Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα διαδικαστικό θέμα, θα ήθελα να υποβάλλω ένα αίτημα εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία σχετικά με την αυριανή συζήτηση και ψηφοφορία για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ή με άλλα λόγια την έκθεση Gräßle. Φαίνεται ότι η Επιτροπή σκέφτεται να τερματίσει την τρέχουσα διαδικασία της περαιτέρω επανεξέτασης του κανονισμού για τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με παρατυπίες εντός της OLAF και θα ήθελε κατά συνέπεια να αποσύρει τις τρέχουσες προτάσεις στη διάρκεια της διαδικασία της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο.

Εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων, θα ήθελα να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή για να διαπιστώσετε εάν ισχύει κάτι τέτοιο και εάν θα μπορούσε να δημοσιευτεί κάποια δήλωση πριν την αυριανή συζήτηση, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει εάν η συζήτηση και η ψηφοφορία συνεχίζουν να έχουν κάποια αξία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Έχουμε ήδη απευθύνει αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή. Η κυρία Ferrero-Waldner θα έχει την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις επ’ αυτού. Καλωσορίζω τον κύριο Jouyet. Είμαστε όλοι παρόντες και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου