Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 19. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

1. Istungi algus
Sõnavõttude video
PV
 

(Istung algas kell 9.00.)

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(NL) Härra juhataja, töökorraldusliku küsimusega seoses soovin ma esitada Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel taotluse homse arutelu ja hääletuse kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitleva määruse (EÜ) nr 1073/1999 ehk teisisõnu Gräßle raporti üle. Näib, et komisjonil on kavas lõpetada määruse pooleliolev läbivaatamine seoses OLAFis hiljuti ilmnenud eeskirjade eiramise juhtumitega ja ta soovib sellest tulenevalt võtta tagasi parlamendiga kaasotsustamismenetluse käigus esitatud ettepanekud.

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel palun ma teil küsida komisjonilt üle, kas see on nii ja kas ta esitaks avalduse enne homset hääletust, et Euroopa Parlament teaks, kas arutelul ja hääletusel on enam mingisugust mõtet.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Küsimus edastati komisjonile. Volinik Ferrero-Waldneril on võimalus sellele vastata. Ma tervitan härra Jouyet’d. Me oleme kõik siin ja võime alustada järgmise päevakorrapunktiga.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika