Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

1. Åbning af mødet
Video af indlæg
PV
 

(Mødet åbnet kl. 9.00)

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen, for Verts/ALE-Gruppen.(NL) Hr. formand! Vedrørende forretningsordenen vil jeg gerne fremsætte en anmodning på vegne af Verts/ALE-Gruppen vedrørende forhandlingen i morgen og afstemningen om forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), med andre ord om Gräßle-betænkningen. Det ser ud til, at Kommissionen overvejer at standse den nuværende proces med yderligere revision af forordningen i lyset af nye afsløringer af uregelmæssigheder hos OLAF og derfor vil trække de nuværende forslag tilbage som led i den fælles beslutningsprocedure med Parlamentet.

Jeg vil gerne på vegne af Verts/ALE-Gruppen anmode formanden om at spørge Kommissionen, om dette er tilfældet, og om den vil afgive en erklæring inden forhandlingen i morgen, således at Parlamentet ved, om drøftelsen og afstemningen stadig nytter noget.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Spørgsmålet er stillet til Kommissionen. Fru Ferrero-Waldner vil få mulighed for at besvare det. Jeg vil gerne byde hr. Jouyet velkommen. Vi er her alle og kan gå i gang med næste punkt på dagsordenen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik