Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Jag vill bara säga till kommissionens vice ordförande att vi bör titta på situationen i Danmark där man för närvarande talar om att ansöka om medlemskap i eurosamarbetet. Samma sak sker på Island som har stora problem och i Sverige, där man uppenbarligen åter diskuterar ett medlemskap i eurosamarbetet.

Finns det någon som berättar för exempelvis invånarna på Irland att de har lyckats hantera den här krisen mycket bättre än dessa andra länder tack vare eurosamarbetet och Europeiska centralbanken? Är det inte dags att vi faktiskt börjar prata positivt om EU? Den här veckan har vi haft irländska parlamentsledamöter som i kammaren fällt negativa kommentarer om EU. Vem ska nämna de positiva aspekterna och de bra sidorna för oss så att människor inser fördelarna med ett EU- och euromedlemskap?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy