Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 18. listopadu 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 4.Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP – Úprava společné zemědělské politiky – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (rozprava)
 5.Program na podporu konzumace ovoce ve školách (změna nařízení o společné organizaci trhu) (rozprava)
 6.Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2009 (lhůta pro předložení předloh změn): viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  7.2.Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (hlasování)
  7.3.Povinné označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  7.4.Právo společností týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (Kodifikované znění) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  7.5.Sedadlo řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  7.6.Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  7.7.Úmluva o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (hlasování)
  7.8.Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (hlasování)
  7.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (A6-0430/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  7.10.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  7.11.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Massima D'Alema (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  7.12.Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů a financí (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (hlasování)
  7.13.Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (A6-0392/2008, Anna Hedh) (hlasování)
  7.14.Obecná úprava spotřební daně (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (hlasování)
  7.15.Program na podporu konzumace ovoce ve školách (změna nařízení o společné organizaci trhu) (A6-0391/2008, Niels Busk) (hlasování)
  7.16.EMU10: Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (hlasování)
  7.17.Uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (A6-0389/2008, Edit Bauer) (hlasování)
  7.18.Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (A6-0418/2008, Christian Ehler) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Odpověď Evropské unie na světovou finanční krizi v návaznosti na informační zasedání Evropské rady ze dne 7. listopadu a summitu G20 ze dne 15. listopadu 2008 – Pracovní a legislativní program Komise na rok 2009 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Radě)
 13.Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností (rozprava)
 14.Evropské statistické údaje (rozprava)
 15.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států – Finanční pomoc členským státům (rozprava)
 16.Předložení dokumentů: viz zápis
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (776 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1658 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí