Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0220(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0349/2008

Predložena besedila :

A6-0349/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Glasovanja :

PV 19/11/2008 - 5.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0548

Razprave
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

14. Evropska statistika (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednja točka je poročilo (A6-0349/2008) gospoda A. Schwaba v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, komisar, najprej naj povem, da mi je žal, ko vidim, da nas komisar McCreevy zapušča, saj bi lahko bil pri tem dokumentu priča zaključku zelo uspešnega in relativno dolgega postopka v Evropskem parlamentu. Ta izkušnja bo zdaj vaša, komisar Almunia. Vesel sem, da lahko danes na prvi obravnavi zaključimo uspešen in dolgotrajen postopek ob dobri meri kompromisa. Na začetku se želim – v nasprotju s prejšnjim dokumentom – zahvaliti slovenskemu in francoskemu predsedstvu Sveta za vztrajna in včasih nič kaj lahka pogajanja, s katerimi ste dosegli sporazum.

Tudi ta dokument vključuje zmanjšanje administrativnega bremena v zvezi s statistiko znotraj Evropske unije, kot tudi v zvezi s podjetji na lokalni ravni. Zato verjamem, da lahko to poročilo postavimo v kontekst zmanjševanja birokracije. Na primer v Nemčiji delež stroškov za uradno statistiko, glede na izračune Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Nemškega inštituta za gospodarske raziskave) znaša manj kot 10 % vseh birokratskih stroškov, če obravnavamo celotno gospodarstvo. To znaša približno 230 milijonov EUR. Če bo nam, Evropski uniji, resnično uspelo vzeti stvari v svoje roke, verjamem, da bomo napravili pomemben korak k manjši birokraciji z zmanjšanjem obveznosti, povezanih s statistiko. Hvala vam komisar Almunia za vaš predlog.

Sedaj bi se rad dotaknil nove uredbe o evropski statistiki. Uredba o evropski statistiki predstavlja pravno strukturo za izvajanje statistike na evropski ravni in obnavlja obstoječ osnovni pravni okvir za pripravo statistik na evropski ravni. Čeprav danes zvečer poročevalci v senci iz drugih skupin niso prisotni, bi rad izkoristil to priložnost in se jim zahvalil za konstruktivno sodelovanje. Razprave niso bile enostavne, vendar so se na koncu izkazale za uspešne.

Predlog je del celega sklopa uredb, ki jih je Komisija sprejela v tem parlamentarnem obdobju glede priprave in razširjanja statistik in o katerem je tekla razprava v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve. Vsebino predloga uredbe bomo spremenili na naslednji način. Ponovno bomo opredelili evropski statistični sistem in popravili njegove aktivnosti znotraj prava Skupnosti. Opredelili bomo novo vlogo nacionalnih statističnih uradov znotraj evropskega statističnega sistema, ter istočasno zagotovili, da bodo države članice še naprej dosledno izvajale načelo subsidiarnosti, prav tako pa si bomo prizadevali za sklicevanje na Kodeks ravnanja evropske statistike in njegovo utrjevanje v pravu Skupnosti. V zvezi s tem pripravljamo odgovor na težke razmere v statistiki po uvedbi evra v nekaterih državah članicah Evropske unije. Predlog vzpostavlja dva različna organa – skupino za partnerstvo ESS in odbor ESS – ki skupaj nadomeščata nekdanji Organ za statistični program.

Jasno glasovanje odbora in uspešen trialog sta pokazala, da je bila dosežena dosledna zakonodaja. V minutah, ki so mi še ostale, bi rad še enkrat predstavil ta zakonodajni projekt v povezavi z dvema pomembnima vprašanjema. Uspelo nam je zagotoviti, da bo v prihodnje ta uredba omogočila Eurostatu pridobiti hiter, neomejen dostop do vseh statističnih podatkov, ki so potrebni za zbiranje pomembnih gospodarskih meril. Na ta način bomo zagotovili nekoliko več preglednosti za statistiko na evropski ravni in s tem zagotovili, da bo tudi evrsko območje nekoliko konkurenčnejše. To je dobra novica, predvsem v luči finančne krize in zahtevnih razprav v zvezi s statističnim sistemom.

Drugič, verjamem, da je zelo pomembno, da to poročilo še bolj okrepi znanstveno neodvisnost statistike. To je pozitivno sporočilo za osebje, ki dela v tem sektorju. Prav tako sem hvaležen, da je bil dosežen sporazum z vsemi državami članicami. Vem – čeprav so ta večer stoli Sveta prazni –, da za številne ljudi to ni bilo enostavno, vseeno pa verjamem, da bomo s tem predlogom uredbe lahko zadovoljili vse vpletene in smo lahko zadovoljni z uredbo. Rad bi se vam zahvalil za pozornost in za uspešno sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, član Komisije.(ES) Gospod predsednik, gospe in gospodje, uradna statistika nedvomno igra temeljno vlogo v današnji družbi. Institucije, načrtovalci politik, gospodarski subjekti, trgi in posamezniki se močno zanašajo na statistiko, da bi čim natančneje opisali dogajanje v gospodarskih, družbenih, okoljskih, kulturnih in drugih krogih.

Statistične informacije podpirajo preglednost in odprtost političnih odločitev, zato uradne statistike predstavljajo javno dobro, saj dajejo podlago za brezhibno delovanje demokracije. Na evropski ravni postajajo evropske statistike vse pomembnejše za razvoj, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje politik, o katerih se odloča tu v Parlamentu ter v Svetu in jih predlagamo mi v Komisiji.

Cilj predloga Komisije, o katerem danes razpravljamo, je preučiti osnovni pravni okvir, ki ureja pripravo statistik na evropski ravni. Želim pozdraviti natančno delo, ki ga je Parlament opravil v konstruktivnem duhu, predvsem pa delo gospoda Schwaba, kot poročevalca, gospe Ferreira –, ki danes ni prisotna, vendar jo zastopa gospa van den Burg – in gospe Starkevičiūtė, ki je sodelovala z Eurostatom in Komisijo, da je prišlo do te razprave.

Ta revizija je posledica sprememb v družbi in potrebe po jasnejši opredelitvi vloge evropskih statističnih sistemov (ESS). Prejšnja uredba na to temo izvira iz leta 1997, od takrat pa so se spremenile številne stvari, zaradi katerih je ta revizija potrebna. Ta revizija bo dala nov zagon vzpostavljenemu sodelovanju med nacionalnimi statističnimi uradi naših 27 držav članic in Eurostatom, ter bo nedvomno predstavljala temelje v boju proti statističnim izzivom v prihodnje.

Poleg tega je ta revizija predstavlja vrh v seriji ukrepov, ki jih je Komisija izvedla od leta 2005, ob podpori Parlamenta in Sveta, da bi tako posodobila upravljanje evropskega statističnega sistema. V tem postopku sta bila ustanovljena Svetovalni odbor za evropsko statistično upravljanje in Svetovalni odbor za evropsko statistiko in bosta kmalu pričela z delom.

V zvezi s tem, kot je predlagano v novi uredbi, da bi lahko povečali zaupanje v evropsko statistiko, morajo imeti statistični uradi zagotovljeno strokovno neodvisnost in zagotoviti nepristransko in visoko kakovost pri pripravi evropskih statistik v skladu z načeli, določenimi v Kodeksu ravnanja evropske statistike, ki ga je potrdila Komisija v svojem priporočilu o neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti nacionalnih statističnih organov in statističnih organov Skupnosti.

Poleg načel, ki so se uporabljala kot vodilo pri pripravi predloga Komisije in so navedeni v poročilu gospoda Schwaba, želim prav tako omeniti cilj, da bi moralo predlagano izboljšano zakonodajno okolje za evropsko statistiko predstavljati odgovor na potrebo po kar največji razbremenitvi poročevalskih enot za podjetja, prav tako pa bi moralo prispevati k splošnejšemu cilju zmanjšanja administrativnih stroškov, ki nastanejo na evropski ravni.

Gospod predsednik, na koncu bi se rad še enkrat zavalil poročevalcu gospodu Schwabu, ter celotnemu Odboru za ekonomske in monetarne zadeve za njihovo odlično delo pri doseganju, da bi Unija dobila stabilnejšo in zanesljivejšo statistično strukturo, ki se bo v sklopu celotne varnosti, izkazala za izjemno uporabno v teh kriznih časih, v katerih bo priprava statistik, predvsem statistik o javnih izkazih, imela še poglavitnejšo vlogo.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, v imenu skupine PSE Gospod predsednik, včasih si politiki želijo vplivati na statistiko – predvsem v takšnih časih, kot so danes. Če je statistika za gospodarstvo tako slaba, si lahko zaželite, da bi izginila ter si domišljate, da je drugačna in da ne vpliva na razpoloženje strank itd.

V celoti se strinjam s tem, kar vsi govorijo glede tega poročila: da so spodobne, resnične in poštene statistike pomemben instrument za politiko, ter da je zelo pomembna neodvisnost statističnih organov, pri predstavitvi teh statistik.

Tudi jaz želim čestitati poročevalcu in Komisiji za predloge o tej uredbi. S Svetom smo dobro sodelovali in dosegli sporazume glede tega, kar smo navedli v tem dokumentu. Pomembno je, da imajo ti neodvisni organi jasno kontaktno točko za Komisijo v državah članicah in za ta evropski sistem statistik glede vključitve Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki so ga potrdili strokovnjaki, v evropsko zakonodajo. Menim, da je to dober dosežek in upam, da bo res deloval, ter nam pomagal pri odpravljanju slabih statistik in nam omogočal, da se soočimo z recesijo, ki prihaja, ter podal jasnejše ukrepe za boj proti njej.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė, v imenu skupine ALDE. – (LT) Razpravljamo o zelo pomembnem dokumentu, ki naj bi pomagal pri reformi evropskega statističnega sistema. Kot moji kolegi želim tudi sama izpostaviti, da so bili poročevalec Evropskega parlamenta, delovna skupina za reformo statistike in strokovnjaki v Svetu, predsedstvo ter Komisija zelo temeljiti pri pripravi tega dokumenta. Gre za odličen primer našega skupnega prizadevanja. V zadnjih nekaj dneh, ko smo bili obremenjeni z različnimi problemi smo mogoče včasih obtoževali drug drugega, vendar če sodelujemo, lahko dosežemo res dobre rezultate. Skupina ALDE podpira predstavljen predlog in upa, da bo določil naše zakone na področju statistike.

Predvsem mora biti statistika zanesljiva, zaščitena pred vplivom različnih interesnih skupin. Danes se še vedno občasno pojavijo dvomi, predvsem v zvezi s kakovostjo državno finančno statistiko. Ko govorimo o statistiki finančnih trgov, obstajajo problemi zaupnosti in tudi na tem področju moramo sodelovati z Evropsko centralno banko.

Kakovost statističnih podatkov ni odvisna le od kakovosti dela, ki ga opravijo specializirane ustanove, ampak tudi od uporabljenih metod in želimo, da bi imele akademske ustanove aktivnejšo vlogo pri pripravi le teh.

Zbiranje statističnih podatkov mora biti učinkoviteje organizirano pri uporabi podatkov iz obstoječih državnih registrov in sicer z uporabo splošnih metod, kar bo pomenilo zmanjšanje administrativnega bremena, ki ga imajo statistična poročila na podjetje. Na tem področju vsekakor obstajajo številne neizkoriščene rezerve.

Gospodarski in družbeni razvoj sta v današnjem svetu dinamična, zato je treba statistične podatke predstaviti na učinkovitejši način, da je tako mogoče hitreje sprejemati odločitve. Upajmo, da bo statistična reforma prav tako pomagala pri reševanju tega problema.

Evropski statistični program se financira iz proračuna Evropske unije. Upam, da bodo predstavljeni predlogi pripomogli k boljši usklajenosti teh programov, kar bo omogočilo, da se bo kapital Skupnosti učinkoviteje uporabljal.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, član Komisije.(ES) Gospod predsednik, želim izreči zahvalo poročevalcu in poslancem, ki so pravkar imeli besedo, za odlično opravljeno delo. Kot je povedala gospa Starkevičiūtė, daje sodelovanje takšne rezultate, ki so pozitivni za vse nas. Tako kot vsi, tudi jaz upam, da bomo s pomočjo teh odličnih statistik že kmalu lahko našim državljanom sporočili dobre novice o gospodarskih razmerah.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, hvala za konstruktivne pripombe na koncu, predvsem pa za konstruktivno sodelovanje. Ne želim ponavljati stvari, ki so že bile povedane. Zaradi tega želim omeniti dve zadevi, o katerih bi po mojem mnenju morali temeljito razmisliti kot o nadaljnjem ukrepanju po razpravi o tem poročilu. Prvič, dejstvo je, da smo imeli opravka s členom 285 Pogodbe EU, ki se nanaša na znanstveno neodvisnost statističnih organov. V tem poročilu smo sedaj veliko pozornosti namenili tudi strokovni neodvisnosti in ugotovili smo, da je bilo v preteklosti v zvezi s tem kar nekaj težav. Mogoče jo bo treba nekoč na ustrezen način vgraditi tudi v primarno zakonodajo, ter tako zagotoviti dolgoročno jasnost. Vendar pa bi rad izrecno dodal, da v zvezi z nemško zakonodajo to ne pomeni, da lahko pride do neodvisnosti v zvezi s predpisi o nadzoru strokovnjakov.

Drugič, to poročilo v ospredje postavlja določevanje prednostnih nalog za pripravo statističnih podatkov in njihovo beleženje. To je izpostavila tudi gospa Starkevičiūtė. Komisar Almunia, upam, da bomo z določitvijo teh prednostnih nalog lahko srednjeročno zmanjšali statistično breme za srednje velika podjetja, saj bomo lahko na vedno bolj osredotočen način iskali podatke, ki jih dejansko potrebujemo za naše statistike. Ob tem bi se vam rad zahvalil. Upam, da bo jutri glasovanje hitro izvedeno.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava se je zaključila.

Glasovanje bo potekalo jutri.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov