Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 18 ta' Novembru 2008 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 4.Skemi ta' appoġġ għall-bdiewa taħt il-PAK - Modifika ta' l-politika agrikola komuni - L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) (dibattitu)
 5.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel (dibattitu)
 6.Abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2009 (skadenza għat-tressiq ta' abbozzi ta' emendi): ara l-Minuti
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehima ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kazakhstan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votazzjoni)
  7.2.Impriża konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (votazzjoni)
  7.3.Markar statutarju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (Verżjoni kkodifikata) (A6-0382/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  7.4.Il-liġijiet tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji privati ta’ membru wieħed b’responsabilità limitata (Verżjoni kkodifikata) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  7.5.Is-sedil tas-sewwieq ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  7.6.Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  7.7.Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (votazzjoni)
  7.8.Sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (votazzjoni)
  7.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (A6-0430/2008, Reimer Böge) (votazzjoni)
  7.10.Talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Frank Vanhecke (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  7.11.Talba biex tkun irrevokata l-immunità tas-Sur Massimo D'Alema (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  7.12.Ħarsien tal-konsumatur u l-għarfien dwar il-kreditu u l-finanzi (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (votazzjoni)
  7.13.L-Evalwazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (A6-0392/2008, Anna Hedh) (votazzjoni)
  7.14.L-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (votazzjoni)
  7.15.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel (A6-0391/2008, Niels Busk) (votazzjoni)
  7.16.Is-suċċess u l-isfidi ta' għaxar snin ta' Unjoni ekonomika u monetarja (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (votazzjoni)
  7.17.Applikazzjoni tal-prinċipju ta' l-ugwalità tal-pagi għall-irġiel u n-nisa (A6-0389/2008, Edit Bauer) (votazzjoni)
  7.18.Appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli ta' l-enerġija mill-fjuwils fossili (A6-0418/2008, Christian Ehler) (votazzjoni)
 8.Spegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 11.Risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja globali: Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tas-7 ta' Novembru u s-Sammit tal-G20 tal-15 ta' Novembru 2008 - Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2009 (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 13.Obbligi ta' pubblikazzjoni u ta' traduzzjoni ta' ċerti tipi ta' kumpaniji (dibattitu)
 14.L-Istatistiċi Ewropej (dibattitu)
 15.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri - Għajnuna finanzjarja lill-Istati Membri (dibattitu)
 16.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 18.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (964 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1197 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza