, ka komisārs McCreevy atstāj sēžu zāli, jo ar šo dokumentāciju viņš būtu varējis pieredzēt, kā Eiropas Parlamentā tiek pabeigta ļoti veiksmīga un samērā ieilgusi procedūra. Šī pieredze tagad rezervēta jums, komisār Almunia. Man ir prieks, ka šodien mēs varam noslēgt veiksmīgu, ievilkušos procesu jau ar pirmo lasījumu, turklāt diezgan lielā vienprātībā. Sākumā es arī gribētu — pretstatā iepriekšējai dokumentācijai — pateikties Padomes Slovēnijas un Francijas prezidentūrām par ilgstošajām un dažkārt grūtajām sarunām, kuras jūs risinājāt, lai panāktu kompromisu.

Šajā dokumentācijā iekļauta arī administratīvā sloga samazināšana attiecībā uz statistiku Eiropas Savienībā, kā arī uzņēmējsabiedrībām vietējā līmenī. Tāpēc es uzskatu, ka mēs varam formulēt šo ziņojumu saistībā ar birokrātijas samazināšanu. Vācijā, piemēram, oficiālās statistikas izmaksu daļa saskaņā ar Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Vācijas Ekonomikas izpētes institūts) aprēķiniem ir mazāka nekā 10 % no kopējām birokrātiskajām izmaksām, ja analizē visu ekonomiku. Tas ir apmēram EUR 230 miljoni. Ja mēs kā Eiropas Savienība patiešām varam šo situāciju kontrolēt, es ticu, ka mēs spersim svarīgu soli mazākas birokrātijas virzienā, samazinot pienākumus, kurus pamato ar statistikas vajadzībām. Paldies jums, komisār Almunia, par jūsu priekšlikumu!

Tagad es gribētu konkrēti apspriest jauno regulu par Eiropas statistiku. Regula par Eiropas statistiku ir juridiska struktūra statistikas iegūšanai Eiropas līmenī, un ar to groza pašreizējo tiesisko pamatregulējumu statistikas iegūšanai Eiropas līmenī. Lai gan „ēnu” referentu no citām politiskajām grupām šovakar nav klāt, es tomēr gribētu izmantot šo iespēju pateikties jums par konstruktīvo sadarbību. Diskusijas nebija vieglas, taču beigās tās izrādījās sekmīgas.

Priekšlikums ir daļa no veselas regulu virknes, kuras Komisija ir pieņēmusi pašreizējā pilnvaru termiņā saistībā ar statistikas iegūšanu un izplatīšanu un par kurām tika debatēts Ekonomikas un monetārajā komitejā. Mēs veiksim šādus grozījumus šī regulas priekšlikuma saturā. Mēs dosim jaunu definīciju Eiropas statistikas sistēmai un noteiksim tās darbību Kopienas tiesībās. Mēs definēsim valstu statistikas biroju lomu Eiropas statistikas sistēmā, vienlaikus nodrošinot, ka subsidiaritātes princips dalībvalstīs joprojām pilnībā tiek piemērots, kā tas noteikts, un mēs cīnīsimies par norādi uz Eiropas Statistikas prakses kodeksu un tā iesakņošanos Kopienas tiesībās. Šajā ziņā tiek reaģēts uz sarežģīto stāvokli attiecībā uz statistiku pēc eiro ieviešanas dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nobeigumā, ar priekšlikumu tiek izveidotas divas atšķirīgas struktūras — ESS partnerības grupa un ESS komiteja —, kas kopā aizvieto bijušo Statistikas programmu komiteju.

Noteiktais komitejas balsojums un sekmīgās trīspusējās sarunas liecina, ka panākta saskaņota likumdošana. Atlikušajās minūtēs es gribētu vēlreiz iepazīstināt ar šo tiesību akta projektu saistībā ar diviem svarīgiem jautājumiem. Mēs spējām nodrošināt, ka turpmāk šī regula ļaus Eurostat iegūt ātrāku, neierobežotu pieeju visiem statistiskajiem datiem, kas vajadzīgi, lai apkopotu svarīgus ekonomiskus kritērijus. Šādā veidā mēs nodrošināsim nedaudz vairāk pārredzamības Eiropas līmenī un līdz ar to padarīsim eiro zonu nedaudz konkurētspējīgāku. Tās ir labas ziņas, ņemot vērā finanšu krīzi un smagās diskusijas par statistikas sistēmu.

Otrkārt, es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šis ziņojums vēl vairāk pastiprina statistikas zinātnisko neatkarību. Tas ir pozitīvs signāls šajā nozarē strādājošajam personālam. Visbeidzot, es esmu gandarīts, ka panākts kompromiss ar visām dalībvalstīm. Es zinu — lai arī Padomes sēdekļi šovakar ir tukši —, ka daudziem cilvēkiem tas nebija viegli, tomēr es uzskatu, ka ar šīs regulas priekšlikumu mēs spējam apmierināt visas iesaistītās puses un ka mēs varam būt apmierināti ar regulu. Gribu pateikties jums par klausīšanos un par veiksmīgo sadarbību.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Komisijas loceklis. (ES) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, oficiālajai statistikai neapšaubāmi ir būtiska loma mūsdienu sabiedrībā. Iestādes, politikas veidotāji, uzņēmēji, tirgi un fiziskas personas stipri paļaujas uz statistiku, lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu attīstību ekonomikas, sociālajā, vides aizsardzības, kultūras un citās jomās.

Statistiskā informācija liek pamatus politikas lēmumu pārredzamībai un atklātumam, un tāpēc oficiālā statistika ir sabiedrības īpašums, kas nodrošina pamatu demokrātijas darbībai bez kavēkļiem. Eiropas līmenī Eiropas statistika ir aizvien svarīgāka šeit, šajā Parlamentā un Padomē, pieņemto politikas virzienu izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, un to mēs ierosinām no Komisijas puses.

Šodien apspriežamā Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārstrādāt tiesisko pamatregulējumu, kas nosaka statistikas veidošanu Eiropas līmenī. Es gribu atzinīgi vērtēt rūpīgo darbu, ko konstruktīvā garā veicis šis Parlaments un jo sevišķi Schwab kungs kā referents, kā arī Ferreira kundze — kuras šodien šeit nav, bet viņu pārstāv van den Burg kundze — un Starkevičiūtė kundze, kas strādāja sadarbībā ar Eurostat un Komisiju, lai šīs debates varētu notikt.

Šo pārstrādāšanu noteica izmaiņas sabiedrībā un vajadzība skaidrāk definēt Eiropas statistikas sistēmas (ESS) lomu. Iepriekšējā regula par šo tematu datēta ar 1997. gadu, un kopš šī laika mainījušās daudzas lietas, kas padarīja nepieciešamu šo pārskatīšanu. Šī pārskatīšana dos jaunu stimulu iedibinātajai sadarbībai starp mūsu 27 dalībvalstu valsts statistikas institūtiem un Eurostat un neapšaubāmi izveidos pamatu, lai nodarbotos ar problēmām statistikas jomā nākotnē.

Turklāt šī pārskatīšana ir to pasākumu virknes kulminācija, kurus Komisija kopš 2005. gada veikusi ar šī Parlamenta un Padomes atbalstu, lai modernizētu Eiropas statistikas sistēmas pārvaldību. Šajā procesā izveidota Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome un Eiropas Statistikas padomdevēja komiteja, un tās drīz sāks strādāt.

Saistībā ar to, kā ierosināts jaunajā regulā, lai palielinātu uzticību Eiropas statistikai, statistikas iestādēm jābūt profesionāli neatkarīgām un Eiropas statistikas veidošanā jānodrošina objektivitāte un augsta kvalitāte saskaņā ar principiem, kas noteikti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, kuru apstiprinājusi Komisija savā ieteikumā par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību.

Man to principu vidū, kas ir virzījuši Komisijas priekšlikumu un kas izklāstīti Schwab kunga ziņojumā, jāpiemin arī mērķis panākt, lai ierosinātā uzlabotā Eiropas statistikas normatīvā vide atbilstu vajadzībai minimizēt reaģēšanas slogu uzņēmumiem un veicinātu vispārīgāka mērķa sasniegšanu, proti, samazināt administratīvo slogu, kas rodas Eiropas līmenī.

Nobeigumā, priekšsēdētāja kungs, man atkal jāpateicas referentam Schwab kungam un visai Ekonomikas un monetārajai komitejai par lielisko darbu, kura mērķis ir piešķirt Eiropas Savienībai stabilāku un drošāku statistisko struktūru, kas saistībā ar kopējo drošību izrādījusies ārkārtīgi noderīga šajos krīzes laikos, kuros statistikas veidošanai, jo īpaši statistikai par valsts kontiem, būs aizvien būtiskāka nozīme.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, PSE grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, ir laiki, kad politiķi varētu gribēt ietekmēt statistiku — jo īpaši pašlaik. Ja statistika par ekonomiku ir tik slikta, jūs varētu vēlēties to aizvākt prom un sapņot, ka tā ir citāda un ka tā neietekmē patērētāju noskaņojumu utt.

Es pilnīgi piekrītu tam, ko visi saka par šo ziņojumu: ka pienācīga, patiesa un godīga statistika ir svarīgs politikas instruments un ka tas ir svarīgs iemesls, kādēļ statistikas struktūrām jābūt neatkarīgām, lai radītu šo statistiku.

Es gribētu arī apsveikt referentu un Komisiju par šīs regulas priekšlikumiem. Mums bija laba sadarbība ar Padomi, lai panāktu kompromisus par to, ko mēs formulējām šajā dokumentā. Svarīgi, ka ir šīs neatkarīgās struktūras, lai Komisijai dalībvalstīs būtu skaidrs kontaktpunkts un lai šī Eiropas statistikas sistēma Eiropas tiesību aktos iekļautu Statistikas prakses kodeksu, ko izstrādājuši eksperti. Manuprāt, tas ir labs panākums, un es ceru, ka tas reāli darbosies un palīdzēs mums pārvarēt slikto statistiku un reāli mēģināt stāties pretim gaidāmajai recesijai un iegūt skaidrākus pasākumus, lai darbotos tai pretī.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE grupas vārdā. (LT) Mēs izskatām ļoti svarīgu dokumentu, kam jāpalīdz reformēt Eiropas Statistikas sistēmu. Es gribētu norādīt, kā norādīja mani kolēģi, ka Eiropas Parlamenta referents, Statistikas reformas darba grupa un eksperti no Padomes, prezidentūras un Komisijas ļoti rūpīgi darbojās, sagatavojot šo dokumentu. Tas ir teicams mūsu kopīgo centienu piemērs. Dažās pēdējās dienās, dažādu problēmu nomākti, mēs varbūt dažreiz vainojām cits citu, taču, ja mēs visi strādājam kopā, mēs varam sasniegt patiešām labus rezultātus. ALDE grupa atbalsta iesniegto priekšlikumu un cer, ka tas sakārtos noteikumus statistikas jomā.

Pirmām kārtām statistikai jābūt uzticamai, aizsargātai no dažādu interešu grupu ietekmes. Šodien joprojām laiku pa laikam rodas šaubas, it sevišķi attiecībā uz valsts finanšu statistikas kvalitāti. Kas attiecas uz finanšu tirgus statistiku, ir konfidencialitātes problēmas, un šeit mums arī jāstrādā ar Eiropas Centrālo banku.

Statistisko datu kvalitāte ir atkarīga ne tikai no specializēto iestāžu veiktā darba kvalitātes, bet arī no izmantotajām metodēm, un mēs gribētu, lai akadēmiskās iestādes ieņem aktīvāku lomu to sagatavošanā.

Statistikas datu vākšana jāorganizē efektīvāk, izmantojot datus no esošajiem valsts reģistriem, piemērojot vispārinošas metodes un līdz ar to samazinot statistikas pārskatu administratīvo slogu uzņēmumiem. Šajā jomā noteikti ir daudz neizmantotu rezervju.

Ekonomikas un sociālā attīstība mūsdienu pasaulē ir dinamiska, tāpēc statistikas dati jāpasniedz efektīvākā veidā, lai lēmumus varētu pieņemt ātrāk. Cerēsim, ka statistikas reforma palīdzēs arī risināt šo problēmu.

Eiropas Statistikas programmu finansē no Eiropas Savienības budžeta. Es gribētu cerēt, ka iesniegtie priekšlikumi palīdzēs labāk saskaņot šīs programmas, kas ļaus efektīvāk izmantot Kopienas kapitālu.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Komisijas loceklis. (ES) Priekšsēdētāja kungs, es vienkārši gribu atkārtoti pateikties referentam un deputātiem, kas tikko runāja, par viņu izcilo darbu. Kā teica Starkevičiūtė kundze, strādāšana kopā dod tādus rezultātus kā šie, kas ir pozitīvi visiem. Tas, uz ko es ceru, tāpat kā ceram mēs visi, ir, ka, izmantojot šo lielisko statistiku, mēs drīz spēsim piedāvāt mūsu pilsoņiem labas ziņas par ekonomisko stāvokli.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, liels paldies par konstruktīvajiem komentāriem nobeigumā un pirmām kārtām par konstruktīvo sadarbību. Es negribu atkārtot neko no tā, kas jau tika sacīts. Tādēļ es vēlētos minēt divus jautājumus, kas manuprāt jāanalizē kā turpmākais pasākums diskusijai par šo ziņojumu. Pirmkārt, ir tā, ka mēs aplūkojam Līguma par Eiropas Savienību 285. pantu, kurā iztirzāta statistikas iestāžu zinātniskā neatkarība. Šajā ziņojumā tagad mēs arī liekam stingru uzsvaru uz profesionālo neatkarību, jo mēs esam atklājuši, ka saistībā ar to agrāk bijušas grūtības. Tā var kādā brīdī arī atbilstoši tikt iekļauta primārajos tiesību aktos, lai nodrošinātu skaidrību ilgtermiņā. Tomēr es skaidri gribētu piebilst, ka attiecībā uz Vācijas tiesībām tas nenozīmē, ka saistībā ar profesionālās uzraudzības noteikumiem var būt neatkarība.

Otrkārt, šajā ziņojumā priekšplānā lielā mērā izvirzītas prioritātes statistikas datu veidošanai un reģistrēšanai. Starkevičiūtė kundze arī norādīja uz to. Komisār Almunia, es ceru, ka, nosakot šīs prioritātes, mēs varam arī panākt to, ka vidējā termiņā samazinās statistikas slogs vidēja lieluma uzņēmējsabiedrībām, jo mēs varēsim meklēt datus, kas mums pašlaik vajadzīgi mūsu statistikai, vēl mērķtiecīgāk. Paturot to prātā, liels paldies jums! Es ceru, ka balsojums rīt tiks pabeigts ātri.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. - Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika