Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 18. november 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Sklep o nujnem postopku
 4.Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in uvedba nekaterih shem podpor za kmete - Spremembe skupne kmetijske politike - Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja (2007-2013) (razprava)
 5.Sistem razdeljevanja sadja v šolah (razprava)
 6.Predlog splošnega proračuna za leto 2009 (rok za vložitev osnutkov dopolnitev): glej zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med ES in Kazahstanom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (A6-0416/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (glasovanje)
  7.2.Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (A6-0439/2008, Angelika Niebler) (glasovanje)
  7.3.Predpisane oznake za dvo- ali trikolesna motorna vozila (A6-0382/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  7.4.Pravo družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirana različica) (A6-0383/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  7.5.Vozniški sedeži na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) (A6-0384/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  7.6.Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (kodificirana različica) (A6-0387/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  7.7.Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (A6-0428/2008, Hans-Peter Mayer) (glasovanje)
  7.8.Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (A6-0376/2008, Pervenche Berès) (glasovanje)
  7.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (A6-0430/2008, Reimer Böge) (glasovanje)
  7.10.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Franku Vanheckeju (A6-0421/2008, Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  7.11.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Massimu D'Alemi (A6-0422/2008, Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  7.12.Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (A6-0393/2008, Iliana Malinova Iotova) (glasovanje)
  7.13.Točkovna tabela potrošniških trgov (A6-0392/2008, Anna Hedh) (glasovanje)
  7.14.Splošni režim za trošarino (A6-0417/2008, Astrid Lulling) (glasovanje)
  7.15.Sistem razdeljevanja sadja v šolah (A6-0391/2008, Niels Busk) (glasovanje)
  7.16.EMU10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi (A6-0420/2008, Pervenche Berès, Werner Langen) (glasovanje)
  7.17.Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške (A6-0389/2008, Edit Bauer) (glasovanje)
  7.18.Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (A6-0418/2008, Christian Ehler) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Odziv Evropske unije na svetovno finančno krizo: po izrednem srečanju Sveta dne 7. novembra in vrhu G20 dne 15. novembra 2008 - Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2009 (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb (razprava)
 14.Evropska statistika (razprava)
 15.Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic - Finančna pomoč državam članicam (razprava)
 16.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 17.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 18.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (719 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1700 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov