Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 18. november 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Afgørelse om uopsættelig forhandling
 4.Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for landbrugere – Ændringer af den fælles landbrugspolitik – Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne – Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (forhandling)
 5.Skolefrugtordning (ændring af fusionsmarkedsordningen) (forhandling)
 6.Forslag til almindeligt budget for 2009 (frist for ændringsforslag): se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kasakhstan (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (afstemning)
  7.2.Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (afstemning)
  7.3.Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  7.4.Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  7.5.Førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  7.6.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  7.7.Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (afstemning)
  7.8.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (afstemning)
  7.9.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (A6-0430/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  7.10.Anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  7.11.Anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)
  7.12.Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (afstemning)
  7.13.Scoreboard for forbrugermarkederne (A6-0392/2008, Anna Hedh) (afstemning)
  7.14.Ordning om punktafgift (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (afstemning)
  7.15.Skolefrugtordning (ændring af fusionsmarkedsordningen) (A6-0391/2008, Niels Busk) (afstemning)
  7.16.ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (afstemning)
  7.17.Ligelønsprincippet (A6-0389/2008, Edit Bauer) (afstemning)
  7.18.Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (A6-0418/2008, Christian Ehler) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Den Europæiske Unions svar på den internationale finanskrise; opfølgning på Det Europæiske Råds uformelle møde den 7. november og G20-topmødet den 15. november 2008 – Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 13.Krav til visse selskaber om offentliggørelse og oversættelse (forhandling)
 14.Europæisk statistik (forhandling)
 15.Mekanisme for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne – Finansiel støtte til medlemsstaterne (forhandling)
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (737 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1765 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik