Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2008. november 18., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Határozat sürgősségi eljárásról
 4.A mezőgazdasági termelők részére a KAP keretében meghatározott támogatási rendszerek és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozása - A közös agrárpolitika módosítása - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás - A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (2007–2013 közötti programozási időszak) (vita)
 5.Program az iskolai gyümölcsfogyasztás érdekében (vita)
 6.A 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezet (a módosítástervezetek benyújtási határideje): lásd a jegyzőkönyvet
 7.Szavazások órája
  7.1.Az EK és Kazahsztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Bulgáriának és Romániának az EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadása (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (szavazás)
  7.2.Közös vállalkozás az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (szavazás)
  7.3.A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási jelzései (kodifikált szöveg) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  7.4.Társasági jog az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok vonatkozásában (kodifikált szöveg) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  7.5.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülése (kodifikált szöveg) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  7.6.A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozása (kodifikált szöveg) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  7.7.A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (szavazás)
  7.8.A nemzeti és regionális számlák európai rendszere a Közösségben (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (szavazás)
  7.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása (A6-0430/2008, Reimer Böge) (szavazás)
  7.10.Frank Vanhecke képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  7.11.Frank Vanhecke képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  7.12.Fogyasztóvédelem a hitelekkel és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (szavazás)
  7.13.A fogyasztói piacok eredménytáblája (A6-0392/2008, Anna Hedh) (szavazás)
  7.14.A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (szavazás)
  7.15.Program az iskolai gyümölcsfogyasztás érdekében (A6-0391/2008, Niels Busk) (szavazás)
  7.16.A gazdasági és monetáris unió első tíz éve és jövőbeli kihívásai (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (szavazás)
  7.17.A férfiak és nők egyenlő díjazása elvének alkalmazása (A6-0389/2008, Edit Bauer) (szavazás)
  7.18.A fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-termelés rövid időn belüli demonstrációjának támogatása (A6-0418/2008, Christian Ehler) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Az Európai Unió válasza a pénzügyi világválságra: a november 7-i Európai Tanácsot és a 2008. november 15-i G20-csúcsot követő intézkedések - A Bizottság 2009-es jogalkotási és munkaprogramja (vita)
 12.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 13.Bizonyos típusú vállalatok közzétételi és fordítási kötelezettségei (vita)
 14.európai statisztika (vita)
 15.Pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez - Pénzügyi segítség a tagállamoknak (vita)
 16.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 17.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 18.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (799 kb)
 
Viták
HL kiadás (1746 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat