Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
 

(Istunto avattiin klo 9.00.)

 
  
MPphoto
 

  Paul van Buitenen, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyspuheenvuoron, koska haluan esittää Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta pyynnön, joka koskee huomista keskustelua ja äänestystä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetusta asetuksesta (EY) N:o 1073/1999, toisin sanoen Gräßlen mietinnöstä. Vaikuttaa siltä, että komissio aikoo päättää meneillään olevan asetuksen tarkistusprosessin OLAFissa hiljattain paljastuneiden sääntöjenvastaisuuksien vuoksi ja peruuttaa siksi parlamentin kanssa toteutettavassa yhteispäätösmenettelyssä esitetyt ehdotukset.

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puolesta pyydän teitä kysymään komissiolta, pitääkö tämä paikkansa ja aikooko se antaa lisätietoja ennen huomista keskustelua, jotta Euroopan parlamentti tietää, onko keskustelulla ja äänestyksellä enää mitään merkitystä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Kysymys esitettiin komissiolle. Komission jäsenellä Ferrero-Waldnerilla on tilaisuus vastata siihen. Toivotan neuvoston puheenjohtajan Jouyet'n tervetulleeksi. Olemme kaikki paikalla ja voimme siirtyä seuraavaan asiaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö